Burkis į naują valdžią. Dabartinė - nusikaltėliai (pasakoju šiame ir kituose puslapiuose). Skleisk žodį. Ten aiškinu kaip.
2016 metais kelk save į rinkimus į nusikaltėlių Seimą. Pati save gelbėk. Kiti - išdavė.
Tu neini į valdžią. Todėl man tenka raginti rinkti ne tokius gerus žmones. Ten rašau ką.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė rinkimų metu nuslėpė, kad jai kyla baudžiamoji bylanusikaltimus žmoniškumui, kitų tarpe. Nuslėpė savo tėvą KGBistą ir visą kitą praeitį bei dabartį, ką rašau nuorodoje į ją. Todėl 2009 ir 2014 metų prezidento rinkimai - nesąžiningi, nelaisvi, neteisėti. Reikia rengti naujus.

Žmogų sudaro drabužiai. Nuogi žmonės daro menką, arba jokios įtakos visuomenei.
- Mark Twain-
Be lapuko tu - kakiukas. Su lapeliu - tu žmogus.
- Tarybinė patarlė-
Duok man žmogų... Aš rasiu jam nusikaltimą.
- Lavrentij Berija, Tarybinio NKVD (KGB) nuožmiausias vadovas, galvažūdys. Tai - jo asmeninė patarlė. Jis - vienintelis iš vadų, kuris nubaustas. Nors mažiau negu nusipelno. Jį tik sušaudė. Jis aukas kankindavo įvairiai ir gausiai. Naudojo valdžią grobti ir prievartauti atsitiktines moteris iš gatvės ir net iš pažįstamų. Sušaudė jį tikriausiai toks pat galvažūdys. Nes teisė jį ne už savivalę, o už tariamą tėvynės išdavystę. Išduoti išdavikus juk turėtų būti gera. Todėl išdavikai pešasi. Visai kaip Lietuvoje...-
Žmonės jam atsakė: "Ne už gerą darbą mušime tave akmenimis, bet už piktą žodžį prieš dievą ir kad tu, būdamas žmogus, dediesi Dievu.
Jėzus atsakė: "Argi jūsų Įstatyme nėra parašyta: Aš tariau: jūs esat Dievai".
- Jono Evangelija, 10 dalis, 33-34 eilės (10:33-34). Kažin kokį įstatymą minėjo Jėzus. Gal Psalmę 81:6. Jis kreipėsi ne į ką kitą, Dievais pavadino ne ką kitą, o žmones - ne dievaičius. Tai nereiškia pažodžiui, neva jie yra Dievai. Tai tėra padrąsinimas nesidrovėti galių: ginti įstatymą, kuris duotas jiems ne be tikslo. Patys gi įstatymus sau padarėm. Ir išsižadam. ... Ginti, gintis, persekioti blogus ir bausti. Dažnas gi žmogus nusižemina, sumenkina save ir atsisako kovos, ar bent galios smerkti blogį. Dažnas peikia pačius kovotojus už tai, kad anie tariamai dedasi Dievais, kad nesidrovi smerkti. Jie drovisi smerkti blogus. Bet jie nesidrovi smerkti gynėjus. Dažnas jų dedasi tikintis. Bet vengia šio Jėzaus įsakymo veikti ir imtis galių. Gal ir skaitė Evangeliją (tokia Biblijos dalis), bet nesuvokia, ar nepaiso. Belskis ir tau bus atverta. Žmogus juk yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir privalo rūpintis, vykdyti Dievo pareigas, kaip ir Dievas rūpinasi, nesidrovi.
Viena moteris man sakė: Neieškosiu kaltų. Juos teis danguje. Gaunasi, neva Žemėje teisti nereikia.
Dėl drovumo spręsti Lietuvos valdžioje įsigalėjo nusikaltėliai. Dėl to paties nėra ir verslo. Aname puslapyje Bibliją aiškinu kitais žodžiais.-

Nauja Lietuvos vėliava
Patvirtino Prezidentės Kanceliarija ir patarėja (per 2009 kalėdas), Lietuvos Apeliacinis ir Aukščiausiasis teismai (2010 metais). Pateikė Policijos Departamentas, Vidaus Reikalų Ministerija, Generalinė Prokuratūra, kiti teismai.
Konkurse dalyvavo padorus žmonės. Jie nelaimėjo.

Konstitucija:
neteisinguma Lietuvoje vykdo tik teismai... (Ir ne tik teismai, bet ir visa Respublika.)
O "teisingumą" - nusikalteliai.
Ką tų besakytum, viskas bus panaudota prieš tavę ir tavo artimuosius.
Kaltas, kol teismo nepripažintas kaltu.

Sakyk: "Sukčiai!"
Jie sakys: "Tai vien tau ir visai tautai taip atrodo. Tu menkas, neišmanai. Ar apgaudinėdami sukčiaujame, sprendžiame tik mes - teisėjai."

Štai kame reikalas! O aš maniau, kad chamas yra chamas. Pasirodo, tai mato tik "visagalis"... O žmogui - neduota suprasti kas yra žmogiškumas... Maniau, kad teisingumas yra, kai sprendimas teisingas, o ne juokingas... Pasirodo ir to man neduota suprasti. Štai kodėl niekaip nesuprantu teisėjų nusikaltimų kaip išganymo.

Seime, išspirkite Prezidentę!
Naujas Prezidentas išspirs teisėjus.
Interneto streikas.
2015 metų balandžio 1, visų kvailių dieną, raginu apkvailintą tautą streikuoti.
Uždarykite jūsų žinioje esančius interneto puslapius visai dienai. Kviečiu visą Lietuvos internetą neveikti.
Platink šį šukį. Reikalauk, kad Seimas ir Prezidentė vykdytu savo Konstitucinę pareigą.
Žemiau rašau, kaip Prezidentūra neteisėtai atsisako varyti iš darbo teisėjus ir aiškina, neva jie gali vaikyti tik patys save.
Prezidentė - nusikaltėlė. Tad tegul ją išvaro Seimas.
Prie streiko raginu prisidėti ir pačios Prezidentūros internetą.
Streiko metu veiks tik šis mano puslapis. Kitus išjungsiu. Dalinkite į jį nuorodas.
Kitom dienom - irgi raginu. Tarkim, kiekvieno mėnesio 1 dieną.
Teisėjai gi kvailių dieną skiria dar dažniau: kasdien.

Lietuvos Respubliką jėga užgrobė Prezidentė ir Seimo nariai. Jie nevykdo įstatymų.
Įstatymo užkirtimas veiksmu bei neveikimu yra jėgos panaudojimas, prievarta.
Todėl kiekvienas pilietis turi teisę priešintis jiems jėga ir visaip kitaip, išvaikyti. (Konstitucijos 3 straipsnis.) Pirmiausia tai dera daryti, kad apginti persekiojamus žmones. Jei galite, ginkite ir viską kitą: gamtą, gyvenvietes, istoriją, turtą savo ir valdišką.
Prezidentę ir Seimo narius dera sulaikyti apklausai.
Teisėjai, Policija, prokurorai, VSD, STT, FNTT - neveiksnūs ir priešingi visuomenei. Jų negalima telktis vaikymui. Juos dera nedelsiant paleisti ir rinkti naujus. Ankstesnius vadus - sulaikyti.
Kas galite, vykdykite. Sekantys rinkimai vyks negreit. Iki tol žalos nutiks daug.
Lietuvos valstybė - nusikaltėlių gauja. Dorų valdininkų yra, bet mažėja.
Burkites. - Patys, arba šliekitės prie partijų ir susiburimų. Juos nurodžiau puslapyje apie rinkimus.
Pareigūnai puldinėja visuomenę, kalina, pavergia gaišačiai bylinėtis (BK §100 - Nusikaltimai žmoniškumui, Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis). Prezidentė ir Seimas juos dangsto - bendrininkai.
Niekas jūsų negins ir negelbės. Kiekvieną, net ir abėjingą žmogų, pareigūnai visada gali pagrobti tiesiai gatvėje, namuose. Gali nevaržomi kankinti, tyčiotis, žaloti, slėpti pas psichiatrus, atimti bet kokį turtą, neteisėtai bausti, už baudas padaryti dirbtinu skolininku, sekti, naršyti paslaptis, siundyti ant tavęs nevaldiškus nusikaltėlius. Vagia ne vien mokesčius, bet ir įmokas už gyvenimo aptarnavimą (komunalines) ir kitas paslaugas, prekes. - Virš 100 mln. Lt per metus. - Iš visų, iš abejingų ir iš neabejingų, didelių, mažų, moterų, vyrų, vaikų, senių ir lavonų.

Daug pavienių žmonių protestavo prie Prezidentūros, Vyriausybės (Kudirkos aikštėje - buvusi Savivaldybės aikštė), prie Seimo. Iš jų teisėjai neteisėtai atiminėjo turtą, namus, žemę. Jie tikėjosi, neva tauta pamatys ir užjaus. Ta pamatė ir nusispjovė. Spjovė ir Seimas, ir Prezidentė.

Teismais pasitiki tik 20% tautos. Bet 57% rinkėjų, kurie balsuoja (apie ¼ tautos, kuri turi teisę balsuoti) klaidingai nesieja to su nusikaltėle Prezidente. ½ tautos visai nebalsuoja. Matyt irgi nesieja.
Atsieti save nuo teismų gedimo stengėsi rinkimų metu ir Prezidente: kartu su žurnaliugom iš LRT melavo, neva teismais pasitiki 50%.
Pokalbiai su tauta rodo, kad nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę balsuoja 2 žmonių rūšys: kas nesidomi, nežino (apie 80%) ir pikti, apsiėdę (20%).
Kas nežino, tas sako balsuoja, nes ji paprasčiausiai patinka. Tiems paaiškinu ir jie pažada jos nerinkti.
Pikti plėšo skelbimus, net nuo mano dviračio, rėkia, kad nieko nenori girdėti, bet patys verčia girdėti savo riksmus, pravardžiuoja, ir mane patį dar vadina hamu. Samprotavimų neteikia. Didžiausias samprotavimas - patyčios: dar tegul jums pensijas grąžina. Taip sakė ne seniai kokie, o pikti jaunuoliai.
Nedidelis kiekis klausosi, bet teisina nusikaltėlę Prezidentę, neva jai dirbti nepriklauso. Nuorodoje pasakoju apie juos. Dalis jų patys nukentėjo nuo teisėjų. Vieną nubaudė už Tarybinius simbolius kritikos piešinyje. Iš jo dar atėmė kompiuterį. Jis nustebo, kad Konstitucija draudžia persekioti už bet ko kritiką, ypač už valdžios kritiką. Išvis vargiai begirdėjo apie Konstituciją. Pasiūliau jam apskųsti tokius teisėjus nusikaltėlei Prezidentei. Tada gautų įkalčius prieš ją pats. Pakeistų ir savo atsainų požiūrį į Zigmą Vaišvilą, kuris irgi viešina jos nusikaltimus. Jis didžiai suglumo. Požiūrį į Zigmą jis pasisėmė ne pats, o iš kvailo televizoriaus. Sakė, neva Zigmas kalba spaudos konferencijas tuščiai salei Seime. Televizorius tikrai taip rodė. Nesakė ar salė tuščia visada. Dera klausyti ką Zigmas sako, o ne kiek paklusnių valdžiai žurnaliūgų jo neklauso. Dera paklausti žurnaliūgų kodėl jie nesidomi svarbiais reikalais. Jie nesakys. Jų niekas ir neklausė, nereikalavo atsakomybėstylą.
Tai reiškia, kad su tauta niekas nekalba, neauklėja. Nusikaltėlių priešininkai kalbasi tik su savimi.
Imk mano žodį. Sugalvok dar ir savo. Ir nešk.

  Įžūliausios klastotės. Jas dar galite pranokti.
 1. Išradingiausia, šmaikščiausia:
  Neįvardintas teisėjas, Vilniaus apylinkės teisme:
  2009.08.21 skyrė baudą aukai, o ne kaltininkui.
 2. Vytautas Zelianka Vilniaus apygardos teisme
 3. Virginija Popovienė (Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė) Vilniaus apygardos teisme:
  Be teismo kaltas.

Kodėl darau šį puslapį?

Šios žinos - surūšiuotos pagal vardus ir atvejus. Tai - vienintelis pasaulyje sukčių žinynas. - Naudingas, ne beprasmis, o todėl labiausiai pavojingas valdžiai. Čia galima greitai, glaustai prisiminti kas ir kaip nusikalto.
Be šio metraščio mes tik kalbėtume bendrai, kad viskas blogai. O pagrįsti negalėtume. Tektų ilgai ieškoti, arba išvedžioti.
Aš jau įrodžiau, kad visa valdžia, nuo padugnių iki pat viršaus - nusikaltėliai. Nebėra skirtumo ar krausių daugiau įrodymų. Svarbi ėsmė ir mąstas. Bedu į bet kurį, atsitiktinį valdininką, arba jam prilygintą žmogų ir randu, kad jis - nusikaltėlis.

Ką turi padaryti Prezidentė, kai perskaito šį puslapį?
Smulkiau rašau tai skyriuje apie užgrobtą valstybę.

Šis lapas naudingas skaitytojams:

Šiame puslapyje paminėjau vos menką dalį suktų pareigūnų. Jų - šimtai. Daugybės jų nepaskelbiau. Jie laukia savo eilės ir tyrimo. Aišku jie tikisi, neva to nebus.

Kruopščiai kovodamas, eilinis nukentėjęs žmogus užtikrintai surinks apie 50 policininkų, 20 teisėjų, apie tuziną prokurorų, po keletą antstolių, advokatų, ir bent po 1 Policijos Departamento (PD) vadovo, bei ministro vardus (vidaus reikalų, ir teisingumo). Pavyzdžiui, žiūrėk kaip vos 2-se bylose Aukščiausiasis Teismas vienu mostu pridengė apie 60 pareigūnų.

Pabandyk bet kurį įskųsti. - Niekas neįvyks, kad ir kiek besistengtum. Todėl tai - gauja.
Jie tikrai kartais baudžia vienas kitą. Bet dažniausiai tik keršydami už kažką. Gauja pešasi savų tarpe. Keršys ir tau. Nepasiduok. Ir nesuteik dingsčių. Jie labai supyks.

Kas neteisinga, tas neteisėta.
(Konstitucija, 7 straipsnis: Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.)
1730 metais Indijos medžių glebesčiotojų gentis atsisakė leisti vietiniam karaliui kirsti medžius. Reikalavimas jo buvo teisėtas pagal jo paties sugalvotą teisę. Bet gyventojai jautė, kad jo ketinimas neteisingas. Jų tikėjimas (religija) - ypatingas. Pagal jį jie dievina gamtą. Priešintis karaliui jie negalėjo. Daug jų apkabino medžius ir prisiekė, kad anuos nukirs tik per jų pačių kaklus. Medkirčiai taip ir padarė: kirto medį... kirto kaklą... - daug... daug... kartų.
- Teisėtai, bet neteisingai.

viduramžių liko Vokietijos teismo užrašas. Moterį kaltino raganavimu. Neva ji skraidė ant šluotos, rengė raganų ir velnių sueigą, ir panašiai "blogai" elgėsi. Nors šiais laikais taip smaginasi daug kas.
Moteris visą tai neigė. Teisėjas jai atrėžė (nepažodžiui): Matote, jūs spyriojatės. Tai reiškia, kad esate apsėsta blogio. Pakankinsime jūs. Atsitokėsite.
Po teismo tai moteriai nukirto galvą, berods.
Raganas teisdavo ir Lietuvoje. Nors - rečiau.
Šitoks teismas liko ir mūsų dienomis. Jei prieštarauji pareigūnui (policininkui, teisėjui), tuo tik patvirtini savo kaltę. Dar tave apšaukia psichine ligone. Jei ir tai neigi, tuo tik patvirtini ligą. Neva neprisimeni savo nusikaltimo, nes esi psichė.

Tūlas politikas ar pareigūnų "tikrintojas" atsikalbinėja, neva teisėjai - nepriklausomi. Kartoju: vertinti gali ir privalo kiekvienas tautos dalyvis ir ypač atstovas. ... Vertinti ne tik elgesį gatvėje, bet ir nutarčių turinį, kvailus teisėjo išvedžiojimus, vertinimus. Tam nereikia spręsti bylos už teisėją. Reikia spręsti ar sprendimas buvo teisingas. Teismas gali būti tik teisingas. Tai prigimtinė Konstitucinė teisė ir prievolė (31 straipsnis, ir kiti apie teisingumą).
Turime atrinkti teisėjus pagal turinį. O jie teis mus. Šiuo gi metu jie atrenka patys save.
Ne mes tarnaujame jiems. O jie tarnauja mums. Konstitucija, 5 straipsnis: Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms... o ne įstatymui.
Pirmiausia, nepriklausoma yra tauta. Ji vykdo savo suverenią galią per teisėjų atsakomybę: drausminę, nušalinimą, pašalinimą ir baudžiamąją. (Konstitucijos 4 straipsnis.) Nei teismas, nei jo aplaidūs "tikrintojai" negali savintis suverenumo ir keisti Konstitucinę santvarką. (Konstitucijos 3 str.) Kiekvienas privalo tam priešintis. (Konstitucijos 3 str.)
Papildomai nepriklausomumą aiškinu:
Straipsnyje apie Konstitucinį teismą;
Nepriklausomumu pareigūnus dangsto nusikaltėlis Andrius Kubilius.

Atėjo teisėjas ir papliurpė. Šitaip pagamino įrodymus...
Paėmė tavo pinigų nusikaltėliams ir sau, kiek jam patinka... Paėmė tavo žemę...
Turėk kokius tik nori gabumus... Dirbk sąžiningai... Tai nieko nereiškia...
Jam jokių gabumų nereikia... Jis bet kada ateis, pakalbės, ir pasiims ką tu turi...

2015 metų sausį televizorius rodė kaip teisėjai atėmė iš ūkininko karvių bandą. Sukti veterinarai įskundė neva už nepriežiūrą, nesakė kokią. Karvės ir jautukai - sveiki, druti, nupenėti, priešinosi antstoliams, išsilakstė po laukus. Nenorėjo bėgti iš sotaus gyvenimo. To negebėtų, jei būtų išsekę, "neprižiūrėti".
Atėjo seniūnė ar mėrė, pasipiktino, bet tiktai stebėjo, netalkino ūkininkui vaduotis nuo teisėjų, antstolių, veterinarų.
Juk galėtų paskųsti teisėją nusikaltėlei Prezidentei. Ana nepaisytų.
Tada galėtų reikalauti, kad nusikaltėliai Seimasatstatydintų (per apkaltą). Anas irgi nepaisytų.
Tada ji galėtų sutelkti gyventojus neberinkti į valdžią šių niekšų.

Tarp klastos būdų rašau, kad pareigūnai tave stumia į teismą. Siūlo skųsti teismui, nes ten įklimpsi. Arba perleidžia savo pareigas teismui ir juo dangstosi, kaip neginčytinu dievo žodžiu.
Kas sukūrė tokią sistemą? Nuorodoje aukščiau rašau, kad 2011 metais šios nusikalstamos gaujos vado, Komunisto Algirdo Brazausko našlė netesiogiai prasitarė, kad tai jo darbas.

Turinys:
[...] Užgrobė Lietuvos Respubliką.
Įstaigų sąrašas, kurios užgrobė valdžią ir pakeitė Konstitucinę santvarką.
Sąrašas nepilnas. Žemesnių įstaigų nerašau, kad nepakenkčiau jų veiksmų tyrimui. Žinokite, kad tų įstaigų labai daug (žemesni teismai, policijos komisariatai, antstoliai).
[...] Pareigūnai pabėga.
Pareigūnų sąrašas, kurie pabėgo, kai pamatė čia savo pavardes. Prašau juos nejudėti, kol "priplosiu".
[...] Teismas.
Kas neteisinga, tas neteisėta.
Kaip sumažinti teisėjams algas. Tereikia juos visus vienu sykiu išvaryti. Pagrindas yra.
Teisėju Garbės Teismas tariamas
Teisėjus įdarbina klasta
Kaip teisėją pašalinti
Tikrovėje teisėjui atsakomybės netaiko
Nerašyta tvarka. Jis - įžūlus, niekšas.
[...] Teismas atvėrė durys tautai...
Pro jas išmetė lauk teisę.
[...] Policininkai baidosi pažeidėjų.
[...] Klastos būdų sąrašas.
Kokiais policija ir teismai masiškai klastoja ir fabrikoja bylas. Parūpina patys sau darbo.
Paaiškinimas, kad neskundžiamų nutarčių nebūna. Tai tėra akių apgaulė. Tikrovėje ji tiesiog negalioja.
[...] Įskųsk pareigūną.
Blogų pareigūnų viešas sąrašas. Įspėk kitus. Būk įspėtas. Laiku juos nušalink ir persekiok teisiškai.
Keršyti, persekioti tave už valdžios kritiką - draudžiama. Bet jie tave persekioja. Nenusileisk. Persekiok juos ir už tai.
Keršyti teisėjui galima. Tik nesprogdink jo. O įskųsk man, arba nusikaltelei Prezidentei.
[...] Supaprastins administracinių pažeidimų procesą.
2010 metais teisingumo ministras Remigijus Šimašius siūlė tai kas jau yra. Savivalė jau labai paprasta. Reikia supaprastinti visai kitką: pareigūnų vaikymą.
[...] Nusikalteliai saugo ne tik vidines šalies sienas, bet ir išorines.
[...] Psichiatrai - policininkai.
Tarybano laikų baudžiamoji psichiatrija tebeveikia.
[...] Policijai - vežimėlis.
Neįgalios sąmonės policininkams davė elektrinius vežimėlius.
[...] Apklausa.
Skaičuojame kiek žmonių susidurė su pareigūnais ir kaip. Balsuok tik perskaičiusi šį puslapį, apsišvietusi.
Užgrobė Lietuvos Respubliką.
Lietuvos Respubliką užgrobė Teisėjai, Prokurorai, Policininkai, Vidaus reikalų ministras, Prezidentė su Kanceliarija ir patarėjais, Seimas su Kanceliarija. Jie pakeitė Konstitucinę santvarką, kurios niekada ir nebuvo. Ji buvo ir yra tik popieriuje. Lietuva tapo piratų valstybė, vogybė (vagių ir nusikaltėlių).
Pabandyk apkaltinti pareigūną... Jie parašys, kad kaltas esi pats, todėl tau padaryti nusikaltimai teisėti.
Apie šį tylų perversmą žino visi. Žino, kad atskirose įstaigose yra visiška savivalė. Tik mažai kas įvardija, kad taip yra visose įstaigose ir kad jos yra susitarusios.
Jie sudarė Antikonstitucinę Grupę (Baudžiamasis Kodeksas, 121 straipsnis.). Grupės mąstas didžiulis. Daugiau nei pusė visų pareigūnų tarnauja vienas kitam. Tarp jų dauguma vadovų.

Seimas ir Prezidentė nieko negali. Jiems vadovauja minėti nusikalstami pareigūnai. Pabandyk susitikti su Prezidente... Nepavyks... Jos valdžią užgrobė Kanceliarija ir patarėjai. Jie sprendžia. Tavęs neprileidžia. "Caras geras. Jis tik nežino."
Prezidentės D. Grybauskaitės patarėjai ir Kanceliarija rašo, neva blogus teisėjus iš pareigų gali paleisti tik teisėjas (blogas). Nors pagal Konstituciją ir Teismų Įstatymą tai daro Prezidentė ir, daugumoje atveju, tik savo nuožiūra.

Ką daryti? Skelbkime ypatingą padėtį. Išvaikykime teismus nedelsiant. Pastatus uždarykime saugojimui. Rinksime teisėjus po vieną ir kruopščiai.
Atrankai gali tarnauti ir šis mano puslapis. Vadovaukimes mano Korupcijos įstatymo straipsniu:
3.1.1 Viešai sekama tarnautojų tarnyba.
Pagal jį čia galime rinkti atsiliepimus apie teisėjus. Postringavimai neva apjuodinti teisėją lengva yra niekinai. Teisėjai apjuodino aibes žmonių. Blogiau nebus. Tik teisėjai vaizduoja apkalbas ir savo pačių prielaidas kaip įrodymus (remuosi atvejais, ne svaičioju). Mes gi galime tuos atsiliepimus tirti.
Prezidentė yra visuotinai išrinkta. Nieko kito neturime. Ji vadovauja ir karuomenei. Todėl ypatingai padėčiai turi vadovauti ji. Ką Prezidentė turi padaryti parašiau šio puslapio pradžioje.

Pareigūnų suokalbyje sąrašas (nepilnas)
Prezidentė, patarėjai ir Kanceliarija
Nuorodos:
Prezidentų neveikimo apžvalga
- Kitas, aukštesnis, pagrindinis šio skyriaus puslapis.
Valdas Adamkus
Dalia Grybauskaitė. - KGBistinė kilmė.
Nei vienas nemina dviračio.
Prezidentė su teisėjais nubaudė auką už pasikėsinimą įžeisti. Nors pasikėsinti į šitai neįmanoma.
Rinkimai
2015.03.01 Vilniaus meru rink Naglį Puteikį.
Generalinė prokuratūra užgniaužė baudžiamąją bylą prezidentei Daliai Grybauskaitei
2014 metais ją kaltina bendrininkavimu nusikaltimams žmoniškumui, kitų tarpe. Kaltino rinkimų metu. Prokurorai kaltinimus nuslėpė. Skundikai ją ragino atsistatydinti ir prieš rinkimus. Ji tai nuslėpė. Dalia Grybauskaitė nuslėpė ir tai, kad vėl tapusi prezidente, ji taptų pareigūnų viršininke. Jie bijotų ją tirti.
Todėl prezidento rinkimai 2014.05.11, 2014.05.25 - nesąžiningi, nelaisvi, neteisėti. Reikia rengti naujus.
2009 ir 2014 metų rinkimai - neteisėti ir dėl to, kad Dalia Grybauskaitė nuslėpė savo tėvą KGBistą, kurį minių nuorodoje į ją. Tas pats straipsnis yra ir sekančios nuorodos dalis. Nuslėpė visą kitą praeitį bei dabartį, ką apie ją rašau.

2014.11.05 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė neteisėtai skyrė nusikaltėlį Generalinį Komisarą Saulių Skvernelį nauju Vidaus Reikalų Ministru.
Šis bendrininkas byloje jai reikalingas ministru tam, kad labiau ją dangstytų.

Teisėjų Taryba
Užgniaužė skundą apie Teisėjų etikos ir drausmės komisijos bei teisėjų jos sudėtyje nusikaltimus.
Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė to nepaisė.
Kaip miniu sekančioje nuorodje apie Komisiją, ji tik truputį nusileido skundams, bet ir to nepripažino.
Buvusius teisėjus vaizduoja visuomenės atstovais komisijose
Dažniausiai Dalia Grybauskaitė jais skiria buvusius Konstitucinio teismo pirmininkus, ar bent ano paprastus teisėjus. Pasitaiko Aukščiausiojo Teismo teisėjų. Blogiausiu atveju buvusi Seimo pirmininkė Irena Degutienė skyrė valdišką dėstytuvę politologę į Etikos Komisiją. Irgi aną dangstė.
 • Teisėjų etikos ir drausmės komisija.
  Ten pasakoju kad Prezidentė Dalia Grybauskaitė dangsto tą komisiją.
  2013.01.29 ji pasidavė žmonių skundams. Pagaliau pakeitė abu savo atstovus Komisijoje. Bet nutylėjo, kad tai darė dėl pažeidimų (nusikaltimų). Žmonėms už ją, neteisėtai, kaip visuomet, atsakinėjo Kanceliarija, neva Prezidentė nieko negali. - Vertinti teismų sprendimų. Tyliai atsisakė vertinti ir įstatymus, Komisiją.
  Vieną naują narę skyrė vėl iš buvusių teisėjų.
  Antrą - Tadą Langaitį - iš tariamos visuomenės. Jis vadovauja tariamam visuomeniniam judėjimui "Darom" ir "Baltosios pirštinės". Jis Prezidentei atsidėkojovaldišką krėslą: pridengė jos rinkimų pažeidimus.
  Dar vieną rinkimų pažeidimą aiškinu nuorodoje žemiau apie lažybas.
 • Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija,
  Pretendentų į teisėjus atrankos komisija
  . - (Tiesos.lt puslapis mini abi.)
  Ten jie klysta apie laiką, nuo kada teisėjus valdžia ėmė skirti į visokias komisijas kaip tariamus visuomenės atstovus. Jie tai darė visada. Tai byloja aukščiau nurodytos Etikos komisijos sudėtis.
  Vertinimo komisijoje matome porą tokių atstovų. Tai nusikaltėliai, apie kuriuos rašau ir aš: Egidijus Kūris, Benediktas Stakauskas.
  tiesos.lt straisnio rasi nuorodą į "skandalingą sprendimą". Manau, jie turi omeny, kad išeidamas iš Konstitucinio Teismo pirmininkas Romualdas Kęstutis Urbaitis paskyrė įpėdinį savo "sostui" neteisėtai. Tai, bei kitus Urbaičio kvailus sprendimus aiškinu straipsnyje apie Konstitucinį Teismą.
  O šiame straipsnyje žemiau apie Prezidentę pasakoju, kad ji Urbaičiui ir dar vienam ano teismo nusikaltėliui teisėjui davė po ordiną.
Lažinosi apie save
2014 metais Liberalų Sąjudis rėmė Dalios Grybauskaitės rinkimus į prezidentes.
Lošimų įmonės "TonyBet" savininkas Antanas Guoga yra tos partijos narys.
Jo įmonė lažinosi kad ji laimės ir pats jis davė jai pinigų. O ji neatsisakė. Tuo abu nusikalto.
Dar 2 rinkimų pažeidimus aiškinu nuorodoje prie nuorodos aukščiau apie visuomenės atstovus.
Lietuvos Bankas
Nuo 2012 metų Prezidentė dangsto Lietuvos Banką ir teisėjus, kurie jį dangsto. - Už tai kad dangsto bankus, neprižiūri bankrutavusių bankų (Snoras, Ūkio).
Bankai išdavė Baltarusijos laisvės gynėją Ales Beliackį.
Bankai ir kiti surinkėjai grobsto įmokas ir mokėjimus. Mąstai didžiuliai - apie 150 mln. Litų per metus. Daug šių pinigų neapskaito, gal išgrynina ir gal paperka valdžią, išlaiko valstybę valstybėje.
Dėl to paties dangstymo jau netikėtai atsistatydino Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas. Nuslėpė šią tikrą priežastį.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė lieka krėsle, rodo ištvermę: laukia apkaltos. Tikisi išvengti.
FNTT
Dabar jau buvęs Vidaus Reikalų ministras Raimundas Palaitis užgrobė FNTT.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pati skambino Vitalijui Gailiui ir reikalavo neteisėtai atleisti iš pareigų ano pavaduotoją Vytautą Giržadą. Tas atsisakė. Tada ji reikalavo, kad jį patį su tuo pavaduotoju neteisėtai atleistų iš pareigų Raimundas Palaitis.
2013.09.17 teismas paskelbė, kad jis juos atleido iš pareigų be pagrindo.
Tada Dalia Grybauskaitė pasakė, neva kūno elektros matavimų tyrimas (melo detektorius, poligrafas) 2 kartus buvo "neigiamas". Todėl neva guli "šešėlis" ant šių pareigūnų dorovės (moralės). Neva vien teisinio pagrindo (teismo sprendimo) likti darbe nepakanka.
Bet kitais atvejais Prezidentė nėra tokia griežta. Kai teismas pripažįsta teisėjo nutartį neteisėta, Prezidentė atsisako išvaryti iš darbo tokį teisėją. Nepaiso, kad teisėjas - ne tik nedoras, bet ir neteisėtas, sulaužė įstatymą. Įstatymo laužymą Prezidentė privalo matyti ir be teismo sprendimo. Nes įstatymas nepriklauso nuo teismų. Bet ji to vengia. Visada siunčia atgal pas nusikaltusius pareigūnus.
2012.03.02 Seimo Antikorupcijos komisija paskelbė išvadas. Jose ji uždavė Daliai Grybauskaitei klausimus. Dalia neatsakė.
Neteisėtas pasitarimas apie nepaklusnų nusikaltėlį generalinio prokuroro pavaduotoją Andrių Neverą
Prezidentės Dalios Grybauskaitės įstaiga dalyvavo neteisėtame pasitarime svetimame name. Derėjosi su Andriumi Nevera kaip jį išvaryti švelniai ir nepasodinti, nes juk tarnavo gaujai daug, nors ir išdavė.
Ten sužinosi, kad valdžios grobimo piniginis vienetas yra "namas".
Dalia Grybauskaitė užvaldo valstybę
"tiesos.lt" puslapis. Zigmas Vaišvila pasakoja, kad Prezidentė skiria paereigūnais KGBistus (kriminalinės policijos vadovą Algirdą Matonį), luošina įstatymus. Generalinė Prokuratūra dangsto 1991 metų sausio 13 šaudymų kaltininkus ir žlugdo bylą. A. Matonio brolis Juozas Matonis, buvęs Vidaus Reikalų ministro pavaduotojas klastoja sau iškeltą bylą, naudojasi slaptais teismų duomenim. Tam jam gelbėja sugedusi teisėja. Generalinė Prokuratūra atsisako to tyrimo, nepaisydama, kad teismas tokį pat atsisakymą panaikino. Dabar teismai jo nebenaikino. Seimas neprižiūri prokurorų, neužtikrina įstatymų.
2014.03.22 kriminalinės policijos vadovą Algirdą Matonį pagavo girtą geldoje. Tai - vienintelis būdas saugiai atsikratyti pareigūno, neatskleidžiant jo klastos.
Algirdas Matonis bandė atsistatydinti - pabėgti ir taip išsaugoti pensiją. Bet generalinis komisaras jau paskaitė šį mano puslapį ir bėgti neleido.
Vilniaus Apygardos Teismas klastoja bylą ir pačiam Z. Vaišvilai. Paskelbė nesamą bankrotą. Bandė atimti įmonę UAB "Parex lizingas". To teismo sprendimas panaikintas. Bet nei vieno teisėjo nenubaudė.
Ne su viskuo galime sutikti. Ne visos prielaidos teisingos. Ne viskas ten - Dalios Grybauskaitės kaltė, ar sumanymas. Bet daug - teisinga.
Leido prokurorams leisti vogti banką Snoras
2011 metų lapkritį vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jonas Markevičius leido nuslėpti kas neteisėtai atskleidė žinią apie banką Snoras.
2014.01.02, mėnesį po to, kaip paskelbiau šią žinią, Jonas Markevičius atsistatydino. Grįžo į krėslą: 2 operatyvinių tarnybų departamentą prie Krašto Apsaugos Ministerijos (karinė kontržvalgyba).
Pabėgo, bet nevykusiai: į kitą valdišką tarnybą. Iš ten jį gali išvaryti, jei ta tarnyba turi tokias nuostatas.
http://www.ekspertai.eu/grybauskaites-zlugimo-pradzia
Ten rašo padrikai ir perdaug.
Neva Prezidentė išanksto žino apie pareigūnų veiksmus. Todėl neva ji žino ir apie jų nusikaltimus. Todėl už juos turi atsakyti, net jei jos vardas nepaminėtas. - Tikėtina prielaida. Turiu žinių, kad nusikalstami pareigūnai tikrai dalinasi neteisėtomis žiniomis. Gal net neteisėtus pasitarimus rengia apie tai ką klastoti. (Pavyzdys - sekančioje nuorodoje.) Protinga manyti, kad dalinasi ir su Prezidente, kad vadovautų gaujai.
Kita prielaida: pareigūnai, kurie atliko nusikaltimus, piktnaudžiavo, yra reikalingi valdžiai. Jų nebaudžia, laiko darbe, kad patikėti kitų pareigūnų dangstymą ir juos valdyti.
Labiausiai ten rašo apie vadinamą pedofilų bylą. Mini, kad pareigūnus, kurie ją valdo, valdo kažkas, nes turi žinių apie jų ankstesnius nusikaltimus. - Tikėtina prielaida. Turiu įrodymų, kad pareigūnai naudoja nusikaltėlius ne pareigūnus bylas klastoti. Na o nusikaltėliai pareigūnai bylas irgi klastoja gausiai. Nereikia įrodymų, kad juos tam išnaudoja. Jie to imasi savaime. Pakanka įrodymų, kad jie yra nusikaltėliai. O tai, kad juos išnaudoja vis naujoms klastotėms įrodo tai, kad neįmanomanubausti. - Jie valždiai reikalingi. Suimti leidžia tik nepaklusnius. Kitus dangsto.
Ten rašo, kad pedofilų bylą netiria, o žlūgdo. Vieną mergaitę apklausė galimos savadautojos jos motinos akivaizdoje. Jos sveikatos tyrimą atlieka tik tokį, kuris nieko negalėtų įrodyti. Netiria įtariamų pedofilų ryšių.
Žlugimo Prezidentei tas straipsnis nepranašauja. Toks pavadinimas tėra geras noras. Rašytojas duoda vos 1 žinią, kad Prezidentė buvo įsivelusi į neteisėtų žinių sklaidą: sakė, kad išanksto žino, kad STT pareigūnai užklups su kyšiu Sveikatos apsaugos viceministrą Artūrą Skiką.
Prezidentė - energetikė
(tiesos.lt puslapis. Iš ten yra nuoroda į laikraštapalaikį, iš kurio, matyt, paėmė tą straipsnį. Neskatinu aš jo.).
Jokių pavogtų pinigų ten nerašo. Tik mini, kad Dalia Grybauskaitė turi parankinių advokatų kontorą: "LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai". Jie dirbaenergetikus, Visuomenės sveikatos centrą. Nėra leidimo teršti - būs. Nėra energijos - nupieš ją popieriuje.
Tik man neaišku kokiu būdu Prezidentė tuos advokatus dangsto bei įbruka. Išsiaiškink tu ir pranešk man.
Ten kalba Komunistai. Įprastai jie tyli. Bet šį kartą jie nutarė pašalinti Prezidentę Dalią Grybauskaitę prieš rinkimus. Gal ir apkaltą palaikys, ar surengs patys.
Dangstė teisėjus už tai, kad persekioja skundikę
2009.08.21 anie skyrė baudą aukai, o ne kaltininkui.
- Išradingiausia, šmaikščiausia, įžūliausia klastotė. Kėsinasi padaryti ją dibrtina skolininkę valstybei už baudas ir pagrobti jos žemę bei pensiją. 12 metų persekioja už sodų bendrijos vadovų kritiką.
Dangstė geldastą žudiką ir teisėjus su generaliniu prokuroru
Zuokiškas geldastas trenkė į kitą geldą ir ją nužudė. Pareigūnai jį dangstė.
2014.07.15 nepaisė skundų ir paskyrė Algirdą Butkevičių ministru pirmininku
Algirdas Butkevičius kartojo, mėgdžiojo savo pirmtako Andriaus Kubiliaus nusikaltimą: dangstė nusikaltėlį Aplinkos Ministrą Valentiną Mazuronį (neteisėtai teritorijas planuoja statyboms, niokoja miestą, teršia, naikina medžius ir pievas).
Šis atvejis rodo, kad net smulkiausios žolelės skriaudikus dangsto prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji yra visko "stogas". Kitaip visuotinas gedimas (korupcija) būtų neįmanomas.
Tad menkiausias buitinis ginčas gali prišaukti valstybinės reikšmės klastą. Valdžia nesidrovės, dangstys viską, iki "nago juodymo". Tai gali nutikti kiekvienam iš jūsų bet kada.
Šis atvejis įrodo, kad beveik visos partijos nėra priešingos. Jos - išvien. Valdžia yra viena gauja.
Neteisėtai pasirašė įstatymą leisti kyšius
- Švelniai už juos bausti, kad kaltininkai nepajųstų.
Visai panaikino bausmes:
 • už kyšio pažadą;
 • partijoms (visiems juridiniams asmenims).
Įstatymą Seime taisė Paksiaus partija (ten - straipsnis apie ją).
Teikė išdavikas Valdas Vasiliauskas (perbėgo iš partijos Drąsos kelias pas blogą Paksių).
Talkino Uspaskio, Komunistų, Tomaševskio partijos.
Tuo nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė vėl įrodė, kad visos partijos ir pavieniai varžovai - išvien. Tik vaizduoja, kad pešasi... dėl grobio.
Tame tarpe - ir ji, ir partijos, kurios ją rėmė, tariami jų priešininkai: Konservatoriai, Liberalų sąjūdis. Jie ir nelabai priešinosi...

Berods 2012 metais, kad nereiktų pareigūnų vadų išvaryti iš darbo už nusikaltimus, Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasiūlė ir pasirašė įstatymą kažkokį, kad juos keisti savaime kas kelis metus.
Vadovų "rotacija" reiškia, kad vadovauja ne geriausias, o bet kas. - Ir kvailys. Pirma pavadovausi tu jiems. Paskui - jie tau... Svarbu tik pakeisti vadą.
Yra kitokia "rotacija": visus pareigūnus kilnoti iš vietovės į vietovę. Gal yra iš to nauda: netampa šališkais. Nežinau ar Lietuvoje ją vykdo.
Caro laikais ir Tarybiniais taip kilnojo kareivius. Kad nejaustų užuojautos žmonėms ir lengviau žudytų.
Bet tai - kitokia "rotacija": ne vadų, o vietos.
Turi būti ne "rotacija", o atranka. Tikrai atrenka į vadovus, bet tik nusikaltėlius.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė gavo šimtus prašymų atleisti iš pareigų teisėjus, generalinius prokurorus, generalinius komisarus.
Jos Kanceliarija yra "tikroji" prezidentė. Ji rašo: teisėjus paleidžia iš pareigų tik teisėjai.
Paleidimą iš pareigų vadina kišimųsi į teisėjo nedarbą.
Prieštarauja Konstitucijos straipsniui 112. Teisėjus skiria ir paleidžia Prezidentė.

Įdomu, kad straipsnis tyčia ar netyčia nutyli sąvoką "paleidžia" tame sakinyje kur yra žodis "skiria". Ją suprantame, kaip sąvokos "skiria" dalimi. Bet žodis "atleidžia" įrašytas sekančiame to straipsnio sakinyje apie tai, kaip teisėjai pataria Prezidentei savęs nepaleisti.

Ar teismas yra teisingas turi teisę vertinti kiekvienas... Tai prigimtinė teisė ir netgi prievolė. ... Ir prašyti varyti teisėjus iš nedarbo...
Pagal Konstitucijos straipsnį 115 Prezidentė būtent privalo šalinti blogą teisėją.
(Žiūrėk paaiškinimą apie teisėjo šalinimą.)

Prezidentės Kanceliarija bei patarėja nuolat meluoja, neva teisėjai - nepriklausomi (nuo tautos). Daug kartų neteisėtai atsisakė nagrinėti teisėjų nusikaltimus ir vyti juos iš darbo.

Jos viršijo savo įgaliojimus: spręsti nešalinti teisėjų iš pareigų gali tik Prezidentė. Bet Kanceliarija sulaiko, perima visus skundus ir sprendžia pati. Tuo užgrobė valdžią jėga. BK 114 straipsnis: valstybės perversmas. - Kalėjimas nuo 4 iki 20 metų. Dėl sunkių padarinių - iki gyvos galvos. Nes jie pridengė gausybę nusikaltėlių teisėjų. O tie tęsė nusikaltimus dar gausiau.
Prezidentė tyčia vengia pasirašyti tokius niekalus, kad paskui nesėstų į kalėjimą. Pakiša pavaldinius. Tai įprastas sukčiavimo būdas. Žiūrėk būdų sąrašą nuorodoje.
Prezidentė dar nepasirašė nei vieno atsakymo žmonėms. Ji pasirašinėja tik įstatymus.
Bet ji apsigavo. Kad ji vengia parašo yra jos kaltė, o ne pateisinimas.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Kanceliarija laužo Konstitucijos §89:
jokiems kitiems asmenims ar institucijoms negalima vykdyti Respublikos Prezidento įgaliojimų.

Kanceliarija pabūgs kalėjimo. Tad ims atsikalbinėti, neva jos ir nevykdė tų įgaliojimų. Neva jos tik atsirašinėjo laisvu turiniu. Bet jos pačios rašo, kad vykdo Kanceliarijos taisykles, kurios tariamai leidžia joms nagrinėti raštus, priskirtus Prezidentės įgaliojimams. Taip jos rašė, kai kartais kildavo ginčai su Prezidentūra, kad Kanceliarija raštus perima neteisėtai.
O tokį ginčą Kanceliarijos 2 darbuotojos perimdavo pačios. - Skundus apie save. - Neteisėtai, nes skundžami asmenys privalo nusišalinti (taisyklių Nr. 875 §9 - apie pradinį prašymą, VAĮ §23 5 d. - apie skundą viršininkei dėl jo). Spręsti privalo jų viršininkė - Prezidentė.
Kai toks ginčas nevykdavo, irgi lengva įrodyti, kad raštai tikrai priklausė Prezidentės įgaliojimams.

Prezidentė klauso ne Konstitucijos, bet teisėjų. Ji atsisakė varyti iš darbo prasikaltusią teisėją, kuri savo dukrai neteisėtai išrūpino nedarbingumo lapelį.

Ji teisėjams tik vis grasina prokurorais... ir grasina... Bet anie irgi neveikia. Nes yra viena gauja.

Teisėjų etikos ir drausmės komisija pati sau leidžia įstatymus. Slaptai atmeta drausmės bylas teisėjams.
Prezidentė nepaiso, kad Komisijos nuostatai - priešingi Teismų Įstatymui. Nestebi jos darbo. Nešalina neveiklius narius. 2013.01.29 ji pašalino, pakeitė nusikaltusius narius, savo abu 2 atstovus. Bet melavo, neva priežastis buvo ne šis įžūlus ginčas. Neva ji juos pakeitė "dėl gražių akių".
Prezidentė net nepamena, kad yra tokia Komisija.
Prezidentės internete aprašytos jos pareigos. Bet šitos - nerašė apie jokios kadencijos prezidentę.
Prezidentė skiria 2 tos Komisijos narius. Įtariu, kad už ją paskiria kažkas kitas. Gal patys teisėjai.
Ten rašau, kad tą patį nedaro ir Seimas.
Ten priduriu kad Komisijos nuostatus daro Teisėjų Taryba. Bet tai - tas pats. Iš esmės Komisiją juos leidžia pati sau. Jais pakeičia įstatymą.

2013.09.16 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė pasiūlė Seimui perkelti nusikaltėlį Vytą Milių į Konstitucinį Teismą poilsiui. Atsidėkojo jam už skundus apie jį.
O tas atsidėkos palankiu nutarimu apie jos klausimą ar nusikaltėlis generalinis prokuroras Darius Valys išlieka nepsiklausomas, kai Seimas paprašė jos aną atstatydinti.
2013.12.10 Seimas neteisingai pritarė narių mažuma. - Melagingai, nes žinojo apie Vyto Miliaus nusikaltimus.

2014.08.29 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė grąžino nusikaltėlį Darių Valį į darbą po to, kaip jam baudžiamąją bylą nutraukė galbūt neteisėtai. - Pasakoju pastarojoje nuorodoje.

2013.11.19 nusikaltėlė Prezidentė Dalia Grybauskaitė "neapsikentė" skundų apie nusikaltėlį Vytautą Zelianką ir paaukštino jį iš Vilniaus Apygardos Teismo pirmininko į Aukščiausiojo Teismo teisėją. Paskatino bailio drąsą kovoje su tauta. Vertina, kad jį vadina išradingiausiu ir įžūliausiu.
Taip savotiškai šalina iš pareigų.
Jei taip vyks ir toliau, greitai visi teisėjai taps Aukščiausiais.
2013.12.19 Seimas, po minėto Vyto Miliaus, persigalvojo ir nepaskyrė V. Zeliankos. Tai buvo šių ir kitų gaujos narių žlugimo pradžia.

2014.10.16 Seimas dar kartąatmetė, kai Grybė bandė jį grūsti vėl.
Atmetė ir nusikaltėlę Laimą Garnelienę.

2014.07.10 nusikaltėlė Prezidentė Dalia Grybauskaitė paaukštino už klastotes Audrių Cininą. Įsakė perkelti jį iš Vilniaus apylinkės teismo į Vilniaus Apygardos teismą nuo 2014.09.02.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas vis rašo melagingas pažymas, neva tokiems nusikaltėliams priekaištų nėra.

2013 metų Praeivė:
- Prezidentė negali atsakinėti į visus laiškus.
- Tai ne šiaip laiškai. Tai Konstitucinė pareiga asmeniškai spręsti ar išvaryti pareigūną.
- Aš irgi galiu pasakyti, neva kažkas yra blogas.
- Kalbame ne apie prašalaitę, o apie viešas pareigas. Jei Prezidentė valgytų varles, aš neprieštaraučiau. Mačiau jos Kanceliarijos nusikalstamus raštus. Dalis jų kabo viešai.
- Bet juk juos rašė ne Prezidentė.
- Tai ir yra jos nusikaltimas. Jis slepiasi už Kanceliarijos nugarų.
Tada praeivė kartoja abu savo sakinius. Tenka jai aiškinti tą patį vėl. Po to ji vėl kartojasi...

Prezidentės kalbos ir sprendimai irgi yra vieši. Jie tikrai priklauso jai pačiai, ne Kanceliarijai. Tai - jos kalbos ir jos parašai.
Prezidentė tariamai neturi laiko laiškams apie savo tiesioginę pareigą. Bet ji turi laiko pramogoms: lankyti šventes, įmones, vaikų namus, muges, žiebti eglutes, dėlioti "šypsenas" iš patiklių žmonių kūnų (skirta Europai įstojimo 10-mečio proga Daukanto aikšteje priešais Prezidentūrą)...
Ji turi laiko skirti, ar aukštinti nusikaltėlius teisėjus. O stebėti ir šalinti juos laiko neturi.
Jei Prezidentė neturi laiko, ji privalo mažinti skundų skaičių: išvaryti blogus teisėjus, prokurorus, policininkus, kad žmonėms netektųskųsti.
Ji tyčia neveikia, nieko neišvaro, kad skundų būtų daugiau, kad neturėti laiko nagrinėti pareigūnų nusikaltimus ir netektųišvaryti.

Prezidentės apsauga (Vadovybės Apsaugos Departamento samdinys):
- Prezidentė negali į viską atsakinėti. Tokių kaip jūs čia ateina daug.
- Tik Prezidentė gali spręsti ar išvaryti pareigūną. Tai - asmeninė Konstitucinė pareiga. Jei sprendžia Kanceliarija, ji pažeidžia teisę.
- Pažeidžia teisę... - sugluma, tyliai nustemba jie apie tokią nežinia kokią naujovę. Suvokia, kad pagaliau atpildo grėsmė iškylo. Prezidentę "pagavo už rankos".
Tuoj atkunta:
- Žiūrėk, ji įsakinėja Prezidentei ką daryti, - piktinasi jie vienas kitam.
- Valdo ne Prezidentė, o tauta. Tad nedera čia jūsų išdidžios pastabos.
Apsauga vėl suglumo ir susižvalgė: niekada negirdėjo tokių kalbų. Nežino kas yra Konstitucija. - Gal kokia griežta moteriškė. Tad nutylo.

2014.02.06 nusikaltėlė Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasiūlė BPK pataisą, kad žmogų suimti ar paleisti neskundžiama nutartimi galėtų ne 1 teisėjas "lengva ranka", o kolegija (3).
Vietoj to ji privalėjo išvaryti iš dabo teisėją, kuris tom dienom paleido nusikaltėlį. Jei neliktų kvailų ar suktų teisėjų, tada nereiktų pataisų. Nėra skirtumo ar sprendžia 1 sukčius, ar 3. Šiame puslapyje jų - apstu.
Panašiai kitą galimą nusikaltėlį visai neseniai paleido ir teisėjas Gediminas Viederis.

Pasak Prezidentės mums tektų turėti 3 Prezidentes, kad jos teiktų malonę savo "lengva ranka". 2013 metais ji ją suteikė pedofilui. Įsakė paleisti anksčiau laiko. Kai žmonės tai pastebėjo, ji apsimetė, neva ją apgavo patarėjai: parašė neva jis prievartavo ne vaiką, o turtą. O kas sakė, kad vaikas nėra turtas? Jį galima parduoti, prievartauti. Prezidentė malonę atšaukė, pažadėjo ištirti kas ją "apgavo". Bet netęsėjo. Pareigūnai, kurie laiko pedofilą kalėjime, jį paleistų lengvai. Jie puikiai žino kas jis toks. Bet nieko neperspėtų apie "klaidą".

2014.02.12 Policijos Departamentas savo name surengė viešą ataskaitą visuomenei. Jas pradėjo rengti visi komisariatai po to, kaip per savęs viešas liaupses žmonės gėdino jį, kad yra nusikaltėlis. Aišku 10:00 valandą visuomenė negalėtų ateiti, net jeigu žinotų.
Po to Generalinis Komisaras Saulius Skvernelis nubėgo pas Prezidentę su ataskaita.
Ta pasidžiaugė, kad Policija įsteigė "Imuniteto valdybą", neva kovoja su vidaus priešais, kad nuteisė net 24 policininkus.
Nutylėjo, kad vos dieną anksčiau gavo žinią, kad patys Policijos Departamento vadai yra nusikaltėliai, kad jie siautėja būtent jos neveikimo pasekoje, kad tai žino ir "Imuniteto valdyba", bet ir ana nebaudžia nei vadų, nei jų pavaldinių.
Pati "Prezidentė" Genė Lukaševičienė sakė, neva jie nevertina pareigūnų veiksmų. Tad neturėtų vertinti ir Policijos ataskaitų.
Dar ji sakė (melavo), neva Prezidentūros vadovas yra Kancleris, o Prezidentė tėra šalies vadovė.
Melavo, neva teisėjus iš darbo varo tik Etikos Komisija, supainiojo ją su Teisėjų Taryba. Sakė, kad pastaroji pataria Prezidentei ar atleisti teisėją iš pareigų. Atsisakė paklusti, kad Konstitucinis teismas daug kartų rašė priešingai, kad yra 2 atskiri būdai: per tą Komisiją ir per Prezidentę tiesiogiai. Vienur jai paranku nevertinti ir paklusti teismui. Kitur jai paranku kalbėti už jį.

2014.11.05 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė neteisėtai skyrė Generalinį Komisarą Saulių Skvernelį nauju Vidaus Reikalų Ministru. Abu jo krėslus rasi šioje nuorodoje.
Ji žinojo, kad jis - nusikaltėlis.
Aukos jai tai pranešė žymiai anksčiau.
Generalinis prokuroras Darius Valys gavo ir užgniaužė skundą, kuris prašo pradėti baudžiamąją bylą beveik visai gaujai. Jis privalėjo, norėjo ir tikriausiai pranešė jai nusikaltėlių ilgą sąrašą. Juk jame yra ne tik Saulius Skvernelis, bet ir pati Dalia Grybauskaitė. Valys su Grybauskaite pirma išsigando truputį. Palaukė kas bus. Dabar nutarė pasijuokti iš aukų šitaip.
Yra internetas, tame tarpe ir mano.
Yra radijas, kur klausytojai "juodino" Skvernelį, jo pavaduotojus, Policiją. O jie save liaupsino.
Yra skundai, baudžiamos bylos apie jį. - Net pačioje VRM.
Net jeigu nežinotų, visiška kvailystė yra perstumti į ministrus Policininko krėslą. Niekšas saugos niekšus. Prižiūrėti Policajus turėtų ne jie patys, o eilinis žmogus, politikas.
Bendrininkas byloje Skvernelis jai reikalingas ministru tam, kad ją ir toliau, ir labiau dangstytų.
Prezidentėpaskyrė skubiai, tą pačią dieną, kaip Paksas pasiūlė. Tuo ji išvengė to, kas nutiko 2014.07.15, kai skyrė Butkevičių. Aną kartą žmonės jai pranešė, kad anas nusikalto ir prašė jo neskirti. Ji privalėjo tai nagrinėti. Bet nutylėjo, nepaisė. Tuo nusikalto. Dabar žmonės nespėjo jai pasiskųsti apie Skvernelį. Tad ji pamelavo, neva žmonės juo pasitiki. Ji galvoja, neva dabar nenusikalto, neva nebuvo ką nepaisyti. Ji klysta - buvo ir yra ankstesnis pranešimas.
Ji melo niekuo nepagrindė. Rašo tik išvadą, o duomenų (faktų) neteikia (VAĮ §8 1d.).
Paksas dėsningai bruka Policajų. Policajai jau seniai būriasi į jo partija. Pavyzdžiui: Liucija Borusevičienė - buvusi Vilniaus 3 Komisariato viršininkė sukta. Gali būti, kad ji ir įbruko skvernelį Paksui. Jie kuria policinę vasltybę.

2014.02.16 nusikaltėlė Prezidentė Dalia Grybauskaitė davė 2 ordinus Konstitucinio teismo teisėjams Romualdui Kęstučiui Urbaičiui (pirmininkas) ir Vytautui Sinkevičiui (jis yra dar ir prostitučių Mykolo Riomerio universiteto profesorius):
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/rinkimu-naujienos-d.-grybauskaite-atsidekojo-konstituciniam-teismui
Ten paminėti papildomi to teismo nusikaltimai.
Tas teismas atliko Prezidentei paslaugas. O ši atsidėkojo. Nežinau kiek pinigų prie ordinų pridėjo. Gali būti, kad juos dalino neviešai, kad ir tu neužsimanytum kokių paslaugų teikti.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/asociacija-rudaminos-bendruomene-prezidentes-pasidziaugimas-graziu-energeti
(Būk atsargi. Iš ten yra nuoroda į nedorą laikraštapalaikį ir kitą, apie kurį nežinau. Neskatinu aš jų.)
Kažin kuriais metais nusikaltėlė Prezidentė Dalia Grybauskaitė gavo skundą, kuris prašė vaduoti visuomenę nuo Energetikos ministerijos. Ji privalėjo tą daryti. O jei ana nepaisytų, atstatydinti ministrą Arvydą Sekmoką. Bet, kaip įprasta, ji perdavė skundą skundžiamai ministerijai.
Ta neteisėtai leidžia tiesti Lietuvos-Lenkijos elektros energijos jungtį "LitPol Link" per Rudaminą, Lazdijų rajone. Gadina žemę ir gamtą.
Įprastas klastos būdas: valdžia išnaudoja valdininkus, kad priversti juos sutikti. Iškėlė jiems baudžiamas bylas dėl sugedimo (korupcijos). Kai tie pritarė statybom, bylas nutraukė.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/berno-konvencijos-komitetas-i-lietuva-sius-savo-atstovus-nagrineti-elektros
2014.12.05 Europos laukinės gamtos ir natūralių buveinių apsaugos konvencijos (Berno konvencija, sutartis) nuolatinis komitetas svarstė Rudaminos bendruomenės skundą ir nusprendė juos aplankyti.
Ten rašo, neva Bendruomenė siūlė trumpesnį kelią elektrai. Bet jo nepasirinko. Tai reiškia, kad norėjo būtinai sugadinti tuos sklypus, o ne kitus.
Gal valdininkai ar jų staytiniai juos pardavė, ar nuomoja valdžiai.

Seimas
Nuorodos:
Seimui atsakingų įstaigų sąrašas.
Seimo puslapis.
Pagalbos telefono 112 pavogtų pinigų sutarė neieškoti
Seimo Nacionalinio saugumo komitetas sutarė neieškoti kaltų, kurie pavogė pinigus skirtus įrangai, kuri nustato skambučio vietą. Suokalbio dalyviai: prokurorai, neįvardintos specialios tarnybos, "debilnų" telefonų įmonės.
Seimo Etikos bei procedūrų komisijos pirmininkas Valentinas Stundys pusę metų vengia nagrinėti Aurelijos Stancikienės skundą, kad ją neįleido į slaptą posėdį. - Dangsto Saugumo komitetą.

2012.11.16 Seime vyko ginčas kas taps pirmininku.

Vydas Gedvilas panoro į tą krėslą. (Darbo partija.)

Kęstutis Masiulis pacitavo kaip Vydas Gedvilas atsakė kartą televizoriui į klausimą kaip jis balsuos:
Partija nuspręs. Aš vienas pats negaliu dabar pasakyti.
Tai reiškia, kad Seimo nėra.

2012.12.20 Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas taip elgėsi ir toliau: užuot teisėtai vedęs posėdį, jis neteisėtai tarėsi su savo "Darbo partijos" nariu Kęstučiu Daukšiu. Ne jis vedė posėdį, o jo gauja.

Jurgis Razma paaiškino, kad šitaip anas atsakė į klausimą kaip anas balsuos dėl neliečiamybės panaikinimo Seimo nariams, kuriuos kaltina baudžiamoje byloje, kurie yra jo partijos nariai. Nesu tikras ar jis paiškino tą pačią kalbą, ar dar vieną.

Deja, Kęstutis Masiulis ar jo Konservatorių partija, ar bet kas kitas nesiūlė kitų žmonių į pirmininkus. Praleido progą.

Tą dieną kalbos Seime panašėjo į maldą: niekše, būk žmogumi. Na o niekšai aišku drapstėsi savo ištikymybe tautai ir visokiausiu jai palankumu. Žadėjo dirbti visų labui, vienyti visus - šalininkus ir priešininkus. Kai išsituštino, naujoji dauguma išėjo valdžios grobį dalintis (Darbo partija, Komunistai, Tvarka ir Teisingumas, Lenkai). Jei ūpas nuo gausaus lovio pakils, galės dar pasituštinti ant tavęs visokiausia meile tau ir pagarba. Gal ir litą duos, jei balsuosi už jį.

2012 metų rinkimuose Darbo partija ir manau kitos nupirko po keliasdešimt tūkstančių balsų. Taip laimėjo daugumą. Konstitucinis teismas ir ankstesnis Seimas neteisėtai atsisakė panaikinti tuos rinkimus. Panaikino tik jų mažą dalį.

Dangstė Seimo narius nusikaltėlius ir jų Darbo partiją

2012.11.27 nusikaltėlis generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis paprašė nusikaltėlių Seimo leisti traukti į baudžiamą atsakomybę nusikaltėlius Darbo Partijos narius, kurie per tyrimo laiką tą mėnesį tapo to naujo Seimo nariais, kai gausiai laimėjo ten vietų per rinkimus.

Darbo Partija su Komunistais, Paksiais ir Lenkais sudarė daugumą Seime ir juo dangstėsi. Seimas sudarė Komisiją. Į ją paskyrė kelis šios kaltinamos partijos narius. Tame tarpe komisijos pavaduotoju skyrė buvusį prokurorą Paulauską. Jis nebeturi nuosavos partijos. Nuėjo tarnauti Uspaskiui.

Artūras Paulauskas neturėjo teisės eiti į Komisiją. Pagal Seimo statutą jis privalėjo skelbti "interesų konfliktą" ir berods nusišalinti. Juk teisė visą partiją, kaip juridinį asmenį. Statutą paminėjo ir Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas. Jis irgi yra tos "Darbo partijos" narys. Todėl netrukdė Seimui skirti į komisiją kaltininką.

Nusikaltėlis Andrius Kubilius tą progą viešai paskaitė 2006 metų laikraštį "Lietuvos rytas" (Komjaunimo tiesa), kad Paulauskas pavadino Uspaskį nusikaltėliu, užsienio tarnybų statytiniu.
Vilija Abramikienė perskaitė 2006 metų kvailo Petro Gražulio kalbą Seime, kad anas kaltino Paulauską, kad tas užgrobė valdžią ir su "jėgos struktūrų" pagalba tik gerina įvaizdį bei gyvenimą sau ir toms "struktūroms".
Abu 2006 metais sakė, kad Uspaskich ir Paulauskas kelia grėsmę šaliai.
Dabar gi abu - Paulauskas ir Gražulis - gynė Uspaskich.
Matyt šalimi jie laiko tik save...

2012.12.20 Seimas sprendė ar atimti teisinę neliečiamybę Darbo Partijos nariams, kurie yra Seimo nariai.

Vydas Gedvilas nenusišalino. Nors teismas kaltina visą partiją. Jis privalėjo nusišalinti, o jei nenorėjo, privalėjo leisti Seimui balsuoti dėl nušalinimo, pagal statutą.

Daugiau apie "Darbo partiją" ir šį veiksmą Seime dėl jos baudžiamos bylos rašau kitame puslapyje, skyriuje apie partijas:
http://andrius.konferencijos.lt/kadaryti#Darbo Partija baudžiama

2013 metų gruodį Seimas vėl sprendė ar atimti teisinę neliečiamybę Darbo Partijos pirmininkui Viktor Uspaskich. Šį kartą jį kaltino teisėjų įžeidimu, žeminimu (BK §232, 290). Nes jis kažką apie juos viešai pasakė.
Nusikaltėlė Rasa Juknevičienė kalbėjo. Nauja Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė vis dairėsi į savo partiją. Svarbiausia akimirka sulaukė ženklo ir neteisėtai išjungė mikrofoną, kai Rasa Juknevičienė pareikalavo svarstyti.
Tą patį ji atliko ir nusikaltėliui Andriui Kubiliui.
Žurnaliuga paklausė: kodėl?
Loreta Graužinienė pamelavo: jie rėkavo.
Nei vienas Seimo narys nepasiūlė imtis apkaltos Loretai Graužinienei. Nes jie tik vaizduoja, neva pešasi. Jie - išvien.

2014.01.02 Loreta Graužinienė pasiūlė naikinti baudžiamąją atsakomybę už teisėjo įžeidimą (ar kitų pareigūnų). Paklusnūs LRT radijo žurnaliugos nesakė kurį būtent įstatymą taisys. "Statistinis" gyventojas gali klaidingai pamanyti, neva naikins bet kokią atsakomybę. Ji yra ne vien BK, bet ir proceso kodeksuose (CPK, BPK §163, 259, 260.).
Žurnaliuga tik pasakė, kad išliktų administracinė atsakomybė (ATPK §186(1), §187 ir kiti apie kitus pareigūnus, valdininkus).
Žurnaliuga tikino, kad įstatymą keisti prašė žurnaliugos ir dar kažkas.
Ir Loreta Graužinienė, ir žurnaliugos nutylėjo, kad reikalavo ir Viktor Uspaskich, kad išsigelbėti. - Pritaikė įstatymą savo partijos vadui. Nesistengia šitaip dėl kitų žmonių.

Jie nutylėjo ir kad Konstitucija draudžia persekioti už bet ko kritiką, ypač už valdžios kritiką.
Visi Seimo nariai nutylėjo, kad už Konstitucijos pažeidimą dera šalinti iš pareigų prokurorus, teisėjus bei Seimo narius, kurie siūlė leisti už kritiką bausti.
Konstitucijai priešingas įstatymas nėra pateisinimas. Nes niekas negali pažeidinėti Konstituciją. Teisėjams yra net atskiras 110 straipsnis Konstitucijos.

Dangstė nusikaltėlius Prezidentę, jos Kanceliariją, ir Seimo Kanceliariją

2014.01.12 šaudymų prie Vilniaus televizijos bokšto metinių minėjimo metu žmonės prašė Loretos Graužinienės atstatydinti Prezidentę Dalią Grybauskaitęnusikaltimus, pradėti jai apkaltą. Dar jie prašė išvaikyti Seimo Kanceliariją už tokius pat nusikaltimus ir kitus. Seimo Kanceliarija irgi perima visus skundus apie pareigūnus, valdininkus ir apie save, viršija įgaliojimus.
Loreta tik palaikė žmones už rankų, palingavo, padainavo patriotinę dainą apie trijų spalvų vėliavą, dar atsainiai pažadėjo "pasidomėti" ir pasiūlė kreiptis į Julių Sabatauską - teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininką. Nemąstė apie prašymo svarbą. Bet kokių pokalbių privalo imtis ji pati. Seimo Kanceliariją vaikyti irgi turi ji pati, nes jie perima skundus, skirtus ir jai, ir galbūt tam komitetui.
Dėl savo partijos ji net įstatymus keičia. Žiūrėk porą pastraipų aukščiau. O dėl kitų žmonių - nieko.

Žmonės neapsileido, prašė ir minėto Juliaus Sabatausko atstatydinti prezidentę Dalią Grybauskaitęnusikaltimus. Pirma jis pezėjo, neva neverta, nes rinkimai bus greit. Žmonės pareikalavo vykdyti Konstituciją. Tada jis irgi žadėjo "pasidomėti".

Dar žmonės priekaištavo, kad Teisės ir teisėtvarkos komitetas parašė melagingas pažymas apie nusikaltėlius teisėjus V. Milių ir V. Zelianką, kuriuos aukštino. Julius Sabatauskas yra to komiteto vadovas. Jis išklausė, susiraukė ir pratylėjo.

Girtuoklis Remigijus Vareikis irgi pirma pezėjo, neva neverta, nes rinkimai bus greit. Paskui pats pasakė, kad rinkimai neturi reikšmės ir pažadėjo "pasidomėti". Gal jis - ne nuoširdžiai, o tik pajuto priešginą Komunistui Juliui Sabatauskui, nes apie ano tokį pat atsikalbinėjimą žmonės jam papasakojo. O Vareikis yra Konservatorių partija - įprastai priešinga Komunistams.
Remigijus Vareikis kalbėjo blaiviai. Veidas - skaistus, neišpurtęs nuo alkoholio. Žmonos nemušė. Keista jį tokį malonų matyti ne pro televizorių.

Visi pažadą sulaužė, nieko neveikė.

Paprasti žmonės stoviniojo prie laužų ir Seimo name, amžinai dainavo. Jei kas apie reikalus triukšmavo, ar juokėsi, atsirasdavo žmonių, kurie tramdė ir reikalavo tylėti, netrukdyti amžinoms dainoms. Štai toks kovos už laisvę nieko neveikti minėjimas...

Dangstė nusikaltėlius Teisėjų etikos ir drausmės komisiją

 • Irena Degutienė - buvusi Seimo pirmininkė.
 • Vydas Gedvilas - irgi. Dėl to netikėtai atsistatydino 2013.10.03. Skaityk sekantį skyrių apie Lietuvos Banką.
 • Loreta Graužinienė - esama pirmininkė.
 • Seimo Kanceliarija.
 • Prezidentės Kanceliarija.

Teisėjų etikos ir drausmės komisija pati sau leidžia įstatymus. Slaptai atmeta drausmės bylas teisėjams.
Seimas nepaiso, kad Komisijos nuostatai - priešingi Teismų Įstatymui. Nestebi jos darbo. Nešalina neveiklius narius.
Seimas net nepamena, kad yra tokia Komisija.
Seimo internete aprašytos pirmininko pareigos. O šitos - nerašė apie jokios kadencijos pirmininką.
Seimo pirmininkas skiria 1 tos Komisijos narį. Įtariu, kad už jį paskiria kažkas kitas. Gal patys teisėjai.
Tiksliau: Teisėjų Taryba leidžia tai Komisijai "įstatymus". Komisija nuostatų nedaro. Bet joje teisėjų - dauguma. O jie renka Teisėjų Tarybą. Ana jiems - atsakinga. Tad galima sakyti, kad Komisija nuostatus irgi daro. - Pati sau.

Dangstė nusikaltėlius Lietuvos Banką

 • Irena Degutienė - buvusi Seimo pirmininkė.
 • Vydas Gedvilas - irgi.
 • Loreta Graužinienė - esama pirmininkė.
 • Seimo Kanceliarija.
 • Prezidentės Kanceliarija.

2013.10.03 netikėtai atsistatydino Seimo pirmininkas V. Gedvilas. Nuslėpė priežastį: nusikalto, dangstė Lietuvos Banką, Teisėjų etikos ir drausmės komisiją (skaityk aukščiau), teisėjus. Pamelavo, neva dėl asmeninių priežasčių. Juk valdžios kišenė yra jo asmeninė.

Nedarė komisijos aiškintis kas neteisėtai vadovauja pareigūnams

2013.10.08 Seimas atsisakė kurti Komisiją, kuri ieškotų kas neteisėtai įsakinėja aukščiausiai valdžiai. Tokią Komisija siūlė 3 Seimo nariai pagal Vitalijaus Gailiaus pareiškimus:
tiesos.lt straipsnis.
Už komisiją pasirašė keli Konservatoriai. Tada nusikaltėlis Andrius Kubilius parašė Seimo nariams, kurie prioklauso jo partijai, kad atsiimtų savo parašus. Sužinojo, kad bent 2 pakluso. Tada kažkam pasakė, kad galima jau šalinti komisijos steigimą iš darbotvarkės. Bet Naglis Puteikis per vieną dieną surinko dar 10 kitų parašų. Tai buvo didelė staigmena Andriui Kubiliui. Seimas buvo priverstas balsuoti. Bet Komisijos nepatvirtino. Perleido atskiras jos užduotis įvairiems komitetams.
Atrodytų, kad tikslą pasiekė bent šitaip... Bet matyt, kad ne. Jei išdavos būtų vienodos, nusikaltėlis A. Kubilius taip nesipriešintų Komisijai. Komitetai turi mažiau galių. Išskaidyta veikla visada mažiau veiksminga.

Seimo narių iš Konservatorių partijos tylus slaptas pokalbis salėje prieš balsavimą apie tą komisiją:
Irena Degutienė (ją graužia sąžinės lukutis): Kaip balsuoti?
Andrius Kubilius įsiterpia, tęsia skiemenis: Kaip sutarta buvo.
Irena Degutienė (dabar jau ji graužia savo sąžinę): Gal galima susilaikyti?
Andrius Kubilius tęsia skiemenis: Negalima.
Kiti kas girdejo tylėjo.

2013.10.15 Andrius Kubilius priekaištavo ir Teisės Komiteto pirmininkui Juliui Sabatauskui, kad tas nepaisė savo Komunistų partijos vadovo Algirdo Butkevičiaus nuomonės, kai balsavo siūlymą atstatydinti Generalinį Prokurorą Darių Valį.
"tiesos.lt" puslapis su nuoroda į televizorių, kur J. Sabatauskas tai pasakojo.
Apie prokurorą rašau žemiau.

Ten pat yra pasaka, kad anksčiau, Vytauto Pociūno nužudymo proga, kol buvo Konstitucinio teismo pirmininku, Egidijus Kūris reikalavo, kad prezidentas Valdas Adamkus atsiklaustų jo paties Konstitucinio teismo ar gali pareigūnai duoti Seimui įvairius duomenis. Ir pats gi atsakė, neva gali, bet negali. Kūrį irgi aptariu žemiau.

Trūkdė išvaryti nusikaltėlį Generalinį prokurorą Darių Valį.

Nuorodoje aukščiau (kur J. Sabatauskas) rasi buvusio Konstitucinio teismo pirmininko Egidijaus Kūrio klastą: jis melavo, neva Konstitucija nenumato generalinio prokuroro ataskaitų Seimui. Ji visko ir nenumatys. Nėra žodžio "ataskaita". Yra kitas.
Konstitucijos §61 rašo, kad Seimo narys gali klausti bet kurios įstaigos vadovo. - Ne vien tos, kurią renka, bet ir tos, kurią sudaro Seimas. Tad Seimas ir klausia ataskaitos. Žodis "sudaro" apima viską, kur Seimas dalyvauja, tame tarpe kur pritaria.
Konstitucijos §84 ir §118: Generalinį prokurorą skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu.
Net jeigu nebūtų žodžio "atleidžia", tai reiškia ir priežiūrą ir atleidimą. Žodis "pritarimas" reiškia ir pritarimo atšaukimą.
Be to, §73 sako, kad pareigūnus prižiūri ir nusikaltėliai Seimo Kontrolieriai. Neparašyta kas jie tokie. Svarbu, kad jie - Seimo.
Prokuratūros Įstatymo §4 1d. (): generalinis prokuroras [...] Už prokuratūros veiklą jis atsiskaito Respublikos Prezidentui ir Lietuvos Respublikos Seimui. Tai reiškia ir pastarųjų pareigą išvaryti jį iš darbo už blogą astaskaitą.
§4 2d.: Prokuratūros [...] prioritetus nustato ir [...] parlamentinę kontrolę atlieka Lietuvos Respublikos Seimas.
§4 5d. įpareigoją generalinį prokurorą duoti žinias dar ir vyriausybei, ir visuomenei.
Taigi, Egidijus Kūris ir kiti tyčia žiūri ne ten, kur reikia. Slepia šį tiesioginį straipsnį.

Egidijus Kūris mulkina ir apie tai kur žiūri: sukeičia sąvokas Konstitucijos ir Seimo statuto. Tada išvedžioja, neva statutas negali minėti ataiskaitų. Tam irgi sukeičia sąvokas: minėti ir reikalauti. Statutas tikrai negali reikalauti kažko iš kitų įstaigų. Jis ir nereikalauja. Reikalauja Seimas, kai vykdo savo Konstitucinę pareigą prižiūrėti.

Gal Seimas nurodo klaidingą pagrindą. Bet tai jau būtų kitas dalykas: be teisinio pagrindo reikalavimas negalioja, nes yra nedalomas igaliojimas reikalauti tik su teisingiu pagrindu. Nėra įgaliojimo reikalauti, jei neteiki pagrindo. Įgaliojimų yra tik tiek, kiek suteikia įstatymas, draudžiama juos viršyti. (VAĮ §3 1sk..) Jei neteiki pagrindo, tada viršyji įgaliojimus, net jeigu reikalavimas teisingas.

Nuorodoje J. Sabatauskas klysta, neva §75 įpareigoja atsistatydinti pareigūną, kuriuo Seimas nepasitiki. Kai atsistatydina, jis pabėga, išvengia bausmės, išsaugo pensiją, kitus pinigus, lengvatas, ledimą dirbti valdžioje.
Tas straipsnis įpareigoja tik išvaryti tokį pareigūną.
Dar vien klaida: straipsnis mini tik tuos pareigūnus, kuriuos skiria Seimas. O Generalinį Prokurorą skiria Prezidentė. Iš to J. Sabatauskas išvedžioja, neva reikia taikyti panašumą (analogiją). - Nereikia. Pakanka įprastos sprendimų tvarkos. Dabar taip ir yra: Seimas balsuoja apie sūlymą, o ne apie pasitikėjimą.

Nuorodoje Andrius Kubilius meluoja neva draudžiama vertinti bylas. Jis neigia priežiūrą. - Tegul prokurorai savivaliauja, nepriklasomi.
Ne tik Seimas, bet ir jo tarnai - paprasti piliečiai - privalo vertinti bet ką. Teisėjai ir prokurorai teisia mūs, o mes teisiam juos.

Nuorodoje Andrius Kubilius mulkina, nukreipia kalbą į ataskaitas, piktinasi, kad Seimas jų reikalauja.
Kalbame ne apie ataskaitas, o apie priežiūrą. Ją galima atlikti įvairiai. Manau, atvirkščiai: reikia reikalauti daugau, o ne mažiau. Ataskaitų nepakanka. Reikia vertinti ir bylas, pažeidimus, ypač paties nusikaltėlio Generalinio prokuroro.

2013 metų spalį nusikaltėlis A. Kubilius kurstė savo partijos Seimo narius klausti Konstitucinio teismo, kad tas pasakytų, neva Seimas negali siūlyti atleisti iš pareigų nusikaltėlį generalinį prokurorą Darių Valį už apgaulingą veiklos ataskaitą.
Keista. Įstatymų leidėjas pats turėtų geriau išmanyti ką išleidžia.
Siūlyti Prezidentei išvaryti bet kurį pareigūną gali bet kas, tame tarpe ir Seimas. Prezidentė spręs. Jeigu prokuroras sulaužė priesaiką (apgaulinga, klaidinanti, negarbinga ataskaita), tada Prezidentė neturi teisės atsisakyti jį išvaryti. Jau nekalbu apie kitus atvejus, kai generalinis prokuroras Darius Valys dangstė nusikaltėlius pareigūnus, kurie dangstė nevaldiškus nusikaltėlius.
Taikome Prokuratūros Įstatymo () §22 (atleidimas), §30 (priesaika). Reikalavimai Generaliniam Prokurorui griežtesni negu eiliniam. Už priesaikos laužymą Generalinį Prokurorą privalu šalinti (§22), o eilinį neprivalu (§44).

Prezidentė Dalia Grybauskaitė atsidėkojo Dariui Valiui už nusikaltimus ir žmonių skundus apie jį: išanksto nusprendė, kad nevarys jo iš darbo; paklausė Konstitucinio teismo ar Darius Valys išliks nepriklausomu pareigūnu, jei Seimas jai siūlys jį atelisti. - Žinoma, kad neišliks, nes išvarytas jis nebūtų pareigūnu išvis. Jeigu jo neišvarytų, tada jis išliktų, bet priklausomas nuo jos.

O į Konstitucinį teismą įjunko nusikaltėlis Vytas Milius tom dienom patogiai ir tyliai. Jis - Prezidentei parankus. Ištikimai ten lauks jos klausimo...
2013.12.10 pats gi Seimas neteisėtai paskyrė Vytą Milių ten poilsiauti. - Melagingai, nes žinojo apie jo nusikaltimus.

2014.01.02 Konstitucinis teismas mielai ėmėsi įstatymų leidybos: neteisėtai priemė Seimo narių Konservatorių prašymą skelbti priešingu Konstitucijai siūlymą išvaryti Darių Valį.
2014.01.16 paskelbė nutarimą: Seimas negali atleisti generalinio prokuroro, ar reikalauti iš jo ataskaitų. Pasiūlė ataskaitas vadinti pranešimais, ar kažkaip švelniau.
Šis nutarimas - neteisėtas. Priežastis jau paaiškinau. O kad Seimas negali atleisti to niekšo, mes ir be to žinojome. Jis gali tik siūlyti. Jei Prezidentė nepaisys, galima ją atstatydinti.
Julius Sabatauskas tik paverkšleno, kad Konstitucinis teismas menkiną "parlamentą", atima iš Seimo galias, daro jį "nykštukiniu". Jis teisus: Konstitucinis teismas neteisėtai ėmėsi politikos, įstatymų leidybos, nors ji jam nepriklauso.
Julius Sabatauskas tik verkė, neketino imtis apkaltos Konstituciniam teismui pagal Konstitucijos §74.

2014.04.22 generalinis prokuroras Darius Valys suskubo atsistatydinti "laikinai". Slapta įsakė Vilniaus Apygardos prokurorams pagaminti viešą išvadą, kad reikia tirti nusikaltima, o ne administracinį pažeidimą, kaip jis 2011 metais partrenkė moterį pėsčiųjų perėjoje.
Nors jis jau senai sumokėjo baudą. Juk teismo sprendimai - neskundžiami.
Šitaip jis stengiasi atitraukti dėmesį nuo nusikaltėlės prezidentės Dalios Grybauskaitės, kad bent iki rinkimų jai nekeltų apkaltos už tai, kad jį gyna.
Jie tikisi, kad nusikaltimo tyrimas baigsis niekuo. Ir jis grįš į savo kėdę.
Bet negrįši tu, Dariau. Nelipk ant grėblių kartu su Grybauskaite. Kas laikina, tas yra nuolat. Tavo įpėdinis nenorės užleisti tau vietą ir prašys nuteisti, jei ne už tai, tada už ką kitą, už dar senesnį nusikaltimą.

Už poros savaičių, per prezidentės rinkimus, jį garsiai nušalino.
Darius Valys pasiilsėjo ir tariamai susitaikė su nukentėjusiaja. Galbūt jis ją vertė taikytis. Tuo nusikalstų (BK §233). Todėl teismas leido nutraukti jam baudžiamąją bylą, užuot iškėlęs dar vieną.
2014.08.29 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė grąžino nusikaltėlį Darių Valį į darbą. Tai - neteisėta, nes:

 • Neatsiklausė Seimo.
  Joks įstatymas nenumato iškarto, vienašališkai grąžinti generalinį prokurorą į darbą. §12 numato tik nušalinti (jei Seimas sutinka). §23 3d. įsako netaikyti generaliniam prokurorui §43 6d. apie tai kaip grąžinti paprastą prokurorą. Net jeigu taikyti tą straipsnį, jis nerašo kas grąžina prokurorą. Jis tik įsako grąžinti. Panašiai įsako §22 5d. išvaryti generalinį prokurorą. Kas jį išvaro nustato kita straipsnio dalis: §22 2d..
  Kaip miniu aukščiau, ko įstatymai nenumato, tam nėra įgaliojimų. Tai reiškia, kad dera vadovautis Konstitucijos §84 ir §118: skirti į darba tik, jeigu pritaria Seimas.
 • Jis nėra nepriekaištingos reputacijos ( §22 1d.), nes apsimeta, neva nežino, kad pažeidė ne administracinę teisę, o nusikalto. Jis privalėjo ne naudotis padėtimi, laukti, o pats reikalauti, kad administracinę bylą jam pakeistų į baudžiamąją.
 • Jis nuslėpė, kad privalėjo reikalauti ne nušalinti, o atstatydinti save ir Prezidentę, kad būtų įmanoma nešališkai ir nepriklausomai tirti Prezidentės, generalino prokuroro ir kitų nesuskaičiuojamų tarnautojų nusikaltimus žmoniškumui ir kitus.
  Tuo vėl nesąžiningai gelbėjo Prezidentės rinkimams. Juos dera naikinti ir skelbti naujus.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas (Komunistas) vėl tik verkė, kad jis mano, kad derėjo atsiklausti Seimo.
Kitas 2 priežastis nutylėjo.
Jis negrindė savo verksmo jokiais įstatymais. Išsakė tik nuomonę. Arba jis apsimeta, arba tikrai nežino įstatymų, nors privalo.
To Komiteto narys Vitalijus Gailius išsakė ir antrą priežastį. Bet ir tą - patikliai (naiviai), arba tyčia, be žodžio "apsimeta". Trečią priežastį nutylėjo ir jis.
Apie apkaltą Prezidentei kalbėti nedrįso niekas.

Dangstė teisėjus, kuriuos Prezidentė paaukštino už nusikaltimus

  Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas vienbalsiai raštu pamelavo neva žmonės neprieštarauja:
 • 2013.10.16 Vytui Miliui, kai aną skyrė į Konstitucinį teismą. Žiūrėk nuorodą ir ankstesnio skyriaus galą (6 pastraipas aukščiau).
 • 2013.12.18 Vytautui Zeliankai, kai aną neskyrė į Aukščiausiąjį teismą.
  Jį nepaskyrė galbūt dėl to, kad žmonės pasibaisėjo melu apie V. Milių ir, kad aną paskyrė (žiūrėk aukščiau). Tada priminė ir ragino atšaukti paskyrimą ir neskirti naujų nusikaltėlių. Komitetas melavo jau po priminimų. Gal norėjo viešai rodytis geru slaptam užsakovui. O slaptai Seimas balsavo prieš.

  2014.10.16 Seimas dar kartąatmetė.
  Atmetė ir nusikaltėlę Laimą Garnelienę.

Būtent šiam Komitetui žmonės tikrai pareiškė, kad prieštarauja. Komitetas žinojo apie šių teisėjų nusikaltimus.
Melas leido Seimui balsuoti. Balso eigą aprašau nuorodose. O porą pastraipų aukščiau aiškinu išdavas to, kad Vytas Milius prasmuko į Konstitucinį teismą.

Prezidentės nusikaltimų apžvalgoje - sąrašas: kuris teisėjas pagal tokias pažymas prasmuko aukštyn ir kuris - ne. ... Nusikaltėlė Prezidentė vis juos aukština už nusikaltimus. Bent bando.

Dangstė 2 teisėjus kyšininkus

2009 metų gegužės mėnesį Seimas atsisakė leisti tirti 2-jų teisėjų piktnaudžiavimą. Iki šiol galėjome manyti, kad bent naujas Seimas padoresnis už valdininkus, ir pareigūnus. Tikėjomės išvalymo... Deja, ir Seimas susitepė į dešrą bei padangas, kuriomis tie teisėjai buvo papirkti.

Juk taip gaila tų padangų šeimų. Nukentėtų ištisos jų šeimos teisėjų.
Pasirodo vieno iš anų teisėjų šeimos narė V. Savickienė - irgi sukčiauja.
Prezidentė nebaudė jos ir tų, kas dangstė ją.
O Seimas nešalino Prezidentės už tai.
Tai pasakojų skyriuje apie Teisėjų Garbės Teismą.

Dangstė nusikaltėlį Generalinį prokurorą Algimantą Valantiną

Seimo pirmininkė Irena Degutienė (Konservatoriai) sužinojo, kad generaliniam prokurorui Algimantui Valantinui iškylo kaltinimai teisme. Ji tai sužinojo tą pačią dieną, kaip Seimas balsavo dėl jo paleidimopareigų 2010 metų vasario mėnesį. Bet jos padėjėja atsakė, kad balsavimas tėra formalumas. Prezidentė jau apsisprendė. Seimas tiktai pritars. Taip ji pasakė prieš pat balsavimą. Gaunasi, kad reikalas jau išspręstas be balsavimo. Bet taip negalima.
Seimo pirmininkė nepasakė Seimui nieko. Neragino atidėti balsavimo ir ištirti generalinio prokuroro neveiklą.
Dėl to, Seimas paleido jį tariamai "savo noru". Todėl drausminės atsakomybės jis išvengė. Išlaikė teisę į pensiją ir kitas "privilegijas", kurių neuždirbo.

Pirmininkė Irena Degutienė su padejėjom yra nusikaltėlė ir aplaidi... Kaip dauguma... Sužinojo, bet neveikė. Formaliai ji teisi: kol prieš nosį kaltinimų nepadėsi, tol nepajudės jų paieškoti. Ją reikia stumti. Pati savaime - neveiks.
Po 10 mėnesių, 2010.12.18, artėjant šventėms, ji šventiškai priekaištavo Lietuvai, kad jūs susvetimėjot, vaikotės pinigų.

Už poros savaičių po balsavimo Aukščiausiasis Teismas (pirmininkas Gintaras Kryževičius) Algimantui Valantinui pareikštus kaltinimus "sudaužė" ir šipulius sušlavė "po kilimu".

Prezidentės Kanceliarija surinko Algimanto Valantino šiukšlinus šipulius, ir nulipdė naują: teisėju jį paskyrė 2010.04.

Apiplėšė banką "Snoras"

2011 metų lapkritį pirmininkė Irena Degutienė slaptai sužinojo, kad valdžia skelbs bankrotą bankui Snoras. Ji neteisėtai pasakė savo sūnui. Tas turi statybų įmonę. Ji turėjo indėlį banke ir paskolą iš jo. Jis neteisėtai sutarė su banku, kad indėlį užskaitys, kaip paskolos dalį. Jis išvengė prarasti dalį indėlio. Nes valstybė garantuoja tik iki 100000 Eurų. Tiek ir teatgautų, jei mama nebūtų Seimo pirmininkė.

Sulaužė priesaikos sąvoką. Pakeitė Lietuvių kalbą.

2012.09.05 Konstitucinis Teismas nusprendė, kad Seimas pažeidė Konstituciją, kai priemė įstatymą, kad Rolandas Paksas gali dalyvati rinkimuose į Seimą, Prezidentus ir kitur, kur iš jo reikia priesaikos.
2012.04.04 Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė tą įstatymą neteisėtai.

Seimo "Teisės ir Teisėtvarkos komiteto" pirmininkas Stasys Šedbaras pliurpė, prieštaravo, neva Konstitucija nedraudžia vėl siekti panašių pareigų, kai sulaužai priesaiką.
Neranda jis joje tokių žodžių.

Bet tas žodis, draudimas ir yra pats žodis "priesaika". Jame yra viskas. Nereikia užsimerkti, ar dairytis po šalis, ieškoti kitų žodžių.

Gaunasi, kad priesaika Konstitucijoje tėra oro virpinimas, be reikšmės.
Atkartojai ją paskui kažką, ir eini vogti...

2013.06.19 kažkokios komisijos apie Konstitucijos keitimą pirmininkė Rimantė Šalaševičiutė paskelbė kvailą išvadą: dėl priesaikos laužymo pašalintam žmogui leisti vėl ją laužyti po 8 metų.
Pagal šią išvadą dabar Seimas paklusniai balsuos keisti Konstituciją. Nors tą galėtų tik referendumas. O būtent dėl šio dalyko negali niekas, nes priesaika yra visiška.

2013.10.21 kvaili Seimo nariai Remigijus Žemaitaitis ir Petras Gražulis pateikė Teisės ir Teisėtvarkos Komitetui (savo šalininkui S. Šedbarui) svarstyti Konstitucinį Įstatymą:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458113
Jie leis vėl užimti krėslą po priesaika po 8 metų. O valstybės kontrolieriaus - po 5 metų.
Tarp susijusių raštų rasi kaip kvailai tą siūlymą nagrinėjo Teisės departamento direktorius Andrius Kabišaitis ir kažkokie O. Buišienė, A. Ožiūnienė. Jie rašo apie visokias smulkmenas, apie bet ką, tik ne apie pačią priesaiką...

Priesaikos reikšmė, sąvoka

"Priesaika" yra bendrinės Lietuvių kalbos sąvoka.
Ji apima ir jos davimą (pasitikėjimą) ir sulaužymą (tolesnį nepasitikėjimą).

Todėl Stasys Šedbaras, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas, meluoja, neva Konstitucijoje neparašyta, kad Paksas negali daugiau dalyvauti rinkimuose.

Pati sąvoka tai reiškia.

Jei Seimas labai nori vykdyti Europos Žmogaus Teisių Teismo nutarimą, jie turėtų keisti ne Konstituciją, o Lietuvių kalbą.

Draudimas dalyvauti rinkimuose nėra bausmė, kaip vaizduoja Europos Žmogaus Teisių Teismas.
Jam nėra senaties.
Draudimas yra nepasitikėjimas.
Tai - skirtingi dalykai.

"Priesaika" yra pažadas, ne pareigos. Iškilmingas ir uolus pažadas. Ne bet koks.
pareigų laužymą būna bausmės ir senatis.
pažado laužymą pirmiausia yra nepasitikėjimas. To jokia žmogaus teisė nepakeis.

Rolandas Paksas sulaužė priesaiką. Todėl nebegali jos laužyti niekada. - Nei iki gyvos galvos, nei paskui.
Priesaika galioja be senaties.
Tarkim, jis pasakytų: "pažadu būti geras, tik kol išeisiu už durų."
Tada jis Prezidento krėslo niekada nepamatytų nuo pradžių. Nebent, tie kas priėmė priesaiką irgi būtų sukti.

2012.09.05 vyko LRT radijo laida apie tai. Aš jiems tai parašiau. Vedėjas iškarto skubėdamas, greita kalba, perskaitė viešai šį mano apibūdinimą. Bet nutylėjo pabaigą, apie tai, kad draudimas nėra bausmė.
Nežinau ar tyčia. Trumpa ta pabaiga. Neužtruktų. Reiškia tyčia.

Dar iškreipė mano vardą, kad niekas nerastų ir neieškotų. Nutylėjo nuorodą į šį mano puslapį.

Pastarųjų 2 pastraipų (apie pažadą) LRT laidai nesiunčiau. Jas pridėjau vėliau. Išskyrųs 2 sakinius apie "niekada". Jie buvo laiško antraštė. Ją irgi nutylėjo.
Nemanyk, neva jie antrą dalį praleido dėl laiško ilgio.
O net jei ir siųsčiau, galima buvo praleisti tik tas naujas pastraipas ir minėtą antraštę, kurią siunčiau. Jos tik tęsia antros dalies mintį. Kitų nutylėti negalima.

Stasys Šedbaras sąvokas keitė irgi tyčia. Žinojo, kad meluoja. Sąvokų keitimas yra įprastas sukčiavimo būdas.

Kalbėjo Stasys Šedbaras. Bet jis kaltas ne vienas. Jis atkartojo ką ir visas Seimas vaizdavo.

Stasio Šedbaro ypatinga kaltė ta, kad jis tokią klastotę padarė 2 kartus:
Pirma, kaip komiteto pirmininkas pasiūlėnusikalstamą įstatymą Seimui.
Paskui už jį ten balsavo.

2014.01.23 Seimas jau ketino balsuoti dėl šios pataisos, bet netikėtai atidėjo balsavimą. Todėl Paksas nebegalės dalyvauti Prezidento rinkimuose 2014.05.11.
Tai nutiko neva dėl to, kad Konservatoriai staiga pakeitė požiūrį:

 • Andrius Kubilius skleidė demagogiją neva Europos Žmogaus Teisių Teismas minėjo tik Seimo rinkimus. - Prezidento rinkimų neminėjo. Todėl neva įstatymo pataisa - pritaikyta tik Rolandui Paksui. Nors pirma patys gi siūlė.
 • Rasa Juknevičienė sake, neva sulaužyta Prezidento priesaika, reiškia, kad nebegalima niekada būti tik Prezidentu. O kitas priesaikas dar galima laužyti Seime, Savivaldybėse. Neva tai neprieštarauja Europos teismui. Gaunasi, neva jei sulaužai priesaiką Vilniaus savivaldybėje, galėtum dar persėsti į Vilniaus rajono savivaldybę. Neva prisiekei tik tam tikrai pareigai... - Kvailystė. Žmogus prisiekia ne pareigai, o tautai vykdyti ne tas pareigas, o visus įstatymus. Todėl valdžios pareigų turi netekti visų. Kitaip priesaikos laužymas nesiskirtų nuo kitų tarnybos pražangų.
 • Stasys Šedbaras sakė patogų sutapimo išradimą: Europos teismas nemini prezidento, mini tik Seimą. O Konstitucinis teismas - atvirkščiai: tik prezidentą, ne Seimą. Konstitucinis teismas uždraudė būti tik prezidentu. Neva tai galima apeiti, tik pakeitųs Konstituciją, o ne Konstitucinį įstatymą. Neva nesiryžtų to daryti.
Neva Paksius ir kvailas Petras Gražulis iš jo partijos suprato, kad pritruks balsų. Todėl Paksius leido ir Petras pats, partijos vardu pasiūlė nebalsuoti.
Buvo kitaip: tauta pasipiktino ir gudriai paprašė Seimo nebalsuoti. Paaiškino šią mano sąvoką: kad Lietuvių kalbos neįmanoma pakeisti jokiais įstatymais. Tad pats balsavimas jau būtų kvailystė. Nesvarbu ar pritartų, ar ne.
Nebalsuoti - patogu. - Neatmeti, bet ir nesprendi. - Gerai atrodai. Ir neprarandi galimybės vėliau balsuoti. Nes sprendimas nepriimti įstatymo galiotų pats kaip įstatymas.
Būtų mažai dingsčių jį teikti vėl. Paksius pasitenkino galimybę vėliau eiti į kitą valdžią.
Komunistai pajųto naudą: jei neleis Paksiaus, didesnė galimybė laimėti Prezidento sostą turės jie. Štai kas nutarė nebalsuoti. Vaizduoja, neva prašė kiti - pats Paksius - tam, kad neatrodytų klastingi.
Gal Komunistai susitarė su Konservatoriais. Juk jie - išvien.
Gal jie dar susitarė nestumti į prezidento sostą Dalios Grybauskaitės ar ko kito. - Užleisti jį Komunistams...

Metro

2013.11.12 Seimas pritarė požeminio geležinkelio (Metro) statybai Vilniuje. Nežinau kas ir ką būtent svarstė. Bus ten svarstymų dar.

Nusikaltėlis ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius (Komunistas) pažadėjo neduoti pinigų Metro. Nors jį mums bruka būtent tam, kad paimti bent kažką iš valdžios, bent porą milijardų litų. Bent iš Europos Sąjungos. Neturi valstybė pinigų. Bet nebuvo dar karto, kad Algirdas Butkevičius neduotų jų Artūrui Zuokui, net kai nėra. Duos ir Metro. Nurodytame puslapyje paieškok Metro. Pamatysi, kad kitos partijos irgi nori Metro... pinigų.

2014.09.17 nusikaltėle prezidentė Dalia Grybauskaitė melagingai atsisakė pasirašyti ("vetavo") Metro įstatymą. - Ne dėl to, kad jo tikrai nereikia, o iš keršto Seimo nariui Linui Balsiui, kuris jį pateikė.

Todėl vėliau jį teikė kiti.
2014.11.11 Seimo narys Artūras Skardžius patobulino šį įstatymą ir davė svarstyti vėl. Labai jau nori jie jo... pinigų...

Neteisėtai atstatydino Seimo narę Neringą Venckienę

Nuoroda:
Pedofilijos byla
Neringa Venckienė gal tariamai, o gal tikrai gynė giminaitę nuo pedofilų valdžioje.
Tikra yra, kad tą bylą klastojo, netyrė.
Dėl to Neringa Venckienė metė teisėjos darbą ir įstojo į Seimą.
Netrukus ji pabėgo į JAV.
Ten rasi nuorodą į klastūną teisėją Audrių Cininą. O per jį - ir kitas nuorodas.

2014.06.19. Seimo nariai slaptai balsavo:
95 - .
9 - prieš.
5 susilaikė.
9 balsus sugadino.

Visuotinai žinoma yra dėl ko Neringa Venckienė nelanko darbo Seime: jos laisvei ir gyvybei kelia pavojų nusikalstama teisėsauga, valstybė.
Ji negalėtų apsiginti teisme, nes jai bylą suklastotų.
Policininkai, prokurorai, ar jų samdiniai ją gali nužudyti.

  Tad Seimas negali sakyti, neva:
 • Ji nelanko nežinia dėl ko, ar dėl nepateisinamų priežasčių. Kas visuotinai žinoma, to įrodynėti, ar sakyti jiems nereikia.
 • Ji nelanko savo noru. Jie to nežino. Išgalvoja už ją.

Šių 2 pažeidimų visuma reiškia, kad Seimo nariai elgėsi šališkai.
Tą patį pažeidimą atliko ir Konstitucinis teismas, kai prieš kelias dienas leido atstatydinti Neringą Venckienę.

Naikino kalėjimą už greitį kelyje

2014 metų spalį Seimas panaikino kalėjimą (areštą) kaip baudą už per didelį greitį kelyje.

Seimo narys, Liberalų Sąjudžio partijos narys Eligijus Masiulis pezėjo, kad šitaip neteks atimti neliečiamybę Seimo nariui. Policija galės jį iškarto bausti, nereikės prašyti, kad Seimas leistų.

Jis nutylėjo, kad tuo pačiu švelnina baudas ir kitiems busimiems kelių žudikams.

Nutylėjo, kad nereikia atimti neliečiamybę tol, kol pareigūnai neketina kalinti. Gali skirti baudą pinigais. Nereikės Seimo leidimo.
Kad kiekvieną kartą nebūtina jo prašyti sakė seniau ir Seimo narys Vitalijus Gailius. Bet šį kartą jis tylėjo. Kažin kaip balsavo. Rask tu ir pranešk man.

Jei atimti neliečiamybę nebūtina, tai reiškia, kad įstatymą keičia kitu tikslu: išvengti kalėjimo. Gali būti, kad Seimo narys, kurį tą kartą Policiją pagavo, greitį viršijo tiek, kad jį galima būtų sodinti.

Taip skubiai Seimas nekeičia įstatymų, kai tikri žmonės reikalauja, kai tikrai reikia, kai juos visai neteisėtai persekioja, kalina, arba kai - pagal įstatymus, bet pagal tokius kurie prieštarauja Konstitucijai.
Pavyzdžiui, Andriuko KET pataisas Seimas ir Vyriausybė marina jau kelis metus.
Vitalijus Gailius irgi marina kitus siūlymus. Dėsningai jis į rinkimus į Seimą ėjo su tuo pačiu Liberalų Sąjudžiu.

Vyriausiosioji Rinkimų Komisija
VRK ir jos vadovas Zenonas Vaigauskas.
 • 2013.04.21 pasiūlė komisiją sudaryti ne burtais, o skirti valdininkus ir pareigūnus: policiją, porkurorus, teisėjus, Mokesčių Inspekciją. Jis nori į visuomenės valdymą įtraukti kuo platesnį jų ratą. Nusikaltėliai patys save rinktų. Jų gauja užgrobė Lietuvos valdžią. Dabar reikia išsirinkti vadeivas. Tam jie ketina užvaldyti ir rinkimus.
  Zenonas praleido progą patylėti ir ramiai sulaukti, kol jį išspirs iš pareigų. Jo pražangą 2012 metų pirkimo rinkimuose aprašiau straipsnyje apie Komunistus kitame puslapyje, pavadinimu "Ką daryti".
 • 2013 metų rugsėjį VRK davė valdiškų pinigų dovanų nesamoms partijoms, nors jos susijungė, kad Darbo Partija išvengtų baudžiamosios atsakomybės: veiklos nutraukimo. Tų partijų nebėra. Zenonas Vaigauskas apgaudinėjo, neva įstatymai nenumato nedovanoti pinigų. Tada padovanok jų ir man.
  Konservatoriai aplaidžiai balsavo už dovaną. Paskui priešingai reikalavo jos neduoti. Nurodau kitą straipsnį (apie Konservatorius) tame pačiame puslapyje "Ką daryti".
  Vilniaus Apygardos Teismas pirma leido partijoms susijungti nes neva jos neišnyktų, ir galima būtų bausti. Paskui nebaudė būtent dėl to, kad partijos neva išnyko. Per šią nurodą į Apygardos teismą rasi tą pačią nuorodą į Konservatorius.
 • Vyriausioji Rinkimų Komisija slopino referendumą. Referendumas siūlė:
  • uždrausti parduoti žemę užsiniečiams,
  • mažinti parašų referendumui skaičių nuo esamų 300000 iki 100000,
  • žemės išteklius naudoti tik referendumu,
  • referendumu priimtus sprendimus keisti tik referendumu.
  Komisija atsisakė pripažinti apie 30000 parašų.
  Pareikalavo, kad patys surinkėjai tikslintų 8000 parašų, kurių trūksta iki 300000.
  Uždraudė jiems naudoti rinkėjų sąrašus.
  Uždraudė rinkti naujus parašus.
  Tuo pažeidė Konstitucijos straipsnius:
  • 5: valdžia tarnauja žmonėms. Komisija privertė parašų surinkėjus dirbti už save.
  • 9: Referendumas [...] skelbiamas, jeigu jo reikalauja. Nesvarbu kaip ir kada reikalauja.
   • Komisija atsisakė pripažinti parašus dėl dalykų, kurie neneigia žmogaus noro: vardą rašė kitas žmogus, vardas neįskaitomas, yra tik vardo pirma raidė (inicialas), nėra adreso, skiriasi parašai prieš ir po jų patikslinimo, gal dar dėl kažko.
   • Rinkimų Komisija neturi teisės uždrausti rinkti naujus parašus, ar riboti laiką, per kurį juos rinkti. Tegul duoda naujus lapus.
   • Komisija ir Seimas gali tikėti, kad referendumo reikalauja tinkamas kiekis žmonių. Kiekio nebūtina įrodyti. Jis nėra lemiamas. Lems kiekis referendume. Jis bus tikras.
    Panašiai vyko referendumas dėl atominės elektrinės. Jame prieš atominę pasisakė daugiau negu 300000. Tai reiškia, kad šie žmonės reikalavo referendumo. Nors pasirengimo metu rengėjai nesurinkoparašų už tai, kad tą referendumą daryti.

  2014.01.09 VRK narys Justinas Žilinskas nepaisė Konstitucijos, kai viešai pliurpė neva parašui reikia gyvenimo adreso. Neva adresas turi būti toks, kad laiškas pasiektų.
  O kam? Žmogus yra tikras ir be adreso.

  Komisija pavėlavo duoti tikslinti įrašus ir nuolat juos kaitaliojo. Tai painiai susekė ir suskaičiavo Zigmas Vaišvila:
  http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/zigmas-vaisvila-ragina-seima-pakeisti-ciniskai-savivaliaujancius-vrk-narius
  Jis irgi pasiūlė keisti Komisiją, bet jis nesirėmė Konstitucija, kaip tai darau aš. Jis remiasi tik tuo, kad Komisija pažeidė savo pačios darbo taisykles.

  2014.01.30 Komisija balsavo, neva pakeitimas prieštarautų Konstitucijai. (Valdiškas VRK puslapis.) Nerašė kuo būtent. Kalbėjo tik apie įsipareigojimus Europos Sąjungai, nors jų nėra Konstitucijoje. Prašė jį stabdyti.
  Šitaip trūkdė skelbti referendumą. Paskui apsigalvojo. Bet juk trūkdė.
  Galiausiai Seimas pavėlavo, bei pats vilkino, todėl paskyrė netinkamą dieną: 2014.06.29 - atskirą nuo rinkimų į Prezidentus 2014.05.11 ir Europos Parlamentą 2014.05.25.
  Ten jie meluoja, neva Konstitucinis teismas kažką rašė apie referendumą. Anas nieko tokio nerašė. Anas rašė apie kitus dalykus.

 • 2014.04.07 neteisėtai atsisakė leisti rengti Lito referendumą, kad keisti Konstituciją, kad uždrausti Lietuvoje įvesti pinigą Eurą (turėti kitą pinigą negu Litas).
  Atsikalbėjo, neva pakeitimas prieštarautų Konstitucijai. Nesakė kaip. Kalbėjo tik apie įsipareigojimus Europos Sąjungai, nors jų nėra Konstitucijoje.

  2014.04.13 LVAT neteisėtai sustabdė skundo dėl šio sprendimo nagrinėjimą ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą, kad anas paaiškintų ar gali komisija tą spręsti. Nors būtent šito klausė jų pačių. Konstitucinio Teismo galima klausti tik jeigu kažkas įtaria, kad įstatymas prieštarauja Konstitucijai. Bet LVAT nerašė kas prieštarauja ir kam. Jie tik privertė už save dirbti kitus.
  Vienok, teisėjai patys ėmėsi Konstitucinio Teismo darbo ir 36 pastraipoje išaiškino anam, kad neteisėtas yra ano sprendimas 1994.07.22, kai įpareigojo keisti Konstituciją prieš tai, kaip rengti referendumą, kai referendumas Konstitucijai prieštarauja.
  Anas Konstitucinio teismo sprendimas jau yra, nors ir neteisėtas. Jis nepanaikintas ir galioja. Taip juk patys teisėjai mėgsta atsikalbinėti. Tad anas sprendimas jau yra atsakymas šiems teisėjams. Todėl jiems ir prireikė aną neigti. Kad galėtų su tuo pačiu klausimu kreiptis vėl. Nors, pagal Viešo Administravimo Įstatymo §14 3d. 3 sk., §23 6d., taisyklių Nr. 875 §12 kartotiniai prašymai nenagrinėjami. Tuo irgi teisėjai mėgsta dangstytis. Kartojimu vadina bet ką. Tad taikykite tai ir sau.
  Teisėjai kelis kartus parašė nereikalingą demagogiją, painiojo įstatymus su Konstitucija. O ko reikia taip ir neparašė: kuri Konstitucijos pataisa prieštarauja kuriai Konstitucijos daliai. Tik 24 pastraipoje jie perpasakoja VRK atsiliepimą į skundą, neva pataisa prieštarauja įvairiems aktams, sutartims.
  Jie nutylėjo, kad visų prieštaravimų svarstyti nereikia. Konstitucija leidžia referendumu spręsti, o ne tik pataisas daryti. O pagal sprendimą galima keisti viską, kas jam priešinga. Geriau tai rašyti prie klausimų referendumui. Bet galima pataisas rašyti ir po jo.
  Net jeigu manyti, neva prieštaravimus svarstyti reikia, tada LVAT ir privalėjo tai daryti pirmiausia. O į Konstitucinį teismą kreiptis galėtų, tik jeigu paaiškėtų, neva referendumas tikrai prieštarauja kitoms Konstitucijos dalims ir tikrai teks taikyti Referendumo Įstatymo §10, kad anas nenumato Komisijai teisės drausti referendumą, neva tai prieštarauja Konstitucijos §6 (Konstitucija yra vientisas ... aktas).
  Nors ir to daryti negalima, nes tautos nevaržo niekas. Net Konstitucinis Teismas sprendžia tik apie valdžios sprendimus, tarkim Seimo, o ne tautos.
  Kvailų teisėjų pavardes ir nuorodą į nutartį parašiau skyriuje apie LVAT.
  Ten rašau, kad šis teismas perdavė bylą teisėjos vyrui. Anas vadovauja Konstituciniam Teismui.

  Euras - reikalingas. Tai vienintelis būdas pažaboti bankų komisinius už pinigų keitimą. Anie jį neteisingai vadina užsienio valiuta.
  Kol Europoje buvo daug skirtingų pinigų (valiutų), tol keisti būdavo sunkiau. Smulkūs likučiai likdavo neiškeisti. Jei keisdavai kelis kartus, tarp kelių pinigų, vieną per kitą, galėjo ir visai jų nelikti.
  Nusikaltėliai Lietuvos Bankas ir niekas kitas šito lupikavimo prižiūrėti ir tramdyti nenori. Tad belieka imti Eurą už savo pinigą.
  Euras niekuo nesiskiria nuo Lito. Abu yra dirbtiniai. Pats Euras nėra blogis. Blogai gali jį tik prižiūrėti: gaminti jo per daug.
  Girdėjau, neva Litas yra visiškai užtikrintas turtu (gal auksu), o Euras - ne.
  Kartą manęs paklausė moteris iš Islandijos: ar verta stoti į Europą. Paprašiau įstoti ir gelbėti persekioti suktus vadovus, valdininkus. Lygiai taip pat ir Eurą turėtume gelbėti nuo sukčių, o ne šalintis jo.

  2015.01.01 Lietuvoje įsiteisėjo Euras. Žurnaliūgos iki tol tylėjo, kad nepabaidyti liaudies: Europos Sąjungos Centrinis Bankas (pirmininkauja Mario Dragi) ėmėsi nuvertinti Eurą 10% (devalvuoti). Prispausdins papildomai 1100 mlrd. €.
  Neva dėl to palengvės prekyba.
  O tau užsienis pabrangs. Manei gausi Eurą, pasijūsi turtuoliu...
  Naujus pinigus dalins ne žmonėms, o bankams, kurie ir be to - pripampę. Neva jie lengviau paskolas dalins... ir gamins naują krizę. Gavėjai ir toliau tingės tobulėti, kad parduoti savo gaminius galėtų lengviau ir be pigesnio Euro. O kai krizė ateis, už ją vėl sumokėsi tu.
  Naujų pinigų neteko laukti: Euras atpigo staigiai vien dėl pačios šios žinios. Pinigų spekuliantai (keityklos, bankai) uždirbo daug pinigų. Juos prarado tie, kas įveža prekes iš už Europos Sąjungos ribų.

Trūkdė referendumams neteisėtai. Referendumas tam ir yra, kad ją keisti, nes jai prieštarauja. Jis pats yra Konstitucija. Tad galima jai prieštarauti, net jeigu taip buvo.

2014.08.20 Zenonas Vaigauskas man bukai teisinosi, neva referendumai - neteisėti. Neva Konstitucinio Teismo sprendimai - neginčytini. Vis pezėjo savo, nepaisė teisės ir ką sakau.
Man teko primygtinai reikalauti atsakyti.
Tada jis sutiko, kad:

 • Konstitucinis Teismas pats sakė, kad jį saisto jo ankstesni sprendimai.
 • Konstitucinis Teismas pakeitė ankstesnį sprendimą. Prieštarauja pats sau. Zenonas pripažino, bet tuoj vėl pliurpė savo: neva keisti sprendimą galima ir būtina. Nors ka tik pripažino, kad - ne (eilutė aukščiau, bei dar ankstesnė pastraipa).
 • Jeigu Konstitucinis Teismas nuspręstų, neva Žemė - stačiakampė, tada jo sprendimai - ginčytini. Jis netgi šmaikštavo, kad reiktų tikrinti jų proto ligą (psichiką). Bet tuoj jis draudė šitaip vertinti to teismo kvailą sprendimą apie referendumą.
 • Seimas tyčia žlugdė žemės referendumą. Skyrė jį vasarą ir atskyrė nuo prezidento rinkimų. - Kad žmonės neitų balsuoti. Sakė, kad kitaip referendumas būtinai įvyktų. Jau Komisija tai gerai išmano klastą. Sakė, kad būvo didelė tikimybė, kad išdavos būtų liūdnos valdžiai. Šiepė Seimą, kad jie neapdairiai paskelbė referendumą ir netrukdė rinkti parašus. - Manė, neva 300000 nepavyks surinkti. Kai pavyko, Seimas paklaiko...
Seimo Kontrolieriai
Angliškai: ombudsman, Parliamentary Commissioner.
Seimo puslapis. Seimui atsakingų įstaigų sąrašas.
 • Romas Valentukevičius.
  2009.07.06 - Valstybės dienos proga (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.
  Kaip jis darbo metu spėja garsinti Lietuvą? Aš plušu žymiai daugiau, garsinu, bet vis ordino negaunu. Iš jo viešųjų pirkimų sąrašo matome, kad jis daug skraido po tą pasaulį. Lėktuvo triukšmas - garsus. Iškarto pasaulis supranta, kad skrenda Lietuvis valdiškai, brangiai.
  Kodėl Karininko kryžius? Juk jis nėra nei kareivis, nei stiprus. - Todėl, kad taip maloniau. Jautiesi toks pasitempęs, karingas. Duodi tvirtą atkirtį tautai, kuri kėsinasi į valdininką.
 • Daiva Valeikienė. Patarėja.
  Matyt, rengė Valentukevičiaus klastotę.
 • Augustinas Normantas.
  Paklusniai nereikalavo šalinti iš pareigų Vilniaus miesto Savivaldybės Saugaus miesto departamento valdininkų. - Artūro Zuoko nuosavos "policijos".
 • Rosita Daunore. Patarėja.
  Matyt, rengė Normanto pezalą.
 • Raimondas Šukys
  Šiaulių Savivaldybė neteisėtai nagrinėjo peticiją apie tai, kaip jie naikina nevaldiškus keleivių vežėjus. Raimondas Šukys neteisėtai perdavė skundą skundžiamiems valdininkams. Paskui paklusniai, neįgaliai paprašė, kad Savivaldybė daugiau nesielgtų blogai ir toliau leido jiems taip elgtis. Paklusniai nieko nereikalavo šalinti iš pareigų. Visai nutylėjo Vyriausybės atstovo melą.

Jie yra valdininkų viršunė. Vienintelis jų darbas - juos tikrinti ir varyti iš darbo.
Savaime, jie to nedirba. Jie elgiasi kaip ir patys valdininkai: dangsto. Gal ir vagiliauja. Bet kuriame kabinete visada yra ką vogti. Nors lygtai nelabai ten yra... Statybų Seimo Kontrolieriai seniai neužsakinėjo. Nebent įrangą kokią.

  Viešieji pirkimai įdomesni:
  http://www.lrski.lt/index.php?p=296&l=LT&n=378
 • Elektroninio administravimo ir dokumentų tvarkymo sistema.
  Pirkimo dalis: Veiklos organizavimo analizės ir valdymo sistemų atnaujinimo bei plėtra.
  Kažin ką reiškia žodis "dalis"?
  Laimėtojas: UAB "Informacijos saugumo agentūra".
  Numatoma bendra sutarties vertė (su PVM): 410080 Lt.
  Laimėjimo priežastis: vienintelis tiekėjas.
  Skelbimo data: 2012.04.16
 • Kompiuterinės įranga.
  Laimėtojas: UAB "Sisneta".
  Numatoma bendra sutarties vertė (su PVM): 43655,94 Lt.
  Laimėjimo priežastis: vienintelis tiekėjas.

2012 metais numatomi vieši pirkimai. Patvirtino 2012.07.20. Gaunasi, kad "numatė" ne prieš metų pradžią, o po jos. Be to, daugelis sumų neįvardintos, nors pagal VAĮ §8 1d. įsakymas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais). (Žr. klastos būdų sąraše: nėra pagrindo.)
Aukščiau minėti 2 pirkimai į žemiau duotą sąrašą neįtraukti. Nors jie abu įvyko būtent 2012 metais.
Miniu vos kelis kvailiausius pirkimus.
Vien įvardintos išlaidos sudaro 151200 Lt. - Įskaitant tą, ką nesurašiau tarp kvailiausių. Žiūrėk pirkimų sąrašą nuorodoje aukščiau. Jei pridėtume aukščiau minėtus pirkimus: 604935,94 Lt. Puikus verslas. Daug galimybių. Tylus ir ramus.

 • Skintos gėlės: 1000 Lt metams.
  Vienas kitam apsidovanoja.
 • Maisto prekės: 2000 Lt metams.
  Negi nepakanka graužti pinigus ir popierių?
 • Vadovo atmintinė 2013 metų: 1500 Lt. Tai - tokia kvaila užrašų knyga. Ji tuščia, išmarginta smagiai. Todėl brangi velniškai. Maloniai pasijunti vadovu ir verslininku. Sąsiūvinys paprastas - pigesnis. Todėl nemalonus.
 • Degalai: 10000 Lt. Vien spalis-gruodis.
  O dviračiu ir viešuoju transportu aišku niekaip neįmanoma išsiversti. Nes kišenės ištuštėtų.
 • Viešbučiai: 15000 Lt.
  Tokiom kainom tavęs darbe turėtų nebūti bent pusę metų, jei ne visus metus per metus. Ilgos tos darbinės "atostogos".
 • Lėktuvai: 40000 Lt metams.
  Kam tas triukšmas apie tokią pat sumą, kurią praskraidė Vyriausybės valdininkai į Naująją Zelandiją? Galima skraidyti ir tyliai. Juk labai toli yra ta Lietuva, tokia įdomi, paslaptinga, nepažįstama. Skrajūnai garsina Lietuvos vardą pasaulyje. Už tai gauna dar ordiną: skaityk ištrauką iš Romo Valentukevičiaus "turiningo" gyvenimo aprašymo šio straipsnio pradžioje.
  Manau jie skraido pas valdininkus, kurie už tavo pinigus apsigyveno šiltuose kraštuose. Pasisvečiuoja, "pakontroliuoja"... Tada rašo į tavo skundą "šiltą svekinimą" iš šiltų atostogų: netrukdyk.
 • Mokomieji seminarai: 2000 Lt metams.
  Kas nori mokintis, tas mokinasi pats. Kas nenori, tas važinėja. Šiuos pinigus jie valdiškai dovanoja visokioms įmonėms, kurios gausiai prisisiurbė prie visų valdžių. Pavyzdžiui, sumoka už dviračių nuomą ir seminaro metu važinėjasi. Tai - irgi šioks toks "mokomasis seminaras". Daug ko išmoksti... iš sukčių... Poilsinių valdiškų seminarų tikri žinovai yra sukčių užgrobta Lietuvos Dviratininkių Bendrija. Ten pasisemk šio mokslo. Jis paprastas: leisk valdininkui pasijųsti svarbiu, ir būtinai susimokėti už "papildomas paslaugas".
 • Geldomobilių laikymas uždaroje teritorijoje, plovimas: sumos neįvardino.
 • Mobilus internetas: 4700 Lt. Liepa-rugsėjis.
  Negi iš darbo internetą naršysi? Būtina sėdėti lauke, grožėtis vasara. Paprastas ryšis per 3 mėnesius kainuotų 100 Lt. O valdiškas privalo būti brangus. Smulkūs pinigai netelpa į kišenę.

Aukos nesekmė jo įstaigoje prasideda tuo, kad raštininkė jai sako, neva auka ant visų pikta; neva tai būdinga visoms valdininkų aukoms; nes neva visi valdininkai negali klysti.
Kai tau taip sako, žinok išdavą išanksto.

Dangstė Teisingumo Ministrą Remigijų Šimašių ir antstolius.

2013 metais nutylėjo, kad Teisingumo Ministras Remigijus Šimašius melavo, neva nėra teismo sprendimo dėl neteisėtų paties teismo ir antstolių veiksmų. Ta dingstimi ministras neatestavo ir nebaudė antstolių. Pamelavo, neva jam veikti neprikaluso išvis, neva be to teismo sprendimo negalima antstolio skųsti Teisingumo Ministerijai ( §13 1d.).
Sprendimas tikrai yra: paties teismo sprendimas nutraukti tuos veiksmus.

Davė tariamų ministro atsakymų raštų sąrašą. Priminė, kad ministras jau rašė, kad jis teisūs, todėl neva anas tikrai teisus. Nesvarbu, kad tu jį paneigei.

Kad ministras pasiūlė skųsti teismui, ar Antstolių rūmams. Todėl tikrai skųsk jiems.
Nutylėjo, kad anie neįgalioti atleisti antstolį iš pareigų. Patys teismai yra skundžiami. O antstoliai bus išvien. Nutylėjo teisę skųsti Ministerijai.

Perpasakojo ką rašė apie įvykius ministras su viceministru, straipsnius, kuriais anie melagingai rėmėsi. Neva antstolus prižiūri tik teismas (CPK §510, §594, §27 1d.). Neva Ministerija netiria kokį antstolis skaičiuoja vykdymo išlaidų dydį, nors auka to ir neprašė. Tuo pridengė ir visą likusį ministerijos neveikimą.
Perpasakojo ir kitus įvykius - Ministerijos pasakojimus apie savo ir antstolių nusikaltimus.
Tuo apsiribojo. Nors turėjo ne tik minėti, bet ir nagrinėti. Nutylėjo, kad reikia bausti. Nutylėjo, kad tai yra nusikaltimai.
Tų straipsnių ir nusikaltimų perpasakojimu, o ne bei aukos paneigimų vetinimų pagrindė skundo atmetimą.

Nutylėjo, kad straipsniai netaikomi, kai veiksmai jau nutraukti.
Nutylėjo, kad auka nei ministrui, nei kontrolieriams neskundė vykdymo išlaidų dydį. Neprašė jų naikinti ar keisti. Auka skundė melagingą jų būdą, išlaidų išeiškojimo tvarkos laužymą ("Sprendimų vykdymo instrukcijos"). Painus §27 2d. išsireiškimas: tvarkos, nesusijusios su vykdymo išlaidų dydžio apskaičiavimu. Auka skundė ne "dydį", ir ne apskaičiavimą, o išlaidų sąrašą, kad jis melagingas, netikras. Tai neatitinka šio straipsnio išimtį. Ji netaikoma. Ministerija privalėjo melą nagrinėti. Jie su Seimo Kontrolieriumi prisidengė šia straipsnio painiava. Pavaizdavo bet ką, kas susiję su išlaidom, kaip jų dydį, apskaičiavimą. Dydį tikrai galima skųsti tik teismui, prašyti jį mažinti. Tarkim, jeigu antstolis pridarė nereikalingų išlaidų. Bet visais atvejais antstolis privalo rodyti tikras išlaidas, o ne išgalvotas, ir ne neįvardintas (nesvarbu ar tikras).
Tiesa, auka dar skundė, kad išlaidų dydį antstoliai visada ima didžiausiąlentelių prie "Sprendimų vykdymo instrukcijos", ne tikrus, kuriuos turėjo. Bet auka nereikalavomažinti. Auka tik reikalavo išlaidas rašyti butas ir tikras. Bausti antstolį už netikras išlaidas. Tai tik atrodo, kaip "dydžio apskaičiavimas". Bet toks nėra. Skaičiuoti galima tik tai kas yra. Negalima keisti vieną skaičių kitu, būtą - nebūtu. Juk straipsnyje neparašyta vien "išlaidų dydžio". Pridėtas žodis: apskaičiavimu. Išsamumo dėlei pastebiu žodį nesusijusios. Jis apima tik skaičiavimą (skaičių sudėjimą). Negalima vadinti su jais susijusiu viską kas pakluva. Pačios išlaidos buvimas nėra susijęs su jų "apskaičiavimo tvarka". Apskaita gali apimti išlaidas, atmesti kitas (neteisingas, neteisėtas, ar nereikalingas), apriboti jų dydį pagal didžiausių išlaidų lenteles. Ji neapima pačių išlaidų atsiradimą. Jos susijusios su apskaita tik tiek, kiek juos sieja viena byla.
Be to, straipsnio tikslas yra ne uždrausti bet kokį išlaidų tyrimą ministerijoje, o tik nukreipti auką į teismą, kai ji prašo išlaidas sumažinti, pakeisti antstolio sprendimą.
O neteisėtą ir nesąžiningą darbą vertina Ministerija. Nes ji ir leidžia antstoliams dirbti. Kad nebūtų painiavos, derėtų taip ir išdėstyti §27 2 dalį..
Nutylėjo, kad Ministerija paskutiniame atsakyme davė naujus atsakymus, kuriuos privalėjo duoti pirmame atsakyme. Kad Ministras nebaudė viceministro Tomo Vaitkevičiaus ir valdininkų, kurie rengė jo raštą ir atsakymų išvengė.

Pamelavo, neva pats antstolis sprendžia skundą. Kai yra jo sprendimas, jį galima skųsti Antstolių Rūmams ir Teisingumo Ministerijai. (Antstolių Įstatymo §27.)
Gaunasi, kad pats Seimo kontrolierius pripažino, kad Teisingumo Ministerija spręsti skundą privalėjo (ir atsisakė). Bet išvadų nepadarė.
Tik perpasakojo straipsnį.
Pamelavo neva tas straipsnis nustato antstolių priežiūrą. Jis nustato tik antstolio pareigą atsakyti į prašymus, skundus. Priežiūrą nustato kiti straipsniai. Juos kontrolierius nutylėjo. Surezgė sakinį taip, kad atrodytų, neva į Ministeriją leista kreiptis tik, kai yra antstolio atsakymas. Nors tokios griežtos sąlygos nėra. Todėl visas sakinys apie tai - beprasmis.
Nutylėjo, kad skundą apie save spręsti negalima ir kad skunde Seimo Kontrolieriui nebuvo nieko, ką galėtų spręsti pats antstolis.
Be to, antstolis ir teismas jau išsprendė savo neteisėtus veiksmus: juos nutraukė, bet aukai nepranešė. Tad ir antstolio sprendimas jau yra. Reiškia, pasak paties Seimo Kontrolieriaus, Teisingumo Ministerijai skųsti galima, neuždrausta. Ana tikrai privalėjo veikti.
Nutylėjo skundą, kad nei antstolis nei teismas nepranešė aukai apie neteisėtų veiksmų nutraukimą.

Pamelavo, neva Antstolių rūmai sprendžia skundą. Nors skunde nebuvo nieko, ką sprendžia jie.

Nutylėjo ministro pareigą persiųsti tiems, kas jis mano kad sprendžia. (§10 iš aptarnavimo taisyklių Nr. 875.) Būtent dėl to ministras su viceministru ir nepersiuntė skundų. Nes nebūtų ką prašyti spręsti. Visi aukos prašymai - tik ministro pareiga. Dauguma - net ne viceministro.

Nutylėjo prašymą ministrui vykdyti Konstituciją tiesiogiai. Tai - vienas iš didžiausių Seimo Kontrolieriaus nusikaltimų. Nes jis privalo prižiūrėti Konstituciją, reikalauti, kad valdininkai taikytų ją, kai įstatymų nepakanka. - Kad biurokratiškai nesidangstytų įstatymais.
Dar jis privalo siūlyti keisti įstatymus, kai jie priešingi Konstitucijai, arba, kai mato trikdžius.

Nutylėjo prašymą keisti įstatymus. Tame tarpe prašymą, kad Konstituciją tiesiogiai galėtų taikyti antstoliai tada, kai jie gauna tariamai teisėtus, bet neteisingus pavedimus (reiškia - neteisėtus; žiūrėk šio puslapio pradžia: kas neteisinga, tas neteisėta).

Priminė kad Seimo Kontrolieriai nagrinėja tik biurokratizmą ir piktnaudžiavimą. Neteisėtai pervadino juos į menkniekius: vilkinimą, nepranešimą aukai apie jos teises. Tik tuo apribojo. Atsisakė tirti biurokratizmą ir piktnaudžiavimą, Konstitucijos ir visų kitų pareigų vengimą.

Pamelavo neva Seimo Kontrolieriai netikrina antstolių, tarkim kaip neteisėtai ir melagingai jie išpučia vykdymo išlaidas, prirašo nebūtų. Neva tikrina tik, jei anie pažeidžia žmogaus teises, o ne proceso veiksmus.
Iškreipė savo darbo sąvoką. Seimo Kontrolierius privalo tikrinti visus valdininkus ir valdžią vykdančius. Neapsiriboja žmogaus teisėmis.
O žmogaus teises pažeidžia bet kokia neteisinga veikla - ir proceso, ir ne proceso. Beje, antstolio, ar bet kurio valdininko ne proceso veiksmų nebūna. Viskas yra procesas. - Baigtas, nebaigtas. - Teisėtas (tikras), arba savavališkas. Šiuo atveju buvo nepradėtas procesas, nesamas, savavališkas. Jį irgi galima vadinti šiokiu tokiu procesu.
Tai irgi apgaulė: auka neprašė Seimo Kontrolierių bausti antstolį. Auka prašė bausti tik Teisingumo Ministrą. Todėl Seimo Kontrolierius privalėjo tikrinti, ko ministras netikrino: antstolį.

Nutylėjo, kad Ministerija nutylėjo neįtikėtinus antstolio nusikaltimus. Savavališkas išieškojimas tėra nekaltas juokelis, palyginus su jais.

Pamelavo apie skundo esmę (ministras nutylėjo teisėjų ir antstolių sukčiavimą, nusikaltimus). Vietoj jos išvardino prašymus. O ir jie neatitinka to, ką kontrolierius tariamai nagrinėjo.

Visą skundą nutylėjo.
Tik perpasakojo kaltininką Teisingumo Ministrą Remigijų Šimašių, viceministrą Tomą Vaitkevičių ir jų valdininkus.
Jokios perpasakojimo dalies jis nenagrinėjo, nevertino.
Bet visai be vertinimų nejauku. Dar pastebės kas ir sučiups. Todėl jis pridėjo "vertinimą": paprasčiausiai davė minėto §27. nuorašą (perpasakojo). Nukreipė dėmesį vien į tą straipsnį. Pavaizdavo, neva kalba yra tik apie jį. Bet ir jo niekaip nenagrinėjo ir nesiejo su skundu.

Pagal minėtų aptarnavimo taisyklių Nr. 875 kelis straipsnius atsakymu laikome tik tai, kas atsižvelgia į prašymo turinį.
Jei prašymo turinio nenagrinėjo bent vienos dalies, tuomet atsakymo nėra.

Tokiam niekalui sugaišo 5 mėnesius, vietoj privalomų 3-jų. Pavėlavo. Nors tokį niekalą galėtų parašyti ir per dieną. Apie pratęsimą nepranešė. (SKĮ §18.)
Vėluoti prireiktų nebent, kai deriesi dėl atlygiodangstymą. Ne visada blogi valdininkai "algas" atsiima iškarto, grynais. Gal laukė nurodymo iš politikų. Gal politikai laukė progos už kažką atsilyginti vienas kitam. Tai užtrunka.

Seimo Kontrolierius tyčia neparašė skundo datos.
Daugumoje atsakymų (pažymų) jie skundų datų nerašo, kad nuslėpti, kad pavėlavo.

Kiek mačiau atsakymų, tiek radau kvailų.
Kontrolierių būdas paprastas: jei kaltas valdininkas tau paaiškino kaip jį skųsti teismui, tada valdininkas teisus. Nesvarbu kaip jis nusikalto. Jie tik stumia tave į teismą.
Bet Seimo Kontrolierius tam ir yra, kad prižiūrėti įstatymą ir bausti valdininkus.
Teismas valdininkų nebaudžia nei pagal pareigas, nei nori.
Seimo Kontrolierius yra papildoma skundų galimybė. Jei už jį dirbtų teisėjai, tada jis būtų nereikalingas.
Jis tikrai yra nereikalingas toks blogas.
Nedirba ir teisėjai. Visai niekas neveikia.

Vyriausybė
Nuorodos:
Pokalbiai su nusikaltėliu Andriumi Kubiliumi.
Tušti, kaip ir su bet kuriuo kitu niekšu.
Gerai bent tiek, kad išvis kalbėjau su šiuo busimu, o vėliau buvusiu ministru pirmininku.
Nei su vienu kitu kalbėti visai nepavyko.
Konservatoriai
Kiti Andriaus Kubiliaus ir Konservatorių nusižengimai bei nusikaltimai.
Komunistai
Kiti Algirdo Butkevičiaus, Algirdo Brazausko ir Komunistų nusižengimai bei nusikaltimai.
Ministrai apsigyvena korupciniuose butuose.
Butai niokoja ir naikina miestą bei gamtą.
Pakalbėti su ministrais pirmininkais negali. Bent gali pro langą į juos pavėpsoti: Gediminas Vagnorius, Komunistas Algirdas Butkevičius. - Ne pro jų langą, o pro savo. Nes jie apsigyveno tavo "balkone", užlindo tau prieš nosį.
Neteisėtuose namuose apsigyveno ir tariamas Aplinkos viceministras Stanislovas Šriūbėnas, notarai.

Valdžios keičiasi. O valdo vis tos pačios nusikaltėlės valdininkės Ministro Pirmininko Tarnyboje (MPT). Jos ir yra tikros ministrės.

Andrius Kubilius dangstė nusikaltėlius valdininkus ir Arvydo Sabonio 18 namelių Nerijoje.

2011.12.28 Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis pasakė, kad teismo sprendimą galima nevykdyti. Tai jis pavadino teismo sprendimo vykdymu.

Aukščiausiasis Teismas jau nusprendė nugriauti A. Sabonio namelius Nerijoje. Vyriausybė kažkodėl įsikišo pradėjo ieškoti "taikos susitarimo".

Tokio būti negali. A. Sabonis pažeidė įstatymą (įmonė "Sabonis ir partneriai"). Jį dar reikia bausti administracine tvarka už tai, kad teikė tvirtinti Teritorijų Planą, kuris prieštarauja įstatymams.

Bet atvirkščiai, D. Matulionis ir teisingumo ministras R. Šimašius pažadėjo apdovanoti pažeidėją A. Sabonį: apie 100 mln. litų.
Pasiteisinimas: neteisėtus leidimus išrašė valdininkai, o ne pats pažeidėjas. Neva jis nekaltas ir jam reikia kažką kompensuoti.

Tai jie sutiko daryti, savo noru, be kovos, bet už mūsų pinigus. Nesipriešino, nesiuntė A. Sabonį kuo toliau į teismą bylinėtis. Nesiuntė ir niekur kitur "pagal kompetenciją", kaip jie mėgsta rašinėti. Atliko jam pilną aptarnavimą.

Jie pagraudino liaudį, neva pinigų gaila. Pinigai juk irgi yra viešas rūpestis (interesas). Todėl kompensaciją jie pasiūlė pakeisti statybų leidimu. Jei pastatai prieštarauja teritorijų sprendimams, jie keis sprendimus: numatys pastatus kaip Nerijos gamtos dalį, kaip kokį gintarą gamtos karūnoje. Manau, keis teritorijos Specialųjį Planą.

Šituo tikslu privertė Aplinkos Ministerijos Saugomų Teritorijų Tarnybos direktorę Rūtą Baškytę pliurpti, neva pastatai labai gamtai reikalingi. Jie neįsakė. Jie tik pakuždėjo jai. Ana uoliai puolė vykdyti.
Labai versti neteko. Ką jai sumoka, tą jį ir peza. Aplinkos Ministras Gediminas Kazlauskas klastotes mėgsta.

Paklusnus Aukščiausiojo Teismo teisėjas tik lemeno, neva galbūt teismo sprendimą galima ir nevykdyti... Bet bent kitu, nauju teismo sprendimu. ... Neva viskas lengva ir įmanoma. - Tik paprašyk... Neatsikalbinėjo, kaip mėgsta jo teismo pirmininkas G. Kryževičius ir kiti tariami pareigūnai, neva nutartis neskundžiama ir jos teisėtumo vertinimas nenumatytas. Nesiuntė žurnaliugų velniop.

  2012.01.05 Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis teisinosi dar kvailiau:
 • Tie, kas reikalauja nepriekaištingai teismo sprendimą vykdyti ir ginti gamtą neva yra fundamentalistai.
 • Kai laikas teismo sprendimą vykdyti sukaks, tada pastatai jau bus nugriauti. Tada savaime nebebus apie ką daryti "taikos susitarimą".

  Bet jeigu gamtai pastatai tariamai būtini, tada tai nepriklauso nuo to ar juos griaus ar ne. Tai nepriklauso ir nuo nuosavybės. Būtiną daiktą daryti gali bet kas.
  Jei būtini, tada juos būtina įrašyti į Specialųjį Planą.
  Bet jeigu sako, kad nugriovus, nebebus ką ir rašyti, tada tai reiškia, kad jis pripažįsta, kad pastatai - nebūtini.

 • Apie valdininkų atsakomybę, kurie išdavė neteisėtus statybų leidimus, jis nukreipė kalbą į tai, ko niekas neklausė: neva teisingumo ministro R. Šimašiaus kažkas paprašė pakeisti įstatymus. Kokiu tikslu - nesakė. - Gal tam, kad atsakomybę dar geriau paslėpti.

  Įstatymai - jau pakankami:

  • Baudžiamamojo Kodekso straipsniai: 228 - piktnaudžiavimas, 229 - neveikimas.
  • Teritorijų Planavimo Įstatymo 36 straipsnio 6 dalis 3 skyrius - atimti atestatus iš nemokšų. Reiškia: atimti teisę dirbti tokį darbą.

2012.01.09 ministras pirmininkas A. Kubilius pagaliau parodė savo veidelį iš atostogų. Nebaudė kanclerio Deivido Matulionio. Tik pakalbėjo, neva viskas gerai. Tuo užbaigė savo nepadoraus žmogaus įvaizdį.

A. Sabonis teisinosi, neva negalimakaltinti. Neva jis nėra įmonės savininkas.
Bet jis juk yra akcininkas. Reiškia yra dalinis savininkas.
Sakė, kad įmonė tiktai pirko jau parengtą planą. Nežinojo, kad jis neteisėtas.
O koks skirtumas?.. Statė namelius juk jau nupirkęs. Nieko nekeičia ir tai, kad pirko jau pradėtus statyti ir tiktai užbaigė.
Privalėjai domėtis, nujausti, būti samoningas, neniokoti net ir su leidimu. O ir vieta jautri: Nerija. Ir ne pats pirkai, o įmonė, kurį tariamai turi atitinkamas žinias.
Pagal Andriuko Korupcijos Įstatymo straipsnį Nr. 2.1 už korupciją atsako ir gavėjas ir tiekėjas.

Kaltas esi jau vien tuo, kad esi A. Sabonis. Jei nebūtum A. Sabonis, nebūtų ir "sabonlaižių".
Dėl kito žmogaus jie šitaip beviltiškai įstatymų nelaužytų. Nebent jis sumokėtų.
Tau irgi be priežasties nepataikautų. Reiškia, manau, sumokėjai ir tu, Arvydai.
Galbūt jie taip stengiasi ne dėl tavęs, o dėl plano rengėjų. Galbūt anie yra nuolatiniai "pirkėjai". Planą anie pardavė tau. Bet atsakomybė neišnyko. Jeigu jį panaikins, tada tu reikalausi atlyginti žalą iš anų rengėjų.
Galbūt valdininkai gelbsti juos, o ne tave.

Andrius Kubilius dangstė nusikaltėlį Aplinkos Ministrą Gediminą Kazlauską.

Ta pati vyriausybė, Ministro Pirmininko Tarnyba (MPT), vos prieš mėnesį kląstingai, nusikalstamai nuslopino skundus, kad Aplinkos Ministras sukčiavo ir sulaužė priesaiką. Išgalvojo, kad įstatymus reikia vykdyti nepriekaištingai. Neparašė kokius. Ir nusiuntė skundikus kuo toliau pas patį skundžiamą asmenį nusikaltėlį Aplinkos Ministrą G. Kazlauską.
Rašė, neva A. Kubilius suinteresuotas tik vienu: kad vyriausybė dirbtų (sukčiautų) stabiliai.
Dar pasiūlė teismus, ir savo lėšomis ginti viešą rūpestį. Jokių paslaugų skundikams neatliko. Atvirkščiai: perkrovė jiems savo pareigas.
Atsikratė tiesioginės pareigos atstatydinti ministrą pagal Konstitucijos 92 straipsnį.

Skundikai apskundė Andrių Kubilių ir jo MPT Seimui. Ten jis pats vėl slopino. Tiksliau sakant, tai asmeniškai atliko Birutė Galinienė. Andriaus Kubiliaus, kaip Seimo nario padėjėja. Jis kartu nuvo Seimo nariu ir ministru pirmininku.
Neaišku ar jis asmeniškai žinojo ir ar dalyvavo. Turėtų žinoti. Nes skundą dėl ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus neveikimo Seime gavo ir jis pats. Nebent jį slapta perėmė Birutė Galinienė.

Skundikai siuntė skundą tik Seimo nariams iš Konservatorių ir Tautininkų partijų. Kitiems patikliai nesiuntė, kad nesukelti valstybės griūties. Kad neįsigalėtų dar baisesni Komunistai, Uspaskiai, Paksiai ar Zuokai. Bet Andrius Kubilius pasirinko griūtį.

Abu šitie atvejai yra nusikaltimai. Už juos atsako asmeniškai ministrų pirmininkas Andrius Kubilius. Nesvarbu, kad jis asmeniškai vengė kalbėti, ar pasirašyti.
Jis matė savo kanclerį pliurpalių Deividą Matulionį.
Matė ir Aplinkos Ministro G. Kazlausko nusikaltimą - ir šitą (dėl Sabonio), ir ankstesnį, kurį jau nuslopino.
Jau senai galėjo abu išvaryti.
Bet jis to vengia. Dar atvirkščiai, leido G. Kazlauskui atidirbinėti, "laižyti" Sabonio "užpakalį".
Dėsninga yra, kad nusikaltėlio Andriaus Kubiliaus padėjėja yra nusikaltėlė Birutė Galinienė.

Palyginkite visą tai su jo paties svajomis kaip gera būtų būti nepakančiu aplaidumui ir sukčiams:
http://www.kubilius.lt
Andriau Kubiliau! Tai buvo paskutinė tavo galimybė. Liepto galas. Apsigalvok, ir apsigręžk į žmogų. Neužsikask dar giliau į užpakalio skylę. Nusitempsi kartu ir partiją. Dar gali grįžti...
Kas tau svarbiau?
- Gamta?
- Ar stabilumas ir jos blogas ministras G. Kazlauskas, blogas viceministras S. Šriūbėnas, abejingas A. Sabonis?

Šitie atvejai - vienodi. Bet vyriausybė elgiasi priešingai. Vienas nuolatinis kalbėtojas Lietuvos radijuje (tariamas apžvalgininkas) taikliai pastebėjo:
Su vaiku elgiasi kaip su daiktu. O su daiktu kaip su vaiku.
Jis lygino šiuos Sabonio pastatus ir visuotinai žinomą pedofilijos bylą.
Vaiko atvejis - panašus į minėtą nuslopintą neteisėtą statybų plano atvejį, kuris viešai nėra žinomas.
Vaiką būtina tąsyti griežtai pagal įstatymus, net juos laužant.
Bet A. Sabonio pastatai tokie tariamai "jautrūs". Neva juos reikia globoti.

2012 metų spalį Konservatoriai dėsningai pralaimėjo rinkimus. Andrius Kubilius neišsižadėjo nusikaltimų. O 2013.04.29 vėl laimėjo rinkimus į savo partijos pirmininkus. Aplošė Vytautą Landsbergį.

Algirdas Butkevičius irgi dangstė nusikaltėlius valdininkus ir Arvydo Sabonio 18 namelių Nerijoje.

2012 metų lapkritį Ministru pirmininku tapo Komunistas Algirdas Butkevičius.
Aplinkos Ministru tapo Paksiaus partijos narys Valentinas Mazuronis.
Abu puolė tęsti bendrus su Andriumi Kubiliumi "darbus" (nusikaltimus).
2013.04.29 Vyriausybė patvirtino tariamą taikos susitarimą dėl neteisėtų Arvydo Sabonio 18 namelių Nerijoje. Nei vieno griauti nereikės.
Tereikia "griauti" Aukščiausiąjį teismą, kad vėl paklūstų.

Valentinas Mazuronis paistė, neva jeigu nugriautų namus, sumokėtų kompensaciją Arvydui Saboniui, tada tektų aiškinti tautai, kodėl griauna ir moka už tai, ką vėl leidžia statyti. Neišmintinga, - sakė.
Nutylėjo, kad neišmintinga leisti statybas, kur jos uždraustos. Negalima buvo pritakyti specialųjį planą statyboms. Derėjo atvirkščiai jas taikyti planui ir nestatyti. Kitaip sakant: taikyti buvusį planą. Jei neleistum statybų, tai netektų ir preiš tautą teisintis.

Dar jis pezėjo, neva taupo valdžios pinigus, kompensaciją kurią valstybė mokėtų A. Saboniui už griovimą. Kaip minėjau, netektų jam mokėti, nes už korupciją atsako ir davėjas, ir gavėjas. Net jeigu tektų mokėti, galima atgauti pinigus iš valdininkų. Jie - turtingi. Jei įstatymas tai draudžia, keisk įstatymą, kad leistų. O ne gamtą keisk naujų Specialiuoju planu.

Kalbėjo nusikaltėlė Laura Nalivaikienė viršininkė Valstybinės Teritorijų Planavimo ir Statybos Inspekcijos (VTPSI). Ji pažadėjo, kad neteisėtas statybas "žabos" dar didesnėmis statybomis. A. Sabonis privalės statyti: prieplauką, uostą, sandėlį, apšvietimą, kelius. Viską perduoti valdžiai.
Ji ir šį kartą nusikalto: specialus planas netaikomas atgaline data. Net jeigu būtų taikomas, jis yra neteisėtas. Nes Konstitucijos 54 str. draudžia niokoti ir skurdinti gamtą. Dar jis bei Teritorijų Planavimo Įstatymo 3 str. įpareigoja ją gausinti ir atkurti.
Jau nekalbu apie Konstitucinę įstatymo viršenybę ir asmenų lygybę. Draudžiama įstatymus pritaikyti vienam žmogui (ar net ir visiems), kad atleisti jį nuo atsakomybės.
Viešo Administravimo Įstatymo 7 str. įpareigoja daryti visuomenės apklausą dėl naujo Specialaus plano. Konstitucijos 9 str. įpareigoja daryti referendumą. Niekas to nevykdė.
Reiškia naujas Specialus planas prieštarauja įstatymų pagrindams.
Rastume ir daugiau prieštaravimų saugomų teritorijų nuostatoms.
VTPSI visada nepaiso šių pagrindų. Ne vien šiuo atveju. Jiems svetima bet kokia teisė ir padorumas.

Kalbėjo ir minėta Rūta Baškytė. Bet nieko naujo nesakė, ko kiti jai jau nepadiktavo.
2014 metais sudegė miškas Nerijoje. Už tai ją atstatydino, o jos nesaugomus miškus perdavė miškų uredijoms. Kai vėl miškus kažkas supleškins, tada vėl perduos Saugomų Teritorijų Tarnybai. Nors niekur neparašyta, kad jie turi saugoti ne namelius, o jų žaliavą - mišką.

  Aukščiausiasis Teismas privalo:
 • Atmesti tariamą taikos sutartį kaip apsimestinę, kuri pridengia iš esmės kitą sandorį - sukčiauti. Civilinio Kodekso (CK) §1.80 (Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančio sandorio negaliojimas), 1.81 (Viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujančio sandorio negaliojimas), 1.87 (Apsimestinio sandorio negaliojimas).
 • Panaikinti neteisėtą naują Kuršių Nerijos Specialų planą.
 • Nubausti valdininkus, politikus, ministrus, ir neteisėtų namų savininkus už teismo sprendimo nevykdymą.

Algirdas Butkevičius irgi dangstė nusikaltėlį Aplinkos Ministrą Valentiną Mazuronį.

2014 metais darė lygiai taip pat kaip ir ankstesnis ministras pirmininkas Andrius Kubilius: skundikus slopino, o ministro Valentino Mazuronio ir valdininkų nusikaltimų netyrė. Nusikalto tie patys Vilniaus Savivaldybės skyriai Plėtros (neteisėtos statybos, planai) ir Ūkio (leidžia kirsti medžius, pievas niokoti, teršti), VTPSI, VRAAD, NŽT (pavaldi ŽŪM).
Neteisėtai teritorijas planuoja statyboms.
Niokoja miestą.
Teršia.
Naikina medžius ir pievas.

Vėl dalyvavo ir Seimo nario Andriaus Kubiliaus padėjėja nusikaltėlė Birutė Galinienė. - Tikra Komunistų ir Konservatorių partijų draugystė. Nors gal šį kartą ji dangstė ir save, nes skundikai minėjo jos neteisėtą ankstesnį tokį pat vaidmenį.

Veiksmas buvo tas pats, nes nepaisant valdžios kaitos, mus valdo tos pačios valdininkės MPT.
Algirdas Butkevičius tik stebi.
Jos viršijo įgaliojimus: išmetė skundus nenagrinėtus.
Spręsti ar šalinti ministrą iš pareigų gali tik ministras pirmininkas, o ne valdininkai.
Spręsti ar nenagrinėti skundą gali irgi tik jis, vadovas.
Nepaisant slopinimo, spręsti neteisėtus ministro veiksmus pirmininkas privalo. - Net jeigu skundų išvis nebūtų.

2014.07.15 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė paskyrė Algirdą Butkevičių pabūti antrą kartą ministru pirmininku, po to kaip ją neteisėtai išrinko antrą kartą. Ji nepaisė, kad už šį nusikaltimą žmonės jos prašė jo neskirti.

Vyriausybės atstovai
 • Jurgis Jurkevičius - Vilniuje.
 • Audrius Skaistys - Vilniuje nuo 2012 metų.
 • Vilda Vaičiūnienė - jų padėjeja. Ji valdo, nepaisant vadovų kaitos.
 • Jonas Novogreckis - Šiaulių apskrityje.

Jurgio Jurkevičiaus padėjeja Vilda Vaičiūnienė viską valdo.
Kai paprašo paprastas žmogus, atrašo, neva Vyriausybės atstovas nesikiša, kai gali kištis kitos įstaigos. Nepaiso, kad jos jau nesikišo. Siūlo joms skųsti.

2012 metais pasikeitė vadovas: Audrius Skaistys. Bet rengia jo raštus ta pati Vilda Vaičiūnienė.
Kai 2013.12.03 paprašė ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, neatsikalbinėjo. Tučtuojau 2013.12.05 parašė, kad neteisėtas yra Vilniaus Savivaldybės Tarybos sprendimas mokėti papildomai šlavėjams, pareikalavo jį atšaukti. Gudrybių buvo dvi: skundikai buvo iš pačios kaltininkės Vilniaus Savivaldybės - visuomeninė komunalinio ūkio komisija - ; 2013.11.28 jie prašė vyriausybės atstovo ne tiesiogiai, o per ministrą pirmininką. Gal net neminėjo Vyriausybės atstovo. Komisija nesivargino perkalbėti pačios savo Savivaldybės. Jei kviestų Vyriausybės atstovą tiesiogiai, gal ana vėl atsikalbinėtų, neva nesikiša, kai kišasi kiti.
Dabar įkliuvote. Teismas pavadino teisėtu tokį pat sprendimą Kauno Tarybos (irgi rasi per pastarąją nuorodą). Vyriausybės Atstovas grasina Vilniaus Savivaldybei tuo pačiu teismu. Teks paaukoti kažkurį gaujos klastūną: arba teisėjus, arba Vyriausybės atstovą (bent jo padėjeją).

Šiaulių Savivaldybė neteisėtai nagrinėjo peticiją apie tai, kaip jie naikina nevaldiškus keleivių vežėjus.
Jonas Novogreckis pamelavo, neva galioja Peticijų komisijos nuostatos, kurios negalioja.
Paskui neteisėtai tikrino skundą apie save, kurį jam neteisėtai perdavė Seimo kontrolierius Raimondas Šukys.

Konstitucinis teismas
Nuorodos:
Konstitucinio teismo baisi sudėtis
 • Prokurorai, teisėjai, valdininkai.
 • Dar nuorodoje pasakoju kaip Konstitucinis Teismas uždraudė dalyvauti rinkimuose savarankiškiems žmonems.
 • Ten pasakoju apie 2006.03.28 nutarimą, kuriame parašė, neva teisėjams algų mažinti negalima. - Patys apie save nutarė.
  Padėjo sau ir spastus. Nes parašė: Teisėjo darbo teisme metu. Reiškia algą mažinti galima. Tereikia juos išvaikyti vienu sykiu visus. Kad nedirbtų mažinimo metu.
  2013 metais jie parašė dar vieną nutarimą: įpareigojo valdžią algas grąžinti tik tiems pareigūnams, kurie daugiausiai uždirba. Ir dar kompensuoti už algų grobstymo prastovą, kai jas sumažino krizės pradžioje.
  Pasakoju, kad teisiškai teisėjo alga nėra uždarbis. Seimas šio mano įrodymo nepaiso tyčia, kad galėtų paklusti Konstituciniam Teismui, kurį patys gi paskyrė, ir tas algas teisėjams atiduoti. Seimas tik verkšlena, kad Konstitucinio Teismo nutarimas - neteisėtas. Bet žada jam pasiduoti. Nei vienas nekalba, kad reikia ir Konstitucinį Teismą išvaikyti per apkaltą (Konstitucijos §74: 3⁄5 visų narių balsų dauguma).
  Konstitucinis Teismas gudrauja. Algas turtingiems valdininkams didino jau 2010 metais. - Tiems kurių algos didžiausios ir be to. Tad nebereikia jų dar kartą didinti.
Konstitucinis teismas uždraudė siūlyti atleisti generalinį prokurorą iš pareigų
2014.01.16 nutarimas. Neteisėtai ėmėsi įstatymų leidybos. Tai gali spręsti tik Seimas. Konstitucija negali drausti valdžiai reikalauti ataskaitų iš valdžios ir siūlyti išvaryti pareigūną.
Kaip mini nuoroda į "doktrina" žemiau, pirmininkas R. Urbaitis aiškino, kad tikslas yra užtikrinti, kad generalinis prokuroras išdirbtų visą "kadenciją" (o ne tarnautų žmonėms - Konstitucijos §5).
Konstitucino teismo "doktrina" neteisėtai atstoja Konstitucija
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/dalius-stancikas.-konstituciniam-teismui-apkalta
Ten apžvelgia Konstitucinio teismo išpuolius, kuriuos miniu aukščiau ir kurių dar neminiu.
Keista, kad ten Europos Žmogaus Teisių teisme jau reiškiasi Egidijus Kūris, nors, kaip miniu žemiau, jis ten sėdės tik po pusės metų, nuo 2014 metų liepos. Ten pat žemiau rasi ir daugiau jo išpuolių.
Paklauskime Konstitucinio teismo ar neprieštarauja Konstitucijai jos 1 straipsnis: Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika? Panašiai paskui juokais ten siūlė ir Julius Sabatauskas - Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas, Komunistas. Bet nieko nedarė. Nevaikė Konstitucinio teismo.
Pirmininkas Romualdas Kęstutis Urbaitis paskyrė įpėdinį savo "sostui" neteisėtai
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/konstitucinio-teismo-posedziai-slepiami-nuo-teiseju-sako-egidijus-sileikis-
Ten rašo, kad, kai išėjo į Atrankos komisiją, tariamas visuomenės atstovas Romualdas Kęstutis Urbaitis parašė įsakymą 2014.03.19, kad jį Konstituciniame Teisme pirmininko pareigose "pavaduotų" kitas. Paskyrė įpėdinį "sostui" neteisėtai, nes pavaduoti galima tik, jei nesibaigė įgaliojimai, o ne kai pasišalini iš darbo.
Tai rašė Egidijus Šileikis painiai, nors gal ir iš dorų paskatų. Jis nedorai sutiko, kad pirmininkas laužytų įstatymą visaip kitaip, paskirtų ne seniausią, o jauniausią įpėdinį. Jam savivalės buvo perdaug tik vienos tos, kurią paaiškinau. Painus, kvailas raštas yra teisėjų būdas. Tai mini ir vienas pastabų rašytojas po tuo straipsniu.
Neteisėtai leido atstatydinti Seimo narę Neringą Venckienę
2014 metų birželį pirmininkas Dainius Žalimas šališkai pasakė neva ji savo noru neatėjo į Konstitucinį teismą. Nors visuotinai žinoma yra dėl ko ji neina į Lietuvą. Todėl to įrodinėti nereikia.

Kitur šiame puslapyje paieškok užuominų apie šį kvailą teismą.

Vieną Konstitucijos pamoką rasi nuorodoje žemiau apie Egidijaus Kūrio melą.
Ten aiškinu, kad teismų ir kitų pareigūnų sprendimus gailme vertinti bet kokius. Tokia yra priežiūros prasmė. Už blogą sprendimą galima pareigūną šalinti. Bylos už jį nesprendžiame. Naują sprendimą priims naujas pareigūnas. Tokia yra jų savarankiškumo prasmė (nepriklausomumo).
Nepriklausomumu pareigūnus ten dangstė ne klastūnas Kūris, o nusikaltėlis Andrius Kubilius. Kiti irgi juos mėgsta tuo dangstyti. Jie patys irgi dangstosi.

Leido girtuokliams palikti geldas

2012.09.25 kvailai leido keisti ATPK §30(1), kad pareigūnai nekonfiskuotų geldospakartotiną vairavimą apsvaigus:
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433831

 • Egidijus Bieliūnas.
  2013 metais iššliaužė būti teisėju į Europos Sąjungos Bendrajį Teismą. Jį pakeitė nusikaltėlis Vytas Milius. Anas dangstys savo užsakovę nusikaltelę Prezidentę Dalią Grybauskaitę.
 • Toma Birmontienė
 • Gediminas Mesonis
 • Ramutė Ruškytė
 • Egidijus Šileikis
 • Algirdas Taminskas
 • Romualdas Kęstutis Urbaitis
 • Dainius Žalimas

2 kartus vairuoji geldą girtas, bet tau jos neatims, nes ji - ne tavo, ar dar dėl kokių kvailų atsikalbinėjimų, kuriuos sugalvos Policija, ar teisėjai.
Naikino draudimą nekonfiskuoti geldą. Bet ta dingstimi kartu panaikino ir draudimą nebausti girtuoklio pinigais ar kalėjimu. Abi bausmes numato vienu sykiu ATPK §130(2). Dabar galima jų netaikyti.
Tariamai ypatingų išimčių, kad girtuokliams neatimti geldų, paprašė net 3 teismai:
Lazdijų rajono, Vilniaus miesto 4, Zarasų rajono apylinkių.

Bausmės parašytos ir girtiems dviratininkams. Bet ir jiems nedera atšaukti draudimo nebausti. Jiems tik reikia numatyti švelnesnes bausmes ir neatiminėti dviračių.

Ten Konstitucinis teismas daug pliurpia be reikalo. Esmė: Konstitucijos §109 leidžia teismams vykdyti teisingumą. O privalomas konfiskavimas, be išlygų atima galimybę teisti, užuot aklai taikius straipsnius. Atrodytų protinga.
Bet jie čia pat pakiša sau koją ir gale mini 1997.04.08 nutarimą, kur aiškino, kad konfiskuoti pagrobtą geldą negalima. Kad ją savininkas galės išreikalauti iš valstybės, kaip sažiningo įgyjėjo. Jie turėjo omeny: pagal Civilinį Kodeksą. Tad išimtis jau yra. Nereikia jos dar kartą įtvirtinti, tam naikinti ATPK straipsnio dalį.

Jie kvailai nenagrinėjo bylų, iš kurių kylo apylinkių teismų prašymas, kaip pavyzdžio, kodėl reikia išimčių ir geldos neatimti.
Nei Seimas, nei teismai prašytojai neparašė, o kvailas Konstitucinis teismas neprašė žinių kiek ir kokių išimčių pareigūnai dabar taiko pagal ATPK §30(1) ir §130(2).

Konstitucinis teismas tik pagrumojo pirštu pareigūnams: netaikykite išimčių laisvai, jos turi būti tik ypatingos. Niekas to nepaisys. Ir vargu ar skaitys tą nutarimą. ... Tik greičiau draudimą naikink. Girti Policija ir teisėjai galės teisti girtuoklius girtai.

Prašytojai nurodė ir Konstitucijos §29 - lygybė. Tai - kvaila. Nes neįmanoma visų bausti lygiai. Žiūrėti pro butelį nėra pažiūros, ar tautybė. Tai - pažeidimas, veiksmas.
Įstatyme nuobaudos yra nelygios tyčia.
Konstitucinis teismas išvengė apsijuokti, nes paprasčiausiai nenagrinėjo šio straipsnio. Parašė, kad pakanka Konstitucijos §109.

Leido pirkti rinkimus

2012 metų rinkimuose Darbo partija ir manau kitos nupirko po keliasdešimt tūkstančių balsų. Taip laimėjo daugumą. Konstitucinis teismas ir ankstesnis Seimas neteisėtai atsisakė panaikinti tuos rinkimus. Panaikino tik jų mažą dalį.

Valdininkai valdininkams - ordiną už nusikaltimus

2014.02.16 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė davė po ordiną Konstitucinio teismo pirmininkui minėtam Romualdui Kęstučiui Urbaičiui ir neminėtam teisėjui Vytautui Sinkevičiui.
Atsidėkojo už nusikaltimus ir paslaugas.

Uždraudė referendumus

Nuoroda:
Konservatoriai irgi bandė uždrausti referendumus
Seimo narys Stasys Šedbaras uoliai vykdo, tęsia ir plėtoja Konstitucinio teismo nusikaltimus.
2014 metais jis neteisėtai pasiūlė taisyti Referendumų Įstatymą, leisti Seimui atsisakyti skelbti referendumą, jeigu referendumas prieštarauja Konstitucijai.

2014.07.11 Konstitucinis teismas neteisėtai paskelbė, neva valdžia gali atsisakyti skelbti referendumą, kai jo reikalauja Tauta:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=477752
Tauta nebegali kurti, ar keisti savo taisyklių. Sykį sukūrė. O paskui - neįgali, uždrausta.

 • Elvyra Baltutytė
 • Vytautas Greičius
 • Danutė Jočienė
 • Pranas Kuconis
 • Gediminas Mesonis
 • Vytas Milius
 • Egidijus Šileikis
 • Algirdas Taminskas
 • Dainius Žalimas - pirmininkas

Tai nutiko dieną prieš nusikaltėlės prezidentės Dalios Grybauskaitės prisaikdinimą naujam valdžios kartui ("inauguraciją" po neteisėtų rinkimų 2014.05.11, 2014.05.25). - Ištikimų tarnų padėka prezidentei už "krėslus".

Tą pačią dieną pirmininkas Dainius Žalimas pranešė, neva kažkaip atstato Referendumo Įstatymo () §14:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=477817
Bet nenurodo ką būtent jame atstato. Galbūt anksčiau, priėmęs bylą, jis tą straipsnį stabdė. Bet tuomet neįvyktų žemės referendumas, nes tam nebūtų įstatymo.

Po mėnesio Tomas Bakučionis (Vilniaus valdiškos Antakalnio bendruomenės pirmininkas) išnagrinėjo sprendimą:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/tomas-bakucionis.-tylusis-valstybes-perversmas-konstituciniame-teisme
Jis tik išvedžioja, negrindžia jokiais įstatymų straipsniais. Nors antras jos išsilavinimas yra teisinis.
Priešingai, negu jis rašo, neatsiranda niekam teisė kreiptis į Konstitucinį teismą nei prieš, nei po to, kaip tauta balsavo.
Jis teisingai rašo, kad Konstitucijos §9 riboja valdžią, o ne Tautą. Bet nerašo, kad tai ne vien jo vertinimas, kad šį straipsnį šitaip patikslina §5. - Kad Seimas ne pats įstatymus priiminėtų, o kuo dažniau skelbtų referendumus.
Neteisingai: Konstitucinis teismas nerašė, neva §14 leidžia VRK uždrausti referendumą. Konstitucinis teismas rašė mažiau: nenumato, o todėl neprieštarauja Konstitucijos §6 1 daliai (keista, kodėl vien jai). Tą patį jie rašo ir išdavų skyriaus ("nutaria") 1 dalyje. Jie ir išdavose nerašo, neva straipsnis leidžia.
Atvirkščiai, jie rašė: neprieštarauja Konstitucijai.
Galbūt tikrai Konstitucinis teismas, nors ir nerašė, bet turėjo omeny, neva kas nedraudžiama, tas leidžiama. Bet tokia taisyklė taikoma tautai, bet uždrausta valdžiai. Ko įstatymai nenumato, tą draudžia VAĮ §3 1 ir 4 sk. Todėl Rinkimų Komisijai, ar bet kam kitam draudžiama uždrausti referendumą.
Konstitucinis teismas nutarime to neneigė.
Bet pranešime kažkodėl parašė, neva §14 prieštarauja Konstitucijai.

Nutarimo išdavų skyriaus 2 ir 3 dalys rašo, neva §6 prieštarauja Konstitucijos §9 1, 3 dalims; §14 - Konstitucijos §6 1d., §7 1d. ir konstituciniam teisinės valstybės principui.
Tai - melas. Nieko tokio Konstitucijoje neįžiūrėsi.

Konstitucijos §9 tik įpareigoja valdžią daryti referendumą.
Jis nedraudžia į vieną klausimą surašyti keletą, kaip tai buvo referendume dėl žemės.

Konstitucijos §6 1 dalis tikrai nusako, kad Konstitucija yra vientisa. Bet joje neparašyta, ką tai reiškia. Kaip ir minėtas §9, šis straipsnis skirtas valdžiai, ją riboja, kad ji nekarpytų iš Konstitucijos atskirų žodžių, o imtų ją kaip visumą.
§6 nereikalauja derinti Konstitucijos pataisų prie kitų straipsnių. Niekas ir neįrodė, neva referendumo pataisos prieštarauja kitiems straipsniams. Išvis, kai žlugdė referendumus dėl žemės ir Lito (Euro), niekas neaiškino kuriam būtent Konstitucijos straipsniui jie tariamai prieštarauja.
Pataisos prieštarauja tik tiems straipsniams, kuriuos jos keičia. Priešininkai tyčia painioja šias sąvokas: likusius straipsnius ir keičiamus. Jie perkelia tariamą draudimą prieštarauti nuo vieno ant kito.

Visi - ir priešininkai, ir šalininkai - bando nagrinėti šį ginčą ir nutarimą teisiškai, kažką išvedžioti iš Konstitucijos.
Niekas nepaiso, kad jos galia baigiasi ties referendumo rengimu - jo skelbimu, išdavų pripažinimu, ar atmetimu.
Tauta Konstituciją keičia už Konstitucijos ribų. Todėl valdžia negali uždrausti pataisas. Todėl teoriškai įmanoma, kad Konstitucijoje būtų priešingi straipsniai.

Lietuvos Sąrašo partijos taryba pareiškė:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/lietuvos-saraso-taryba-konstitucinis-teismas-po-liepos-11-osios-nutarimo-at
Konstitucinis teismas:
pasikėsino į konstitucinę valstybės santvarką;
peržengė jam piliečių suteiktus įgaliojimus;
atsidūrė už Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos ribų;
piliečiams dera remtis 3-ju Konstitucijos straipsniu ir priešintis visomis demokratinėmis priemonėmis tam, kas prievarta kėsinasi.
Pastarąjį raginimą jie iškreipė nežymiai: nėra tame straipsnyje žodžio "demokratinėmis". Prievartai galima priešintis ir prievarta - nedemokratiškai.

§14 praeitis (istorija).
Pirma jis buvo §12. 1989 metų įstatymas:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=18855
Straipsnis leido Aukščiausiajai Tarybai (Seimo atitikmuo) neskelbti referendumo tik, jeigu Taryba pati priima tą patį sprendimą. Parašyta buvo ne taip aiškiai, kaip aš rašau. Parašyta klastingai: jeigu Taryba nutaria, kad referendumo priežastys pašalintos.
Straipsnis draudė šią sąlygą taikyti atvejais, kuriuos numato §7 1d.. O ten tėra parašyta: įstatymai ir kiti svarbūs klausimai. Tad straipsnis draudė drausti referendumą, jeigu jis yra apie įstatymus ar svarbius reikalus.
1994 metais straipsnį pakeitė:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=5842
Aiškiai parašė: jeigu Seimas pats priima tą pačią pataisą, tada referendumą galima atidėti. Apsikvailino referendumų priešininkai: šis žodis reiškia, kad vėliau vis tektų referendumą skelbti.
Parašė: jeigu pataisa prieštarauja Konstitucijai, tada pirmiau Seimas turėtų nagrinėti kaip keisti ją. Nenumatė straipsnis uždrausti pataisą. Numatė prie jos prisitaikyti. Nors - neteisėtai. Nes negalima taikytis prie to, ko Tauta dar nepriėmė.
Jeigu pataisa - apie pačią Konstituciją, tada gaunasi nesąmonė; tame tarpe ir ta, kurią jau išnagrinėjau: pataisa savaime prieštarauja tam, ką ji keičia.
1994 metais doresnis Konstitucinis teismas nutarė, kad negalima varžyti Tautos ir kad išankstinės pataisos būtų neteisėtos, kol Tauta nebalsavo už pagrindines, referendume.
1996 metais Seimas pakeitė straipsnį pagal šį nutarimą. Vėliau jis tapo §14. Jis nenumatė galių valdžiai drausti referendumą (draudė drausti).

Konstitucinį teismą saisto jo ankstesni nutarimai. Jis prieštarauja 1994 metų nutarimui. Todėl 2014.07.11 nutarimas - neteisėtas.

Kur iššliaužė kenkti ankstesni buki šio teismo nariai:
 • Romualdas Kęstutis Urbaitis. Pirmininkas 2008-2014 metais.
 • Egidijus Kūris. Narys 1999-2008 metais. Pirmininkas 2002-2008 metais. Tėvas: Pranas Kūris - Tarybinis Teisingumo ministras.
  • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros vedėjas, profesorius.
  • 2013 metais melavo, neva Konstitucija nenumato generalinio prokuroro ataskaitų Seimui.
  • Ten pat, per dar vieną nuorodą, rasi pasaka, kad anksčiau, Vytauto Pociūno nužudymo proga, kol buvo Konstitucinio teismo pirmininku, Egidijus Kūris reikalavo, kad žioplas prezidentas Valdas Adamkus atsiklaustų jo paties Konstitucinio teismo ar gali pareigūnai duoti Seimui įvairius duomenis. Ir pats gi atsakė, neva gali, bet negali.
  • Nuo 2012.11.16 kaip tariamas visuomenės atstovas uždarbiauja nuolatinėje teisėjų veiklos vertinimo komisijoje prie Teisėjų tarybos. Kartu su juo komisijoje yra: nusikaltėlis buvęs teisėjas Benediktas Stakauskas.
  • Nuo 2014 metų liepos jis ketina būti Europos Žmogaus Teisių teisėju. Keista, kad ten jis jau reiškėsi pusę metų anksčiau, kaip miniu tarp nuorodų aukčiau, šio skyriaus pradžioje.
   2013 metų birželį jį anuo teisėju išrinko kažkas valdžioje.
   Kaip ir į Konstitucinį Teismą, į aną teismą paprastam žmogui kreiptis neįmanoma. Ten reikalauja samdytis advokatą. Nebent paprašai padovanoti jį. Jei prabėgo ilgiau negu pusė metų nuo skundžiamo sprendimo, tau jį skųsti draudžia. O kaip tu spėsi, ir iš ko advokatą samdysi, jei tave valdžia persekioja ir sukrdina?..
   Ano teismo sprendimai irgi kvaili: 2012 metais Europos Žmogaus Teisių Teismas pavadino apkaltą bausme, įpareigojo jai taikyti senatį, vėl leisti Rolandą Paksą į rinkimus.
   Yra ir laimėjimų: Artūras Zuokas grobė žemę Salininkuose, bet pralaimėjo. Laimėjimą apkartino brangi bylos kaina: virš 10000 Lt advokatams.
    Štai dar vienas Egidijaus Kūrio išpuolis prieš Europos Žmogaus Teisių teismą:
   • http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/d.-grybauskaites-i-europos-teisma-deleguotas-e.-kuris-reikalauja-istorikus-
    (Iš ten yra nuoroda į nedorą laikraštapalaikį, iš kurio, matyt, paėmė tą straipsnį. Neskatinu aš jo.)
    Ten jis siūlo bausti Vengrų istoriką Krisztian Ungvary už tai, kad jis tariamai neįrodė pavadinimų (epitetų), kuriais vadino buvusį Vengrijos Komunistų partijos sekretoriaus pavaduotoją. Dabar tas Komunistas yra ten Konstitucinio Teismo teisėjas. Šitaip kvailas Egidijus Kūris galėtų nubausti ir visus mokslininkus, kurie kažko, kažkada neįrodė. Nors, pavadinimų (epitetų) nereikia įrodinėti. Kad įrodymų neteikia, savaime nereiškia šmeižto. Gal taip tikrai buvo.
    Egidijus Kūris svaičioja smarkiau: neva istoriko aiškinimas nėra vienintelis, kuris galimas. Savaime, pats Egidijus Kūris nebaus savęs už savo nevienintelį aiškinimą, kurį ten mielai kiša.
    Galu gale Egidijus Kūris rašo, kas matyt yra ir jo tėvo, o gal ir jo paties išdavysčių priežastis: su Komunistais bendradarbiavo ne vien uolūs, bet ir bailiai. Lyg mums nuo to lengviau būtų... Jis nutyli, kad ir anie bendradarbiavo uoliai. Tą istorikas ir parodė.
    Protinga būtų tokiu būdu bausti statybininkus, kurie niokoja miestą ir žemę, valdininkus. Nes jie neįrodė, kad tai būtina. Net nesistengė. Bet Egidijus Kūris to niekada nesiėmė. Jis puola tik gerus žmonės, kurie atskleidžia Komunistus.
 • Juozas Žilys. Pirmininkas 1993-1999 metais. Prostitučių Mykolo Riomerio teisės universiteto dėstytuvas, profesorius. Teisės fakultetas, Konstitucinės ir administracinės teisės institutas. Dėsto nusikalstamus dalykus ir viešai: melavo, neva Vyriausybė ministrams nevadovauja.
  Riomerio universitete greta dėsto ir nusikaltėlis Algis Norkūnas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas, buvęs Tarybinis vyriausiasis prokuroras. Ten rasi pasakojimą ir apie aną.
 • Kęstutis Lapinskas. 1993-1999 metais. Labai jam ten patiko. Tad grįžo ir jame pasėdėjo dar 9 metus 2002-2011. Paskutinius 3 iš tų metų buvo pirmininku.
  Tada 2011.09.27 jam iškarto parūpino darbą Dalia Grybauskaitė: paskyrė į Teisėjų Etikos Komisiją. Ten jis sėkmingai tęsė nusikaltimus. Tiesa, įkliuvo truputį. Tad Prezidentė jį tyliai pašalino, kad smarkiau nekliūtų.
  Manau, kažkokia jo giminė Šarūnė Lapinskaitė buvo nusikaltėlės Prezidentės Dalios Grybauskaitės patikėtinė per 2009 rinkimus į prezidentus. "Šeimos ranga". Teisėjai rinko sau Prezidentę.
  Nuorodoje į Etikos Komisiją rasi ir daugiau jo giminių - ne bet kur, o teismuose.

Iš kur atšliaužė nauji Konstitucinio Teismo nariai.

Valstybės kontrolė
http://www.vkontrole.lt
Pažeidimus ieško vangiai. O kai nustato ar įtaria, nestebi ir nesiekia ištaisymo.
2010 balandžio mėnesį vadovė Rasa Budbergytė perbėgo poilsiauti, ir prisidirbti į "Europos Audito Rūmus". Tose "rūmuose" ji jausis kaip princesė.
Jos vietą užėmė nauja vadovė Giedrė Švedienė. Ji ryžtingai pareiškė, kad nebebus aplaidi ir sieks pažeidimų taisymo. Seniau jie pažeidimus tik aiškinosi. O taisė niekas.
Gaunasi, kad valdininkai pripažįsta, kad Valstybės Kontrolė buvo bloga. Bet niekas už tai nenubaustas. O neatsakingą buvusią viršininkę paskatino: suteikė jai poilsinę "darbo" vietą Europos Sąjungos įstaigoje.
Seniau G. Švedienė dirbo tos pačios įstaigos 3-iojo audito skyriaus (departamento) direktore. Kaip suprantame, aplaidžiai dirbo... Kaip gaunasi?.. Ar dabar ji pasitaisys?.. O kaip už ankstesnį aplaidumą atsakys?
  Nuorodos kur kitur Valstybės kontrolė kišo nagus (nesekmingai):
 • 1995 metais leido Komunistui Genadij Konopliov pavogti didžiausią Lietuvos spaustuvę už 300000 Lt.
 • Vis markstosi į visišką pinigų švaistymą krizės metu.
  Ten - ne jų darbas, o tik švaistymo sąrašas, padariniai. Valstybės kontrolė nevekia. Kitaip to sąrašo nebūtų.
  Kartais Valstybės Kontrolė tame šaistymo sąraše "atsimerkia": pranešė, kad laisvų valdiškų patalpų apstu. Ir "užsimerkia": nieko nedaro ir dar man atsikalbinėja.
  Jie gaudo tik smulkmenas. Tada verkšlena, neva algas sumažino, ar atstato "neproporcingai" (žiūrėk nuorodą žemiau).
 • Pastebėjo Andriuko puslapį apie atliekas. Perskaitė tautai garsiai iš jo ištrauką, kad 90% atliekų neperdirbamos. Bet nesuprato sakinio, kad reikia tiesiog negaminti pakuotės.
  Švaru ten kur nešiukšlinama. Tai yra pirmas ano straipsnio sakinys. Perdėm skubėjo, nedaskaitė... Arba jį "peršoko" ieškodami straipsnio esmės toliau. Kaip valdininkams įprasta, tikėjosi, kad straipsnis pripiltas "vandens".
 • 2013 metų sausį pastebėjo atominį nuodingos reklamos grybą tik po to kaip per vėlai paprašė Seimo narys. Reklama dygo kaip ant milijonėlių jau 2 metus. Nesama Visagino atominė elektrinė iššvaistė 30 mln Litų savęs liaupsėms.
  Valstybės kontrolė neaiškino, kad tos "reklamos" išvis nereikėjo. ... O jei jau daryti, tai tokią kaip Andriuko.
  2013.10.18 kažkokia komisija (galbūt Seimo) rado ir daugiau švaistymo, kurio Valstybės Kontrolė kažkodėl neteisingai netikrino, tuo nusikalto.
 • 2013.10.30 Giedrė Švedienė verkšleno, kad jų įstaigai blogai atstatė algas dėl nuosmukio (krizės).
  (vkontrole.lt puslapis) Bet nerašė kokios būtent tos algos. Verkė tik, neva pavaldinių algos tapo 22-30% didesnėsvadovų.
  Nors, kas žino, kas daugiau dirba ir kieno alga buvo pernelyg maža, ar pernelyg didelė?.. Gal jiems bet kuriuo atveju - perdaug pinigų ir nėra ko skųstis. Arba algos buvo mažos, todėl ir padidėjo, o kitiems liko...
  Ir kreipėsi į teismą... Matyt irgi be jokių skaičių. Atstatinės proporcijas, kurias sugeba įžvelgti Konstitucijoje. Viršininkai prisiteis daugiau už pavaldinius. Sieks "proporcijų", o ne teisingo skaičiaus.

  Gal ir be to daug turite? Tada teisinga būtų reikalauti ne sau daugiau, o pirma kad atstatytų kitiems, kieno algos mažos. Jiems dar neatstatė algų. - Užjausti skurdžius ir iki tol atsisakyti atstatyti sau.

Viešųjų pirkimų tarnyba
2013.01.23 Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas pareikalavo, kad Artūro Zuoko valdiško taksi įmonė pavadinimu "Vilnius veža" nutrauktų geldų nuomos sutartį. Sakė, kad įmonė pažeidė reikalavimą daryti konkursą. Jo išvengė, nes parašė, kad pirkimas - mažos vertės. Nesudėjo ankstesnių pirkimų, kad vertė buvo didelė.

Tarnybos vadovas reikalavo tik tiek.
Dar paklusniai grasino nutraukti sutartį per teismą.
Negrasino baudžiama byla už piktnaudžiavimą.

Zuokiško taksi įmonės vadovas Vitas Statulevičius apsidžiaugė nebaudžiamumu. Suįžulėjo. Melavo, neva nieko jis nepažeidė. Todėl nieko netaisys.
Patyliukais su Artūru Zuoku pasidžiaugė, kad po mėnesio sutartis bet kuriuo atveju baigsis. Jie vėl darys slaptą konkursą ir laimės tavo pinigus.

2013.02.04 nusikalstamo Seimo narys Petras Gražulis paprašė, kad Generalinė prokuratūra ištirtų ir apgintų viešą interesą: 2011, 2012 metais nesama Visagino atominė elektrinė iššvaistė 30 mln. Litų raginimams save statyti (reklamai).

Iki tol Generalinė prokuratūra, Viešųjų pirkimų tarnyba ir Valstybės kontrolė neveikė. Taip ir liktų, jei ne Seimo nario noras save paviešinti dykai. Jis per vėlai "pastebėjo", nes 2 metus nerūpėjo. Tik dabar parūpo tapti žinomu.
Tik po to, kai jis paklausė, Viešųjų pirkimų tarnyba patvirtino, kad "reklamą" užsakė neteisėtai, pažeidė atrankos tvarką.
2013.02.05 tarnyba papildomai žurnaliugoms patvirtino, kad baudžiamos bylos kelti tikrai neprašė.

Valstybės kontrolė tylėjo, kad tos "reklamos" išvis nereikėjo. Apie atomą žmonėms reikėjo aiškinti visai kitus dalykus. O jie - pigūs. Pavyzdžiui: mano puslapio skyrius apie atomą, kurį rasi per nuorodą į atominę elektrinę. Jį rašiau dykai.

2013.10.18 kažkokia komisija (galbūt Seimo) rado ir daugiau švaistymo. Nesama Visagino Atominė Elektrinė pirko kažką brangiai tik iš vieno tiekėjo. Dar paskelbė, kad anksčiau Valstybės Kontrolė kažkokių pirkimų neteisingai netikrino. Pavadino tai arba dideliu aplaidumu, arba nusikaltimu.

Lietuvos Bankas
Nuorodos:
Lietuvos Bankas dangsto Baltarusijos laisvės gynėjo išdavikus.
Lietuvos Pašto "raudonasis" vadovas, kai jį užgrobė, atsainiai kalbėjo apie moralę.
Panašiai kaip sekančios nuorodos aprašyme minėtas Lietuvos Banko vadovas Vitas Vasiliauskas
http://www.ekspertai.eu/ukio-bankas-kas-uz-spalvingos-dumu-uzdangos
2013 metų vasaris. Ūkio Banko žlugimo, ar žlugdymo apžvalga.

Papildomai aiškinu. To banko savininkas: Vladimir Romanov. Jis kurį laiką turėjo krepšinio komandą "Žalgiris". Prieš bankrotą jis prašė iš Kauno valdžios 10 milijonų Litų. Tie nedavė. Tada jis komandą apleido.

Bankroto administratorius, teisininkas Adomas Audickas pasamdė savo buvusio darbdavio įmonę. Tos įmonės vadovas (matomai I. Norkus) yra ir Lietuvos Banko vadovo Vito Vasiliausko geras pažįstamas: buvęs kambariokas iš mokimosi laikų. Administratorius su busimais samdiniais rengėsi valdyti Ūkio Banko bankrotą jau prieš jį, išanksto. Jie žinojo kad bankrotas bus. Žinojo, kad juos įdarbins, ir kad įdarbins vienas kitą. Be jokio konkurso.
Už bankroto valdymą berods vien administratorius paėmė 45000 Lt per 6 darbo dienas.
Ką būtent jis atliko nežinome. Nepamenu, ar samdytai įmonei mokėjo iš to ką gavo, ar papildomai.

Vitas Vasiliauskas į priekaištus kad pažįstami daro valdišką verslą atkirto, neva jie nėra valdininkai. Todėl gali bet ką.
Jis nepaiso, kad valdininkams prilyginami visi, kad vykdo valdžią. Net jei samdytum per konkursą, privalėtum į konkursą įtraukti rangovų rangovus.
Vitas Vasiliauskas tarė:
etika ir moralė - ne šio pasaulio dimensijos. Matomai jis turėjo omeny bankus.
Jis tyčia painioja. Mes kalbame ne apie bankus, o apie valdžią.

Tarp ankstesnių nuorodų miniu, kad panašiai atsainiai apie moralę kalbėjo Lietuvos Pašto "raudonasis" vadovas, kai jį užgrobė.

2013.02.26 Vyriausioji Tarnybinės Etikos Komisija paklusniai pamelavo, neva Adomas Audickas etikos nepažeidė, nes neva jis yra privatus. Nutylėjo, kad jis nėra privatus. Jis - valdiškas, nes atlieka valdžios pareigas. Tarnautojui prilyginamas asmuo. Privatus gali būti, tik jeigu esi visai nevaldiškas, arba kai pasekmės neįtakoja valdžios.
Net jeigu jam nebūtų taikoma atsakomybė, ji pereina tam, kas jį pasamdė: pačiam Lietuvos Banko vadovui Vitui Vasiliauskui. Negali taip būti, kad rūpesčių painiava būtų, o pasekmių - ne. Negalima dangstytis privačiais asmenim.

2013.03.05 jis perskaitė šį mano straipsnį apie save. Tada Vitas Vasiliauskas nusprendė įrodyti man, neva esu neteisus: pats geru noru paprašė, kad Vyriausioji Tarnybinės Etikos Komisijaištirtų. To paties paprašė ir Seimo narys Petras Gražulis ne dorais, bet susireikšminimo tikslais.
Vitai Vasiliauskai, aš neabejoju, kad Komisija nuspręs bet ką, kaip patogiau. Tavo kaltės įrodymas yra ne Komisija, o įstatymas, sveikas protas, sąžinė. Komisijos pliurpalai negali pakeisti šių reikalavimų.
Tu privalėjai nusišalinti nuo sprendimo.
To nedarei. Tada privalai ne į Komisiją kreiptis, o atsistatydinti. Nedera ja prisidengti, prašyti, kad užstotų, perleisti jai atsakomybę: "Štai, aš manau, kad pažeidžiau, o va Komisija nemano". Nes įstatymus privalai žinoti pats. Jei nežinai, reiškia netinki darbui. Jei kreipiesi į Komisiją, reiškia ir pats abejoji, kad pažeidei įstatymą. O už pažeidimą dera atsistatydinti. Kitaip, tu kvailai skambi: "galbūt padariau pažeidimą, bet dar padirbėsiu".
Be to, jei lieki darbe, tada Komisija jaus spaudimą neveikti.

2013.05.21 Vyriausioji Tarnybinės Etikos Komisija vėl paklusniai apgavo, neva nėra įrodymų, kad Vitas Vasiliauskas asmeniškai norėtų samdyti Adomą Audicką ir ano įmonę, kurioje pats seniau dirbo.
Komisija supainiojo kaltinimą ir abejones. Nevyksta teismas. Įrodymų nereikia. Ir vargu ar jų įmanoma rasti. Pakanka abejonių. Jas sukelti draudžiama.

Vadovai (Vitas Vasiliauskas ir kiti) leidžia grobstyti komunalines ir kitas įmokas.
Priklausomai nuo surinkėjo (bankų, kioskų, Lietuvos Pašto ir kitų) - iki 2,026% nuo visų įmokų.
Manau, po visą Lietuvą - virš 100 mln. litų per metus. Paskaičiuok pati. Tai - lengva.

Jei už butą, dujas, telefoną tu moki 800 Lt per mėnesį, tada tu neteisėtai bankui ir tarpininkui IVPĮ dovanoji 16 Lt. Tai - papildomai prie to, ką teisėtai moki už pavedimą, o gavėjas - už pinigų gavimą.
Ar norėtum kas mėnesį mokėti 16 litų mažiau? - Taip.
Ar ginsi šią savo teisę? - Ne. Nes esi tinginė ir bailė. Gal net nesuvoki ką rašau: vagia iš tavęs, dabar, neteisėtai.

Įmokas tu atlieki per taip vadinamą "Atsiskaitymo Knygelę". Elektroniškai bankai tau tai vadina nekaltai "Mokesčiai". O savo tarpe jie tai vis vadina "Atsiskaitymo Knygele". Kad ji nėra paprastas pavedimas, atpažinsi iš to, kad vietoj gavėjo sąskaitos numerio reikia nurodyti tau, kaip mokėtojui, priskirtą numerį, skaičių seką. Už butą, dujas - kelios įmokos viename pavedime ir skaitliukų parodymai. Už telefoną - viena įmoka pavedime. Dažniausiai tau neteisėtai nerodo gavėjų. Vietoj jų rodo arba tarpininkus IVPĮ, arba nuorodą į anų internetą, kur tu pasiklysi ieškodama gavėjų būtent tavo pavedimo.

Tiek grobia vien per "Atsiskaitymo Knygelę" (įmokas už gyvenimą, komunalines). Panašiu būdu jie surenka pinigus ir už kitas prekes bei paslaugas.
Panašiai bankai grobsto ir per atsiskaitymo kortelės (kreditines ir panašias). Tik tarpininkai, su kuriais jie dalinasi, ir grobio dalis yra kiti, negu čia miniu.
Tai reiškia, kad jie grobsto dar daugiau.
Dėl kortelių apie 2012 metus streikavo degalinės. Jie nežinojo įstatymų. Todėl streikai baigėsi niekuo. Reikėjo ne streiko, o baudžiamųjų bylų.

Iš visų surinkėjų tik 1 rašo sąskaitas už pagrobtus pinigus. Nors nežinau ar apskaito tas sąkaitas. Gal jas nuslepia. Visi kiti neapskaito šių pajamų. Todėl gali jas paprasčiausiai imti grynais pinigais asmeniniam naudojimui, ne įmonės veiklai.
Ką su tais pinigais daryti? Jų - perdaug. Manau didelę jų dalį atiduoda politikams ir valdininkams - papirkinėja plačiu mąstu. Iš to kaip surinkėjus dangsto Lietuvos Bankas, o Lietuvos Banką dangsto Seimas ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė, sprendžiame, kad nenupirktų beveik nėra.
Dalis apvagiamų įmonių suvokia nusikaltimą. Bet tyli. Manau paperka ir jų vadovus. Tie įskaičiuoja pavogtus pinigus į paslaugų kainą, padidina ją. Šitaip perkelia vagystę į vartotojų kišenes.

Vieninga Atsiskaitymo Knygelė sukurta pinigus taupyti. Tariamai vienas mokestis, už daug pavedimų. - Pervedimų, ar perlaidų. - Sąvokos iš Mokėjimų Įstatymo: iš sąskaitos, arba grynais.
Bet surinkėjai su tarpininkais grobsto pinigus stambiais mąstais: slapta ima minėtą papildomą mokestį iš tų pačių tavo pinigų. Perveda gavėjui mažiau. Vaizduoja, neva ima pinigus ne iš tavęs, o iš gavėjo. Todėl tau nerodo.
Nors rodyti privalo visiems savo vartotojams. - Tiems, iš ko tas surinkėjas ima komisinius, vaizduodamas juos savo vartotojais, dažnai net be jų žinios, ar leidimo. Nors leidimas būtų neteisėtas. Privalo rodyti viską: kas ir kiek komisinių sumokėjo. Nepriklausomai nuo pareigų: ar jie mokėtojai, ar gavėjai, ar surinkėjas juos tariamai atstovauja.

Lietuvos Bankas kitais atvejais irgi neprižiūri pinigų paslaugų, dangsto kaltus.
Nuo 2012 metų lapkričio už nepriežiūrą Lietuvos Banką, Teisėjų etikos ir drausmės komisiją, teisėjus susietoje byloje sėkmingai dangsto Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Seimo pirminikai Irena Degutienė (Konservatoriai) bei po rinkimų Vydas Gedvilas, Loreta Graužinienė (Darbo Partija).
Visi jie yra gerai žinomi nusikaltėliai.
Žinia apie jų nusikaltimus slapta pateko į Seimą. Todėl sekančią dieną vienas skubiai paskelbė, kad pabėgs, o dar kitą dieną ir pabėgo:
2013.10.03 netikėtai atsistatydino V. Gedvilas, nuslėpė, kad būtent dėl šio nusikaltimo. Nes jo niekas neviešino. Jis siekė ir toliau dangstymą saugoti nuo viešumo. Pamelavo, neva dėl asmeninių priežasčių. Juk valdžios kišenė yra jo asmeninė.
Ne visai pabėgo. Tapo Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės pavaduotoju. Bet jau lyg ir neatsakingas. Lyg nebėra reikalo jo tąsyti. Jo nusikaltimus gali dabar taisyti Loreta Graužinienė. Bet netaiso. Tuo ir pati nusikalto. Paskui dangstė Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas (Komunistas) ir kiti Seimo nariai.
D. Grybauskaitė nebėgo. Ji puolė Seimą, užslėptai grąsino jam, kad jį gali suimti visą. 2013.10.31 tuo tikslu paskelbė, neva ją juodins Rusija. Bet puolimas nepasisekė.
D. Grybauskaitė tvers iki apkaltos. Jei jos išvengs, laimės sočią pensiją. Jei pralaimės, jos neteks. Bet nieko nepadarysi. Ji nebeturi ką prarasti. Todėl ir kabinasi į sotų gyvenimą iš paskutinjųjų jėgų. Jei jo neteks, ras kitą valdišką pensiją. Užtat nepasiduos be kovos.
Prezidentei D. Grybauskaitei patariu atsistatydinti kuo skubiau. Tada mažiau turto netektų per busimą persekiojimą.

Tarpininkų gretose yra ne vien surinkėjai, bet ir Informacinio Verslo Paslaugų Įmonė (IVPĮ). Ją įsteigė Statistikos Departamentas.
Jie tariamai skaičiuoja įmokas ir jas antrą kartą paskirsto po to kaip pats mokėtojas jas jau paskirstė. Visų gavėjų pinigai eina į vieną sąskaitą. Juos tenka vėl rūšiuoti.
Taip jie antrina nereikalingą darbą, už kurį jiems jau vieną kartą sumokėjo pinigų siuntėjas (mokėtojas). Jie iškreipia mokėjimo paslaugą, dangsto vagystę ir apgaudinėja.
Minėti grobstomi pinigai įtraukia ir šios įmonės dalį. (0,6% + 0,126% PVM valdžiai todėl valdžia juos labiau dangsto. Surinkėjai įprastai ima 1,3%. Retas neima nieko.)

Tą įmonę tu matai įmokos ruošinyje, kaip vieną iš gavėjų (tarpininkų), jei moki internetu. Tad gavėjas yra ne tas, kam tu siunti pinigus, o dar vienas tarpininkas - IVPĮ. Jie net nepasivargino apsimesti gavėjo atstovu.
Jie vaizduoja, neva tariamas atstovas bankas veikia gavėjo vardu. Gaunasi, neva pavedimą gavėjas siunčia pats sau.
Bet juk ne jis įmoką gauna banke, o tarpininkas IVPĮ, net ne tariamas atstovas bankas. Jie neteisėtai padalino 1 pavedimą į 2 pakopas.
Persiųsk pats sau pinigus kelis kartus... Liksi bankui dar skolingas.

Jie vaizduoja įmokas ne kaip perlaidas, ar pavedimus, o kaip kitas, papildomas paslaugas: atstovavimą. Už jas leidžia sau imti mokestį (komisinius) ir iš siuntėjo ir iš gavėjo. Nors Mokėjimų Įstatymo §9 3d. juos atskiria: siuntėjas moka tik bankui siuntėjui, gavėjas - tik gavėjui. Šis ribojimas daro neteisėtomis sutartis, kurias bankai ir kiti įmokų surinkėjai apgaulės budu įbruko gavėjams.
Daugelį gavėjų jie apiplešia ir be sutarčių.
Mokestį, kurį ima iš gavėjo, surinkėjai nutyli, slepia, neaiškina mokėtojui. Jam vaizduoja pigią paslaugą. Papildomus jo pinigus ima iš jo mokėjimo paslapčia čia pat, dažnai net neatsiklausę gavėjo. Perveda gavėjui mažiau.
Mokėjimų Įstatymo pažeidimai:

 • §2 8 d. į komisinių sąvoką įtraukia viską kas susiję su mokėjimu. Atskiros dalys būti gali. Bet visa tai viena sąvoka: komisiniai.
 • §2 14 d. mokėjimo operacija apibendrintai pavadina 3 skirtingus veiksmus: įmokėjimas tiesiai į sąskaitą, pervedimas tarp sąskaitų, išėmimas tiesiai iš sąskaitos.
  Kiekvienas jų apima viską ką reikia atlikti kad mokėjimas įvyktų. - Visa eiga, nuo mokėtojo iki gavėjo. Reiškia ir operacija apima viską, kai įstatymas ją mini. Negalima jos skaidyti į dalis ir imti už jas atskitus komisinius iš skirtingų dalyvių. Sąvoka draudžia atsižvelgti į mokėtojo ir gavėjo pareigas, susitarimus. O jie yra primesti, apsimestiniai. Bankai siuntėjai bruka gavėjui neteisėtas sutartis. Niekas negali pakeisti mokėjimo operacijos, ją išskaidyti, pervadinti, dangstyti. Ji yra pagal esmę.
 • §9 3 d. atskiria dalyvius: siuntėjas moka tik bankui siuntėjui, gavėjas - tik gavėjui.
  Draudžiama atskirti komisinių sudėtines dalis ir imti pinigus iš skirtingų dalyvių. Kiekviename gale viską moka tik 1 dalyvis.
  Operacija visada viena. O komisinių yra 2: banko siuntėjo ir kito banko gavėjo.
  Straipsnis nustato prievolę mokėti ne už operaciją, o tik komisinius. Todėl nereikia įrodinėti operacijos būdo, sudėties, sudėtingumo, ar ko kito. Pakanka to, kad yra komisiniai. Juos visus straipsnis ir paskirsto.
  Tik šis straipsnis paskirsto prievoles mokėti (arba nemokėti). Joks kitas. Straipsniai apie sąvokas jų nenustato. Jie tik apibūdina.
 • §10, §14, §15 įpareigoja rodyti mokėtojui visus komisinius. - Ir mokėtojo ir gavėjo. Tą patį privalų rodyti ir gavėjui. Tad, net jeigu komisinius gavėjas mokėtų bankui siuntėjui teisėtai, tada mokėtojas privalėtų juos matyti.
 • §14 įpareigoja rodyti mokėtojui gavėją.
 • §15 - rodyti gavėjui mokėtoją.
  Gavėjas nemato kas sumokėjo. Mokėjimas bevardis. Bankas slepia duomenis. O už jų išslaptinimą ima komisinius iš gavėjo, neva už papildomą paslaugą. Nors §2 komisiniais vieningai vadina viską, kas susiję su mokėjimu. O duomenis teikti jau yra privaloma paslauga, ne papildoma. Nors to įrodinėti net nereikia, nes kalbame apie visus komisinius pagal §2.
 • §35 1d. įpareigoja pervesti visą sumą. Draudžia imti iš jos bet ką (komisinius), pervesti mažiau.
 • §36 įpareigoja pervesti tik gavėjui. Draudžia atskirais pervedimais vadinti tarpines pinigų keliones, pakopas.
  Bankas siuntėjas vaizduoja, neva yra gavėjo atstovas. Neva pinigai patenka jam. Neva yra 2 pakopos. Neva paskui gavėjas moka už pervedimą sau. Neva pats sau perveda per atstovą. Todėl neva netaikomas §9.

Mokėjimo Įstatymo pažeidimus Lietuvos Bankas privalo bausti bankus ir kitus įmokų surinkėjus.

Civilinio Kodekso (CK) pažeidimai:

 • CK §1.80: įsakmiam įstatymui priešingas sandoris yra niekinis ir negalioja.
 • CK §1.87 draudžia sutartimi dangstyti kitą susitarimą, skelbia jį niekiniu, negaliojančiu.
 • CK §6.158 draudžia susitarti būti nesąžiningais.
 • CK §2.134 sandoris su savimi negalioja. Tai neigia tariamą atstovavimą: jei gavėjas perveda pats sau, tai ir mokėti neprivalo pat sau.
 • CK §6.126 prievolė mokėti pačiam sau pasibaigia, nes šalys sutampa. - Apie tą patį.

Yra ir kitų straipsnių apie apgaulę, nesąžiningumą, bendradarbiavimą.

"Viena sąskaita", UAB, irgi paėmė svetimus pinigus. Tik jie pasielgė gudriau, paėmė iš visų Europos Sąjungos žmonių 1227693 Lt:
http://www.vienasaskaita.lt/info/es-parama
Jie nedalyvauja "Vieningoje Atsiskaitymo Knygelėje". Jie sukūrė naują, atskirą, savo grobstymą per panašią paslaugą.
Tai yra dovana. Tad neteko vaizduoti nieko savo vartotojais. Netenka teisintis nei prieš Lietuvos Banką (net jeigu anas jų nedangstytų), nei prieš gavėjus, mokėtojus, ar pašalinius piliečius. Tie net ir nepajųto kad sumokėjo, nes šį kiekį paskleidus po visus Europos gyventojus, iš kiekvieno tenka mažiau cento. Mažuma sumokėjo už paslaugą sau. Dauguma - už paslaugą prašalaičiui.
Jie nutyli, kad jeigu visi Europos surinkėjai imtų tokias dovanas, tai kiekvienas gyventojas mokėtų net labai riebiai.
Bet dovanas ima ne visi surinkėjai. - Nelygybė. Reiškia Europos Sąjunga, kartu su UAB "Viena sąskaita" slopina varžovus (laisvą konkurenciją).

Jeigu Europos Sąjunga jau sumokėjo už mūs. Tuomet paslauga turėtų būti mums nemokama. Juk pinigai mūsų bendri. Visi sumokėjome, net tie, kurie tos paslaugos nenaudoja.
Bet mūs apgavo. Pinigus imti jie nori.

Europos Sąjunga ir Lietuvos Bankas nutyli, kad šios paslaugos ir dovanos nereikėtų, jeigu banko pervedimas būtų pigus bent už komunalines paslaugas.
Kad įmokos yra brangios rašo internete ir toks Naglis Puteikis.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
http://www.lat.lt
Gintaras Kryževičius.
Buvęs pirmininkas iki 2014 metų. Teisėjų Tarybos pirmininkas. - Vienas iš svarbiausių nusikaltėlių vadeivų.
2011 metais tapo Teisėjų Garbės Teismo pirmininku.
2012 metais vienu iš svarbiausiu uždavinių pavadino teismų stambinimą. Vaidina veiklą.
Kad nusikaltusius teisėjus reikia gausiai gaudyti savaime nekalba. - Vadeiva juk.
2013 metais pasiūlė Prezidentei Daliai Grybauskaitei skirti nusikaltėlį Vytautą Zelianką į Aukščiausiasis Teismą. Aukštinonusikaltimus ir pagausėjusius skundus apie aną.
2013.12.19 Seimas nepritarė. Tai buvo šių ir kitų gaujos narių žlugimo pradžia. G. Kryževičius ja pagaliau patikėjo.
2014 metais baigėsi ilgiausias laikas, kurį jis gali būti teismo pirmininku. Kitaip, dar būtų.

G. Kryževičius jau daug metų tvirkina Civilinių bylų skyriaus pirmininkę Sigita Rudėnaitę. O ji tvirkina jį. Tam išnaudojo darbo laiką ir tarnybinę padėtį.
Jis neteisėtai buvo jos viršininkas. Jis tariamai prižiūrėjo ją kaip pavaldinę, kuri yra ir jo sugyventinė. Dėl to jo negalima laikyti nešališku. O tokiam draudžiama būti ne tik viršininku, bet ir išvis teisėju.
Tai, kad jie abu ir visi Lietuvos teisėjai to nesuvokia, žemina teisėjo vardą ir laužonepriekaištingą "reputaciją". Todėl juos visus dera šalinti iš teisėjų §90.
Na, bet atvirkščiai: ištvirkimas padeda sparčiai kilti per karjeros galvas: vos per 11 metų ji perbėgo visus žemesnius teismus iki Aukščiausiojo (1997-2008 metais). Dar po 4 metų - skyriaus pirmininkė. Jau laikas jai vadintis ir teismo pirmininke. Iki tol prisisėdėjo kartu su Kryževičiumi jo krėsle ne darbo tikslais. Turėsime 2 pirmininkus. Jei krėsle gims vaikai, jie irgi tą krėslą paveldės.
Daugiau apie teisėjo vardą samprotauju straipsnyje apie Teisėjų etikos ir drausmės komisiją.
Kaip paveldi krėslą: Konstitucinio Teismo pirmininkas Romualdas Kęstutis Urbaitis skiria įpėdinį.

Algis Norkūnas
Teisėjas. Civilinių Bylų skyrius. Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas. Ten slepia, išmeta teikimus bausti teisėjus.
Lietuvos teisėjų asociacijos narys. Baltijos šalių teisėjų asociacijos vicepirmininkas.
Prostitučių Mykolo Riomerio teisės universiteto lektorius. Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra (matyt buvęs Civilinės justicijos institutas). Ten greta dėsto ir bukas Juozas Žilys, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas. Ten rasi pasakojimą ir apie aną.
Buvęs Tarybinis vyriausiasis prokuroras 1985-1991 m.. Dėsninga, kad jis nusikaltėlis. Juk jis - prokuroras. Dar - Tarybinis.
Manau, kažkokia jo giminė Vitalija Norkūnaitė yra Vilniaus apygardos teismo teisėja. "Šeimos ranga". Jei ji tikrai giminė, tada Algis Norkūnas neteisėtai yra Komisijos narys. Ir neteisėtai yra Aukščiausiajame teisme. Nes draudžiama prižiūrėti gimines.
Vytautas Piesliakas
Teisėjas. Baudžiamųjų Bylų skyrius.
Sunus Alenas Piesliakas yra Vilniaus apylinkės teismo pirmininkės pavaduotojas. Jei jis tikrai - giminė, tada Vytautas Piesliakas neteisėtai yra Aukščiausiajame teisme. Nes draudžiama prižiūrėti gimines.
Benediktas Stakauskas
Nuo 2011.06.20 - nebe teisėjas.
Rimantas Baumilas
Viktoras Aidukas
Tomas Šeškauskas
Nusikaltėlių Teisėjų Tarybos narys.
Albinas Sirvydis
Vladislovas Ranonis

Kad žmonės nepastebėtų giminių, Teismų Administracija atskyrė Aukščiausių teisėjų sąrašą nuo visų kitų teisėjų sąrašo.

Pirmininkas Gintaras Kryževičius vaidina, kad įstatymas draudžia taikyti Konstituciją tiesiogiai. (Jos 6 straipsnis sako, kad ji taikoma tiesiogai.) Išvis vengia minėti Konstituciją. Jam jos nėra. Tikrovėje įstatymai nedraudžia Konstitucijos. Pirmininkas tiesiog vaizduoja, kad tie straipsniai, kuriuos nurodo, vieninteliai nusako eigą.
Vengia prievolės traukti drausminėn atsakomybėn daugybę teisėjų, kurie šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir procesą. Jis tai privalo, kaip Teisėjų Tarybos narys.
Vengia veikti kaip bendros kompetencijos teismas (Konstitucijos straipsnis 111), kai kiti teismai neteisėtai atsisako veikti.
Vaidina, kad procesas yra svarbesnis už žmogaus teises ir už pačią teisę.
Nutyli tą proceso dalį, kuri žmogų ginti leidžia. Kalba tik apie tą, kuri netaikoma.

Iš kur toks neišmintingas pirmininkas atsirado?.. Jis praėjo ilgą kvailinimo mokyklą. Jis yra buvęs LVAT teisėjas. (Apie tą buką teismą skaityk žemiau.) Į dabartinę šiltą vietą jį paskyrė Prezidentė D. Grybauskaitė. Dabar, ponia Prezidentė, atsiimkite savo šlamštą. Kur jį dėsite - neįdomu. Nebrukite tautai, kas nereikalinga jums. Savęs juk į jo neteisingumo rankas nepatikėtumėt... Iš užnuodytos taurės gurkštelkite pirma... Tik po to siūlykite mums...

Šitaip vos vienu atveju Aukščiausiasis Teismas užgniaužė 2 bylas. - Tiesiog jas "išmetė". Jis pridengė teisėjus, policiją, prokurorus (apie 60 pareigūnų). Vienoje bylų - generalinį prokurora Algimantą Valantiną.

Šitiek pareigūnų bylose žmogus sukaupė, nes netingėjo ir skundė visus, pakopomis. Ne be reikalo skundė, bet už rimtus pažeidimus (nusikaltimus).
Iki Aukščiausiojo Teismo jis nuėjo, nes visi žemesni teismai, policija, prokurorai neveikė, arba rašė nusikaltimus. Šiame puslapyje pavyzdžius rasi.

Pagal Teismų Įstatymą () Aukščiausiasis Teismas nėra viršesnis už kitus. Jis - atskiras, kitoks. Jis neatlieka kitų teismų veiklos priežiūros. Žemesnių bendros kompetencijos ir administracinių teismų priežiūra baigiasi Apeliaciniame bei LVAT teisme atitinkamai. O kas tikrinia juos?
Nuo 2010 metų Seimas pagaliau pakluso šiam mano puslapiui ir pakeitė §104: dabar Apeliacinį teismą tariamai prižiūri Aukščiausiasis Teismas. O tą ir visus kitus teismus - Teisėjų Taryba.

Bet nukentėjęs nuo pareigūnų savivalės kreipėsi į Aukščiausiajį Teismą ne dėl priežiūros, bet kaip į vienintelį bendros kompetencijos teismą, kurio jis nenušalino.
... Ir į pirmininką, kaip į teisėją, Teisėjų Tarybos narį. - Abu turi Etikos Kodekso, ir Konstitucines prievoles veikti, o ne žiopsoti.
Kreipėsi pagal Konstituciją. Įstatymas Konstitucijai prieštarauti negali. Neturi tokios teisės ir Aukščiausiasis Teismas, bei jo pirmininkas.

Už poros savaičių po balsavimo Seime Aukščiausiasis Teismas (pirmininkas Gintaras Kryževičius) Algimantui Valantinui pareikštus kaltinimus "sudaužė" ir šipulius sušlavė "po kilimu". Dar barė nukentėjusįjį, neva anas kažkokios paslaptingos tvarkos nežino... Neva jam reikia advokatų ("psichiatrinės") pagalbos. Kažin, kurio advokato?.. Gal paties Algimanto Valantino, kuris "iššliaužė" advokatauti...
Kokios būtet tvarkos - nesakė. Tu neteisus - nesakysime kame.
Paslaptinga tvarka būna tik viena: slėpti, klastoti.
Žinome ją. Štai klastos būdų sąrašas.

Žinome, kad tai ir yra toji paslaptinga "tvarka". O tvarkos skųsti negalima. Štai ką rašė G. Kryževičius. Galioja tvarka. O Konstitucija negalioja, nes ji yra "betvarkė".

Kitais 2011 metais G. Kryževičius tapo Teisėjų Garbės Teismo pirmininku. Balandžio mėnesį jis įlindo į televizorių ir postringavo:

 • Teisėjai yra visuomenės dalis. Viskas žmogiška būdinga ir jiems.

  Sutinku: - nusikalstamos visuomenės dalis.

 • Teisėjai neturėtų gerti alkoholį darbe ir daryti, į ką visuomenė žiūri neigiamai. Jie turi rodyti gerą pavyzdį. Bet reikia suprasti ir krūvį. Teisėjai apie kruvį viešai nekalba. Mes kruvį mažinsime, suvienodinsime. O blogų dalykų stengsimės, kad daugiau nebematytume.

  Nesutinku: visuomenė į butelį žiūri labai pagirtinai. Gerk! Bet pasislėpk, kad nepamatytų ir nepagautų.
  Nesutinku: teisėjai ne pavyzdį turi rodyti (dirbtiną), o būti nepriekaištingi. Joks tai geras pavyzdys, kai jie guja iš darbo savo kolegas, kurie juos kritikuoja.
  Nesutinku: Koks krūvis?.. Jis girtas visiškai. Nieko jis nedirbo. (Apie buvusį teisėja Birštoną, kurį išvarė už tai.) Jei krūvį dar mažinsi, jie gers ir baliavos tik daugiau.

 • Teisėja N. Venckienė ardo teisėjų darbo pagrindus, ir savo pačios. Ji tik vadina juos nusikaltėliais. Kur ji buvo seniau?.. Jei ji matė piktnaudžiavimą, pagal Teisėjų Etikos Kodeksą ji privalėjo juos skųsti.

  Sutinku: pragydai pagaliau apie teisingumą ir Kodeksą. O kur tu pats buvai? Pagal tą patį Kodeksą tu privalėjai traukti drausminėn atsakomybėn 11 teisėjų, vos tik gavai skundus apie juos. Bet tu tuos skundus išmetei, sumažinai savo krūvį.
  Jei G. Kryževičius taip kalba, reiškia supranta jis įstatymą ir neveikia tyčia. Jis - nusikaltėlis.

 • 2012.11.19 G. Kryževičius jau televizoriui melavo, neva teisėjus galima skųsti Teisėjų Etikos Komisijai tik už blogą elgesį. O proceso pažeidimus Komisijai skųsti draudžiama. Galima skųsti kažkaip kitaip. Nesakė kaip.
  Minėtame skyriuje apie Etikos Komisiją aš rašau kaip: atskirais skundais, arba prašymais aukštesniam teismui, arba aukštesniam teismui administracine tvarka. Pavyzdžiui, kai teisėjas neveikia. Bet proceso skundo teisė nenaikina teisės skųsti drausmę.
  G. Kryževičius priešarauja pats sau. Pasak jo gaunasi, kad piktnaudžiavimo skųsti negalima niekam - nei Komisijai, nei prokurorams, nes šią teisę neva naikina proceso skundo teisė.
  Be to, procesą skųsti gali tik bylos šalys. Pašalinė teisėja N. Venckienė - negali.

  Po metų G. Kryževičius jau pezėjo priešingai: už blogus sprendimus dera persekioti.
  Bet perleido šią prievolę Konstituciniam teismui. Pats bausti vengė, nes bijojo gaujos keršto.
  Vinioja jis įstatymą apie pirštus į priešingas reikšmes, kaip patogiau.
  Kalbą jis pakeitė, nes tuo metu smarkiai persigando dėl savo "krėslo" saugumo. Nes ankstesnė klasta jam kėlė grėsmę.
  Jei G. Kryževičius negeba skaityti aiškių įstatymų, perleidžia savo pareigas Konstituciniam teismui, tuomet jis netinka darbui vien dėl to.

1998 metų rūdenį Gintaras Kryževičius buvo Vilniaus Apygardos teisme tariamu teisėju. Jis ramiai sedėjo posėdžių salėje, sudėjęs rankas ant bylos, apskųstos apeliacine tvarka.
SoDra atstovas neatėjo į salę.
Anam pakako, kad prieš posėdį jis pro duris davė teisėjo sekretorei kelis aplankus su klastotėmis: pažymas neva auka nedirbo dalį laiko, už kurį nori prisiteisti nesumokėtą kompensaciją už kenksmingą darbą. Auka perdavimą stebėjo.
Nors Gintaras Kryževičius nepravėrė bylos, jis privalėjo žinoti, kad klastotes į bylą įdėjo, ir jų tėra 1 nuorašas. Antro nuorašo aukai nedavė, kaip priklauso. Auka nežinojo kas naujo yra byloje.
Gintaras Kryževičius iškarto pasiuntė auką namo. Sakė: be jūsų nuspręsime. Tuo pažeidė įstatymą: nagrinėti už akių draudžiama, jei sprendimo apie tokį būdą nėra. Už akių galima teisti tik tą, kuris neatėjo, arba nedavė atsiliepimo.
Paskui aukai atsiuntė sprendimą: skundą atmetė pagal tas klastotes: neva jos pažymi, neva jis tą laiką nedirbo.
Auka susipažino su byla. Ėmė ieškoti archyvuose pažymų apie savo ankstesnes darbovietes. Nerado. Tik atsitiktinai archyvo darbuotoja jam pasakė, kad tos rūšies darboviečių archyvus išvežė į apskrities archyvą, paslėpė. Ten jis rado viską.
Auka pašnekėjo su advokatais. Nei vienas nenorėjo rašyti naujo pareiškimo. Vienas kaip paslaptį pasakė, kad jiems (matomai ir teismams) kažkas iš viršaus įsakė nesibylinėti su SoDra.
Auka nuėjo pas Gintarą Kryževičių. Tas pasiūlė vėl rašyti Aukščiausiajam Teismui. O jie perduos bylą apylinkės teismui. Kažkuris iš teismų jam vietoj nagrinėjimo parašė neva dera spręsti ne teismo keliu su SoDra.
Kažkoks SoDra darbuotojas aukai parašė, kad jam tikrai priklauso ta kompensacija. Už teisingą atsakymą aną netrukus išvarė iš darbo. Taip prisipažino SoDra sekretorė. Tik gerokai vėliau anas grįžo, kažkaip tapo SoDra vadovu.
Auka pinigų taip ir negavo. 2014 metais, jau 16 metus, vis rašinėjo įvairioms įstaigoms.

1999 metų balandį Gintaras Kryževičius jau sparčiai kylo į Apeliacinį teismą. Nes nusipelno: dangstė SoDrą. Dar po kelių mėnesių pakylo į LVAT. Dar už poros - į pirmininko pavaduotojus. 2007 metais jis jau buvo Aukščiausiajame teisme.

 • Benediktas Stakauskas
  Nuo 2011.06.20 - nebe teisėjas.
  Ten pasakoju į kurį krėslą jis toliau iššliaužė būti.
 • Rimantas Baumilas
 • Viktoras Aidukas

Vengė aiškinti, kodėl nepriėmė kasacinio skundo.
Neteisėtai tarnavo blogam Česlovui Jazerskui, atsargos generolui ir 2009 metų varžovui į Prezidentus.

2014 metais nenagrinėjo kasaciją, teismų priežiūrą, neteisėtą teiseną. Skundas aiškiai pagrindė kodėl jis yra būtent tai. Jis - didelis, sudėtingas, svarbus, baisus, apima visą aukščiausiąją teismų bei kitokią valdžią. Todėl jo spręsti nenori. Dar tai taptų vieša.
Jie parašė trumpai, paprastai, kad tai akivaizdžiai nėra bylos atnaujinimas.
Tą gali pasakyti ir bet kuri tu skaitytoja: pakanka palyginti pastorintas raides. Akivaizdu, kad šie žodžiai - skirtingi. Kokie teisingi sukti teisėjai! Negali būti!
Tai tėra dar viena apraiška iš įprastų klastos būdų sąrašo: pervadina bylą iš vienos į kitą.
Nušalinimus sau ir visiems teismams irgi nenagrinėjo, nors privalėjo tai pirmiau visko.

Lietuvos Apeliacinis Teismas
 • Vytas Milius. - Buvęs pirmininkas. Dabar paprastas teisėjas ten pat.
  2013.09.16 už nusikaltimus visuomenei Prezidentė nusikaltėlė Dalia Grybauskaitė siūlė Seimui jį skirti Konstitucinio Teismo teisėju:
  http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5931&p_d=139732
  Tai buvo Prezidentės atsakas į skundus apie jį. Šitaip ji šalina jį iš teisėjų, ramiai, švelniai. Kai atsėdės Konstituciniame Teisme, eis į pensiją. Jis jau - pensijinis.
  2013.12.10 Seimas kažkodėl slaptai balsavo. Už: 59. Prieš: 3. Susilaikė: 5. balsavo mažiau negu pusė visų 141 Seimo narių. Tai turėtų reikšti, kad paskyrė neteisėtai.
  Seimas žinojo apie Vyto Miliaus nusikaltimus. Bet tylėjo. Teisės ir tesėtvarkos komitetas melavo, neva nėra pastabų iš žmonių. - Pranešimų apie šio ir kitų teisėjų nusikaltimus. (Nuorodoje skaityk kaip V. Miliaus sėkmė sutvirtino V. Zeliankos pralaimėjimą. Ten - sąrašas: kuris teisėjas pagal tokias pažymas prasmuko aukštyn ir kuris - ne. ... Nusikaltėlė Prezidentė vis juos aukština už nusikaltimus. Bent bando.)
  Prezidentės patarėja Rasa Svetikaitė melavo, neva Vytas Milius - nepriekaištingas. Tuo apsunkino Prezidentės nusikaltėlės Dalios Grybauskaitės padėtį per busimą apkaltą.
  Konstituciname Teisme nusikaltėlis Vytas Milius ilsisi nuo 2013.12.18.

Kol buvo pirmininku, Vytas Milius pripažino sprendimą, akivaizdžiai, šiurkščiai prieštaraujantį Konstitucijai, kaip galiojantį.
Vengė pareigų ir Konstitucijos. Vengė priimti galiojantį sprendimą. Nenušalino žemesnio teismo. Vengia žiūrėti ką teisėjai padarė neteisėtai. Netraukia teisėjų drausminėn atsakomybėn. Aiškina neva įstatymas viršesnisKonstituciją. Jei tokio nėra, pavaizduoja, kad yra ir pritaiko.
Rašo, neva teisėjas - nepriklausomas nuo tautos. Jis daro ir rašo bele ką. Teisingumo sąvoką suvokia tik teisėjas. O moralė ir teisingas sprendimas "atrodo tik tau".
Meluoja neva teisėjai neslepia raštų. Tik rašo neva jis "nustatė", neva skundikas neteisus, bet nerašo kame, kokiu būtent budu ir ką būtent jis "nustatė".
Dangsto nusikaltusius teisėjus, prokurorus.

Padorumas, Konstitucija jiems tėra popierius. Svarbiausia: teisėjų nepriklausomumas nuo žmonių. O aš maniau, kad nepriklausoma yra jūsų Respublika, o ne teisėjai. Apie nešališkumą, viešumą ir teisingą teismą jie nekalba visai. Nekalba todėl, kad šie dalykai daro jų sprendimus negaliojančiais. Nes negalioja viskas, kas priešinga Konstitucijai. Tam nereikia apskundimo. Tam reikia juos varyti iš darbo skubiai.
... O kaip gi vargšas teisėjas gyvens be savo taip įprastos, "šiltos", jaukios apskundimo tvarkos?.. Nutartys taip patogiai tampa "neskundžiamos"... Tu plušėk, o jie kurps niekus.

Prostitučių teismas

  Teisėjai:
 • Linas Žukauskas (kolegijos pirmininko ir pranešėjas)
 • Violeta Ražinskaitė
 • Aloyzas Kruopys

2012.12.27 Lietuvos Apeliacinis Teismas neteisingai sumažino bausmes sąvadautojams. Prostitucija yra valdžios verslas. Ji jo nežlugdys. Patys teisėjai juk prostitutai. Nuo teisės mokslų Riomerio Universitete laikų mokinosi šio amato.
Aname puslapyje rasi "Riomerio" prostituciją. O šiame puslapyje rasi kaip tas universitetas neigia teisę.

Vilniaus Apygardos Teismas
Nuorodos:
Artūras Šumskas - buvęs pirmininkas - patvirtino savo paties melagingą išvadą apie busimą teisėją.
Taip suklastojo leidimą įdarbinti aną teisėją.
Davė pabirą bylą ir apvagino.
Pletka apie šio teismo nusikaltimą. Ją įdėjau į nusikaltimų būdų sąrašą.
Paskelbė nesamą bankrotą.
Vilniaus Apygardos Teismas klasta bandė atimti iš Zigmo Vaišvilos įmonę UAB "Parex lizingas" (dabar "FF lizingas").
Leido nusikaltėlių partijoms susijungti, kad išvengtų bausmės.
2013 metais susijungė Darbo Partija (Viktoro Uspaskih), "Tvarka ir Teisingumas" (Rolando Pakso), "Krikščionių" partija (G. Vagnoriaus). Taip Darbo Partija išvengė baudžiamosios atsakomybės: veiklos nutraukimo.
Vilniaus Apygardos Teismas leido partijoms susijungti ir rašė, kad nauja partija atsakys už ankstesnes, jos neišnyks visai, perleis prievoles. Už poros mėnesių tas teismas nuteisė Darbo partijos narius, bet ne pačią partiją. Parašė priešingai negu žadėjo anksčiau: neva ankstesnių partijų nebėra.
Vyriausioji Rinkimų Komisija tada skyrė suvienytai nesamų partijų partijai valdiškių pinigų dovaną. Komisijos vadovas Zenonas Vaigauskas apgaudinėjo, neva įstatymai nenumato nedovanoti pinigų. Duok tada pinigų ir man.
Konservatoriai aplaidžiai balsavo už dovaną. Paskui priešingai reikalavo jos neduoti.
Audrius Cininas
Už klastą Prezidentė jį paaukštino į čia nuo 2014.09.02.

Šį teismą jau senai sėkmingai dangsto Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Seimo pirminikai Irena Degutienė bei Vydas Gedvilas.

 • Vytautas Zelianka. Pirmininkas. Tai antras išradingiausias iš visų teisėjų.
  • Jis kalbasi su sielom.
  • Jis sprendžia bylas ir pats rašo kad tam neturi teisės, nes ne proceso būdu.
  Bet dar yra spragų jį pranokti. Skubėkite.

  2013.11.19 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė panoro skirti nusikaltėlį Vytautą Zelianką Aukščiausiojo Teismo teisėju. Paprašė Teisėjų Tarybos patarimo. Aukština už nusikaltimus, apie kuriuos gavo skundus tom dienom. Vertina, kad jį vadina išradingiausiu ir įžūliausiu.
  Skundai yra savotiška pagira. Kuo daugiau nusikaltai, tuo labiau esi vertas aukšto krėslo. Skundai aiškino, kad V. Zelianka - vienintelis iš visų nusikaltėlių pareigūnų, kuris išdrįso bent paminėti nusikaltimą, kurį dangsto. Nors ir pats dėl jo neveikė. - Tiek tas nusikaltimas yra baisus, sunkus ir akivaizdus. Jį aukština už bent tokią drąsą.
  Įprastai teisėjai nešuoliuoja. Jie kyla palaipsniui, įgyja patirtį. Šitas gi peršoko Apeliacinį teismą. - Už nuopelnus.
  Vytautai, ar žinai kur kiši galvą?.. Kaip skundikai ir prašė, tave meta lauk iš Apygardos teismo. O Aukščiausiasis Teismas bus tau ne prieglauda, o baigtis. Tai - spąstai. Paskaityk įstatymus bent kartais.
  2013.12.18 Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas vienbalsiai raštu pamelavo, neva žmonės neprieštarauja V. Zeliankai. Būtent Komitetui žmonės tikrai pareiškė, kad prieštarauja. Komitetas žinojo apie šio ir kitų teisėjų nusikaltimus, bet apie visus melavo. (Nuorodoje skaityk kaip V. Zeliankos pralaimėjimą sutvirtino V. Miliaus sėkmė. Ten - sąrašas: kuris teisėjas pagal tokias pažymas prasmuko aukštyn ir kuris - ne. ... Nusikaltėlė Prezidentė vis juos aukština už nusikaltimus. Bent bando.)
  2013.12.19 Seimas nepritarė, kad Vytautas Zelianka būtų Aukščiausiojo Teismo teisėju. Balsavimas - slaptas. Už - 44, prieš - 44, susilaikė 7.
  G. SteponavičiusLiberalų Sąjūdžio priekaištavo Darbo Partijai, neva balsavimo išdava yra jų piktas darbas, neva ana keršija Apygardos Teismui už baudžiamąją bylą šiai partijai. Jis partijos pavadinimo neminėjo. - Ezopo kalba. Aš aikšinu ką jis turėjo omeny.
  Kvailas P. GražulisPaksiaus partijos atkirto, neva girdėjo, neva patys Liberalai balsavo prieš. Jei jis nemelavo, tai reikštų, neva Liberalai kažkokiam slaptam žmogui nori viešai pasirodyti "geri". Tikėtina, kad jie balsavo prieš, nes jie žinojo apie V. Zeliankos nusikaltimus.
  Posėdžio stenograma Seimo puslapyje.
  Aukštinti V. Zelianką Prezidentei Daliai Grybauskaitei pasiūlė nusikaltėlis Gintaras Kryževičius - Lietuvos Auksciausiojo Teismo bei Teisėjų Tarybos pirmininkas. - Mėgino priartinti bendrininką.

  Liudininkai sako, kad šio balsavimo metu Gintaras Kryževičius lėtai ir labai nustebo, paraudo ir pabėgo. Nelaukė, kol sekantį žmogų Seimas paskirs į jo teismą. Jis pagaliau patikėjo, kad tai - jo, Prezidentės Dalios Grybauskaitės, generalinio prokuroro Dariaus Valio ir kitų gaujos narių žlugimo pradžia.

  Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė pabandė grūsti Vytautą Zelianką į Aukščiausiąjį Teismą dar kartą.
  2014.10.16 Seimas vėl jį atmetė.
  Atmetė ir nusikaltėlę Laimą Garnelienę.

 • Artūras Šumskas. Buvęs pirmininkas. Markstosi į teisėjų nusikaltimus.
 • Viktoras Dovidaitis. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas.
  Irgi markstosi.
  Dar bylas skirsto ranka.
  Dar paėmė kyšį iš teisėjo Ryšard Skirtun už tai, kad paskyrė jam norimą bylą. Kyšį ketino panaudoti namo statybai matyt ant kokio ežero kranto.
 • Alma Urbanavičienė. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė. Ji - atsargi. Paprasčiausiai viską nutyli. Tad ir rašyti apie ją nėra ką.
 • Daiva Kazlauskienė. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė.
  Perdavė skundą slėpti žemesniam teismui. Tas jį ir nuslėpė. Tada ėmė vykdyti baudą, nors apskųstas nutarimas neįsigaliojo. Įprastai, skundus perduoda žemesnis teismas aukštesniam...
 • Virginija Popovienė. Po nusikaltimo pakeitė pavardę: Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė. Gal ir vyrą pakeitė. Gavo naują nešvankų pasiūlymą iš jo. Tvirkinasi. Kitus teisia.
  Jai iki pokalbių su sielom dar toli. Ji rašo žemiškai, bet labai panašiai.
 • Andžej Maciejevski. Teisėjas.
  Jo būdas: iškraipyti įstatymus, jokiu būdu jų nepripažinti.
  Posėdžiuose atstovauja vagims, tiesiogiai juos gina, kaip advokatas. Visos paslaugos iš vienų rankų.
  Jo privalumas: nesuvokia nieko, nei įstatymų, nei kalbų. Mėgsta puikuotis. Dedasi visažiniu. Grasina bausti už bet ką.
  Nutarė: vogti galima. Jis - menkas. Bet pridengė didžiausią visų laikų vagystę, kuri vyksta iki šiol visos Lietuvos mastu.
  Vėluoja, arba visai slepia skundus apie save.
 • Leonarda Gurevičienė. Klausimą apie savo neteisėtą nutartį neteisėtai pavadino nusikaltimu. Iškėlė bylą. Bandė susidoroti su gaujos išdaviku buvusiu generalino prokuroro pavaduotoju, nusikaltėliu Andriumi Nevera. Keista, kad Apeliacinis teismas jo pasigailėjo.

Ką čia rašau nėra vienintelės šio teismo nuodėmės. Jis visas nusikalstamas, įskaitant pirmininkus.

Šis teismas svarbus tuo, kad atleistas iš pareigų teisėjas gali apskųsti kažkodėl būtent šiam teismui, kad jį grąžintų į (ne)darbą.
Šio teismo buvęs pirmininkas A. Šumskas yra (arba buvo) Teisėjų tarybos sekretorius. Šitaip jis valdo, kad tik nusikaltę teisėjai būtų paskirti toliau eiti teisėjo pareigas. Jis yra daugelio žemesnių teismų "prižiūrėtojas" ( §104). O teismų taryboje pats patvirtina savo priežiūros išdavas ir teikia prezidentei.

Vytautas Zelianka nutartį grindžia nesamo asmens nuomone. Tai - ne klaida, ne juokas. Jis nutartyje sąmoningai mini būtent tai, ko nėra: įsivaizduojamą asmenį. Tada teikia jo nuomonę. - Net ne parodymus.

Nors teikti įsivaizduojamo asmens parodymus būtų žymiai smagiau. Šiuo mano patarimu pasinaudos kitas teisėjas, kuris norės šitą pranokti.

Jis teikia pačią nuomonę, jos tariamą buvimą, o ne jos turinį. Jis privalo nutartį grįsti samprotavimais (motyvais). O ta nuomonė - be turinio, samprotavimo, pagrindo. Todėl jam ir prireikė sukeisti sąvokas: pagrindas ir buvimas. Jis bruka nesamą žmogų vietoj pagrindo. Verčia pamiršti, kad ir ano nuomonė - irgi be pagrindo.

Kad auka neskųstų jo ar kitų teisėjų, Vytautas Zelianka grasinonubausti. Priežastį aišku nurodė melagingą.

G. Gordeladzė galbūt yra nusikaltėlis. Jo ieško Interpolas (kvaila tarptautinė policija).
Teisėjas Gediminas Viederis smarkiai sušvelnino jam laisvės apribojimą. Tas pabėgo.
G. Viederis bandė atsistatydinti, kad nespėtų gauti nuobaudos. Paskui persigalvojo. Matyt ir jo, ir aukštesnio teismo pirmininkai jam pasakė, kad užtars, pridengs. Taip ir buvo.
2013.09.27 televizoriui V. Zelianka pasakė, neva drausmine tvarka persekioti teisėją dera, tik labai retai, tik jeigu jis smarkiai stokoja "kompetencijos". Kitaip jį dera palikti darbe, lyg nepakaltinamą kokį. - Vos ne išimtis iš neveikimo ir dangstymo daryti.
G. Kryževičius tuo metu buvo jau smarkiai persigandęs dėl savo "krėslo" saugumo. Tas jau klybėjo dėl jo nusikaltimų.
Todėl pezėjo priešingai, kad drausminti dera. Bet jis bijojo ir gaujos keršto. Todėl suvertė sprendimo naštą Konstituciniam teismui. Jis nemoka skaityti įstatymų pats, savo tuščiu protu.
Drausminė atsakomybė dera už bet kokį nusižengimą įstatymui, protui, dorovei. Dar dera ir tiesiogiai Prezidentei spręsti ar atleisti iš pareigų.
Prieš metus, kai G. Kryževičius manė, kad jo praeities klasta jau nugrimzdo į praeitį ir jam neatsirūgs, jis kalbėjo priešingai: neva draudžiama drausminti teisėją už proceso pažeidimus.

Virginija Popovienė (Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė): Be teismo kaltas.
- Tai šiurkščiausias, koks tik įmanomas teismo nusikaltimas.
Jie dar uždraudė tirti Policijos ir teismų piktnaudžiavimą, bylų klastojimą. Nusikaltėlius pavadino nerimtais, todėl nenusikaltėliais. Juos tirti irgi uždraudė. Auką pavertė kaltu visai kitoje byloje, negu tas teismas sprendė. Sprendimas knybžda kitu melu, atsikalbinėjimais, išsisukinėjimais.
Ji nepuolė prasimanyti nebūtų asmenų. Ji grindžia nutartį žemišku, negaliojančiu, nepagrįstu, nutarimu. Taip kelis kartus ir parašė, kad aiškiai tą suvokia. Panašiai, kaip ir Vytautas Zelianka, jo buvimą bruka kaip pagrindą.
Todėl nutartis neteisėta.
Ji neskundziama. Bet jos ir skųsti nereikia. Ji tiesiogiai negalioja, nes tiesiogiai prieštarauja Konstitucijai. O Konstitucija - taikoma tiesiogiai. (6 straipsnis.)

Skyriaus ir teismo pirmininkai privalėjo paskirti naują bylos nagrinėjimą, nes nėra teisėto, galiojančio sprendimo. Jie privalėjo dar bausti ir teisėją V. Popovienę (Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė. §43 - teisėjas privalo laikytis Etikos Kodekso; 103 - pirmininkas privalo tai prižiūrėti; Teisėjų Etikos Kodeksas, §15 5 sk. - visi teisėjai, kartu ir pirmininkai, "privalo reaguoti į kitų teisėjų pažeidimus"; tas pats sakinys mini prokurorų ir advokatų pažeidimus, todėl pirmininkai privalėjo reaguoti ir į prokurorės pažeidimą, kuri irgi paskelbė nusikaltėlių ir jų talkininkų pareigūnų auką be teismo kalta). Jie atsisakė. Konstitucija "negalioja". Tuo jie prisidėjo prie sprendimo. Viso - 3 teisėjai:
Artūras Šumskas - teismo pirmininkas;
Viktoras Dovidaitis - baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas;
Virginija Popovienė - teisėja. Po nusikaltimo pakeitė pavardę: Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė.

Už tai juos apdovanojo: paliko darbe. Prezidentės patarėjai ir kanceliarija varyti juos iš darbo atsisakė.

Andžej Maciejevski.
Jo būdas: iškraipyti įstatymus, jokiu būdu jų nepripažinti.
Posėdžiuose atstovauja vagims, tiesiogiai juos gina, kaip advokatas.
Kai tu plėši banką, tave sodina. Kai bankas Snoras vagia, "sodina" vėl tave.
Šis tariamas teisėjas tik atrodo menkas, mažas, eilinis. Jis pridengė didžiausią visų laikų nebylią vagystę, kuri vyksta iki šiol visos Lietuvos mastu.

Nutarė, neva vogti galima. Neva tai yra nebyli sutartis tarp aukos ir vagies. Svarbu tik, kad auka tylėtų.

Įstatymas draudžia vogti viską. Šis tariamas teisėjas parašė, kad žodis viskas apima viską, o ne vien tai, ko nepavogė. Reiškia neva draudimas netaikomas viskam. Neva jis taikomas tik tam, ko nevogė. O viską neva vogti būtina, nes juk įstatyme parašyta: "vogti viską". Neva tai reiškia vagies pareigą vogti, o aukos pareigą atiduoti.

Andžej Maciejevski nesuvokia nieko: nei įstatymų, nei to ką jam sakai. Kiti bent apsimeta. O šitas gali po minutės kalbėti lyg nieko nesakei.
Mėgsta puikuotis, neva jis vienintelis kuris gali žinoti įstatymus. Tau - draudžiama. Ginčą (rungimąsi) net ir su teisėju įpareigoja Teismų Įstatymo () §34 1d.. Bet šis tariamas teisėjas reikalauja, kad tu nesiginčytum. Grasina bausti. Ginčytis draudžia ne apie nuomonę, o apie įstatymą. Kad negalėtum jo parodyti. Nes taptų akivaizdu, kad jis jį pažeidė.

2010 birželį Vilniaus Apygardos teismas padovanojo sklypą prie Vilniaus Vingio parko parduotuvei "Akropolis". Negi gaila?! Sklypas valdiškas, "niekieno". Tautos tradicija - vogti, kas niekieno. Kas tautai atrodo teisinga, tas ir teismui teisinga. - Visai kaip Andriukas "nori".
Vos prieš kelias dienas prezidentė "pagrumojo" teismams, kad jie pamiršo teisingumą.

2012.04.11 nusikalstama STT krėtė nusikaltėlio Vilniaus Apygardos teisėjo Ryšard Skirtun kabinetą. Pas jį rado 30000 Lt kyšį už kontrabandos vežėjų dangstymą.

Nusikaltėlis generalinis prokuroras Darius Valys prašė, kad nusikaltėliai Seimas panaikintų šio teisėjo nusikaltėlio neliečiamybę. Jis pasakė, kad teisėjas siekė tapti teisėjų kolegijos nariu, kuri nagrinės kontrabandos bylą.
Tai reiškia 3 dalykus:

 • Artūras Šumskas - nusikaltėlis teismo pirmininkas - padėjo nusikaltėliams. Nes tiktai jis skiria kolegijas. Bet skiria ne savo nuožiūra, o pagal atsitiktinį bylų skirstymą, kurį atlieka tariamai atsitiktinis kompiuteris. Jei jis tai darė kažkaip kitaip, reiškia pirmininkas nusikalto. Tikriausiai tyčia.
  Prokurorai šį kartą nenutylėjo šios "smulkmenos". Jie ją pagriebė ir be mano raginimų. Pakalbėjo apie ją. Bet nieko nedarė. Tada pagriebė žurnaliūgos: pakalbino Artūrą Šumską. Tas suvertė visą kaltę Viktorui Dovidaičiui - baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui. Tas ryžtingai ir įžūliai į žurnaliugos akis pasakė, kad ir toliau skirstys bylas ranka. Nes atsitiktinis skirstymas kenkia, trikdo teismo darbą. Blogai dalina teisėjų darbo laiką, ar kažką - nebepamenu. Be abejo kenkia: blogai dalina kyšius. Atsitiktinai kyšis gali atitekti kitam.
  Artūras Šumskas melavo. Bylas gal ir skirsto skyriaus pirmininkas. Bet paskirstymą tvirtina tik pirmininkas. Reiškia kaltas ir jis.
 • Visi to teismo teisėjai - nusikaltėliai. Nes visi tylėjo. Pagal aukščiau minėtą Teisėjų Etikos Kodeksą jie privalo nepakęsti pažeidimų ir juos taisyti.
 • Atsitiktinis bylų skirstymas tėra apgaulė. Jas skirsto pirmininkas kaip jam patinka.
  Tai įprastas klastojimo būdas: bylas skirsto užsakovai, neatsitiktinai.

Teisingumo ministras Remigijus Šimašius guodėsi, kad griauna nusikalstamą sistemą.

Pats tariamas teisėjas Ryšard Skirtun viešai jo už tai atsiprašė. Atsiprašė ir "viso teisėjų korpuso". Bet nesakė už ką. Kad atrodytų, neva atsiprašonusikaltimą.

Leonarda Gurevičienė.
2103.03.22 pratęsė suėmimo laiką kažkokiam galimam nusikaltėliui Artūrui Tamulioniui, nors tam nebeturėjo teisės, nes suėmimas jau baigėsi prieš 11 dienų. Nebuvo ką pratęsti.

Advokatas, buvęs generalinio prokuroro pavaduotojas, nusikaltėlis Andrius Nevera paklausė teisėjos kodėl (paaiškinti nutartį). Tada ana 2013.05.07 priėmė neteisėtą nutartį, kad prokurorai ištirtų A. Neveros klausimą kaip nusikaltimą: kišimasį į teisėjos veiklą.

2013.10.16 Apeliacinis teismas panaikino tą nutartį ir tyrimą.
Nėra žinių ar naikino nutartį pratęsti kalinimą. Gal nutylėjo aną teisėjos pažeidimą. Nebaudė jos ir už neteisėtą nutartį tirti nesamą nusikaltimą.

Taip valdžios gauja bandė susidoroti su savo išdaviku. Andrius Nevera išdavė kas neteisėtai atskleidė žinią apie busimą banko "Snoras" bankrotą. Keista, kad jo pasigailėjo.

Vilniaus Apygardos Administracinis teismas
 • Raimondas Blauzdžius
 • Rosita Patackienė
 • Mefodija Povilatienė

Nedrausmino ministeriją, prokuratūrą, ir nesprendė išlaidų bei žalos.
Apie tai rašau kaip Teisingumo Ministerija slopino Antikorupcinę Konstitucinę Partiją.

 • Pirmininkas

2012 metų balandį priėmė Vilniaus Savivaldybės neteisėtą ieškinį Vyriausybei dėl tariamų pajamų negautų (neduotų).
Teismas privalėjo ieškinį nepriimti, nes Artūras Zuokas nenurodė kokias jo teises Vyriausybė pažeidė, kai išdalino mokesčius. Jei negavai teisės naudoti mokesčius, reiškia neįmanoma jų ir pažeisti. Negalima skųsti teisių, kurių negavai.

 • Ina Kirkutienė, pirmininko pavaduotoja.

Įgūdusi neteisėtai nepriimti ir atmesti skundus. Sumanu. Juk tada jai nereikia bylos klastoti ir įkliuti už didesnį nusikaltimą. O čia - atmetė, "suklydo" keliasdešimt kartų per mėnesį. Vieną kartą iš jų įklius - nusiplaus, ir toliau "dirbs".
Užpildo pusę nutarties beprasmiais įstatymo nuorašais, kad atrodytų, neva ji daug dirbo ir rašė.

Neteisėtai draudžia skųsti viešą rūpestį.
Atskirą skundą apie tai reikalauja patikslinti, bet nerašo kas netikslu. Reikalauja nerašyti naujų reikalavimų, bet nerašo kokių.
Nei pradiniame skunde, nei atskirame skunde nėra netikslumų ar naujų reikalavimų. Žmogus nežinojo, kad viešą rūpestį galima skųsti, todėl gudravo ir prašė jį pripažinti nukentėjusiuoju. Tai nėra naujas reikalavimas, nepaisant, kad jo neteikė. Tai tėra sąlyga būti bylos dalyviu, kad turėti teisę paduoti skundą. Be šio prašymo skundas būtų beprasmis, nes teisėja jį atmestų galutinai.
Pradinis skundas buvo dėl neteisėto Lietuvos Policijos Eismo Priežiūros Tarnybos (LPEPT) viršininko Gintaro Aliksandravičius atsisakymo bausti valdišką geldą už tai, kad važiavo ir stovėjo ne važiuojamoje dalyje, o pėsčiųjų ir dviračių take. Policija teisinosi neva valdžia važinėjosi po pėsčiųjų plotą dėl būtintybės: gaudė brakonierius. Nors nuotraukoje matosi, kad geldoje "Aplinkos Apsauga" sėdi du Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos valdininkai ir valgo sumuštinius. O žmonės ir dviračiai priversti juos apeiti. Gelda nesivargino bent pasitraukti į tako kraštą. Stuksojo viduryje. Švyturėliai - įšjungti.

Neteisėtai draudžia atstovauti. Išvardina aibę išlygų įgaliojimo tikslui, bet nenurodo kurio būtent trūksta.
Tikisi, kad auka supainios "perdavimą kitam teismui", pamanys, neva tai reiškia "skundo padavimą teismui". Ina Kirkutienė nerašo iš kokio straipsnio ir išvis ar iš įstatymo ji tas išlygas surašė.

Pagal Teismų Įstatymą ir ABTĮ §142 visi sprendimai turi būti motyvuoti.

Paskyrė ekspertizę. Ekspertą samdė pats atsakovas. Skundikas neturėjo galimybės nušalinti ekspertą anksčiau, negu teisėja užbaigė bylą. Negavo progos nuginčyti eksperto išvadą. Įstatymas suteikia teisę teikti atsikirtimus į viską, tame tarpe ir į ekspertus. Tą teisę skundikui atėmė.
Teisėja negali skirti ekspertizę dalykui, kam ekpertizė neįmanoma. Tai ko ji prašė tėra nuomonė: ar pastatas gadina kraštovaizdį ar ne. Tai sprendžia tiktai teisėja. Jį tą pareigą perleido atsakovui (jo samdytam ekspertui). Tai buvo esminis pažeidimas.

Lietuvos Vyriausiasis Administracinis teismas
http://www.lvat.lt
  • Audrius Bakaveckas (Teismo kolegijos pirmininkas. "Kolegija" iš esmės reiškia "posėdį".)
  • Artūras Drigotas
  • Vaida Urmonaitė-Maculevičienė
  "Kaltas, nes apkaltintas. Kaltas, nes vengi atsakomybės. Šmeižtu netikėti nėra pagrindo." ... Ir kitos nesąmonės bei melas. Tiems, kas nesupranta: šie teiginiai prieštarauja Konstitucijai. Esi nekaltas, kol pliurpalus neįrodė. Tai ir yra pagrindas netikėti. Patys pliurpalai neįrodo nieko.
  Be to, sprendime turi būti "motyvai" - pagrindas. Tai nusakyta įstatymuose. Šiam teismui labiausiai taikomi Administracinių Tėisės Pažeidimų Kodeksas (ATPK) ir Administracinių Bylų Teisenos Įstatymas (ABTĮ).
  • Ričardas Piličiauskas. Teismo pirmininkas.
  Privalėjo nagrinėti Konstitucinį skundą dėl negaliojančios nutarties. Jis skundą "išmetė": parašė, neva pats teismas savo nutarties neturi teisės keisti. Tokį tariamai draudžiantį ABTĮ straipsnį jis rado... Patingėjo rasti straipsnį, kuris tai daryti leidžia (apie bylos atnaujinimą). Apie Konstituciją jis išvis negirdėjo.
  Pamelavo, neva teisėjo nušalinti po nutarties tu negali. Patingėjo rasti sekantį to paties straipsnio sakinį, kuris tai leidžia (ABTĮ 47 straipsnio 6 dalis). Konstitucija irgi pripažįsta tik nešališką teismą. Šališkas - negalioja.
  Nagrinėk bylas iš naujo ir nušalink ankstesnius teisėjus - štai kaip tūri daryti padorus teismas...

  Ką daryti, jeigu teismas atsisakė savo pareigų? Nėra aukštesnių teismų skundui. Nešk byla į bet kurį kitą bendros kompetencijos teismą. Tokią neribotą teisę tu turi pagal Konstitucijos straipsnius 30 ir 111.

 • 2005.04.29 priėmė korupcinę nutartį byloje Nr. A2-447-05. Nusprendė, kad pareigūnų piktnaudžiavimo tikrinimo išdavų keisti negalima. Neva negalima keisti bausmių.
  Pareigūnai tuo sprendimu piktnaudžiauja.
  • Pirma, jie aišikina, neva negalima daryti naują tikrinimą, vietoj blogai atlikto tikrinimo. Neva galima tik tikrinti patį tikrinimą. Tai nėra, kas tau atrodo. Tikrinimo tikrinimas reiškia, kad jie netikrina surinktų duomenų ir visko ką pradinis blogas tikrinimas nutylėjo. Jie tikrina tik išvadas ir tvarką. Šitaip jie keičia sąvokas. Nes net ir korupcinė nutartis nedraudžia pakartotinų tikrinimų.
  • Antra, jie aiškina, kad bausmių nekeis. Tai nutartį atitinka.
  Gaunasi nesąmonė. Labai lengva išvengti bausmės. Viršinikai susitaria su pavaldiniais, ir daro niekinį tikrinimą. Parašo, neva pažeidimų nėra, ir nieko nebaudžia. Tada aukštesnė įstaiga nebedaro savo tikrinimo ir bausmių nekeičia.
  Niekinius patikrinimus apibendrinau nusikaltimų būdų saraše.
 • 2011.07.04 netikrino visos bylos.
  • Audrius Bakaveckas
  • Laimė Baltrūnaitė
  • Arūnas Sutkevičius
  Nedrausmino ministeriją, prokuratūrą, ir nesprendė išlaidų bei žalos.
  Nereikalavo drausminės atsakomybės apygardos teisėjams už tai, kad sulaužė Etikos Kodeksą.
  Apie tai rašau kaip Teisingumo Ministerija slopino Antikorupcinę Konstitucinę Partiją.
 • Kita byla: A556-1109/2011. Tie patys aukščiau išvardinti 3 teisėjai atmetė apeliacinį skundą, nes pareiškėja 5 dienas pavėlavo apskųsti administracinių ginčų komisijai valdiškos Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos atsisakymą pripažinti statinius tinkamais naudoti (pavėsines, tiltus, tualetus gamtoje).
  Jie parašė, kad nesvarbūs yra ginčo samprotavimai. Svarbu, kad pavėlavo.
  Gaunasi, kad neteisėtas valdžios sprendimas gali galioti. Ir nebus kaip jį panaikinti.
  nežinau, ar direkcijos sprendimas teisėtas. Aš prieštarauju statyboms miške ir švaistymui (tikriausiai iš Europos pinigų). Aš tik kalbu apie galimybę, kurios nei ginčų komisija nei pirmos ir antros pakopos teismai nesvarstė.

  Bet tuomet beprasmiai yra nutarties 10 puslapių. Teisėjai kruopščiai perrašė gausybę samprotavimų. Nors ir tai darė painiai.
  Jie daug rašo tik tam, kad turėtų darbą, pateisintų savo buvimą. Jei rašytų mažiau ir aiškiau, tai bylų neliktų. Sumažėtų algos, ir "darbininkų" kiekis.
  Štai kodėl eilė šiame teisme yra ilgiau negu 1 metai.

  Veidmainystė yra ir teisėjų postringavimai nutartyje apie teisės į teisminę gynybą užtikrinimo konstitucinę reikšmę. Taip jie rašė apie tai, kad pareiškėja pavėlavo skųstis ir teismui. Jie tariamai "kilniai" pratęsė skundo padavimo laiką. Į teismą vėluoti galima, o į ginčų komisiją - ne.
  Bepigu leisti skųstis, jei žinai, kad neleisi.
  Už tariamai išspręstą bylą - alga. O už nepriimtą manau algos nemoka.

 • Bylos Nr. A-492-2734-11.

  2011 metais LVAT įmonei UAB "Autoringas" priteisė iš Vilniaus Savivaldybės 26770 Litų už sklypo detalaus plano vilkinimą.
  Neva įmonė turėjo tiesioginę žalą.
  Formaliai atrodo teisinga.
  Bet įmonė žalą turėjo dėl savo pačių neapdairumo. Ji pasirašė sklypo pardavimo sutartį anksčiau, negu tą sklypą sudarė ir įgijo. Įmonė pasielgė kvailai, skubotai. Todėl sutarties išlaidų kompensuoti jai negalima.
  Tai naujas valdininkų valdiškas verslas. Jie pavilkina. Ir paskui teismo priedangoje sumoka užsakovui tūkstančius. "Girdi, mes nekalti. Taip teisėjas įsakė."
  LVAT priėmė ne šiaip neformaliai kvailą, bet formaliai neteisėtą nutartį.
  Teismas matė blogą valdininkų darbą. Bet nepriėmė dėl to atskiros nutarties, kaip privalo pagal ABTĮ §108. Valdininkų ir teisėjų niekas nebaudė. Teisėjų etikos ir drausmės komisija visuomet dangsto teisėjus neva jie nepriklausomi. Nors tai galima tik dėl nuomonės, o ne formalaus, aiškaus įstatymo pažeidimo. Šio formalumo irgi niekas nevertino.

  Pirmininkas R. Piličiauskas dar pasidžiaugė, kad žalos sumas galima būtų didinti, kad prilygtų kvailo Europos Žmogaus Teisių Teismo dalijamoms sumoms.
  - Valdiškas "verslininkas".

  Tai - toks naujas grobstymo būdas: pridaryk niekšybių ir gauk kompensaciją.

 • 2013.04.24 neteisėtai pripažino teisėtu Kauno savivaldybės nutarimą, kuris įpareigoja daugiabučių namų gyventojus prižiūrėti žemės plotą iki 20 metrų aplink namą. Savivaldybė pavadino tą plotą "faktiškai naudojamu". Nesvarbu kokį sklypą pirkai ar išsinuomojai.

  Įprastai, namui neleidžia naudoto tokį plotą, kokį jis naudoja, kuris jam būtinas. Nors privalo suteikti jį namui pagal sklypų sudarymo, pardavimo ir nuomos taisyklių §3 ar §30.11Vyriausybės nutarymo Nr. 260. Pasilieka žemę aplink namą sau, kad galėtų niokoti ir užstatyti. Dangstosi jau esančiomis ribomis Specialiuose planuose, gatvių "raudonomis linijomis". Dabar prižiūrėti tuos plotus verčia pačias aukas.

  Auka neprivalo prižūrėti, kas nėra jos nuosavybė, ar nuoma. Už viešos žemės šlavimą jau mokame kartu su kitais viešais mokesčiais. Iš esmės jie didina valstybės mokesčius.
  Savivaldybėms šios apgaulės reikia, nes jos iššvaistė (išgrobstė) pinigus.

  2013.10.21 nusikaltėlis Vilniaus meras Artūras Zuokas perėmė šią pinigų grobikų patirtį.
  2013.12.05 Vyriausybės atstovas šį nutarimą pavadino neteisėtu ir pareikalavo naikinti.
  Tada tektų naikinti ir Kauno nutarimą. Dar tektų išvaikyti šiuos 3 LVAT teisėjus, kurie jį pateisino.

 • 2014.04.13 slopino referendumą apie Litą ir Eurą. Jį slopino VRK. O šie teisėjai dangstoKomisiją.
  • Skirgailė Žalimienė (pranešėja).
   Perdavė bylą vyrui (skaityk žemiau).
  • Arūnas Sutkevičius
  • Ričardas Piličiauskas (kolegijos bei teismo pirmininkas)
  • Irmantas Jarukaitis
  • Anatolijus Baranovas
  Pirmoje nuorodoje pasakoju, kodėl nutartis neteisėta. O ją pačią rasi per kvailą skelbimą teisme:
  http://www.lvat.lt/lt/naujienos/visos-naujienos/byloje-del-referendumo-ez4r.html
  Pasakoju, kad Euro reikia.

  Skirgailės Žalimienės vyras Dainius Žalimas vadovauja Konstituciniam Teismui - tam pačiam, kuriam jie perdavė bylą už save dirbti. Tai skelbia:
  http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/vyriausiasis-administracinis-teismas-nutare-stabdyti-referendumo-del-lito-i
  ("tiesos.lt" puslapis. Iš jo yra nuoroda į nedorą laikraštapalaikį, iš kurio, matyt, paėmė to straipsnio dalis. Neskatinu aš jo.)
  Ten rašo, kad jis eina tas pareigas neteisėtai. Ši yra papildoma to priežastis. Vyras negali prižiūrėti žmonos. O dar jis darbo metu ją nužiūrėjo, gal ir tvirkino.

Žiobčiok kiek lenda... Tave aiškiai apkvailino. Kai paprašei bausmių, likai vėl kvailas... Kai parodai, kad "štai čia" nutylėta - vėl kvailys esi tu...

Šio teismo (LVAT) nutartys juokingos. Kartą jie nagrinėjo kodėl moterį nubaudė už pernelyg užtamsintus geldos langus. Kelis nutarties lapus jie išvedžiojo, kad bauda neteisėta, nes neva varžo prekių judėjimą per sienas tarp valstybių. Gale pagaliau parašė esminį sakinį, kad užtamsinimas net nebuvo pamatuotas.
... Kam buvo tos kvailos kalbos apie prekybą ir sienas?..
O net kai prabilo esmę... Teismo nedomino tikras užtamsinimo laipsnis. Jie nepavedė jo pagaliau pamatuoti. Įrodymus aktyviai rinkti ir tirti juos įpareigoja ABTĮ. Teismas paprasčiausiai nutraukė bylą ir geldą išteisino.

Jie įrodymų nerenka niekada. Bylų netikrina, kaip privalo. Savo darbo jie nedirba. Jie tik popierių peckioja. Peckiojimas jiems atstoja įrodymus.

Vilniaus apylinkių teismai
Vilniaus apygardos teismo puslapis su Vilniaus apylinkės teismo aprašymu:
http://www.vat.lt/lt/vilniaus-miesto-apylinkes-teismas.html
2013 metais visas 3 apylinkes sujungė. Dabar tai - vienas teismas. Nors viename pastate buvo jau daug metų.
Ten surašyti ir kiti apygardos apylinkių teismai. Teisėjų sąrašą ten gal nerasi. Jų ieškok teismų administracijos puslapyje.
 • Neįvardintas teisėjas, 4 apylinkė. 2009.08.21 skyrė baudą aukai, o ne kaltininkui.
  - Išradingiausia, šmaikščiausia, įžūliausia klastotė.
 • Olegas Šibkovas, 3 apylinkė. Nuo 2013 gegužės - Kauno apygardos teismas.
 • Audrius Cininas, 2 apylinkė
 • Diana Butrimienė. 1 apylinkė. Jos tyčinę beprotybę dar paskelbsiu: be teismo pripažino nekaltais nusikaltėlius; Policijos nusikaltimą, klastotes pridengė pačiomis tomis klastotėmis ir tuo, kad jie yra neva nepriklausomi. Todėl beprotybė yra skirti ją Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nare.
 • Valerij Paškevič. 1 apylinkė. Paklusniai seka klastočių "karaliaus" V. Zeliankos pavyzdžiu: vietoj įrodymų bruka "statistinį skaitytoją". Įstatymu vadina save. Nesiunčia, arba vėluoja siųsti, ar slepia savo raštus. Neteisėtai perima skundus apie save. Neteisėtai pats juos sprendžia.
 • Gediminas Viederis.
 • Regina Eltermanienė, 1 apylinkė.
  Paprasta busima pensininkė. Gyvenime turi tik vieną tikslą: ištverti poilsį iki neužsitarnauto poilsio. Paima kuo paprastesnes bylas, jas išpučia, surašo nereikalingų reikalavimų, įtraukia nereikalingų dalyvių, atideda, sėkmingai vilkina. Kuo ilgiau tįsta byla, tuo mažiau jai darbo. - Poilsis net be jokios pensijos. Jei bandysi ja ginčyti, tau tik blogiau: jai tai dar viena proga pavilkinti. Tada Regina Eltermanienė reikalauja perrašyti ieškinį, kad jame nebūtų jai nepalankaus reikalavimo, kuris užsimina, kad ji pažeidė įstatymą. Ji vaizduoja, neva labai aiškūs reikalavimai - neaiškūs. Nerašo kas būtent. Po to vaizduoja, neva perrašytas ieškinys keičia ankstesnį. Ir atsisako nagrinėti pradinį reikalavimą, kuris yra bylos esmė. Nagrinėja tik nesvarbius reikalavimus, kuriuos auka davė tik formaliai, nes juos įstatymas nustato. Perrašytas ieškinys tėra paaiškinimas. Tu turi teisę papildyti, ar paaiškinti reikalavimus. Jei auka jų neatsisakė, jie galioja.
  Neskaito bylų, nesirengia posėdžiams. Nežino kokią bylą nagrinėja. Taip elgiasi visi teisėjai, kuriuos miniu šiame puslapyje. O šita - labiausiai.

Policija ir teisėjai gaudo nuogas mergas

Nuorodos:
Programa rinkimams į Seimą
Sąrašas kur bergždžiai reikalavau, kad būtų visiška susirinkimų laisvė.
Karas
Rusijos valdžia kariauja. - Ne tautos. Lietuva, Lenkija ir kitos kaimynės po 1917 metų revoliucijos, 1939 metais Suomija, 1940 vėl Lietuva, po 1945 metų pasaulinio karo Vengrija, Čekoslovakija, Afganistanas, Čečenija, Moldavija, Gruzija, Ukraina, Rusija (jie kariauja ir su savo liaudimi, net su šunimis ir katėmis).
Aiškinu kaip joms pagelbėti.

2013.11.29 nežinomas teisėjas neteisėtai nubaudė pusnuogę mergą iš Ukrainos 500 Lt bauda už tariamus nedidelį chuliganizmą (ATPK §174) ir susirinkimų tvarkos pažeidimus (ATPK §188(7)). Gašlūs policininkai ir policininkės mergą pagavo prie korupcinių namų LitExpo, Vilniuje. Jie randasi kitame Neries krante priešais Vingio parką. Ji rodėsi greta Europos valdžios suvažiavimo. Ketino savo lytiniais organais protestuoti prieš Ukrainos valdžią, kuri atsisakė prisijungti prie Europos Sąjungos valdžios (pasirašyti kažkokią sąsajų sutartį).
Gašlus Vilniaus Apskrities Viešosios Policijos viršininkas Vytautas Grašys pakartojo šią pasaką. Dar papildė, kad merga paskelbė, neva viešą susirinkimą surengė ji. Gal šitaip ji prisiėmė baudą. Neva apsinuoginusi ji pažeidė susirinkimų teisę ir chuliganizmą. Neaiškino kuo šie pažeidimai pasireiškė.

Būti pusnuogei nėra chuliganizmas, nes tai nera įžeidžiamas kibimas, keiksmas, gestas, ar panašiai. Pavyzdžiui, gestu būtų lytinių organų maigymas, ar mosikavimas.
Vaikščioti greta valdžios nėra susirinkimas.
Pagal Konstitucijos §36 susirinkimų laisvė yra visiška ir neginčytina. Bet koks įstatymas ar bauda, kurie ją varžo, negalioja (Konstitucijos §7) ir jų negalima taikyti (Konstitucijos §110). Konstitucijos §36 leidžia riboti susirinkimą, tik kai pats susirinkimas, o ne vienas žmogus, gręsia visuomenei. Šio straipsnio pirmas sakinys būtent draudžia trukdyti žmonėms rinktis. Todėl išimtis antrame sakinyje turi omeny tik didelę grėsmę, negrįžtamą žalą.

Nuogybei įprastai nepritariu. Bet bausti nedera jokiu atveju (išskyrus vaikų tvirkinimą). O buvo neįprastas atvejis. Nedera tos mergos lyginti su chuliganais, kurie apsinuogina be doro tikslo, ar nedorais tikslais. Ji pasirinko tokią vietą, kur nemato vaikai. - Tuščią lauką. Nieko neįžeidinėjo ir nekibo. Kitoje vietoje, galbūt ji ir galėtų kažką pažeisti. Bet tikrai ji nebutų chuliganė. Gal būtų tvirkintoja.
Nėra tokios teisės, pagal kurią ją bausti, net jeigu ji spėtų pastrikinėti laisvai.

Televizorius aiškiai rodė, kad merga buvo viena. Tad ji nedarė jokių susirinkimų. Visi iš anksto žinojo ką ji darys. Patys susirinko paspoksoti, paglamžyti ir pasitrinti į ją. Dar tuo ją ir apkaltino. Nespoksok ir neteks kaltinti.
Ji iššoko iš taksi geldomobilio su nuoga viršutine kūno dalimi. Ta visus labiausiai ir domino.
Ant jos kažkas buvo nupiešta: gal Lietuvos, ar Ukrainos vėliava. Mergos prie durelių jau laukė gašlūs policininkai. Jie tuoj ją puolė, sugrudo į čia pat stovėjusį savo geldomobilį ir patys į jį susigrūdo prie mergos, kaip prilipę. Neapdengė, spoksojo.
Nepateikė mergai jokių kaltinimų. Tik stumdė. Gal ir graibė. Merga tik spėjo klyktelti porą kartų matyt protesto prieš Ukrainos valdžią proga.
Taksi geldos neleido privažiuoti prie parodų namų. Tad pusnuogės mergos nematė jokia valdžia. Ji striksėjo tuščiame lauke prie parodų namų LitExpo. Ji tik dykai pamagino nedorus pareigūnus. Tad nebuvo progos pažeisti viešą tvarką, viešą susiburimą, ar chuliganizmą. Nes aplink mergą buvo ne visuomenė, o vien pareigūnai (ir televizoriai). Mergą tik perstumė iš vienos geldos į kitą.

Policijos darbas buvo saugoti Europos Sąjungos valdžios suvažiavimą ir žmones, kurie būtų atėję pavėpsoti į ponus pro tvoros plyšius ir langus, pasveikinti, pamojuoti dailiomis nuogomis špygomis ir kūno dalimis.
Vietoj to policininkai nusisuko nuo pareigų ir apspito geldą, kurioje atvažiavo pusnuogė Ukrainietė. Kai tik merga iššoko iš geldos, gašlūs policininkai ją tvėrė ir nusivežė.

Policija vengia šitaip uoliai kibti prie apsirengusių geldų, kurios stovi ant šaligatvių, pievų. Vengia kibti prie valdininkų, kurie neteisėtai kapoja medžius. - Net kai kapoja priešais pat Vidaus Reikalų Ministeriją. Išvis vengia bet ko prasmingesnio. Sprendžia tik buitinius ginčus.

Policija gaudo ne vien gražias nuogas mergas. Jie gaudo ir negražias prostitutes. Vadina jas "plaštakėmis" - Ekologiški tokie. Jie pasinaudoja, minta bet kuo, ką tiktai nutveria. - Neišrankūs.

Neįvardintas teisėjas

Vilniaus 4 apylinkė.
Šiame straipsnyje yra netikrintų žinių. Rask jas tu ir pranešk man.

Kažin kada nusprendė, kad sodų bendrijos (SB) "Jurginas" pirmininkas I. A. nusikalto pareiškėjai Žanai Volodkevičienei: grasino sužaloti ar nužudyti (BK §145 1d.), viešai įžeidė (BK §155 1d.).
2009.08.21 parašė du vykdomuosius raštus antstoliui baudą išieškoti nekaltininko, o iš nukentėjusios.

Nusikaltėlis antstolis Darius Bliznikas netikrino ar vykdomasis raštas atitinka Konstituciją bei nuosprendį. Aklai, laimingas šią neteisėtą baudą išieškojo. Po to nebaudžiamas išieškodavo pamažu savo vykdymo išlaidas. Jų tiek daug, kad 2013 metais išieškojimą vis tęsė.

  Darių Blizniką kadaise kažkas išvarė iš Muitinės departamentosukčiavimą, dokumento klastojimą ir kitus nusikaltimus. Bet kažkuris Teisingumo Ministras jam neteisėtai leido būti antstoliu. O gal skundikė Žana painioja Muitinę su antstoliu. 2011.11.28 jį nuteisė G. Viederis kaip antstolį.
  Vienoje byloje jis neteisėtai pavadino skolininkais 5 žmones, užuot išieškojęs iš įmonių. Policija apie tuos žmones neteisėtai rinko asmeniškus duomenis. Berods vieną, o gal ir visus suėmė. Kad greičiau rasti tuos žmones, antstolis D. Bliznikas juos įrašė į neatpažintų lavonų registrą.
  Kitoje byloje Darius Bliznikas nesujungė visų išieškojimų vienai moteriai. Siekė už kiekvieną paimti atlyginimą atskirai. Viso - virš 3000 Lt.
  Abejose byloseteisė vienu metu. O G. Viederis, kai skyrė bausmę, melavo, neva antstolis naujų nusikaltimų nedarė nuo 2005 metų. Todėl nesodino į kalėjimą. Nuteisė lygtinai.
  Pirmoje byloje, antroje pakopoje (apeliacine tvarka) jį neteisėtai išteisino Vilniaus Apygardos teismas 2012.05.28.
  2013.01.23 kasacine tvarka jį vėl neteisėtai išteisino Aukščiausiasis teismas (3 teisėjų kolegijos pranešėjas Vytautas Masiokas). Neva pažeidimai nėra nusikaltimai. Pastarasis tik sakė, neva apie antstolio pažeidimus praneš nusikaltėliui Teisingumo Ministrui. - Kad tas labiau dangstytų valdininkus, kad anie rečiau įkliutų. Taip ir buvo: ministras neveikė.
  Žmones neteisėtai sulaikyti galima. O valdininkus, teisėtai - ne.
  Antros bylos baigties nežinau.

  Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė gal yra nusikaltėlio antstolio Dariaus Blizniko giminė. Todėl jai niekas nekliudė, netgi skatino: 2014.12.17 nusikaltėlė Prezidentė Dalia Grybauskaitė ją paskyrė Alytaus rajono apylinkės teisėja.

Tai viena iš 2 bylų, kurias Žana Volodkevičienė tariamai laimėjo... baudą.
Tai - išradingiausia, šmaikščiausia, įžūliausia klastotė.

2013.10.21 taip ji rašė į STT, papildė 2013.10.17 skundą.
Man gi ji sakė, neva buvo kitaip: neva nėra nuosprendžio, neva kaltu I. A. teismas pripažino vykdomais raštais antstoliui. Tuomet nesuprantu dėl kokio teismo sprendimo yra tie raštai.
Kol to nemačiau, manykime, kad nuosprendis yra, bet baudą skyrė aukai. Nusikaltėliai teismas tikrai gali taip elgtis. Nesvarbu ar tai tikrai darė šiuo atveju.
Kaip bebūtų, pripažinti kaltu be teismo irgi labai blogai. Jei jau teismas rašo kas kaltas, jis privalėjo rūpintis kelti kaltininkui baudžiamąją bylą. Bet jis to vengė. Baudė tik auką.

Jai pačiai ir jos vyrui sukurpė galybę bylų teisėjai suokalbyje su SB "Jurginas" pirmininkais G. J. ir I. A., Policija, prokurorais.
2001.12.04 to paties teismo D. Jievaitytė priėmė pirmą neteisėtą nutarimą dėl jos šeimos pareiškimo apie žemės grobimą ir bendro bendrijos turto. Tik 2002.11.11 jį pavyko panaikinti tik kasacine tvarka Aukščiausiajame Teisme. Bet ir tas neišsprendė bylos, o tik grąžino nagrinėti ir tyčiotis, kankinti iš naujo. Tariamai nepastebėjo, neva nutarimas pagrįstas suklastotu raštu.

Po to sekė kitos klastotės, bei bylos pačiai aukai. Ją nubaudė tiek, kad ji dabar "skolinga" valstybei apie 30000 Lt. Dėl išieškojimų jai liko pensijos vos 237 Lt ir našlės - 35 Lt. Jei ne žemė maitintoja, ji mirtų iš bado. Bet už apsimestinę "skolą" iš jos atima ir žemę. - Neteisėtai, nes paskutinį įrankį išieškoti draudžiama.
Neteisėto persekiojimo neatlaikė ir mirė Žanos Volodkevičienės vyras.

Žana Volodkevičienė pramoko įstatymus pati. Valdiški advokatai neteisėtai atsisakė jai padėti. Nesupratau kas jai rengia skundus. Gal - pati. Teisėjai tik tyčiojosi iš jos: Padėkok mums. Per mus išmokai Lietuviškai rašyti ir išmokai įstatymus.
Nesidžiaukite nusikaltėliai teisėjai anksčiau laiko. Apsigavote. Manėte ji nusileis. Ji - tas retas žmogus, kuris pasiaukojo jūsų tėvynei. - 14 metų. Ji jūs iš krėslų iškratys, išvarys. Jūs įveiks kažkokia savamokslė pensininkė. Liurbiai!

Šioje byloje (bylų rinkinyje) apstu pareigūnų nusikaltimų. Juos skelbsiu vėliau.

Olegas Šibkovas

Vilniaus 3 apylinkė
Nuo 2013 gegužės - Kauno apygardos teismas.

Vilniaus areštinės policininkas Darjušas Aliukonis parodė prostitutei tarnybinį pažymėjimą ir pagrobė. Jega ištempė ją iš valgyklos Mc Donald prie Vilniaus geležinkelio stoties ir įsodino į savo geldą.
Jam pagelbėjo draugas Arturas Tomševičius. Jis jau 1 kartą teistas, tariamas verslininkas.

Nuvežė prostitutę už stoties. Ten ją nemokamai prievartavo. Privertė lygtai be smurto, "įkalbėjo" grąsinimais pasodinti.
Policininkaslytiškai užsantykiavo.
Jo draugas privertė ją čiulpti savo baisų lytinį organą. Švelniai tai vadinama oraliniu budu. Tautiškas žodis: burna. Aš vadinu paprastai, kaip yra, suprantamai.
Po to paleido.
Ji iškarto kreipėsi į policiją. Turėjo garbės. Nenusileido bent tiek. Nepasimetė bent po įvykio. Jos pagrobimo metu jos pažįstamos irgi kvietė policiją. Nevisiškai žiopsojo.

Šlykštynės paskutinės! Jei kas juos pačius priverstų ryti šudą, tai patys pirmi pravirktų apie teisingumą. Bet jiems svetimi tokie samprotavimai.

Patarimas: kai tave sulaiko, tau privalo pateikti kaltinimus raštu. Jei to nėra, priešinkis. Tai bus savigyna. Ir būtinai įskųsk, net jeigu tave nepavyko pagrobti.

2011.11.22 teisėjas Olegas Šibkovas tariamai nuteisė:

 • Tariamą buvusį policininką:
  • 1 metai kalėjimo;
  • Atidėti bausmę 2 metams;
  • 50 valandų viešų socialinių darbų galbūt ligoninėse (tai jam - nėra naujiena).
  • Išteisino dėl piktnaudžiavimo (nesąmonė).
 • Draugą:
  • 1 metai, 2 mėnesiai, 10 dienų kalėjimo;
  • Atidėti bausmę 3 metams;
  • 70 valandų viešų darbų.
 • Abu:
  • 3000 Lt neturtinę žalą atlygins nukentėjusiai.
   Ji prašė visai nedaug: 5000 Lt.
   Kodėl teisėjas sumažino?

Neteisėtai nebaudė už:

 • Valstybės pareigūno vardo pasisavinimą;
 • Neteisėtą sulaikymą;
 • Pagrobimą;
 • Įgaliojimų viršijimą;
 • Bendrininkavimą.

Lengvinančių aplinkybių nėra.
Yra sunkinanti: bendrininkavimas.

O. Šibkovas rašo, kad vienas vykdytojas neteistas. Tai nėra lengvinanti aplinkybė.
Jo bendrininkas - teistas. Bet ano vis nepasodino.

O. Šibkovas garsėja tarp to teismo darbuotojų kaip vienas švelniausių. Jis mėgaujasi savo "kilnumu" valstybės sąskaitą. Dalina mažiausias baudas. Kaip "miela"!..

Pagrindinė jo paskirtis, nuolatinis darbas - kitoks: ne paprastus nusikaltėlius maloninti, bet dangstyti pareigūnus. Jis yra pareigūnų statytinis, samdinys, suokalbyje. Jis yra buvęs prokuroras. Tai yra nusikalstamos gaujos dalis.

Manau teisėjas girdėjo gandus, kad kalėjime prievartautojus pačius prievartauja kiti kaliniai. Ypač jei anas - buvęs policininkas.
To tariamo policininko draugas - teistas, nusikaltėlis. Pats tas "policininkas" matomai buvo irgi nusikaltėlių statytinis. Bet kaliniai į tai neatsižvelgs ir nesiaiškins. Atvirkščiai: užsantykiaus konkurentą.

Bet samprotavimai apie sąlygas kalėjime nebuvo pagrindinis veiksnys. Svarbiausia, kad net jeigu jų nebūtų, niekas ir neketino sodinti šitų nusikaltėlių. Nes jie - gauja. Todėl vieną ir įdarbino policijoje, o kitą - teisme.

O. Šibkovas, kartu su savo šeimininkais policijoje, yra žymūs tariami dorovės sergėtojai. Jie kartu seniau jau baudė už tariamą moterų žeminimą... Ir gan uoliai, principingai, pažeisdami visus įmanomus straipsnius, neįvykdę nei vieno.
Bet tai jie darė, kai jiems užsakydavo gaminti (fabrikuoti) bylas nekaltiems nusikaltėlių priešams.
Dabar priešingai moterų orumui, jie nesikiša, kai įkliuva pats nusikaltėlis.

Jie mielai užgniaužtų bylą dar pačioje policijoje. Neprileistų iki teismo. Deja, nesugebėjo.
Bet ir tokia išdava - jiems nebloga. Svarbu, kad nebūtų tikros bausmės.

Įki teismo prileido, nes gal pataikė ant sąžiningesnių policininkų, arba ne tų kurie samdo O. Šibkovą. Dabar anuos išaiškino ir išguis. Irgi - nauda. 1 blogas pagelbėjo išaiškinti ir neutralizuoti 5 gerus, o gal blogus... Svarbiausia - priešų gaujos policininkus. O naujų blogų dar pririnks. Pasirinkimas - didelis.

Jeigu tu priverstum lytiškai santykiauti kažką, ir dar 2 kartus, ir dar gaujoje (su bendrininku), tada tu sėstum, be jokių klausimų... Ir tai būtų teisinga.
Net prostitutė tegul gyvena kaip patinka jai, o ne tau.
Jos amatas neturi reikšmės, koks šlykštus bebūtų. Jei pats ketini naudotis tuo šlykščių jos amatu, reiškia pats esi šlykštus... Ir pasinaudoti derėtų tavimi...

Audrius Cininas

2 apylinkė
Kaip įprasta, nusikaltėlė Prezidentė Dalia Grybauskaitėpaaukštino už klastotes: nuo 2014.09.02 - Vilniaus Apygardos teisėjas.
Nuorodos
"Drąsos kelias", partija.
Vadovauja "pedofilų" teisėja N. Venckienė, tariamai tvirkintos mergaitės tėvo Drąsiaus Kedžio sesuo.
Ten aiškinu savo nuomonę apie bylą ir iš jos kilusius politikus.
Jei padarytume prielaidą, kad pedofilai buvo, tada ją būtina ištirti. Tyrimo neatliko. Tik suvaidino, suklastojo.
Pedofilija - eilinė klastotė, galbūt
Dar viena mano nuomonė apie šią bylą: nebuvo pedofilų. Vyksta įprasta abipusė klastotė.
Prezidentė žino apie klastotes pedofilų byloje
Nusikaltėliai pareigūnai "tiria" (žlugdo) šią bylą. Jie anksčiau patys atliko nusikaltimus. Juos tam laiko darbe.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė apie visų pareigūnų nusikaltimus tikriausiai žino. Dar išanksto žino ką suims. Nepaklusnius suimti leidžia. Kitus dangsto.
2014.06.19 Seimas neteisėtai atstatydino narę Neringą Venckienę

Nutarė, neva pedofilijos nebuvo visiems televizoriams gerai žinomoje byloje.
2012.12.05 Lietuvos Telvizija pakvietė jį išsipliurpti apie tai.
Jis pasakė, kad aukos neapklausė teisme, nes dėl prabėgusio laiko, ir daugybės ankstesnių apklausų neva nepavyktų gauti reikšmingus parodymus. Be to, neva apklausa dar kartą pakenktų tariamai aukai (mergatei).
Sakė kad kažkuri aukos apklausa, kurią darė ne teismas, negalioja, nes joje nedalyvavo kaltinamas žmogus.
Nežinau ar išvis auką teismas apklausė anksčiau. Šį kartą kalbėjo tik apie šią teismo įstaigą.

Audrius Cininas melavo.

BPK §20 2 dalis:
Ar gauti duomenys laikytini įrodymais, kiekvienu atveju sprendžia teisėjas.

Reiškia, kol duomenų negavo, teisėjas negalivertinti.

ABTĮ §57 6 dalis rašo aiškiau:
įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios.
Šis įstatymas netaikomas baudžiamoms byloms. Bet panašumą (analogiją) taikyti įpareigoja įstatymai ir sveika nuovoka. Užtat jis taikomas administracinėse bylose. Teisėjai juk dažnai atsisako įrodymų, kol jų negavo - iš anksto. Tad tau pravers šis išrašas bet kuriuo atveju. Jis - labai prasmingas. Todėl jį lengviau įsiminti ir kartoti, kai reikia greitai.
Įstatymų rūšis rasi labiausiai taikomų įstatymų sąraše.

Reikalavimas į apklausą kviesti kaltininką - nesąmonė. Nes apklausos metu niekas nežinojokaltinti. Kaltininkas galėtų atsisakyti dalyvauti. Tai nedarytų apklausos neteisėta. Gavai duomenis - nagrinėk.

Pareigūnai sužinojo apie teisėjo nusikaltimą iš viešų pranešimų purvasklaidoje. Bet dėsningai neveikė savo ruožtu, nelaukdami skundo apie tai. Niekas nebaudė šio teisėjo.

Audriaus Cinino brolis Giedrius Cininas blogai dirba Muitinės tarnybinių tyrimų tarnybos viršininku. Delsė sulaikyti muitininkus. Paskui juos staigiai sulaikė. Sukėlė mutinėjė sumaištį. Tikslas - ne teisingumas, o pateisinti statybas.

Lietuvą valdo teisininkų šeimos. Dėl to ir "pedofilų" byloje dalyvauja ištisos teisėjų šeimos iš abiejų bylos šalių.

Drąsiaus Kedžio klaida

Ankstesnėje pastraipoje aš duodu nuorodą į klastočių būdų sąrašą. Tai, bei visas šis puslapis reiškia, kad klasta - dėsninga. Nežinau ar buvo pedofilai. Užtat žinau, kad klastočių tikrai apstu. Vien tai mums jau turi rūpėti, nepaisant, ką mes manome apie šios bylos esmę.

Kartą Drąsius Kedys televizoriui sakė, kad jam nerūpi valdininkai, kurie vagia pinigus, žemę. Jam rūpi tik pedofilai.
Man keistas tas vardas: Drąsius. - Savadarbis. Nebuvo tokio vardo Lietuvių kalboje. Tai - vėl dėsninga. Bailys jis buvo: apsiribojo tik savo byla, atsiribojo nuo kitų klastunų ir klastočių. O būtent jų visuma sukėlė ir jo bylą. Pabūgo platesnės teisinės kovos. Pasidrovėjo pagarsėti teisuoliu.

Lygiai kaip mano bendri politiniai puslapiai ir kova kylo iš dviračių, Drąsiaus Kedžio kova turėjo peraugtisiauros kovos prieš tariamus pedofilus į bendrą kovą prieš teisėjus.
To ėmėsi tik jo sesuo, Neringa Venckienė (dabar - buvusi teisėja; Seimo narė).
Bet kol pati buvo teisėja, ji neįskundė nei vieno teisėjo už nusikaltimus. Nors be abejo ji jų matė daug. Nusikalsta daugiau negu pusė teisėjų.
Toks neveikimas buvo ir jos pačios klaida bei nusikaltimas. Nes pagal Teisėjų Etikos Kodekso §15 5 sk. teisėja "privalo reaguoti į kitų teisėjų pažeidimus". Nuorodoje plačiau aiškinu Etikos Kodeksą: jo pažeidimas yra ir įstatymo pažeidimas, o todėl - nusikaltimas.

Valerij Paškevič

1 apylinkė

Nusikaltėlė Prezidentė senai privalėjo šalinti jį iš pareigų už tai, kad žemina teisėjo vardą ir klastoja.
Policija ir prokurorai senai privalėjo iškelti jam baudžiamas bylas.
Todėl jis neteisėtai eina teisėjo pareigas. Todėl jau daug metų jo sprendimai - neteisėti.
Anie jį inirtingai dangsto. Tuo patys nusikalto. Kad tik Valerij Paškevič tęstų klastą, gelbėtų gaujos narius.
- Etatins policajų dangstis. Pats - buvęs policininkas iš nusikaltėlių Vilniaus 3PK.

Teisme yra įrodyta, kad jis skelbia aiškiai neteisėtus sprendimus. Bet jo neišvaro, daug kartų dangsto aukštesni teisėjai ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Todėl teisme jam atsiveria platūs kūrybos vandenynai. Nesidrovi, pats taip sako: aš - kūrybiškai.

Nesiunčia, arba vėluoja siųsti, ar slepia savo raštus. Neteisėtai perima skundus apie save. Neteisėtai pats juos sprendžia.
Sulaiko skundus ir nušalinimus apie save. Nepersiunčia, slepia. O jei priverti persiųsti, vėluoja ir siunčia tik dalį bylos, kad kitų dalių aukštesni teisėjai nespręstų (BK §286 - priešinasi teismui; tinka ir kitas straipsnis).
Skundžia jiems tavo skundus - neteisėtai nurodinėja kaip juos spręsti (BK §288 - kišasi į teismą). Tai jis daro nutartimi sulaikyti skundą apie save. Jei ją vėl apskųsi, aukštesnis teismas gaus ir tą nurodymą. Jei nespėsi, negaus, nes pats kaltininkas laiko neatnaujins.
Nuorodoje pasakoju, kad ne jis persiunčia skundus aukštesniam teismui (Vilniaus Apygardos), o anas - jam. Jis juos slepia ir perduoda savo neteisėtą, apskųstą, neįsiteisėjusį nutarimą vykdyti antstoliams.

Piktas, kvailas menkysta. Kaltina tuo pačiu tave.
Save vadina įstatymu.
Jei prieštarauji, visada tave išvaro, arba grasina, net kai BPK, ATPK §272, ar Europos Žmogaus teisė įpareigoja nagrinėti bylą tau esant.
Šaiposi iš reikalavimų vykdyti įstatymus.
Jei tu neduosi parodymų, jis juos už tave duos.
Jo parodymai - nenuoseklūs, nepatikimi. Bet jis taip rašys apie tavus.
Tavęs visai neišklausys, praleis šį privalomą veiksmą (ATPK §283 - posėdžio tvarka). Iškarto puls ieškoti tavo kaltės įrodymų. Bet nutarime parašys, neva tu davei melagingus parodymus, todėl esi kalta.
Jei liudininkai kažką slepia, jis pats sau paliudys ir už anuos: neva anie kažko nekaltai nežino, arba išgalvos ką.
Diktuoja jiems parodymus.
Ko byloje nėra, tą paskaitys iš savo galvos.
Tramdys tave, jei tramdysi jį.
Jei tu akivaizdžiai įrodysi, kad jis su policininkais nuslėpė įrodymus, jis tau paskirs psichiatrų ekspertizę ir ištisus metus ieškos jos, vaikysis tavęs, o ne įrodymų. - Kad atsikratyti bylos.
Rašo tik išvadas, o duomenų (faktų) neteikia (VAĮ §8 1d.).
Neteisėtai "sprendžia" (nepaiso) pats apie save nušalinimus, skundus.
Nepaiso, kad tai - savaime šališka, todėl prieštarauja Konstitucijai ir negalioja BPK §59 2d. 2sk ir 3d., kurios leidžia spręsti nušalinimą pačiam sau. Dera taikyti panašumą su CPK §69. Nors ir anas straipsnis neteisingai leidžia spręsti savęs nušalinimą, bet tik jei jis - kartotinis.
Spręsti apie save skundą - išvis neteisėta. Bet kartais tai netiesiogiai leidžia įstatymas neteisingai. Pavyzdžiui, ATPK §3024 leidžia pačiam teisėjui spręsti ar atnaujinti skundui apie save laiką.
Nevykdo aukštesnių teismų nurodymų.

Nepaiso ir netaiso savo pažeidimų (nusikaltimų), net kai jam juos aiškini. Jis tavo pastabas naudoja atvirkščiai: kaip patarimus geriau klastoti; tyčia kartos pažeidimus, kuriuos anksčiau darė netyčia, nepastebėjo. Jis juos kartos be paliovos, gausiai.
Jam svarbu tau įrodyti, kad jis gali bet ką, kad jo nesustabdysi kažkokiais samprotavimais, teisybe, įstaymais, Konstitucija. Jis atkakliai kartoja, kol aukštesni teisėjai pagaliau neteisėtai leis, nebenaikins nutarčių.

Teisės neišmano visai. Bet iš jos uždarbiauja Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre. Jie išsidalina viešus mokymo pirkimus tarpusavyje:
http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_print_vppa_new_1_3.asp?DOK_ID=2002661354
Taip, kad kiekvieną dalį siūlytų tik vienas "tiekėjas", be varžovų. Tada užtikrintai laimi pinigą (5000 Lt, po 250 Lt už valandą). O ar mokina už juos kažką - nesvarbu. Niekas neįrodys, kad mokinių nebuvo. Juk mokymas tėra žodžiai.
Valerij Paškevič pasišovė mokinti ko ypač neišmano. Ten matysi 6 skyrių - dalykų sąrašą: kaip rengtis bylai, kaip prievarta nugrūsti pas gydytojus (piktnaudžiauja baudžiamaja psichiatrija, net ir tą daro nemokšiškai), kaip nagrinėti bylas, ką rašyti į posėdžio protokolą (nerašo ką privalo, nerašo nutarčių, pagrindimo [motyvų]).
"Pirkimas" (pinigų dalybos), "pardavimas"... Malonu pasijųsti visai kaip verslininkams... valdiškai.

Patvirkino 2 žmonas: Enrika Paškevič, Jelena Romanova-Paškevič.

 • Valerij Paškevič Paklusniai seka klastočių "karaliaus" V. Zeliankos pavyzdžiu: vietoj įrodymų bruka "statistinį skaitytoją". 2010.07.16 nuteisė žurnalistą Gintarą Visocką už tai, kad neva šmeižė ir įžeidė Česlovą Jazerską. Nepaisė, kad pastarasis yra atsargos generolas ir 2009 metų varžovas į Prezidentus. Konstitucija draudžia persekioti už bet ko kritiką, ypač už valdžios kritiką. Pripažino, kad nusikaltimo nėra, bet svajojo, neva skaitytojai gali pagalvoti ką blogą, ko žurnaliuga nerašė: neva Č. Jazerskas bendradarbiavo su KGB (KGB su Komunistais iki šiol turi Lietuvoje įmonę: Darbo Partiją). O aš galiu pagalvoti, kad Valerij Paškevič - nusikaltėlis ir klastoja tyčia.
  Šią nesąmonę patvirtino Vilniaus Apygardos teisėjas Stasys Lemežis ir Aukščiausiojo Teismo teisėjai Benediktas Stakauskas (nuo 2011.06.20 - nebe teisėjas), Rimantas Baumilas, Viktoras Aidukas. Pastarieji Aukščiausiajame Teisme neteisėtai nesivargino aiškinti, kodėl G. Visocko prašymas atnaujinti bylą tariamai neteisėtas, kodėl jį nepriėmė.
  Stasys Lemežis kartą trenkė geldą savo kažkur ir atsisakė tikrinti savo girtumą. Aš galiu pagalvoti, kad jis bailys, alkoholikas, girtas vairuotojas, žudikas už vairo.
  • Benedikto Stakausko klastą miniu pastraipoje aukščiau. 2011.06.20 jį iš teisėjų atleido Seimas, nes pasibaigė įgaliojimai. Atleisti teikė Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jos vyriausioji patarėja Solveiga Cirtautienė nesivargino aiškinti Seimui šio kvailo teisėjo darbo kokybės ir kodėl jo neskiria dar kartą. O Seimas nesivargino klausti. Užtat nuo 2011.09.27 Prezidentė paskyrė jį Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos prie Teisėjų tarybos nariu, kaip tariamą visuomenės atstovą. Taigi, niekas jo neatleido. Tik persodino iš vieno šilto krėslo į kitą, ramesnį. Nereikia klausinėti, ką ir be to visi supranta. Nuo 2012.11.16 kartu su juo komisijoje yra:
   • Egidijus Kūrys. - Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros vedėjas, profesorius, buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas.
   • Algimantas Šindeikis. - Savaitraščio "Veidas" leidėjas. - To paties žurnalpalaikio, kurį leido blogas Valdas Vasiliauskas partijos Drąsos kelias narys Seime. Nenuostabu, kad abu nieko neveikia. Gal jie taip atsidėkoja už šiltus krėslus.
 • Valerij Paškevič tariamai nagrinėjo bylą, kurioje nusišalino kitas aplaidus teisėjas Olegas Zaicevas. Jis privalėjo nagrinėti bylą naujai, nuo pradžių (BPK §223). Bet jis paliko viską ką priklastojo ankstesnis teisėjas. Į priekaištą apie tai atsakė: čia įstatymas esu aš. Panašūs posakiai yra V. Paškevič bruožas. Jis mėgsta pūstis, susireikšminti, tave menkinti ir šaipytis. Išvarė auką iš posėdžio, kad neginčytų klastočių. Jis dangstė Viktorą Mažeivą, kuris 2005.06.12 trenkė savo geldą į Boriso Makarovo geldą, sužalojo ano žmoną. Ekspertai suklastojo sužalojimus, pavadino juos tariamai lengvais. Nors žmona paskui mirė. V. Mažeivą yra turčius, tariamas verslininkas, Zuoko partijos Liberalų ir Centro sąjunga narys.
  Aš ir tu galime pagalvoti, kad Valerij Paškevič - nusikaltėlis, tarnauja Artūrui Zuokui ir jo gaujoms.
  Kaltinamąjį aktą V. Mažeivai surašė tada buvęs prokuroras, dabar apylinkės teismo teisėjas Miroslavas Gvozdovičius. Nutylėjo, kad žmonai sukėlė sunku smegenų sukrėtimą. Sužalojimus pavaizdavo nesunkiais. Dar galbūt tarėsi su kaltinamojo advokatų rašyti melą, neva kaltininkas nebuvo baustas anksčiau. O baudų kalininkas turėjo gausybę.
  Visus pareigūnus (prokurorus, teisėjus) ir ekspertus pridengė generalinis prokuroras Darius Valys (spėju, nes auka nenurodė jo vardo) ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
 • 2014.12.05 nusikaltėlis teisėjas Valerij Paškevič išteisino 5 policininkus "pedofilų" žudynių byloje. Pamelavo, neva liudininko parodymai - nepatikimi ir nenuoseklūs. Nerašė kodėl. Kaip visuomet, jis rašo be pagrindo. Paties jo sprendimai - visada nenuoseklūs. Tikėtina, kad jis ir parodymus davė už liudininką pats. Todėl nenuoseklūs ir jie.
  Jis - etatinis policajų dangstis. Todėl paklusniai dangstė juos ir dabar.
Generalinė prokuratūra
Nuorodos kur kitur Generalinė prokuratūra kišo nagus (nesekmingai):
Prezidentė žadėjo, neva prokurorai tirs
sekančius žemiau išvardintus 2 atvejus.
Teisėjai nusavino sklypą prie Vingio Parko
Prokurorai jų netyrė.
Teisėja parūpino dukrai netikrą nedarbingumo lapelį
Prokurorai tariamai tiria tik tokias smulkmenas.
Neteisėta atomo reklama
2013 metų sausį pastebėjo atominį nuodingos reklamos grybą tik po to kaip per vėlai paprašė Seimo narys. Reklama dygo kaip ant milijonėlių jau 2 metus. Nesama Visagino atominė elektrinė iššvaistė 30 mln Litų savęs liaupsėms.
2013.10.18 kažkokia komisija (galbūt Seimo) rado ir daugiau švaistymo, kurio Valstybės Kontrolė kažkodėl neteisingai netikrino, tuo nusikalto.
Dangstė neapykantą Dievui
http://partizanai.org/index.php/monsinjoro-a-svarinsko/132-lietuviu-spaudos-ir-geruju-zmoniu-demesiui
Keista kodėl jiems parūpo Dievą žlugdyti. Tas - nekaltas, niekam netrūkdo, stovi sau nuošaly ir viską leidžia.
Keista, kad kitu atveju Policija mielai dangstė bažnyčią. Gali būti, kad tada dangstė ne bažnyčią, o nusikalstamus laidojimo namus.
 • Simonas Slapšinskas - Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausias prokuroras,
 • Darius Valkavičius - Kauno miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras,
 • Darius Dziegoraitis - Kauno prokuroras
2012 metais dangstė kvailą laikraštpalaikį "Komjaunimo Tiesa" (Lietuvos Rytas) už kažkieno pezalus su neapykanta Popiežiui ir Žydams.
Prokuroras Simonas Slapšinskas ir pats apdovanojo mus Komunizmo atminimu: vadino dvasininkus komunistiškai "kulto tarnais".
Prokuroras S. Slapšinskas naudojo blogą būdą rasti nusikaltėlį. Todėl jo nerado. Tą patį matyt paskui darė ir D. Valkavičius, D. Dziegoraitis. Tyrimą sustabdė. Jo neatnaujino, net kai rado nusikaltėlį per kitą bylą. Anoje tyrė tik neapykantą Žydams. Netyrė neapykantos Dievui. Nekvietė į bylą bažnyčios.
Neįsakė laikraštpalaikiui naikinti neapykantos pastabų.
Keista, kad Lietuvos Žydai reikalavo ištirti kaltininko psichiką. Lyg norėtų išgelbėti nuo bausmės. Nežinau, ar tikrai būtent Žydai reikalavo. Pranešėjas galėjo klysti.
Neaišku, kiek kartų monsinjoras Alfonsas Svarinskas pranešė prokurorams apie nusikaltimą. Straipsnio pradžioje jis užsimina, kad pranešė. Paskui vėl rašo, kad pranešė. Gal pirmą kartą prokurorai neveikė. Patikrink tu.
2011.10.15 Generalinės prokuratūros budėtoja, arba raštininikė (neašiku kuri pasitiko A. Svarinską) pažeidė §7 iš aptarnavimo taisyklių Nr. 875. Šis straipsnis draudžia atsisakyti aptarnauti, jei nėra pareigūno (generalinio prokuroro Dariaus Valio). Ji privalėjo iškviesti kas aną pavaduoja. Bet ji bandė apgauti lankytoją: klausė jo patarimo.
A. Svarinskas nuogastauja, neva kaltininkas gali būti šnipas, samdytas kenkėjas. Jis klaidingai tą grindžia kaltininko gabumais. Jie nėra ypatingi. Bet dangstymas yra keistas. Internete dažnai reiškiasi sukčių samdyti provokatoriai. Be naudos retas svaičioja. Gali būti, kad ir šis kaltininkas yra kažkieno samdinys. Tarkim: valdžios grobikų ideologinis frontas. Samoningumo žlūgdymas - ne mažiau naudingas, negu tiesioginis pelnas iš grobimo ir grobstymo.
Alfonso Svarinsko puslapį partizanai.org pristatau savo puslapyje apie atminimą.
Dangstė Gedimino prospekto trinkelių vagis.
2013.08.05 nusikalstama Generalinė prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą apie tą blogą gero Gedimino prospekto ir kitų Senamiesčio vietų perdarymą. Parašė, neva niekas nenusikalto tyčia. Nutylėjo, kad netyčia nusikaltimas irgi yra nusikaltimas.
Netyrė kaip Artūras Zuokas pavogė pirmą milijoną.
1994 metais pigiai "prihvatizavo" (pavogė) valdišką namą, galbūt pats sudegino dalį ir perpardavė.
Negina viešo rūpesčio (intereso).
Valdininkų ir statybininkų puota krizės metu.
Statybos parkuose - neteisėtos.
Statybos mieste neteisėtos.
Blogų Aplinkos Ministerijos valdininkų sąrašas.
Ir visur kitur po mano puslapius. Valdininkai laužo įstatymus, savo pačių taisykles. Ginti nuo jų privalo prokurorai. Bet jie tą darbą už save perleido paprastiems žmonėms. O patys pastatė sau ir suvartojo neteisėtą namą, juodą su įstrižais langais prie Žalgirio stadiono. Ir ilsisi jame, tupi. Seną namą "iškakojo", paliko tautai. Pagausino tuščius valdžios namus. (Puotos krizės metu sąrašo dalis.)
Jei tu gini šalį, dirbi už juos, tada pareikalauk ir algą už juos.
Apgaulinga ataskaita.
2013 metų spalį Generalinis prokuroras Darius Valys davė ją Seimui. Tas pasiūlė Prezidentei jį atstatydinti.
Ten aiškinu teisę atstatydinti Generalinį prokurorą. Ji skiriasi nuo eilinio.
 • Darius Valys - generalinis prokuroras.
 • Darius Raulušaitis - jo pavaduotojas.
  • Jo dėdė - buvęs KGB darbuotojas.
  • Ta pati, ar kita giminė kažkokia (berods žmonos brolis, ar dėdė, galbūt A. Budrys) yra laikraštpalaikio "Komjaunimo Tiesa" (Lietuvos Rytas) berods akcininkas, ar vadovo pavaduotojas. Jo uošvis irgi kažkaip dirbo su to laikraštpalaikiu. Kartu akcininku buvo ir bankas Snoras. Tas žlugo 2011 metų lapkritį, ir 2011.12.07 bankrutavo. Prieš žlugimą, Snorui iškilusią grėsmę kažkas atskleidė kaltininkams. Daug kaltino FNTT. Bet 2013 metų vasarį paaiškėjo, kad kitas pavaduotojas, tuo metu jau tapęs buvusiu prokuroru, Andrius Nevera teisme sakė, kad atskleisti galėjo ne FNTT, o D. Raulušaitis. Mes tą tuo metu jau ir be to žinojome. Nes ano ryšius su Snoru kažkas jau paviešino. Gaunasi, kad A. Nevera ne šiaip išdavė gaują, bet dar ir klaidina, nukreipė tyrimą kur kažkam patogiau. Galbūt nuo savęs. Gal dar nuo kažko.
   2012 metais Seimo Antikorupcijos komisijai A. Nevera sakė, neva iškarto po neteisėtos žinios apie "Snorą" laikraštpalaikyje "Lietuvos Rytas" kažkas iš FNTT jam pranešė, neva tą žinią netesėtai atskleidė ("nutekino") Darius Raulušaitis. A. Nevera sakė, neva iškarto nuvažiavo su vairuotoju geldoje pas Prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėją Joną Markevičių ir tai papasakojo. D. Valiui nepasakojo, nes būkštavo, kad tas įtarimus išduos kaltininkui D. Raulušaičiui.
   Jonas Markevičius Komisijai pamelavo, neva A. Nevera atvažiavo kavos gerti. Dar pamelavo, neva Prezidentė negali įsakyti prokurorams pradėti ikiteisminį tyrimą (baudžiamąją bylą).
   Todėl tyrimo apie neteisėtą žinios atskleidimą ir nebuvo. Gal jis buvo vėliau, kai daug įrodymų jau dingo. A. Nevera paskleidė gandą, neva tyrimą pradėjo tik po 3 menėsių: 2012.02.17. Prezidentė privalėjo šalinti generalinį prokurorą D. Valį, kai anas netyrė atskleidimo. Kaip tirti ji neįsakinėja. Bet išvarytineveikimą privalo.

   2014.01.02, mėnesį po to, kaip paskelbiau šią žinią, Jonas Markevičius atsistatydino. Pabėgo, bet nevykusiai: į kitą valdišką tarnybą. Iš ten jį gali išvaryti, jei ta tarnyba turi tokias nuostatas.

  • D. Raulušaitis sužinojo, kad policininkas 2012.05.17 trankė šautuvu žmogų, kuris nesipriešino. Leido Kauno Apygardos ONKT skyriaus vyriausiajam prokurorui Tomui Staniuliui vaizduoti neva Kauno Apygardos teismas tai pateisino ir neaiškinti samprotavimų, vaizduoti juos tyrimo paslaptimi ir nutylėti ar teismas nagrinėjo būtent šį atvejį:
   http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/d.-raulusaitis-paaiskino-kodel-sautuvu-dauzyti-gulinciam-vyrui-per-lyties-o.
 • Andrius Nevera - irgi pavaduotojas. Jau buvęs.
  Dabar jis yra prostitučių "Mykolo Riomerio" universiteto profesorius ir advokatas.
  Seniau jį privertė atsistatydinti D. Valys ir Prezidentė D. Grybauskaitė (jos pareigas užgrobęs teisės skyriaus patarėjas Ernestas Rimšelis) už tai, kad apkaltino D. Raulušaitį, kad anas neteisėtai atskleidė žinią apie busimą banko "Snoras" bankrotą. (Skaityk aukščiau.) Viešai pamelavo, neva priežastis - kita: kad A. Nevera paėmė paskolą iš valdiškų lažybų verslininko Antano Guogos.
  A. Nevera įtarimus apie D. Raulušaitį ir prezidentės patarėją Joną Markevičių pasakojo minėtai Seimo antikorupcijos komisijai.
  2014.01.02, mėnesį po to, kaip paskelbiau šią žinią, Jonas Markevičius atsistatydino. Pabėgo, bet nevykusiai: į kitą valdišką tarnybą. Iš ten jį gali išvaryti, jei ta tarnyba turi tokias nuostatas.
  Apie patarėjo Ernesto Rimšelio ir D. Valio kerštą pasakojo žurnaliugai Rimantui Varnauskuialfa.lt sašlavyno. Dar jam pasakojo, kad dalyvavo dar viename "susitikime" Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Kažin su kuo?.. Ar ne su buvusiu Konstitucinio teismo pirmininku Egidijumi Kūriu?..
  Keista, kodėl ne valdžios įstaigoje?.. Štai iš kur Lietuvą valdo - iš gaujos pasitarimų.
  Ten jis "spardėsi", sakė, kad nenori eiti iš darbo "į gatvę". O kuris gi nusikaltėlis nori?.. Todėl jie visi darbe ir sėdi, nepaisant nieko. Ir nevaro vienas kito. Bet kažkuris prezidentės atstovas jam atsakė, kad naujo darbo nesiūlys (lovio). Pasiūlė parduoti namą. Nežinojo, kad A. Nevera turės tik pusę to namo ir jo dar nepastatė - nepakankamai prisigrobstė.
  "Namas" yra valdininkų pinigų atitikmuo ir grobimų matas. Jį įvardino ir nusikaltėlė Prezidentė Dalią Grybauskaitė. Ten ji priekaištavo, kad neteisėtai atleisti FNTT vadovai Vitalijus Gailius ir Vytautas Giržadas negeba statytis namų iš vogtų pinigų.
  Po to pasitarimo kažkas kažkam atskleidė daugiau gėdingų žinių apie A. Neverą, kad aną lengviau išvarytų ir negailėtų, kad per mažai turto prisigrobė: neva jis turi 2 namus, brangią geldą ir kitų daiktų. Šią žinią davė ir pačiam A. Neverai, kad lengviau pasiduotų.
  A. Nevera klysta, neva tokių atskleidimų metas - sutapimas (apie paskolą). Nusikaltėliai kaupia gėdingas žinias apie vienas kitą iš anksto.

  Iki tol jis dangstė tą kitą pavaduotoją D. Raulušaitį, surašytą aukščiau. Tai pasakoju žemiau. Vėliau aną išdavė, kai patį prispaudė. Nebūtų jo spaudę dėl teisėtų dalykų... Matyt su kažkuo susipešė, nepasidalino.

  2013.03.22 Vilniaus apygardos teismas bandė jam iškelti nebūtą bylą ir susidoroti. 2013.10.16 nusikaltėliai Apeliacinis teismas panaikino tą nutartį ir tyrimą.
  Keista, kad jo pasigailėjo. Gal tai dovana už ankstesnę klastą, kurią jo aukos apskundė Prezidentei. Jei neskųstų, tai ir nežinotų niekas apie jo nuopelnus gaujai. Per plauką išsisuko.

  A. Nevera, budamas prokuroru, klastojo. Dabar patiria klastotes ir pats.

 • Algimantas Valantinas - buvęs generalinis prokuroras.
  Nuo 2010.02 atsistatydino tariamai savo noru. Dėkingas nusikaltėlių Seimas jį išlydėjo su gėlėmis.
  Nuo 2010.04 - Vilniaus apylinkės teisėjas.
  Nuo 2012.05.02 - Vilniaus apygardos teisėjas.
  Prezidentės Kanceliarija ir jai pavaldi nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė paskyrė jį teisėju už "nuopelnus". Paaukštino greitai, be ilgo įdirbio: pradėjo tarnybą nuo eilinio Apylinkės teismo, o vos po 2 metų jis jau ilsėjosi Vilniaus Apygardos teisme. Tas teismas sėdi ne Lukiškių kalėjime, kur jam ir vieta, bet Lukiškių aikštejė, KGB rūmuose. - Ten kur sėdėjo ir prokurorų, teisėjų ir panašių blogų žmonių pirmtakai KGBistai.
  Akyli žmonės pastebėjo klastą ir viešai prašė Prezidentės neskirti Algimanto Valantino niekur:
  http://lietuvossarasas.lt/del-teisejo-algimanto-valantino
  Kaip Prezidentė Dalia Grybauskaitė tą darė ir kaip teisino šį nusikaltėlį.
 • Raimondas Petrauskas - buvęs laikinas generalinis prokuroras.
 • Zenonas Burokas - ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus vyriausias prokuroras.
 • Vytautas Kirdeikis - ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokuroras.
 • Vida Ramanauskienė - tas pats.
 • Darius Alinskas - baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
  Anksčiau buvo Mokesčių Inspekcijos viršininko pavaduotojas.
  Globoja nusikaltėlį Artūrą Tamulionį (pravarde Karbonadas):
  http://www.alfa.lt/straipsnis/1326553/generaliniam-prokurorui-rysiai-su-nusikalstamu-pasauliu-privalumas
  Ne vienas. - Kartu su Aivaru Povilaičiu (sąraše žemiau).
  Pasakoja Seimo narys Povilas Urbšys, pats - nedoras.

Šiaulių Apygardos prokuratūra:

 • Aivaras Povilaitis - vyriausiasis prokuroras.
  Kažin kada kažin ką aptarinėjo su teisiamu nusikaltėliu Artūru Tamulioniu (pravarde Karbonadas) ano geldoje po nusikaltėlio generalinio prokuroro Dariaus Valio langais. Žūrėk ankstesnę nuorodą.

Vilniaus Apylinkės prokuratūra:

 • Gediminas Bernotavičius - vyriausiasis prokuroras (viršininkas).
 • Rasa Apšegienė - civilinių bylų skyriaus prokurorė.
 • Kristina Rekertienė - baudžiamųjų bylų skyriaus prokurorė.

Kauno Apygardos prokuratūra (skaityk apie Gatajevų bylą skyriuje apie VSD):

 • Kęstutis Betingis - vyriausiasis prokuroras. Sukurpė nebūtą bylą Gatajevams ir neteisėtai pavedė ją VSD.
 • Nomeda Oškutytė (dabar Urbonavičienė)

2010.02.12 atsistatydinęs buvęs generalinis prokuroras A. Valantinas kalbėjo radijui, kad galbūt yra blogas vienas pareigūnas... kitas... dar kitas... Na bet gal ne visi. Kitaip derėtų jiems išsivaikščioti. Todėl jis siūlė jais tiesiog pasitikėti. Labai "protinga", ar ne? Kam ta teisė?.. Tiesiog tikėk.
Vienas sugedęs policininkas man kalbėjo panašiai. Jis dar griežčiau atsakė: visi negali klysti.
O aš ir nesakau, neva jie visi klysta. Jie piktnaudžiauja.

Vos vienu atveju 2009 metais generalinis prokuroras A. Valantinas asmeniškai dangstė 6 prokurorus, šiurkščiai pažeidusius įstatymą. Viena iš jų šiurkščiai pažeidė Konstituciją tiesiogiai ir sulaužė priesaiką.
Manau, tokių atvejų buvo ir daugiau. Prokurorai atsisako tirti pareigūnų piktnaudžiavimą. O teisėjai juos dangsto - irgi draudžia tirti save.
Tokie kaltinimai A. Valantinui pradėjo kauptis ne gatvėse, o teismuose. Todėl jis ir paskubėjo atsistatydinti. - Visai ne dėl asmeninių priežasčių ir dėl bylų, kurias viešino žurnaliugos. Viešintose bylose A. Valantinas nebuvo įsivėlęs tiesiogiai. O tose, kurios tyliai kylo - buvo.
Dabar jį galite nubausti tik baudžiamąją tvarka. Nebegalite bausti drausmine tvarka.
Tai reiškia, kad A. Valantinui galima dirbti teisėju, ir kitas viešas pareigas. Nes paleistas tariamai "savo noru" - ne už bausmę. O baudžiamoji tvarka gali neįvykti.
Skaityk pastraipa žemiau, kaip VRM siūlė, kad nebedirbantis pareigūnas galėtų būti baudžiamas.

2010 metais A. Valantinas stojo į eilę gauti teisėjo darbą. Prezidentės Kanceliariją jį teisėju paskyrė 2010.04. O prokurorai jo tolesnius nusikaltimus dangstys. Daugybė teisėjų yra buvę prokurorai.

2010 metais Raimondas Petrauskas sėdo į generalinio prokuroro krėslą laikinai. Nieko nėra labiau nuolatinio, negu tai kas laikina. Nuolatinis piktnaudžiavimas irgi amžinai laikinas.
2010 metais R. Petrauskas gavo prašymą atleisti iš pareigų 1 prokurorę. Papildomi prašymai buvo: ištirti A. Valantino neveikimą dangstant ją ir viso 6 prokurorus, bei pagaliau ištirti nusikaltusias teisėjas, kurias tie prokurorai dangstė.
priesaikos sulaužymą varyti iš darbo privalu. Pagal Prokuratūros Įstatymą tai privalo daryti generalinis prokuroras asmeniškai. Tai nepriklauso nuo jokio teismo sprendimo, ar bylos eigos.
Teisiškai nėra kaip to išvengti. Na ir kas?.. R. Petrauskas įžūliai perdavė prašymą vienam iš 7 kaltininkų. (Vytautas Kirdeikis.) O tas prokuroras esmę nutylėjo. O kalbą nukreipė šalin nuo pagrindinės 1 kaltininkės į šalutinius kaltininkus, kitus prokurorus (tame tarpe ir save). Rašo neva juos pridengė teisėjai. Tad eik tu velniop pats. Tas teisėjų nutartis tu skųsk teisėjams.
Dalį nutarčių tave verčia skųsti tiems patiems teisėjams, kurie jau nusikalto, kaip tu jau nurodei prašyme. Kita dalis nusikalstamų nutarčių jau neskundžiamos.

Ne teisėjai paleidžia prokurorą iš pareigų, bet generalinis prokuroras, asmeniškai.
Bet jis rašo, kad Prokuratūros Įstatymas bei Konstitucija negalioja... Kad pareigūnas nėra savarankiškas. Kad visame kitame jam vadovauja irgi teismas.
Kaip tuomet nubausti teisėją? Kaip nubausti prokurorą? Kalbu apie baudžiamą tyrimą, o ne drausminę nuobaudą.

Tame dalyvavo ir Zenonas Burokas. Dėsninga, kad jis prasikalto ir kitoje byloje. Ta byla vadinama "pedofilų". Apie ją žinote iš kvailo televizoriaus.
Dėl jos jis jau gavo papeikimą. Dabar ir už kitas bylas gaus daugiau papeikimų, nuobaudų, lėks iš darbo, pageidautina į kalėjimą. ... Tikėjomės, jei naujas generalinis prokuroras Darius Valys nebūtų eilinis sukčius.

Dėsninga, kad ir kiti pareigūnai kartos piktus darbus. Todėl šis puslapis ir yra.

2010 metais Darius Valys sėdo į generalinio prokuroro krėslą nuolat. Jis gavo skundą dėl minėtų Raimondo Petrausko bei Vytauto Kirdeikio nusikaltimo. Tarp kitų kaltininkų skunde paminėtas ir Zenonas Burokas. Tai palengvino D. Valiui speliones kaip perduoti skundą nuslėpimui būtent kaltininkams, o ne atsitiktinam, nesusietam, arba padoriam prokurorui. Jis jį perdavė Zenono Buroko pavaldinei Vidai Ramanauskienei.

Ši išvystė veiklos vaidinimą... Išreikalavo neįvardintus dokumentus. Užvilkino net pusantro mėnesio, kad pamatytų vos porą neteisėtų eilučių neteisėtame skundžiamos prokurorės nutarime. ... Nors privalo nagrinėti per 20 darbo dienų (galima pratęsti iki 30, bet tik dėl priežasties; VAĮ §31), o pamatyti nusikaltimą galėjo ir per 1 valandą - toks jis akivaizdus. Kad galėtų bent kiek ilgiau pavilkinti, jie vengė pradėti tarnybinį patikrinimą, nes jo pratęsti negalima. Nagrinėjo tik bendra tvarka. Nenusišalino, kaip skundžiamo pareigūno pavaldinė.

Galiausiai ji parašė raštą, neva varyti iš darbo nusikaltusius prokurorus nėra pagrindo. Priežasčių neįvardino. Raštas - tuščias. Jokio dėmesio nei skunde minėtiems pagrindiniams pažeidimams, nei šalutiniams. Įprastai prokurorai atkartoja pažeidimus iš pareiškėjo skundo. Šį kartą neatkartojo, kad visai apie juos nereiktų kalbėti. Tiesiog pareiškėjas prašo vaikyti prokurorus ir tiek.
Raštą pasirašė generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis. Tuo jis vėl viršijo savo įgaliojimus, kaip anksčiau šioje byloje padarė ir Vytautas Kirdeikis. Mat pagal Prokuratūros Įstatymą (45 straipsnis) iš darbo varo tik generalinis prokuroras. Tad ir sprendimą palikti darbe daro tik jis - ne joks pavaduotojas, ar kaltininkų pavaldinys.

Andrius Nevera pridengė šiuos nusikaltėlius. Prirašė niekų.
Darius Valys galiausiai pridengė ir aną ir visus ankstesnius. Nepavyko išsisukti nuo parašo... Šį kartą...

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pridengė D. Valį. Jos Kanceliarija nenagrinėjo jo nusikaltimo. Tik parašė pagal kurį įstatymą jį gailma atleisti. Dar pasiūlė apie jo nusikaltimus pranešti jam... Kad nubaustų auką.

Iki 2010 metų prokurorai dangstė nusikaltusį Alytaus merą Č. Daugėlą. ... Iki šiol dangsto, net po to kai jį suėmė, nes nebaudžiadangsčiusių seniau.

2012 metų sausį neįvardintas prokuroras nutraukė įkiteisminį tyrimą (su generalinio prokuroro D. Valio leidimu - tokia tvarka) dėl suteršto, ar atskiesto donorų kraujo. Viena iš tariamų priežasčių: mėginius pateikė suinteresuotas asmuo.
Tai - neteisėta priežastis. Asmuo gali būti bet koks. Kartais "liudija" patys kaltininkai ir kiti neįtikėtini asmenys... Pareigūnams melas niekada netrūkdo. Patys dar sukuria... O dabar užkliuvo daiktinio įrodymo davėjas. Mėginys dėl to nesikeičia. Kas gi lauks, kol tu rasi kitus mėginius? Jei buvo, juos paslėpė. Ištirk bent tą kurį davė. Iš jo irgi galima daug pešti.
Jei davėją kaltini klastote, tada ištirkpatį.
Nutraukti tyrimą, BPK 212 ir 3 straipsniai leidžia tik jeigu nusikaltimas nepadarytas. Jei neturi įrodymų, ieškok. Negali sakyti, kad jų nėra, todėl neva nėreikia ieškoti. Ypač, kad vieną įkaltį turi daiktinį.
Bet aš kitų aplinkybių, kurias nustatė ar nenustatė nežinau. Parūpo tik, kad neteisėtai davėją menkina. Jei įrodymus ištirtų išsamiai, tada davėjo šališkumas neturėtų reikšmės, nes įrodymai patys būtų pakankami, arba nepakankami. Jei neištyrė, tada nėra ką ir kalbėti visai.

Iš esmės prokuroras iš anksto nusprendė įrodymo reikšmę. Neleido tai daryti teismui. Šis atvejis - neįprastas. Įprastai iš anksto sprendžia tas kuris įrodymus turėtų ir vertinti (prokuroras, ar teisėjas). O šį kartą nusprendė kitas už jį. Tiesa, prokuroras turi teisę vertinti. Bet negalima ją taikyti be atodairos, kvailai, teisine kalba - neprotingai.

2014 metais generalinis prokuroras Darius Valys gavo is nuslėpė prašymą iškelti baudžiamąją bylą:

Prokurorai ir policininkai prašymą nuslėpė. Vien tuo jau nusikalto, nepaisant jo turinio, ar teisingas jis ar ne.

Kaltinimo straipsnių - daug. Pagrindiniai:
nusikaltimai žmoniškumui (draudžiamas elgesys su žmonėmis BK §100),
valstybės perversmas (BK §114),
antikonstitucinė grupė (BK §121).
Įdomu, kad teisėjus kaltina, kad jie pasipriešino teismui (BK §231, arba §286).
Kištis į kito teismo darbą (BK §288) jiems įprasta. Tad šito ir kitko neminėsiu.

Nusikaltimų žmoniškumui ypatumai:

 • Už juos atsako ir vadai (BK §1131). - Net jeigu jie skundų negauna. Dažnai jie ir negali tų skundų gauti, nes tokia šių nusikaltimų prigimtis. Žmonės dingsta, arba sugaišta laiką, nespėja. Dažnai tų skundų ir neprileidžia iki vado, kaip tai visada daro Prezidentės Kanceliarija.
  Jie privalo prižiūrėti pavaldinius dar prieš nusikaltimą, rūpintis gauti žinias apie juos, kad žinios juos pasiektų, nedingtų.
  Tad tikėtina, kad kaltinamųjų sąrašas plėsis.
 • Nusikalto daugybei žmonių. Skundikai neapsiribojo savo, ar keliomis svetimomis bylomis. Jie reikalauja ištirti ir visus kitus atvejus.
  Jei valdžia, ar jos užsiundyti žmonės, tariamai nevaldiški, tave neteisėtai persekiojo, kankino, kalino, puldinėjo, pavergė neteisėtai bylinėtis (gaišino), prisidėk prie šio kaltinimo ir tu. Kaltink valdžia ir jų pakalikus nusikaltimais žmoniškumui. Reikalauk, kad ir tavo atvejį tirtų kartu.
  Surenkime jiems naują "Niurnbergo procesą".
 • Nėra senaties. Todėl kaltininkams akys ant kaktos ritasi, kai išgirsta šį kaltinimą. Jie suvokia, kad neišsisuks.

Darius Valys privalėjo prašyti Seimo atstatydinti Prezidentę, save, generalinį komisarą, Aukščiausiojo ir Apeliacinio teismų pirmininkus, kitus vadovus. Derėjo atstatydinti ir Konstitucinio Teismo teisėją, arba visą tą teismą. Juk ir anas įtakoja prokurorus, neteisėtai rašė neva generalinis prokuroras - tas pats Darius Valys - neprivalo atsiskaitinėti Seimui.
Tuo pat metu jis prašė, kad Seimasnušalintų, kad galima būtų tirti kaip prieš porą metų jis partrenkė moterį. (Nuorodoje pasakoju ir tai.)
Kad tirti šiuos kaltinimus, jį jau derėtų ne nušalinti, o atstatydinti. Todėl jis juos nutylėjo.

Perdavė savo pavaldiniui. - Neteisėtai, nes skundžiamo pareigūno pavaldiniui perduoti draudžia VAĮ §23 5 d..
Tas perdavė skundžiamiems Vilniaus Apylinkės prokurorams: vyriausiajam prokurorui Gediminui Bernotavičiui, prokurorei Kristinai Rekertienei.
Tie perdavė skundžiamam Vilniaus Apskrities Vyriausiajam Policijos komisariatui (VPK; viršininkui Kęstučiui Lančinskui).
Tie perdavė skundžiamam Policijos komisariatui.
Tie parašė, kad nevaldiški nusikaltėliai kaltę neigia, todėl atsisakė tirti jų nusikaltimus. Nutylėjo nusikaltimus, kurių anie neneigė.
Visai nutylėjo valdiškus nusikaltėlius.

Jie laukė, kad nusikaltimus netirtų būtent kaltininkai ir jų pavaldiniai. Tam tariamai pirma tikrino anų pačių pažeidimus. Savaime nerado. Kaltininkai tikrino kaltininkus. Tada aniems davė bylą. O laikas bėgo.
Kiekvienas jų privalėjo ne laukti, o per 10 dienų pradėti tirti nusikaltimus (BPK §168). Bet kiekvienas vilkino po savaitę, po mėnesį. "Dingo" nevaldiškų nusikaltimų įrodymai.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/planelis-kaip-issukti-vali-nuo-bylos-ir-73-tukst.-lt-zalos-atlyginimo
("tiesos.lt" puslapis. Iš jo yra nuoroda į laikraštapalaikį, iš kurio, matyt, paėmė tą straipsnį. Neskatinu aš jo.)
2014.09.26 Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius prašė, kad Vilniaus apygardos prokuratūros viršininkas Ramutis Jancevičius ištirtų kaip berods generalinis prokuroras Darius Valys iššvaistė turtą, kurio vertė: 72400 Lt.
Jeigu tikrai kaltininkas yra viršiausias prokuroras Darius Valys, tada apygarda teisingai prašymą perdavė jam. Nebent - kažkokiu kitų tikslu, negu, kad jis atsistatydintų, kad netrukdyti tyrimui. Kad tikslas buvo kitas byloja tai, kad jam perdavė visą baudžiamąją bylą. O turėjo perduoti tik žinią, prašyti atsistatydinti. Nes perduoti kaltininkui - draudžia VAĮ §23 5 d.. Be to, BPK draudžia atskleisti busimo tyrimo paslaptis.
Pavaduotojas Darius Raulušaitis perdavė bylą Kauno Apygardos prokuratūrai. Skųsti ją teismui tektų nepatogiai toli: į Kauną. O ten Apygardos teismo pirmininkas - jo bendramokslis Nerijus Meilutis.
Meilutį ir Raulušaitį į pareigas parinko buvęs prezidentės patarėjas Ernestas Rimšelis. - Irgi - jų bendramokslis. Jį kaip gaujos narį miniu tarp nuorodų apie Andrių Neverą. Dabar Rimšelis yra advokatas.

Be abejo, jie bylą užgniauš, išgelbės, pridengs generalinį prokurorą Darių Valį.
O Vitalijus Gailius, kaip neįgalus, vėl vien piktinsis. Nereikalaus, kad nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė atstatydintų generalinį prokurorą. O jei ana neteisėtai atsisakytų, jis nereikalaus atstatydinti ir ją. Jis prieš ją turi ir kitų įkalčių. Slepia.

Nuorodoje tarp pastabų kažkas pasakoja, kad tas Kauno Apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis turi brolį nežinia kurios įstaigos prokurorą: Audrių Meilutį.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija kadaise svarstė kad tas teisėjas tai nuslėpė prieš tai kaip gavo tą darbo krėslą. Bet kaip visuomet ją miniu šiame puslapyje, komisija nieko nebaudė.
Prokuroras Audrius Meilutis baudžiamoje byloje prašė pasodinti 1½ metų kažkokį Letą Palmaitį už tai, kad anas neva šmeižė prokurorus Laucių ir Dūdą, vadino anuos nusikaltėliais ir Lietuvos išdavikais. Nėra tai šmeižtas. - Ir ne įžeidimas. Konstitucija draudžia persekioti už bet ko kritiką, ypač už valdžios kritiką.

Vilniaus Apylinkės prokuratūra, tame tarpe jos viršininkas Gediminas Bernotavičius dangsto šiurkščiai priesaiką bei Konstituciją pažeidusius prokurorus. Dangsto nusikaltusius policininkus ir teisėjus. Perduoda skundus skundžiamiems policininkams. Vengia nušalinimų ir nusišalinimų jiems ir sau.

Gediminas Bernotavičius - viršininkas. Tvirtino tariamą atsakymą kitu atveju, kuris nesusijęs su pastraipa aukščiau.
Rasa Apšegienė, civilinių bylų skyriaus prokurorė. Tariamai nagrinėjo.
- Skundą apie neteisėtą teritorijų planavimą. Ji nutylėjo neteisėtus veiksmus: sklypo sudarymą, pardavimą, detalaus plano tam sklypui pradžią, prieštaravimus miesto bendrajam planui, statybos techninių reikalavimų reglamentams (STR), tyčinius skundų nutylėjimus.
Teritorijų Planavimo Įstatymo 3 straipsnis bei Vilniaus Bendrasis Planas reikalauja saugoti ir atkurti gamtą kraštovaizdį, savitumą (BP 2.2.2 straipsnio 3 skyrius - kitaip užstatyti sklypai).
Ji tai pakeitė tuščiais žodžiais, neva miesto plėtra - neišvengiama. Tai - šališka. Nusikaltimai irgi neišvengiami. Ar juos pateisinsime?..
Prokuratūros Įstatymo 19 straipsnio 1 dalis reikalauja įsikišti visada. Prokurorė jį išvertė atvirkščiai, neva tas staipsnis reikalauja nesikišti, jeigu gali kištis kitos valdžios įstaigos.
Ji nepaisė, kad kitos valdžios įstaigos kištis negali, nes nenori. Nepaisė, kad pasak jos pačios tokiu atveju ji privalėtų kištis.
Prokurorė privalo būti tik nešališka ir vykdyti įstatymą. Todėl abu sulaužė priesaiką bent 2 kartus.

Valstybės Saugumo Departamentas
Kažin kada kažkokia Lietuvos kontržvalgyba (gaunasi, kad ne VSD) parašė 12 pažymų apie Rusijos ypatingų tarnybų (gal KGB) įtaką Valstybės Saugumo Departamento (VSD) vadovams, politikams ir žiniasklaidai:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/lietuvos-saraso-taryba-lietuvos-prezidentes-paskelbto-informacinio-karo-kla
- Tiesos.lt puslapis. Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.
Tarp pastabų kažkas mini 12 pažymų 2006 metų. Visos pažymos - iš VSD, o ne ne apie VSD. - Iš VSD, o ne iš kitur, "kontržvalgybos". Atrodo, kad tai - ne tos pažymos.
Išsiaiškink tu ir pranešk man.

Tyrėjo Vytauto Pociūno bylos

Specialių tyrimų tyrėjas. 2006 metų rugsėji jį nužudė: žiauriai išmetė pro viešbučio langą Baltarusijoje.
  Tarp kitų bylų jis tyrė: (Šių žinių netikrinau. Pataisyk.)
 • Komunistų partijos (LSDP) finansavimo bylas.
 • Pakso remėjo Borisovo bylą
 • KGB, VSD Kauno skyriaus, ir Lietuvos Geležinkelių suokalbį sužlugdyti Klaipėdos Uostą. Jie ketino nukreipti krovinius į Karaliaučiaus (Kaliningrad) uostą. Pavadintų šią apgaulę labai naudinga Lietuvai. Bet Klaipėdos Uostas žlugtų. Galbūt tada dar jį galima būtų pigiai nupirkti. Vėl - nauda.
  Lietuvoje KGB (Rusijos FSB) rengdavo įvairiems Lietuvos vadovams lytinius pobuvius su nepilnametėmis mergomis iš Karaliaučiaus (Kaliningrad). Visus filmavo, kad galėtų paskui šantažuoti ir versti dirbti sau. VSD vadovas, berods Mečys Laurinkus irgi ten lankydavosi.
  Berods 2006 metais Vilniaus VSD pareigūnai važiavo berods į Klaipėdą gaudyti šio suokalbio dalyvius į pasitarimą, kuriame dalyvavo KGB, Kauno VSD skyriaus ir Lietuvos Geležinkelių darbuotojai. Operaciją pavadino "Apaštalai". Prieigose juos pasiekė viršininkų įsakymas atšaukti gaudynes. Taip tie bailiai ir padarė - paklūso... lytinių organų ir KGB vergui Mečiui Laurinkui.
  2013 metais ant žurnaliugos, kuris atskleidė šį šantažą, geldos užvažiavo ilgas sunkvežimis. Smarkiai sužalojo. Nežinau ar dėl šios bylos, ar dėl kitų.
 • Gali būti, kad Pociūnas Klaipėdoje aptiko ir kitą klastą: CŽV slaptą kalėjimą. Jį darė daug VSD pareigūnų ir pralobo.
  Daug ir miglotai apie tai rašo blogas Seimo narys Valdas Vasiliauskas:
  http://www.alfa.lt/straipsnis/49780227/vasiliauskas-czv-kalejimai-prie-politines-korupcijos-istaku
  Valdas Vasiliauskas rašo tik tam, kad pasirodyti. Jis perbėgo iš partijos Drąsos kelias į blogą Paksiaus partiją. Išdavė rinkėjus.
  Kažkada, gal 2013 metais nusikaltėliams Vilniaus apygardos prokuratūrai Rolandas Paksas liudijo, kad:
  2003 metais jis buvo prezidentu. Atėjo VSD vadovas Mečys Laurinkus ir paklausė ar nenorėtų Lietuva talkinti svarbiam bendrininkui ("strateginiam partneriui": JAV, CŽV) kovoje su baugintojais smurtu ("terorizmu") kažką daryti Lietuvos žemėje. Neva Paksas atsisakė. Negi prisipažins?.. Manau, Laurinkus siūlė ir užsidirbti.
  Tada Laurinkus mėnesį dykai (už tavo pinigus) važinėjosi po JAV. Kai grįžo, sukurė tariamą slaptą pažymą apie kažkokias saugumo grėsmes, davė ją žurnaliūgoms ("nutekino"), kad viešintų ir apkaltino tuo kažką. Gal - Paksą. Nepamenu. Paksą pašalinoprezidentų.
  CŽV slaptiems kalėjimams išleido 300 mln. dolerių per kažin kuriuos 5 metus. Niekas nesako kiek davė Lietuviams.
  Ten nesupratau ar panaikino VSD kovos su terorizmu skyrių (valdybą), kuriam vadovavo Arūnas Paukštė.
  Kuo pasižymi jo disertacija apie kovą su terorizmu? Joje anas kažkaip minėjo Konservatorių partiją.
  Ten nesupratau ar CŽV viešai davė pinigų statyti VSD namą Vilniaus Pilaitės priemiestyje (rajone).
  Išsiaiškink tu ir pranešk man.
  2014 metais generalinė prokuratūra šią bylą davė tirti nepatyrusiai Onai Rojūtei ir klastočių senbuviui Justui Lauciui.
  Anas jau sukūrė nebūtą bylą Eglei Kusaitei.
  Irgi anas netyrė ir paties Vytauto Pociūno žuties. Prikeverzojo neva tas sisiojo pro langą, kai iškrito. Gal sisiojo. Bet koks man skirtumas kurią nosį tas krapštė, kai tą žūdė?..
  Iš kalėjimo lobo:
  • (Nuorodoje 2 psl.) 2006 metais namelius Turniškėse (kotedžus) nusipirko
   • buvęs VSD generalinio direktoriaus pirmasis pavaduotojas Dainius Dabašinskas;
   • prezidento Valdo Adamkaus patarėjas, nacionalinio saugumo grupės vadovas, VSD darbuotojas Rytis Muraška;
   • to paties prezidento patarėjas užsienio politikos klausimais Edminas Bagdonas.
   Jie pirko ir apie juos rašo kartu gal todėl, kad jie - bendrininkai šioje byloje.
   Jie truputį įkliuvo dėl įtartinai mažos kainos. Nusikaltėliai Seimas sudarė komisiją. Jai vadovavo nusikaltėlė Loreta Graužinienė. Ji truputį svarstė gal jie pasinaudojo tarnybine padėtimi ir supainiojo viešus bei privačius interesus. Pasvarstė, pasvarstė, ir pabodo.
   Kaltininkai tik atsistatydino. Nesupratau iš kurių pareigų: VSD, ar prezidento patarėjų. Muraška kažkada liovėsi dirbti VSD. Paskui grįžo.
   Išsiaiškink tu tu ir pranešk man.
   Tuos namelius gal pirko, kad įkurti juose slaptą CŽV kalėjimą. Juk pirko už pinigus, kuriuos gavo dovanų už kalėjimą. Niekas nesusiprato tenai ieškoti.
  • (Nuorodoje 3 psl.) Buvęs VSD direktoriaus pavaduotojas Darius Jurgelevičius nupirko televiziją Gruzijoje. - Atokiau nuo mūsų smalsių, neabejingų akių.
   Ten neaišku kas ir kodėl jį privertė bėgti iš tarnybos (išvarė).
   Išsiaiškink tu tu ir pranešk man.
  • VSD direktoriaus pirmasis pavaduotojas Romualdas Vaišnoras pasistatė brangų namą.
  • Buvęs VSD vadovas Arvydas Pocius prie Bebrusų ežero Molėtų rajone pasistatė sodybą.
  • Kiti, neįvardinti buvę VSD darbuotojai ir kažkokie kiti žvalgai, karininkai tapo įvairiais verslininkais.

  "Namas" yra valdininkų pinigų atitikmuo ir grobimų matas, "valuta". Jį įvardino nusikaltėlė prezidentė Dalią Grybauskaitė ir jos patarėjai valdžios gaujos pasitarime ir kitom progom.

Po to kai nuvyko į Klaipėdą ir ten aptiko kažkurią iš pastarųjų 2 klastų Pociūnas kažkam sakė, kad jis netylės, kad viešins. Taip jis kalbėjo 1,5 mėnesio prieš žūtį.

Gatajevų byla

Plačiau rašo:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/del-gatajevu-persekiojimo-vsd-vercia-kalte-prokurorams
http://www.ekspertai.eu/susipazinkitevsd-sekso-skandalo-herojus-dsumskis73697
Pastaroji nuoroda pasakoja, kad D. Šumskis sėkmingai prašė interneto žurnaliugų sunaikinti savo nuotrauką. Jis juos valdo. Tu pabandyk paprašyti ką ištrinti kur nors...
Mano puslapyje gali to prašyti.
Mažai reikšmingas pranešimas:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/atviras-laiskas-d.-grybauskaitei-ir-d.-valiui-prokurore-n.-oskutyte-neturi-
Ten svarbu nebent, kad 2014.01.06 Klaipėdos Apygardos teismas pranešė Kauno apygardos vyriausiajam prokurorui apie galimą bylos klastotę. Manau anas neveikė.
Nėra įprasta, kad teismai pripažintų pareigūnų klastotes. Matyt, gaujos pešasi tarpusavyje.
Dar ten praneša, kad bloga prokurorė Nomeda Oškutytė (dabar Urbonavičienė) ketina tapti Kauno apylinkės vyriausiaja prokurore. Ją aukština už nusikaltimus.

VSD pareigūnas Donatas Šumskis darė kažkokią "meilę" su Gatajevų augintine. Jos priedangoje pagamino kažkokią bylą patiems Gatajevams. Nežinau koks buvo "meilės" vaidmuo: tik priedanga, ar išnaudojimas. Paskaityk dar per nuorodas.
D. Šumskis su keliais bendradarbiais pats nuvežė tą "meilę" į Kauno prokuratūrą, kad ji rašytų pareškimą prieš įtėvius nežinau apie ką. Dabar nesvarbu. Ten paieškok. Rašo apie kažkokią buitinę bylą.

Bylą matyt prižiūrėjo Kauno apygardos prokurorė Nomeda Oškutytė (dabar Urbonavičienė).

2008.10.10 Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Kęstutis Betingis pasirašė nutarimą sudaryti ikiteisminio tyrimo grupę iš 7 VSD Kauno apygardos skyriaus pareigūnų:

 • L. Raguckienė;
 • D. Pravdzinskas;
 • J. Seniuta;
 • E. Šukys;
 • M. Baikštys;
 • G. Surgėla;
 • V. Urbonavičius.

2013.06.14 Klaipėdos apygardos teisme Donatas Šumskis paliudijo, kad ši byla nėra susijusi su valstybės saugumu, neva VSD tik vykdė prokurorų užgaidą. Nežino kodėl.

Reiškia VSD viršijo įgaliojimus. Tai turėtų būti savaime aišku liaudiškai. Bet be įstatymo apie tai, tektų bausti juos irgi liaudiškai. Todėl tokius akivaizdžius dalykus teko rašyti įr į teisę, įstatymą. Viešojo Administravimo Įstatymo §3 4sk.: draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų [...] įgaliojimų arba priimti [...] sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų [...] nustatyta, tikslų.

Bylą, matyt, kaip įprasta, klastojo.
Iš aukų pavardžių ir to, kad dalyvauja VSD, spėju, kad bylos užsakovai gali būti Rusijos FSB (KGB) su statytiniais Čečenijoje.

Aukos - Gatajevai - pabėgo į Suomiją ir gavo ten prieglobstį.
Už tai irgi nei vieno pareigūno nenubaudė nei jie patys tarpusavyje, nei nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė.

2014.11.11 Aukščiausiasis Teismas paliko dalį nuosprendžio galioti:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/auksciausiasis-teismas-issprende-vsd-kuruota-gatajevu-byla-suomija-globoja-
Panaikino vieną įrodymą ir kaltinimą dėl jo, nes neva auka melavo.
Nuteisė Gatajevus kalėti 6 metus ir 21 dieną.

Nesiaiškino ką byloje veikė VSD ir kodėl Suomija pripažino, kad teismas - neteisingas.

Eglės Kusaitės byla

VSD ir prokuroras Justas Laucius ją sukūrė, kad pateisinti kovos su terorizmu skyrių (valdybą). Anai vadovavo Arūnas Paukštė.
Švaistė pinigus gausiai: daug metų prie jos šliejo savo šnipus vyrus ir moteris, kurie apsimetė bendrininkais teroristais, samdė jai butą, apmokėjo keliones į užsienį. - Ypač teroristinę, dėl kurios ir apkaltino. Nors Eglė Kusaitė tuo bilietu nepasinaudojo.

Justas Laucius talkino priešiškai įstaigai: Rusijos FSB (KGB). Atvedė jų tyrėjus apklausti Kusaitę.

Specialiųjų Tyrimų Tarnyba
 • Vytautas Pociūnas. Buvęs tyrėjas. Čia jį miniu ne dėl to, kad jis grobė valdžią. Atvirkščiai. Jis ją vaikė. Už tai valstybė jam atkeršijo: 2006 metų rugsėji jį nužudė. Žiauriai išmetė pro viešbučio langą Baltarusijoje. 2007.07.12 žmonės prašė generalinės prokuratūros kelti baudžiamąją bylą už vėliuonio V. Pociūno atminimo niekinimą, pakirtimą.
  2007.07.13 prokuroras Gintas Ivanauskas parašė, kad pakirtimas niekingas, bet - ne nusikaltimas. Atsisakė tirti.
  2007.07.14 to paties Organizuotų Nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Algimantas Kliunka atsisakė dar vieno tyrimo apie kažkokį prokurorų šio nužudymo tyrimo atskleidimą. Nesupratau kas tai per tyrimas, ir kodėl sutapimas yra svarbus, kad dienos - artimos. Taip tikrai pareigūnai mėgsta: laukia kažko, kad galėtų kažką kitą suklastoti. Nežinau ko jie laukė šiuo atveju. Jį paminėjo: tiesos.lt puslapis. Išsiaiškink tu ir pranešk man.
 • Žimantas Pacevičius. Vadovas. Nuo 2012 metų gruodžio Vidaus Reikalų viceministras. Neveikia ir ten.
 • Vidmantas Bruzgys. Direktoriaus pavaduotojas. Nuo 2013.02.05 laimingai baigė tarnybą (buk atsargi: STT puslapis apie tai). Atsiėmė kruvelę apdovanojimų už "pavyzdingą" vengimą dirbti, įkliuti ir skundų apie save nuslėpimą. Kažin kokius jis plėtojo "transatlantinius ryšius". Gal poilsiui važinėjo... Gal su mafijaAtlanto... Gal talkino slaptiems CŽV (CIA) kalėjimams...
 • L. Lebetkevičius. Pastumdėlis.
 • Gražina Imbrasienė. Administravimo valdybos viršininko pavaduotoja.
 • Jūratė Ragaišienė. Pareiškimų nagrinėjimo skyrius - asmenų priėmimas.
 • Mindaugas Pacevičius. Pastumdėlis. "Šeimos ranga". Tėvelis įdarbino sūnelį popėriukus dėlioti.
  Dabar jis mankštinasi mažomis klastotėmis: nekaltai dangsto valdininkus. Rengiasi dideliems žygiams laisvalaikiu, panašiems į kito STT vadovo sūnelio, kurį miniu žemiau.

Ankstesnis STT vadovas Valentinas Junokas irgi turi sūnelį: Edvinas Junokas su bendru apiplėšė tariamai laisvo elgesio masažistę. Teisme jis pakeitė parodymus: neva tik "pasiskolino" pinigus ir daiktus. Neva ketino tik pagąsdinti. Neva žadėjo grąžinti, kai auka sutiks pasitraukti iš verslo. Nes jį Vilniuje ketino pradėti lenkas, kurio jis neįvardino. Neva lenkas jam sumokėjo, kad varžovę pašalintų.

Kažkuris prokuroras jį už tokias kalbas pagyrė. Sakė, kad pavėlavo: jei tyrimo metu taip kalbėtų, anksčiau teismo, gal jį paleistų. Išmintingas prokuroras.
Juk "skolintis" - ne nusikaltimas.
Gąsdinti irgi nebaisu.
Versti pasišalinti - nebaisu. Juk merga galės laisvai elgtis, masažuoti kitame mieste.
Prievartos tariamą užsakovą lenką lengva rasti visada. Todėl ir neverta dabar vargintis.
Nesupratau ar prokuroras juokavo. Išsiaiškink tu.

Iš abiejų parodymų aišku viena: nusikaltėliui talkino pareigūnai. Jis jų klausė: ar jo auka yra nusikaltėlė. Kai tie patvirtino, tada ją užpuolė. Gal jis manė, kad nusikaltėliai nesiskundžia policijai.
Keista, kad jis prisiminė tik 1 įstaigą, kurios klausė: Ekologinę policiją.
Kitos įstaigos nenorėjo jo atminties. Todėl jis jas nutylėjo. O šitą leido atskleisti, nes matyt susipešė su ja. Susidorojo su varžovu valstybinių duomenų prekybos versle.

Ekologinę policiją tik skamba nekaltai. Bet ji turi pilną prieigą prie visų duomenų, net tų, su kuriais nedirba. Nėra apskaitos kas ką, kur ir kodėl naršo. Jei apskaitininkas "miega", tai irgi reikštų, kad jos nėra, net jeigu ji kaupiama savaime.
Nuorodoje pasakoju, kad po 3 mėnesių sulaikė Ekologinės policijos viršininką. Maniau, neva už ekologiją. O gaunasi, kad už prekybą duomenim. Ten rašau papildomas pastabas.

Prokuroras neieškojo kitų prekeivių valdiškais duomenim. Nes ir juos lengva rasti. Be to, jie juki nenori būti rasti.
Jis neieškojo ir tų, kurie sudarė nusikaltėliui prieigą prie pareigūnų prekeivių duomenimis. Nes juos irgi lengva rasti. Vienas jų gali būti tėvelis, buvęs STT vadovas Valentinas Junokas. Jei jo nebūtų, vargu ar sūnelis pasinaudotų pareigūnais. Nusikaltimo metu jis jau nedirbo STT. Patogu. Niekas neįtars. O "vertingos" pažintys veikia.
Gali būti, kad viena iš tų įstaigų yra STT. Gal ji prekiauja valdiškais duomenim. Čia tėvelio pažintys arčiausios.

Pasitaiko tėvai geresni už vaikus. Bet visai jų atsieti negalima. Dažniausiai tokie turi spragų, ir gerumo ribų. Dėsninga, kad tokie vadovauja nusikaltėlių įstaigai STT. Jei ji būtų ne nusikalstama, galėtume samprotauti atlaidžiau.

STT tapo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tyria tiktai tokį piktnaudžiavimą, kuris už pinigus. Kitoks jų nedomina. Nes jų atlyginimai priklauso nuo tyriamos sumos. Jei tą patį piktnaudžiavimą pareigūnas daro be kyšio, jie tai nusikaltimu nevadina.

Reikia pervadinti STT į Piktnaudžiavimo Tyrimo Tarnybą. Dabar jie yra tik Kyšių Tyrimo Tarnyba.

STT neteisėtai bet atsisako nepelningų bylų, kuriose nėra kyšio. Jie nelaiko korupcija korupcija jeigu nėra kyšio, pinigais, ar bent prekybos įtaka. Taip kvailai bei painiai parašyta ir STT įstatyme apie sąvokas.

STT atsisakymas pradėti tyrimą būna neteisėtas, nes visada yra galimybė, kad yra kyšis ar prekyba įtaka. Nes piktnaudžiavimo nedaro kitais tikslais. O kyšio bei prekybos įrodymus dera rinkti tyrimo metu. Negalima atsisakyti vien dėl to, kad įrodymų dar nėra. Nes juos dera būtent rinkti.

Iki 2010 metų STT dangstė nusikaltusį Alytaus merą Č. Daugėlą. ... Iki šiol dangsto, net po to kai jį suėmė, nes nebaudžiadangsčiusių seniau.

2011 metais STT gavo skundą, kad neteisėtą detalųjį teritorijos planą neteisėtai patvirtino Savivaldybė.
Jie pavadino jį samprotavimais apie galimą kyšį. Apie kitką rašyti atsisakė, nutylėjo. Juk jie tyria tik kyšius. Kitus nusikaltimus tirti nepelninga. Jų alga priklauso nuo atskleisto kyšio dydžio. Jie tik kyšių ir vaikosi.

Atsakymą skundikas apskundė viršininkui. (Skųsk viršinikams - ne teismui, nes teisme įklimpsi.)
Įvardino Baudžiamojo Kodekso straipsnius, kuriuos pažeidė Savivaldybė ir plano organizatorius.
Įvardino Baudžiamojo Proceso Kodekso straipsnius, kuriuos pažeidė atsisakymas. Paprašė nubausti atsisakymo rašytoją.
Atsakė apdairiai pavaduotojas Vidmantas Bruzgys, kad direktorius neįkliūtų. Parašė, neva skundikas nieko naujo neparašė, todėl išmeta skundą vėl, nenagrinėja.

Klastočių įprastų būdų sąraše aš miniu ir tyrimo atsisakymą. Pagal BPK 168 straipsnį direktorius privalo pasirašyti tyrimo atsisakymą. Tai privalo būti nutarimas, o ne raštelis. Jis privalo akivaizdžiai parodyti (o ne įrodinėti), kad nusikaltimo nebuvo.

Atsakymą skundikas vėl apskundė viršininkui Žimantui Pacevičiui. Tas pratylėjo.

2012 metais nusikaltėlis Vidaus Reikalų Ministras R. Palaitis paskyrė FNTT vadovu nevykelį Kęstutį Jucevičių. Anas jau pradangino gausybę slaptų bylų.
Todėl parašė pats sau pažymą (apibudinimą, charakterisiką), kad jis yra geras ir darbui tinka ir pats pasirašė. Kai jį tuo apkaltino, jis atsikalbinėjo, kad, kai R. Palaitis pašalino vadovus, jis liko vienintelis, kuris pats sau gali pasirašyti.
Seimo narys Naglis Puteikis nežiopsojo ir paklausė STT kodėl jie tai leido. Tai darė, kai užėjo į STT kartu su antikorupcinės komisijos nariais.
STT vadovas Žimantas Pacevičius irgi pateisino nusikaltusį Kęstutį Jucevičių: Naturalu. Jis neturi darbo paitrties.
Nesamonė! Jis privalėjo atsakyti šitaip: "Jau pradėjome ikitiesminį tyrimą. Tuos, kurie nepradėjo - bausime." STT ne vien korupcija tirti privalo. Jie tikrina ir išdavinėja ir pažymas apie busimus pareigūnus, prieš tai, kaip jie eina pareigas. Todėl, net jeigu nerastų korupcijos, bent šį pažeidimą rasti privalėjo. Bet nerado ir neieškojo.

STT vadovas Žimantas Pacevičius nenaikino patikimumo pažymų.
2012 metų gruodi jis persėdo į Vidaus Reikalų Viceministro krėslą. Ir vėl nenaikino nei įsakymų, nei apibūdinimo (patikimumo), nevarėFNTT darbo Kęstutį Jucevičių.

2012 metų gegužę Vilniaus Savivaldybės Tarybos narys Vytautas Milėnas įsidarbino Savivaldybės įmonės UAB "Grinda" direktoriaus patarėju. Įsakė jam mokėti sau algą 8000 Lt per mėnesį (neaišku ar prieš mokesčius ar po).
STT tik pranešė apie šį prieštaravimą, kad vadovas, Tarybos narys, tapo savo pavaldinio pavaldinys.
Bet etikos komisija pasakė, neva Tarybos nariui leista dirbti savo pavaldinio pavaldiniu. Svarbu, kad ne tos įmonės vadovu.
STT nesipriešino, nieko nebedarė. "Pamiršo", kad yra ir atvirkščia taisyklė: pavaldiniui draudžiama būti savo viršininko viršininku.

Vidaus Reikalų Ministerija
Bendrai:
 • Raimundas Palaitis - ministras. Buvęs
  Iš kur atsirado Zuokiškas nusikaltėlis Raimundas Palaitis.
  Iš kur atsirado Zuokiškas nusikaltėlis Artūras Melianas.
 • Stanislovas Liutkevičius - viceministras. Buvęs
 • Žimantas Pacevičius - viceministras nuo 2012 metų gruodžio. Buvęs STT vadovas. Neveikė ir ten.
  Meluoja aukai, neva Policija atsisakė tirti aukos tariamą nusikaltimą. Nors auka skundė, kad jai ir neteikė jokių kaltinimų. Ją sulaikė kad pažiūrėti kokį nusikaltimą jai pripaišyti. Be kaltinimų negali būti ir atsisakymo. Šitai jis nutylėjo. Nutylėjo, kad tyrimo atsisakymo aukai nedavė. Kad prokuroras aukai neaiškino kaip atlyginti žalą.
 • Policijos Departamentas (PD).
  • Saulius Skvernelis - ministras visiškas. 2014.11.05 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė neteisėtai skyrė šį nusikaltėlį. Jie kuria policinę vasltybę. Apsitveria bendrininkais gintis nuo kaltintojų, vienas kitą dangstyti.

   Iki tol buvo Generaliniu Komisaru.
   Prasidėjo 2011 vasarį. Prezidentei Daliai Grybauskaitei jį skirti pasiūlė blogas Vizgirdas Telyčėnas, kai pats atsistatydino dėl policininkų nusikaltimų. Toks tokį pažino.
   Didžiuojasi kruvinu Policijos darbu. Dera sakyti: "krauju ir prakaitu".
   Dangsto visus nusikaltėlius pareigūnus, kokie bebūtų. Tave Policija gali persekioti, bauginti, tyčiotis, mušti, luošinti, kankinti, žaginti, žudyti. Niekas neatsakys. Jei paprašysi apginti nuo Policijos dabar, tuoj pat, Skvernelis tylės ir slapstysis.

  • Renatas Požela - pavaduotojas. Pranešimą apie nusikaltimus perdavė kaltų pareigūnų pavaldiniams. Pasirašė jų tariamą atsakymą. Nors privalėjo rašyti atsisakymą tirti nusikaltimą, arba pradėti tyrimą (BPK §168). Sulaužė daug BPK ir VAĮ straipsnių. Pridengė ne tik juos bet ir aukščiausius vadovus šalies, teismų, prokurorų, policijos sunkiausiuose nusikaltimuose, kuriems nėra senaties.

   Kaltina geldų aukas.

   2015.03.05 nusikaltėlis ministras Saulius Skvernelis skyrė nusikaltėlį Renatą Poželą vadovauti nusikaltėlių Valstybės Sienų Apsaugos Tarnybai.
   Jis savotiškai apvalo Policiją nuo nusikaltėlių. Tikrovėje: už tarnystę gaujai apdovanoja ramiu, pelningu krėslu.

  • Donatas Malaškevičius - "Imuniteto Valdyba", viršininkas.
   Gavo žinią apie Sauliaus Skvernelio, Renato Poželos ir žemesnių policininkų nusikaltimus. Atsisakė juos tirti, nes jie - viršininkai. Perleido šią pareigą ministrui. Nors anas nėra baudžiamųjų bylų tyrėjas. Niekuo viso to nepagrindė. Neperdavė pranešimo ministrui, kaip privalo pagal "vieną langelį" (per 5 darbo dienas; §10 iš aptarnavimo taisyklių Nr. 875). Tik pasiuntė auką kuo toliau pas tą ministrą, kad ji gaištų pati. Netyrė ir žemesnių policininkų, prokurorų, nors jie nėra viršininkai ir tirti juos galėtų. Viršininkai patys rašė, kad nevertina neteisėtų tyrėjų veiksmų. Todėl jie nevertintų ir kad teisėtai juos suimtų Malaškevičius, nekeršytų. Malaškevičius nepaisė, kad gavo tokį "imunitetą" ir viršininkų išsigando.
   "Imuniteto Valdyba" "plaukioja" apribota tik savo mažame pinigų "baseinėlyje", kurį jai pripildo viršininkai (tiria tik kyšius). Taip anie sako be jokios gėdos. Tai miniu straipsnyje žemiau.
   Ten miniu ir kitas Malaškevičiaus suktybes.
  • Kęstutis Lančinskas - Vilniaus Apskrities Vyriausiasis Policijos Komisariatas, viršininkas.
   Perdavinėja kaltiems pareigūnams bei valdininkams skundus apie juos pačius. Dangsto visus, kas daro tą patį. Kai jį prispaudžia, "nusiplauna rankas" ir perduoda nagrinėti kažkam kitam, kad anas įkliutų vietoj jo. Tas jį patį pridengia. O aną tada pridengia dar kažkas. Visas Policijos Departamentas daro tą patį. Kęstutis Lančinskas - ypatingai.
   Įsakė nebausti geldas ant pievų žiemą. Todėl nebaudžia ir vasarą, ir ant šaligatvių.
   Neteisėtai iš kaltų prokurorų gavo skundą apie save. Nenusišalino. Nepersekiojo tų prokurorų, nors žinojo, kad ir jie buvo skundžiami. Anksčiau jis dangstė juos. Dabar jie pridengė jį. Tariamai nagrinėjo. Perdavė skundą kaltiems pavaldiniams. Tuo išdavė busimo tyrimo paslaptį nusikaltėliams.
   Daug jo pavaldinių - irgi nusikaltėliai.
   • Ekologinė Policija gaudo tik drugelius ir valdžios duomenimis
   • Policija gaudo nuogas mergas
   • Gintaras Mažintas - Vilniaus 1 Komisariato viršininkas.
    Perduoda skundus kaltininkams.
    Vykdo žinomai neteisėtus nurodymus. Už juos policininkas atsako asmeniškai (PVĮ §22). Negali atsikalbinėti, neva tik vykdė.
    Atsisako nagrinėti bylas ir pažeidimų nuotraukas. Net kai gavo Seimo Kontrolieriaus Augustino Normanto sprendimo nuorašą apie panašų atvejį Vilniaus Savivaldybės Saugaus miesto departamente.
    Žmonės jau prašė kelti jam baudžiamąją bylą. Bet jį pridengė visi viršininkai bei prokurorai. Prašykite ir jūs. Nevėpsokite. Pareigų vengimas yra piktnaudžiavimas (BK §228).
   • Vilniaus 3 Komisariatas
    • Liucija Borusevičienė - buvusi viršininkė. Dabar nuėjo į valdžią pati savęs prižiūrėti į Rolando Pakso partiją:
     http://andrius.konferencijos.lt/kadaryti/rinkimai#Paksas.
     Už gausybę klastočių ir niekšybių ją gausiai apdovanojo ir pasvekino, kad neįkliuvo. Kur gi įklius, jei ją pats PD pridengė?..
    • Aidas Triaušys - Viešosios Policijos prevencijos skyriaus viršininkas.
    Atsisakė tirti pavaldinių piktnaudžiavimą ir kitų nusikaltėlių nusikaltimus. Neva įrodymų nėra. Todėl jų rinkti nereikia. Renka tik kaltininkų kalbas. Jas vaizduoja įrodymais.
    • Policija bei 3PK prekiauja narkotikais.
    • Saulius Peteržikas - Kažkurio skyriaus viršininkas. Buvo ir 3PK laikinu viršininku.
     Aidas Triaušys - minėtas Viešosios Policijos prevencijos skyriaus viršininkas.
     Nuslėpė įrodymus. Atsisakė juos reikalauti, imti ir pateikti. Atsikalbinėjo neva dėl to, kad vyksta teismas ir kad auka juos gali reikalauti. Nors būtent teismui jų ir reikia. Tik anas piktybiškai neima. O auka būtent reikalauja. O įrodymai tarp kitko įrodys kad būtent jie yra nusikaltėlių tarpe.
    • Saulius Peteržikas - minėtas viršininkas.
     Suklastojo bylą nusikaltėlių bei pareigūnų aukai. Posėdyje jos nenagrinėjo ir perdavėteismui. - Neteisėtai, nes: be jokių samprotavimų (ATPK §287); privalėjo nagrinėti pats (ATPK §282 - pats bylą pagamino, o todėl ją ir gavo). Išradingai pavadino posėdį neįvykusiu.
     Skyrius kaip skųsti pagal šiuos bei kitus straipsnius.
    • Gediminas Vidžiūnas - 3PK buvęs laikinas viršininkas. Dabar - kažkurio skyriaus viršininkas.
     Atsisakė tirti pavaldinių piktnaudžiavimą. Nerašė kodėl. Už tai, kad parengė tokį niekinį atsisakymą jo pavaldinį truputį nubaudė. O jo - ne.
  • Šiaulių VPK
  • Dainius Šalomskas - Lietuvos Kelių Policijos Administracinės veiklos skyriaus (kvailas pavadinimas) viršininkas.
   Kaltina geldų aukas.
  • Policija prekiauja pastatais.
  • Policija išseko pinigų.
   Busimas kalinys Vilniaus meras Artūras Zuokas tiesiai priešais Vidaus Reikalų Ministeriją daug pinigų ir medžių iškirto ir perklojo Šventaragio gatvę.
  • Policijos tyrėjų dauguma - nemokšos.
  • Policija prekiauja geldomis.
  • Policija nepripažįsta Respublikos.
  • Policija baidosi pažeidėjų.
   Ant šaligatvių, minėtų pievų. Baidosi bažnyčios, diplomatų. Kaltina aukas.
  • "Ekskomisarų biuras." - Tariamai asmeninė, nevaldiška įmonė (privati). Kaip nebūna buvusių KGBistų, taip nebūna buvusių komiarų.
   Dažnai jie už pelną saugo valdiškas įstaigas. Tai turėtų daryti sargai be pelno, už algą. - Valdžia išpardavė savo pareigas.
   Jie tebevykdo Policijos komisarų užsakymus: seka, puldinėja Policijos aukas. Kartu slepia įrodymus.
 • Pagalbos telefonas dažnai atsisako pagalbos.
  Kartais atsisako ir Policija, kai jiems paskambini tiesiogiai. Ypač, kai kvieti gelbėti nuo neteisėtų Policininkų.
  Pagalbos telefonas 112 pavaldus Ministerijai, ne Policijai. Policija, Geritoji gydytojų (medicinos) pagalba, Gaisrininkai, Dujininkai dar turi savo atskirus telefonus.
 • FNTT - Finansinių Nusikaltimų Tyrimų Tarnyba. Kaip užgrobė ministras Raimundas Palaitis ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Dabar Raimundas Palaitis jau nebėra ministras. Atsistatydino 2012.03.26. Jie visada bėga. Tada jų nebaudžia.
Koks skirtumas? Ateis naujas toks pat niekšas. Tik pavardė bus kita. Jis tęsiasi.

Pareigūnai kaltininkai rašo, neva jie - teisūs, reiškia tu - neteisus... Nerodysime kame.
Pareigūnai nebedirba, paliko tarnybą, pabėgo. Todėl jų nebausime. Pripažino kaltę tik jiems, nes tai - gan saugu. O jų akivaizdžius suokalbininkus, likusius tarnyboje, tuos, kurių nurodymus anie vykdė, ministras su pavaldiniais nutyli, lyg tu būtum visiškas kvailys.
Maždaug 30 pareigūnų padarė nusižengimus ir nusikaltimus.
Nei vieno nenubaudė. Atsisakė bet kokio tyrimo. Darė patikrinimus... Pirma pavedė nusikaltėliams patiems save patikrinti. Paskui tikrino tą tikrinimą, ar teisingai nuslėpė įkalčius. Tada patikrino tą tikrinimą, ar gerai ant įkalčių pašokinėjo ir priplojo... Tada patikrino, ar jų nesimato. Parašė, kad - ne.
- Didelė byla. Daug visokių pareigūnų pridengė mažų ir labai didelių. Daug akivaizdžių apgaulių. Didesnius porą tik paskui pastumė į šalį truputį, tyliai, nekeitė darbo krėslo aukščio. Mažesnių visai nejudino.
Keista, kad iš tos bylos išsirito sekantis pasiūlymas. Nors nieko neketino bausti. Todėl užgniaužė. Gal ir nekeista.

2009 metais VRM siūlė keisti įstatymus, kad ir nebedirbantis pareigūnas galėtų būti baudžiamas pagal pažeidimų dieną, atgaline data. Tas siūlymas kažkur išnyko. Skaityk skyrelį aukščiau, kaip dėl to generalinis prokuroras išvengė gėdingo paleidimo.

2013 metų sausį kažkuris Administracinis teismas panaikino buvusio ministro R. Palaičio įsakymą atleisti iš pareigų kažkurį darbuotoją (ne tą kurį šiame straipsnyje miniu žemiau). Jam preiteisė 150000 Lt iš valstybės.
Tai - toks naujas grobstymo būdas: pridaryk niekšybių ir gauk kompensaciją. Kiek pamenu, tas darbuotojas blogas buvo. Bet teisėjai pridengė ir neteisingai jam priteisė pinigus.
2014 sausį Valstybės kontrolė įpareigojo prokurorus per teismą išieškoti iš R. Palaičio 200000 Lt. Nes teko atiduoti juos, ar jų dalį Valstybės tarnybos departamento direktoriui Osvaldui Šarmavičiui. Nežinau ar aną grąžino į darbą. Manau, kad teismas pripažino, kad R. Palaitis neteisėtai aną atleido iš pareigų. Nežinau, ar tai - tas pats žmogus. Sumos nesutampa. Bet gali būti, kad valdžia prisiteisia žalą, o ne vien ką atidavė sukčiui. Gal kaip žalą paskaičiavo papildomas išlaidas, ar darbo laiko gaišatį teismams. Nes skirtumas - negerai didelis. Tokias išlaidas sunku pagrįsti.
Nors CK draudžia išieškotidarbuotojo žalą už klaidas. Jas apmoka įmonė. Šiuo atveju - valdžia, mes visi. Dera išieškoti neklaidas, o už nusikaltimus. Bet gi Generalinis prokuroras Darius Valys neišmano įstatymų. Teisėjai - irgi. "Suvystys" nusikaltėlį R. Palaitį be jokių įstatymų. Neišmano ir pats R. Palaitis, nesigins.

2010 metais ministras R. Palaitis priglaudė savo įstaigoje generolą Saulių Tripeiką. Tuo tikslu jis pritaikė jam krėslą: "politinio patarėjo" etatą pervadino į "ministerijos patarėjo". Tai susiję su draudimu karininkui eiti tam tikros rušies pareigas. Na, jeigu pareigos draudžiamos, kaip jos tampa leidžiamos vien dėl pervadinimo? Tai sukčiavimas.
Seniau šis generolas dirbo korupcinėje sienų apsaugoje. Valstybės Kontrolė rado daug jo pažeidimų. Jis visų bausmių išvengė. Žymiausias jo nusižengimas: sraigtasparniu skraidindavo savo valdiškus svečius. Dar vežiojo šeimą valdišku automobiliu. Ir daug kito...
Ministerijoje jis vežios ir skraidins save. Patarinės ministrui kaip tai daryti.

Padorus žmonės siūlė ministrui R. Palaičiui atsistatydinti. Jam tokių patarėjų nereikia. Taigi atstatydinkite jį priverstinai.

2010-jų pavasarį Marijampolės policininkai paprašė to paties ministro pagalbos, kad pakeistų jų nusikalstamus vadus. Jis pasiuntė tą patį S. Liutkevičių su PD viršininku aiškintis kuris pareigūnas vadovauja maištui ir jį pakeisti.

Dangstymas netrūko ilgai. Jis dėsningai atnešė "vaisių". 2011.11.14 atsistatydino Marijampolės policijos viršininkas Tomas Ulpys ir generalinio komisaro pavaduotojas Visvaldas Račkauskas. Tai kita byla: apie Drąsių Kedį, tariamos pedofilijos byla.
Tomas Ulpys buvo tuo pat metu ir PD kriminalų skyriaus vadovas. Galbūt S. LiutkevičiusMarijampolę slopinti įtaisė laikinai. 2011.11.17 jis atsistatydino ir iš PD, nes pagaliau prokurorai jį irgi apkaltino, kaip ir V. Račkauską. Viso apkaltino 5 tariamus policininkus.
Prieš kelias dienas į viešumą išlindo liudininkas Žalimas , kuris išanksto pranešė, kad D. Kedys ketina žudyti. Jei nepraneštų apie sunkų nusikaltimą, irgi padarytų nusikaltimą. Gal dėl to ir pranešė. Nežinau ar tikrai pranešė prieš žudynes, o ne apsimetė geriečiu po jų.
Sakė, kad Policija jo pranešimą nutylėjo.
Naujoji, žemiau minėta, "Imuniteto Valdybą" iškratė Tomo Ulpio ir kitų pareigūnų būtus. Bet jos viršininkas nusikaltėlis Donatas Malaškevičius kažkodėl nepavadino jį įtariamuoju. Pavadino liudininku. Vis dangstė.
Todėl naujasis PD vadovas nusikaltėlis S. Skvernelis vis leido įtariamiesiems toliau "dirbti", net nenušalino.
Tomas Ulpys ir Visvaldas Račkauskas pamelavo, kad atsistatydino neva dėl to, kad kratos nedera su jo liudininko padėtimi ir darbu. Tai tiesa. Jei daro kratą, reiškia esi ne liudininkas, o įtariamasis. Tada negali toliau dirbti. Nes nuo darbo privalo būti nušalinti visi, kas yra įtariami to darbo klastojimu. Bet atsistatydino jis visai dėl kitos, labai žemiškos, turtinės naudos: kad jam tektų kuo mažiau nuobaudų. Apie tai rašau skyriuje kaip pareigūnai bėga.

2014.12.05 nusikaltėlis teisėjas Valerij Paškevič išteisino Tomą Ulpį, Visvaldą Račkauską ir kitus 3 policininkus. Jų bylą miniu pastraipoje aukščiau. Pamelavo, neva liudininko Žalimo parodymai yra nepatikimi ir nenuoseklūs. Nerašė kodėl. Kaip visuomet, jis rašo be pagrindo. Paties Valerij Paškevič sprendimai - visada nenuoseklūs. Tikėtina, kad jis ir parodymus davė už liudininką pats. Todėl nenuoseklūs ir jie. Paklusnų teisėją pasirinko Ulpys, etatinį policajų dangstį. Manau, teismo skyriaus pirmininkas skirstė bylą teisėjams ne atsitiktiniu būdu, kaip privalo, neteisėtai.
Nusikaltėlė Prezidentė senai privalėjo tą teisėją šalinti iš pareigų už tai, kad žemina teisėjo vardą ir klastoja.
Policija ir prokurorai senai privalėjo iškelti jam baudžiamas bylas.
Todėl tas teisėjas neteisėtai eina savo pareigas. Vien todėl jo nuosprendis - neteisėtas.
Anie jį inirtingai dangstė. Tuo patys nusikalto. Kad tik Valerij Paškevič tęstų klastą, gelbėtų gaujos narius.
Prokurorai privalo jam kelti baudžiamą bylą ir už šį nuosprendį. Bet jie net "nesupras" kodėl. - Neveiks.

2011 metų pavasarį dėl dar vieno Policininkų nusikaltimo atsistatydino PD viršininkas V. Telyčėnas. Saulius Skvernelis tapo nauju viršininku. Jis padarė naują skyrių: "Imuniteto Valdybą". Nepaisė, kad nuo seno jau buvo "Vidaus Tyrimų Tarnyba". Ji - irgi nusikalstama, nebaudžiamai neveikė. Matyt todėl ir teko sukurti naują nusikaltėlių skyrių.

Tas pagavo keletą girtuoklių už automobilio. Mat girtas gaujos narys - nenaudingas.

S. Skvernelis 2011.08.03 nuramino nusikaltėlius: tikslas ne išgaudyti, bet sudaryti sąlygas, kad nekiltų noras rizikuoti daryti pažeidimus (įkliūti).
Dar jis juos ramino, neva Tarnyba saugos pačius pareigūnus (nusikaltėlius). Taip jis kalbėjo, kad jie nepyktų dėl raginimų skųsti vienas kitą.
Tiesa tarp "Imuniteto Valdybos" tikslų jis užrašė kitokią apsaugą: saugo policininkes nuo blogos įtakos, kad nekibtų bernai su nedorais pasiūlymais. Jei prie nedorai nusiteikusios policininkės negaus prieigos blogi žmonės, tada jai nebus progos dirbti nedorai. Ji dirbs tik dorai.
"Vidaus Tyrimų Tarnybą" panaikino. Tai aišku nereiškia, kad nusikaltėlius išvarė. Juos persodino į kitus krėslus. Ne "Imuniteto Valdyboje". Pavyzdžiui, vienas iš buvusios "Vidaus Tyrimų Tarnybos" vadeivų, nusikaltėlis Nerijus Graibus persėdo į "Štabo" Organizacinių Reikalų Skyrių.
Jo brolis Artūras Graibus sėdi Investicijų planavimo ir techninės plėtros valdyboje prie besiplečiančių pinigų Planavimo ir plėtros skyriuje, investuoja juos, it koks valdiškas verslininkas. Nežinau ar jis nusikaltėlis. Dėsninga, kad broliai būna panašūs. Jį paminėjau tik todėl.
Policijos Departamente, kaip ir visoje valdžioje, veikia "šeimos ranga". Vieni atsiveda gimines padirbėti kuo nors.
Kiti ten tuokiasi tarpusavyje. Reiškia tvirkina vienas kitą, užuot dirbę.

VRM R. Palaitis aiškino, kad naujas skyrius reikalingas, kad Policija mažiau dangstytų nusikaltėlius. Tik jis neaiškino, ar kalba bendrai, ar iš patirties. Jei iš patirties, tuomet privalėjo dangsčiusius bausti ir pats. Bet dabar turės kas vaidins šitai už jį, kad pačiam teptis ar įkliūti rečiau tektų.

Saulius Skvernelis džiaugiasi, kad Policija užsidirba kruvinu darbu. Dera sakyti: "krauju ir prakaitu":
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/komisaras-s.-skvernelis-mes-didziuojames-kruvino-darbo-rezultatais
Ten Seimo narys Naglis Puteikis primena, kad 2011 metais Policija sumušė, suluošino močiutę, vaikų darželio auklėtoją Agotą Ramanauskienę už tai, kad prekiavo vaistažolėmis ir obuoliais, kuriuos išaugino pati. Porą kartų Saulius Skvernelis žadėjo pasidžiaugti, kad nubaus pareigūnus. Bet juos aukština.
Naglis Puteikis neveikia, nereikalauja atstatydinti Sauliaus Skvernelio. Nereikalauja atstatydinti Vidaus Reikalų Ministrų R. Palaičio, A. Meliano, D. Barakausko, Prezidentės Dalios Grybauskaitės už tai, kad neatstatydina Sauliaus Skvernelio.

2012 metų balandį PD viršininkas Saulius Skvernelis pasakė, kad ant Policijos geldų lipins užrašus, neva jos neima kyšių. Sakė, kad lipdukus dalins tik savanoriams. O kiti galės ir toliau likti laisvo elgesio. Neverta aiškinti, kad toks lipdukas - visaip beprasmis.
Antras lipdukas tikrai prasmingas: kryžiukas už kiekvieną pagautą, įskųstą kyšių davėją. Tada bus aišku: kam kyšį duoti saugu - tiems, kas kryžiukų neturi.
Atskleidė jis ir skaičių: dėl talkininkavimo kyšiui Policija pradėjo tirti 141 pareigūną. Taip gali visai nelikti Policijos. Nebent tyrimas baigsis ne bausme, o skatinimu, kaip įprasta.
Taip ir buvo: 2014.01.15 nusikaltėlis generalinis komisaras Saulius Skvernelis apdovanojo policininkus, kurie neima kyšių... Už tai, kad neįkliuvo. Liaudis pasakoja, kad tokių surinko vos 8... O praeitais metais - 6. Gerai kad bent daugėja... neįkliuvusių.

2014.01.09 nusikaltėlis generalinis komisaras Saulius Skvernelis save liaupsino per valdišką Lietuvos Radiją. Sakė, neva VRM apklausė žmones ir rado, neva Policija pasitiki 3% daugiau žmonių, negu pernai. Su tuo mus ir pasveikino.

VRM privalėjo ne žmones apklausti, kurie galbūt gyvenime nematė Policijos, bet vykdyti taisyklių Nr. 875 §51: kartą per metus skelbti viešai internete asmenų aptarnavimo kokybės vertinimą. - Tavo vertinimą, o ne savo liaupses, ar savo pataikūnų. Privalėjo apklausinėti savo aukas.

Dar Saulius Skvernelis vėl ramino savo gaują, neva minėta "Imuniteto Valdyba" reikalinga ne bausti, ne išvaryti, o sudaryti sąlygas, kad imti kyšius būtų neįmanoma.
Tą patį neviešai kalba ir mažesni PD vadai: "Imuniteto Valdyba" tiria tik pinigus (kyšius ir kitokią prekybą); kitų nusikaltimų (dangstymo, klastočių) jiems nepaveda tirti. Donatas Malaškevičius (tos valdybos vadovas) "plaukioja" tik savo mažame "baseinėlyje".

Į radiją skambino žmonės. Vienas sakė, kad Tauragės Komisariatas yra visiška betvarkė. Dar sakė, kad šios viešos liaupsės - patyčios iš žmonių. Nėra Policija gera.
Kitas sakė, kad Policijasulaikė be kaltinimų, kankino, žadėjo išžaginti, o į skundą generalinio komisaro pavaduotojas Renatas Požela atrašė, kad kalti pareigūnai parašė, neva jie nekalti, todėl jie neva teisūs. Tai reiškia, kad jis perdavė skundą kaltininkams, nors pasirašė pats. Žmogus pavadino generalinį komisarą Saulių Skvernelį ir jo pavaduotojus gaujos vadais. Nereikia kažkur žemiau žiūrėti... Štai jie sėdi prie mikrofonų. Dar pritarė kitam žmogui, kad liaupsės yra patyčios.
Matyt, abu žmonės regėjo daug blogų komisariatų.
Berods, 2012 metų geguže irgi buvo radijo laida. Jos metu žmogus skambino, vadino visą Policiją tinginiais ir neišmanėliais. Sakė, kad netyrė nei vienos bylos. Manau - klastojo. Tą kartą tas pats Renatas Požela ženkliai nusiminė... ne dėl to, kad užjautė žmones, o kad pakliuvo nepatogiai, tikėjosi liaupsių. Jis tik paragino žmones stropiau skųsti.
Taigi dabar ir skundė jie... Bet pats Renatas Požela dangtso pavaldinius.
Aną kartą žmogaus paklausė: ką daryti? Tas jau emė sakyti, bet jį išjungė, net nepradėtą, nutraukė. Nes pavojinga leisti protingam žmogui kalbėti. Dar pasiūlys ką didžiai naudingą. Tarkim, keisti aukštus vadus. Gal tas vadas Renatas Požela pats mostelėjo ranka, kad išjungtų skubiai. Jis tik pridūrė, kad auka galbūt turėjo daug bylų jei taip šneka. Suprato, kad auka gali būti patyrusi, gali turėti įkalčius ir prieš vadus...
Dabar Saulius Skvernelis jokių pastabų apie kalbas nesakė, užsičiaupė pagaliau. O Lietuva išsižiojo... Ir toliau vėpsojo.
Skvernelio pavedimu žurnaliugos pasakė, kad "nekomentuos" ir nukreipė kalbą į gaisrines.
Saulius Skvernelis neveikė dėl šio pranešimo apie nusikaltimą. Tuo nusikalto, pažeidė BPK §2 - pradėti tyrimą iškarto.

Po šios viešai atskleistos veidmainystės Policija emė rengti visuomenei kiekvieno komisariato jo name ataskaitas, tokiom valandom ir dienom, kad žmonės nežinotų ir negalėtų. Apie tas ataskaitas padarė apklausą savo interenete. Joje užduoda kvailą klausimą: ar reikalingos ataskaitos, ar tegul Policija neatsiskaitinėja. Neklausia: ar ataskaitos - melagingos, apsimestinės.

2014.02.12, po tokios PD ataskaitos, Saulius Skvernelis nubėgo pas Prezidentę su "gera" ataskaita. Nors "Prezidentė" Genė Lukaševičienė sakė, kad ji nevertina pareigūnų.
Ataskaitoje jis nuslėpė aukščiau minetą pranešimą per Lietuvos Radiją apie savo ir savo pavaduotojo Renato Poželos nusikaltimus.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasidžiaugė, kad Policija neveikia, ir kad vaisingai neveikia naujoji senoji Imuniteto valdyba.

FNTT

Nuoroda:
Seimo Antikorupcijos komisijos tyrimo išvados apie FNTT
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/tai-ka-noretu-pamirsti-d.-grybauskaite-ir-kiti-neuzmirstuoles-akcijos-renge
2012.03.02. Ten ilgu ir nuobodu. Supainiojo Raimundo Palaičio vardą, galbūt tyčia, kad paieška internete nerąstų.
Rask valdišką tų išvadų nuorašą ir duok man.
Ten įdomu, kad Prezidentė Dalia Grybauskaitė neatsakė į komisijos klausimus. Jie yra rašto gale.

2012.03.12 Prezidentė atsisakė išspirti ministrą R. Palaitį už nusikalstamą sprendimą atleisti 2 Finansinių Nusikaltimų Tyrimų Tarnybos vadovus (FNTT).
Atvirkščiai, ji pati skambino Vitalijui Gailiui ir reikalavo, kad anas neteisėtai atleistų iš pareigų savo pavaduotoją Vytautą Giržadą:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/naglis-puteikis-kodel-tevynes-sajunga-neturetu-remti-dalios-grybauskaites
Anas atsisakė. Tada ji reikalavo, kad jį patį su tuo pavaduotoju neteisėtai atleistų iš pareigų Raimundas Palaitis.
Ten Naglis Puteikis primena ir daugiau Prezidentės Dalios Grybauskaitės pražangų bei nusikaltimų.
Visos žurnaliugos Naglio Puteikio kalbą nutylėjo.

Liberalų ir Centro sąjunga yra ministro R. Palaičio savininkė. Tai viena iš nusikaltėlio daugkartinio Vilniaus mero Artūro Zuoko partijų. Gintautas Čaplikas - jos pirmininkas - viešai džiūgavo, kad Prezidentė atrišo jiems rankas. Pliurpė. Vis ragino nedaryti ministrui Seime nepasitikėjimo balsavimo (interpeliacijos).
Vis bruko užuominas, kad vietoj to reikia užsiimti stambiais projektais, stambiais pinigais: atomine elektrine, dujų terminalu. Verkšleno, neva per ginčus pamiršo apie juos. Šitaip galima būtų pateisinti bet ko nutylėjimą.
Tai - šantažas. Jis viešai, bet užslėptai grasino, kad sutrukdys pasipelnyti iš jų Konservatoriams. Ragino "ramiai" užbaigti tuos "bendrus darbus".

Vyriausybės vadovas Andrius Kubilius ėmėsi atšaukti ministro R. Palaičio nusikalstamus įsakymus pats. Tą patį įsakė ir ministrui R. Palaičiui.

2012.03.13 VRM teisės skyrius pamelavo, neva jis to neturi teisės. Neva pažeistų Konstituciją. Neva tai gali tik administraciniai teismai.

Nuo kada vadovauja ne valdžia, o teismai?.. Tada gal valdžios visai nereikia?.. Bus vienvaldžiai teisėjai. Jie juk mėgsta rašyti esą vienvaldžiai.
Šitaip skyrius bandė atsiskirti, atsitverti nuo teisės ir pavesti ją savo gaujos nariams - teisėjams. Apie sukčių spręs tik pats sukčius. O jūs - nesikiškite.

Konstitucijos 96 straipsnis:
Ministrai, vadovaudami jiems pavestoms valdymo sritims, atsakingi Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldūs Ministrui Pirmininkui.
Jeigu ministras nevykdo pirmininko įsakymo, tada anas privalo teikti Prezidenteiatstatydinti (Konstitucijos 92 str.). Prezidentė ir pati privalėjo prašyti pirmininko, kad tas teiktų.

Tai reiškia, kad ministras tėra vyriausybės dalis. Jis nėra atskira savarankiška vyriausybė. Jam pareigos - tiktai patikėtos. Jam ir visai jo ministerijai pirmininko įsakymai yra privalomi.

VRM teisės skyrių reikia išvaikytižinių nebuvimą. - Atestacijos, arba kitokiu administraciniu, drausminiu būdu.

Prostitučių Mykolo Riomerio teisės universiteto dėstytuvas, profesorius Juozas Žilys tą pačią dieną irgi melavo, neva Vyriausybė ministrams nevadovauja.
Neva toks pirmininko įsakymas pažeistų jau pradėtų administracinių teismų viršenybę virš įstatymo. Mat atleisti FNTT darbuotojai jau apskundė administraciniam teismui.
Neva dėl tokio prieštaravimo reikia kreiptis į kitą gauja - Konstitucinį teismą. Ten juk sėdi jo buko proto broliai - teisininkai iš to paties Universiteto ir visokie kiti pareigūnai nusikaltėliai.
Konstitucinio teismo baisi sudėtis.
Juozas Žilys pasiūlė tai, kuo pats dirbo. Jei dirbtų melžėju, tada pasiūlytų melžti sprendimą. O dirbo jis Konstitucinio Teismo pirmininku 1993-1999 metais.
Kuo greičiau reikia pašalinti Juozą ŽilįRiomerio teisės universiteto.
O kas šalins? Tie patys teisininkai?
Kuo greičiau reikia išvaikyti visą Lietuvos tariamą švietimą. Žmones reikia siųsti mokintis tik į užsienį.

Administracinis teismas nevadovauja valdžiai. Jis tik sprendžia administracinius ginčus, net teisingumą nevykdo šiuo atveju. Atšaukus sprendimą, neliks ir ginčo.

2012.03.15 buvęs vidaus reikalų ministras Raimondas Šukys irgi isikišo, pamelavo, neva ministrui įsakinėti negalima.
2007 metais R. Šukys atsistatydino iš Vidaus Reikalų Ministrų, kai policininkas automobiliu nužudė 3 vaikus. 2010 metais Prezidentė jį apdovanojo nauju portfeliu: sveikatos apsaugos ministras.

2012.03.16 Teisingumo Ministras Remigijus Šimašius irgi melavo, neva Vyriausybė negali atšaukti konkursą į FNTT vadovus. Irgi nutyli, kad visos ministerijos tėra vyriausybės padaliniai ir pavaldiniai.

Ministrų Pirmininkas Andrius Kubilius įsakė Raimundui Palaičiui atidėti konkursą į FNTT vadovus. Tas vėl nepakluso. Vien tai yra dar vienas pažeidimas. Bet A. Kubilius antrą kartą nebeprašė Prezidentės atstatydinti R. Palaitį. Tad nieko verta buvo jo vaidyba, neva nusikaltėlis ministras jam nepatiko.

2012.03.22 suįžulėjo FNTT darbuotojas Kęstutis Jucevičius. Jis pats sau pasirašė apibūdinimą (charakteristiką), ir pripažino save tinkamu dirbti FNTT vadovu.

  Tada pratylėjo ir jį pridengė, pateisino:
 • STT vadovas Žimantas Pacevičius. Nenaikino jo patikimumo pažymų.
  2012 metų gruodi jis persėdo į Vidaus Reikalų Viceministro krėslą. Ir vėl nenaikino nei įsakymų, nei apibūdinimo (patikimumo), nevarėFNTT darbo Kęstutį Jucevičių.
 • Sienų apsaugos departamento vadovas Antanas Montvila. Būtent jis parašė apibūdinimą. Jo neatšaukė.
  - Dėsninga. Juk sienų apsauga - nusikaltėliai. Raimundas Palaitis visada skatina, gelbsti tokius. Anksčiau priglaudė ir blogą sienų apsaugos tariamą generolą Saulių Tripeiką.
 • R. Palaitis jį ir paskyrė FNTT vadovu.

Visi jie nepaisė ir ankstesnės Kęstučio Jucevičiaus pražangos: pradangino kruvą slaptų dokumentų ir tai slėpė.
Jiems atrodo, neva toks žmogysta - patikimas. Jie juk nesako kam. Jis patikimas jiems. - Ne tau. Todėl aš neteisus, kai rašau žodį "nepaisė". Jie jį paisė. Būtent dėl polinkio nusižengti jį ir paskyrė vadovu.

Raimundas Palaitis padarė nusikaltimą: BK 229 str. - pareigų neatlikimas, neveikimas.
Atleisti pareigūną (iš FNTT) galima tik dėl jo veiksmų, o ne dėl prielaidų pagal prielaidomis pagrįstą kūno elektros matavimų tyrimą (poligrafą). Anas tyrimas tėra kažkieno "pirštų kombinacija". - Ne pačių pareigūnų neteisėta veikla.
2013.09.17 LVAT paskaitė šią mano pastraipą ir atkartojo mano žodžius: tyrimas "poligrafu" tėra prielaida. O aš maniau, kad teismai - nepriklausomi (nuo tautos). Gaunasi, kad jiems įsakinėju, laužau įstatymus. Žemiau rašau, kaip FNTT pareigūnų atleidimą pripažino neteisėtų.
Raimundas Palaitis privalėjo ištirti pačius tyrėjus. Gal jie patys ir atskleidė slaptus duomenis, kuriais kaltino atleistus darbuotojus. Gal jie klastojo matavimus. Jis to neveikė. Jis tik formaliai parašė, neva "elektros" pakanka atimti leidimus dirbti su slaptais duomenim.
Jei ministras to nesuprato, jis dar privalėjo vykdyti ministro pirmininko įsakymą atšaukti savo įsakymą dėl FNTT darbutojų atleidimo. Jis ir to neveikė. Tai - antras neveikimas, nusikaltimas.

Dabar gaunasi, kad tyrimas nebaigtas ir vargu ar vyks, o pareigūnai jau atleisti. Būrimas iš elektros atstojo tyrimą. Turiu omeny tyrimą dėl duomenų atskleidimo. Tai - ne tas pats ką siūlau aš: tirti pačius tyrėjus.

Patys gi blogiečiai elgiasi priešingai. R. Palaitis į jokius būrimus neatsižvelgė. Paskyrė FNTT vadovu Kęstutį Jucevičių. Tas pasirašė pažymą apie savo paties patikimumą. Dar pradangino slaptų bylų šimtą. Ir kantriai laukia išvadų ir tyrimų pabaigų. (Skaityk žemiau.) Nevijo savęs iš darbo, net kai Vyriausioji Etikos Komisija jam paaiškino, kas ir be jos aišku: jis supainiojo savo ir viešus rūpesčius (interesus).

2012.03.26 tariamas ministras R. Palaitis atsistatydino. Iki tos dienos jam reikėjo vilkinti tam, kad FNTT ir kituose padaliniuose spėtų sunaikinti įkalčius. Blogo vadovo sodinimas į krėslą pagelbėjo. Bet nelabai reikšmingai.
Kęstutis Jucevičius ir be to jau buvo likęs vyriausias pareigūnas FNTT.
Naikinti įkalčius galima ir po gero vadovo nosimi.
Svarbu buvo blaškyti tautos dėmesį.

Jo krėslą pašildyti, pasaugoti sėdo tas pats Raimondas Šukys. Jis jame jau sėdėjo iki 2007 metų. Atsistatydino dėl savo aplaidumo. Kai Policininkai automobiliu nužudė 3 vaikus. Todėl į jokį krėslą daugiau neturėtų patekti. Jei išeini, tai ir išeik visam laikui, o ne tam kartui. Bet tai tėbuvo moralės vaidyba, vienkartinis mostas, ženklas: Štai aš išeinu, nes esu blogas! Atsižymėjau, kad išejau. Dabar tęskime.
Ir tęsė: saugojo FNTT ir kitus VRM pavaldinius nuo atskleidimo.

2012.04.12 Prezidentė R. Palaičio vieton paskyrė dar vieną nusikaltėlį Artūrą Melianą. Jį įgaliojo sedėti tame krėsle nuo sekančio pirmadienio 2012.04.16.
Ji jo neklausė ar jis vykdys įstatymą ir kaip. Ji tik aklai paskyrė.

Tas tuoj pasakė, kad ankstesnius nusikalstamus R. Palaičio sprendimus reikia gerbti. Nusikalstamus teismus irgi neva reikia gerbti. Jei jau vyksta teismas dėl tų FNTT darbuotojų, tada neva įsakymo atšaukimas būtų teisingumo vykdymas, kuris dabar neva priklauso ne VRM, o tik teismui.

Kol vyksta šis kėdžių stumdymas, nusikaltėliai ramiai toliau slepia įkalčius FNTT.
Artūras Melianas davė jiems 30 dienų. Per tą laiką minėtas VRM teisės taikymo skyrius turi pasiūlyti kaip nebausti Kęstutį Jucevičių po Etikos Komisijos pamokslo. Kaip miniu aukščiau, visą tą laiką anas lauks... nurodymų ką slėpti. Po to ir pats ministras dar pusę metų "spręs" kokį siūlymą pasirinkti... o tuo metu vis slėps ir slėps įkalčius.

Bet ministras Artūras Melianas ilgai nelaukė. Bijojo sulaukti griežtesnių siūlymų. Nubaudė Kęstutį Jucevičių anksčiau. Bauda - švelniausia: įspėjimas (daugiau neįkliūti).

Ir ministrų pirmininkas Andrius Kubilius ir jo pavaldinys ministras Artūras Melianas greitai ir patogiai "pamiršo" dėl ko atsistatydino ankstesnis ministras Raimundas Palaitis: jis nevykdė pirmininko įsakymo atšaukti ministro įsakymus, kuriais atleido iš pareigų 2 ankstesnius FNTT darbuotojus ir paskyrė naują vadovą Kęstutį Jucevičių.
Ministras Artūras Melianas ir toliau nevykdė pirmininko įsakymo. Iš jo to niekas nebereikalavo.

2013.09.17 LVAT paskaitė šį mano straipsnį ir atkartojo mano žodžius keliom pastraipom aukščiau: tyrimas "poligrafu" tėra prielaida. Grąžino į darbą FNTT direktoriaus pavaduotoją pulkininką Vytautą Giržadą. Kito dalyvio - Vitalijaus Gailiaus (dabar neveiksnaus Seimo nario) - atleidimą jau pripažino neteisėtu anksčiau. Naujas Vidaus Reikalų ministras Dailis Barakauskas (Darbo partija) pezėjo, kad neleis Vytautui Giržadui grįžti į FNTT, kol tas neatgaus leidimo dirbti su slaptais popieriais. Bet to leidimo jis neteko būtent dėl neteisėto poligrafo. D. Barakauskas užklausė leidimo Valstybės Saugumo Departamentą. Kažkuris iš ten pasakė viešai, kad klausimas priklauso ne jiems, o pačiam ministrui. Nes leidimus išduoda jis pats. Būtų nesąmonė, jei pareigūnai juos išdavinėtų patys sau. Juk leidimus iš ministro gauna ir VSD.
2013.09.18 ministras nurimo ir parašė įsakymą priimti Vytautą Giržadą atgal dirbti FNTT.

Vitalijus Gailius tuo metu jau buvo Seimo nariu.
Kaip teisės ir teisėtvarkos komiteto narys jis pasirašė melagingas pažymas neva neturi blogų žinių iš žmonių apie nusikaltėlius teisėjus Vytą Milių 2013.10.16 ir Vytautą Zelianką 2013.12.18. Kai Vytas Milius prasmuko į Konstitucinį teismą, žmonės pasipiktino. Tada galbūt Vitalijus Gailius sutrukdė Vytautui Zeliankai prasmukti į Aukščiausiąjį teismą.
Bet Vitalijus Gailius nieko nedaro, kad pašalinti Prezidentę Dalią Grybauskaitę už tai, kad ji žinomai melagingai aukština šiuos teisėjus; juos bei gausybę kitų teisėjų dangsto; už jos neteisėtą įtaką FNTT atžvilgiu.
Neveikia jis todėl, kad bijo likti be darbo, kai baigs darbą Seime. Jis juk nieko kito nemoka, negu valdišką darbą.
Į Seimą jis pateko per Zuokišką partiją "Liberalų Sąjūdis". Anie tariamai atsiskyrė nuo Zuoko kadaise. Bet išliko nusikaltėliais. Zuokui talkina slapta.
Vitalijus Gailius skelbia, neva neįstojo į tą partiją, neva yra nepriklausomas nuo jos.
Viešai jis puoselėja nekaltas, kvailas viltis, lengvai tiki (naiviai) neva teisme įmanoma apsiginti nuo valdžios. Todėl jis balsavo už tai, kad atimti teisinę neliečiamybę "pedofilų teisėjai" Neringai Venckienei.
Mes puikiai suvokiame, kad ji neturėtų jokios galimybės apsiginti, o gal net ir likti gyvai. Todėl ji pabėgo.
Galbūt Vitalijus Gailius lengvai pasitiki teismais dėl savo ir Vytauto Giržado bylų. Nors keista, kad jie jas laimėjo. Be nusikalstamos naudos valdžiai taip nenutinka. Tad kas žino, kokias viltis jis puoselėja paslapčia?..
Vitalijus Gailius savo pagrindinį skriaudiką Raimundą Palaitį kvailai, patikliai (naiviai) vadina nabagu. Matyt vaizduoja, neva anas nesupranta ką daro. Tuo tyliai teisina, kad jo nepersekioja. Nors gavo pakankamai žinių apie ano nusikaltimus ne vien FNTT atveju.
Kažkokį veiksmo vaizdą Vitalijus Gailius sukurti bando. 2013.10.08 bandė daryti komisiją aiškintis kas neteisėtai vadovauja pareigūnams. Bet juk nepadarė. Savo siūlymą jis grindė tik FNTT atveju. Nutylėjo kitus baisius aukščiausių pareigūnų ir šalies vadovų nusikaltimus paprastiems žmonėms, apie kuriuos jis tom dienom sužinojo. Net neužsiminė niekaip. Juk tai ženkliai sustiprintų Seimo norą daryti komisiją. Jis mažai skiriasi nuo kitų Seimo narių. Anie irgi sužinojo, bet tylėjo.

Liberalų ir Centro sąjunga yra visų trijų ministrų R. Palaičio, Artūro Meliano, Raimondo Šukio savininkė.
Tai viena iš nusikaltėlio daugkartinio Vilniaus mero Artūro Zuoko partijų.

Iš kur atsirado Zuokiškas nusikaltėlis Raimundas Palaitis.

Nuoroda:
Palangos atvirą vasaros estradą griaus
2013 metai. Statys naują uždarą dėžę už 25 mln. Litų. - Kitas meras vis niokoja Palangą.

Gandai sako, kad Raimundas Palaitis seniau buvo Palangos meru. Todėl Palanga jo nekenčia.

Nežinau, bet manau tai jis negrįžtamai sudarkė Basanavičiaus aleją: iškirto įspūdingus medžius; išrovė žavingą akmenim mūrytą krantinę, užpylė ją nuobodžiu, griozdišku betonu, kaip geldų aikštelėje; paklojo keramikines plyteles, kaip pirtyje.
Tik chloruoto vandens į jūrą nepripylė. Tiek pinigų nesugebėjo pavogti.

Šio pikto darbo braižas panašus į Zuoko: Basanavičiaus aleja dabar primena Gedimino prospektą. Nepaisant sirtumo: aleja dabar panaši į pirtį, o prospektas - į biliardo stalą. Jie panašūs savo Ispanišku lygumu. Galbūt jie sėmėsi blogo įkvėpimo ne vienas iš kito, o iš susižavejimo, kuris apėmė valdiškoje "poilsinėje" kelionėje į šiltus kraštus. Dabar ne tik grindinys, bet ir nauji namai dažnai pietietiški. Seniau didikai mėgdžiojo Italijos klasiką. Dabar piemenys mėgdžioja Ispanijos dėžes.
Reiškia Artūras Zuokas suniokojo ir Palangą.
Žmonės kalba, neva kalbos apie Artūrą Zuoką neįdomios tiems, kas negyvena Vilniuje. Bet jo partijos mėgdžioja jį visur. Jos yra Savivaldybėse, Seime, ministerijose. Jos yra visos Lietuvos partijos.
O Vilnius yra visos Lietuvos sostinė. Jis priklauso ne vien tiems, kas ten gyvena.

Gandai sako, kad tai jis panaikino "bobų pliažą". Iškėlė jį toli. Ten maniakai ir vagys lengviau patenka ir terorizuoja moteris. Senoje vietoje upė buvo aiški riba. Naujoje riba nematoma.
Už tai Raimundo Palaičio nemėgsta Palanga.

Pridirbęs blogą, jis pabėgo gyventi į Klaipėdą.

2008 metais jis tapo Vidaus Reikalų Ministru. Partija Liberalų ir Centro sąjunga jį pasiūlė (A. Zuoko partija). Matyt jis yra jos narys. Iš ten pat kilo ir sekantis ministras, nusikaltėlis Artūras Melianas.
Tuo metu nusikaltėliai jau užgrobė visą Policiją. Tas darbas jau užbaigtas.
Jo užduotis buvo išlaikyti padėtį, palikti nusikaltėlius Policijoje, neleisti juos šalinti.
Jis ją gan sėkmingai vykdė. Dėl keleto viešų atvejų atsistatydino vos keli vadovai. Jų vieton sėdo jų statytiniai. Esmė nepasikeitė.
Dauguma blogų išliko ir toliau atrinkinėjo į save panašius.
Už atstatydintus R. Palaitis atkeršijo, išvaręs keletą gerų.

Iš kur atsirado Zuokiškas nusikaltėlis Artūras Melianas.

2006-2008 metais Artūras Melianas buvo Vilniaus apskrities viršininko pavaduotoju.
Viršininkas ten buvo nusikaltėlis, visos Lietuvos komjaunimo pirmininkas Alfonsas Macaitis. "Komjaunimas" - komunistinis jaunimas.
Tai Komunistų partijos "giminė".

Ir Vilniaus apskritis ir Komjaunimas buvo nusikalstamos oranizacijos. Tuo viskas pasakyta.

Vilniaus apskritis tariamai tikrindavo nusikalstamus žemės planus, prižiūrėjo teritorijų planavimą. Tikrovėje ji juos dangstydavo.

1997-2000 metais buvo Vilniaus Savivaldybės Taryboje.
2000-2004 - Seime.
- Paprasčiausiai buvo.

Vidaus Reikalų Ministru ji pasiūlė nusikaltėlio Artūro Zuoko partija Liberalų ir Centro sąjunga. Iš ten pat kilo ir ankstesnis ministras, nusikaltėlis Raimundas Palaitis.

Artūras Zuokas bičiuliavosi su Artūru Melianu, kol tas buvo ministru.
2012.09.06 pastatė jį į elektrinį vežimėlį, savo, ar iš VRM, ir atriedėjo abu į olimpinių nugalėtojų ir jų geldų sutiktuves Rotušės aikštėje, Vilniuje.
Ten Artūras Zuokas išgirdo netikėtą: negausūs žmonės šūkavo, kad jis nešdintųsi, netrukdytų savo pliurpalais. Vadino jį blogu. 2012.10.14 visos jo partijos visai pralaimėjo rinkimus į Seimą, negavo nei vieno krėslo.

Ekologinė policija gaudo tik drugelius.

2012.06.12 Policijos Departamentas pagaliau sulaikė Vilniaus VPK ekologinės teisės pažeidimų prevencijos skyriaus viršininką Vladimir Jankoit.

Anas visą darbo dieną markstėsi į taršą, augalų ir gyvunų naikinimą, žemės niokojimą. Taip siautėjo ir paprasti žmonės ir statybininkai. Buvo visai neįmanoma prisikviesti. Geriausiu atveju jis siūlydavo skundikams skųsti pažeidėjus Vilniaus Savivaldybei ar Aplinkos Apsaugos Departamentui (Vilniaus RAAD). Nepaisė, kad anie jau nusikalstamai neveikė. Iš esmės siuntė atgal pas vienus iš kaltininkų. Pas tuos, kurie kaltus dangsto.

Už ką šį kartą jis įkliuvo niekas nesako. Matyt nusikaltėliai pešasi. Baudžia vienas kitą, tik kai pykstasi. Kitaip ir toliau vienas kitam leistų sukčiauti. Sako tik: piktnaudžiavimas (BK 228 str. 1 d.) ir kiti su juo susiję nusikaltimai.

Po kurio laiko pasidomėjau kita byla:
Ekologinė policija prekiauja valdžios duomenim apie nusikaltėlius. 2012 metų vasarį pardavė juos buvusio STT vadovo sūneliui.
Gal būtent už ta prekybą ir suėmė Ekologinės policijos vadovą.
Liudna. Maniau, kad jį suėmė už ekologinį nusikaltimą. Dabar suprantu, kad už prekybą duomenimis. O ekologija vis niekam nerūpi. Todėl ji toliau neveikia.

 • Miroslav Pažusinski. Prevencijos grupės Vyresnysis specialistas, komisaras inspektorius. Laikinas vadovas po V. Jankoit suėmimo.
 • M. Lisauskas. Pastumdėlis. Rengia jam raštus, kai anas tingi pats ką išgalvoti.

Į V. Jankoit krėslą pasodino laikiną įpėdinį Miroslav Pažusinski. Tas su pastumdėliais tebegaudo drugelius. Kol vėl nesusipeš su bendrais.
Į pranešimus atsakinėja paprastai: pažeidimų neradome. Tai vienintelė tiesa. - Nors ir apgaulė. Juk jis nieko neieškojo.

Drugelius jie gaudo ne tokius, kokius manai. - Ne žvėrelius tokius, o žmones, dažniausiai moteris, kurie parduoda lytį.
Kad jos atitiktų "ekologinį" pavadinimą, jas pavadino "plaštakėmis".
Manau, jas turėtų gaudyti paprasta Policija. O gal išvis neturėtų. Ekologinė policija turėtų saugoti ekologiją.

Policija prekiauja narkotikais.

Kaip ir visos valdžios įstaigos, ši mažina valstybei naštą, papildo savo kišenes iš verslo, o ne vien iš valstybės. Melžia visuomenės "atmatas".

2013.01.23 PD imuniteto skyrius sulaikė 4 Šiaulių VPK organizuotų nusikaltimų ir narkotikų kontrolės skyriaus pareigūnus. Tame tarpe skyriaus viršininką.
Komisariato vadovus kažkodėl nesulaikė, lyg jie per narkotikų kvapą nieko neužuostų kas panosėje vyksta.

2013.01.25 po rinkimų naujas Vidaus Reikalų ministras Dailis Barakauskas pasakė, kad vadovus reikia paleistipareigų.
Generalinio komisaro Sauliaus Skvernelio neįvardinti atstovai pasakė, kad neskaitė ką ministras rašo. O žodžiais netiki. Spręs kai tuos žodžius gaus raštu.
Vengė patys, be įsakymų, taikyti savo smarkiai šlovinamą "vidinį įsitikinimą", uoliai veikti, šalinti viršininkus.
2013.01.29 jau kalbėjo pats generalinis komisaras: kol neįrodė viršininkų kaltės, tol jų nešalins. Nei baus nei nušalins. Nepagautas - ne vagis.
Ministras Dailis Barakauskas vengė šalinti jį iš pareigų už tai, kad tų pareigų vengia. Tuo pats nusikalto.

Dar daug Komisariatų lieka paversti kalėjimais. Užtruksime šimtą metų. Per tą laiką išdygs naujos valdiškos narkotikų prekybos vietos. Taip ir eisime ratu.

Pavyzdžiui, Vilniaus 3 PK yra itin teisėsaugos pamėgta nusikalstamų paslaugų verslovė. Ten jie kiša viską, ką reikia suklastoti.

Štai, nedidelis pranešimas, kad 3 PK prekiauja konfiskuotais narkotikais:
http://www.konferencijos.lt/pipermail/dviratis/2005-November/000301.html
Jie jau daug metų laukia eilės pertvarktyti save į kalėjimą. Pastatą atnaujino. O kalėjimo apsaugą paskirti pamiršo. Tad nusikaltėliai save prižiūri patys.
Šių nusikaltėlių buvusi viršininkė Liucija Borusevičienė nuėjo į valdžią pati savęs prižiūrėti į Rolando Pakso partiją. Ją rasi nuorodoje į 3PK.

Policija prekiauja pastatais. Verčiasi netikromis statybomis.

Nuoroda:
Valdžia apsigyvena neteisėtuose butuose
Jie niokoja gamtą ir miestą.
Per ten rasi ir daugiau prekybos pastatais.
Rasi ir krizės švaistymą, pinigų deginimo vajų nepritekliaus metu, gaisrą. - Be jokių gaisrininkų ir gesinimo.

Vilniaus 1, 5 ir berods 2 PK senoviniai pastatai apleisti, tušti nuo 2011 metų (Kalvarijų, Kosciuškos ir Mindaugo gatvėse atitinkamai). Neva trūksta pinigų juos taisyti. Neva išvis taisyti neįmanoma.
Užtat stebuklingai atsiranda pinigai juos parduoti, nupirkti naujus, o skirtumą padėti į kišenę.
Kažkam stebuklingai atirąs pinigų pastatus sutaisyti.

Atitolino komisariatus nuo nusikaltėlių. Pavyzdžiui, 1 PK seniau buvo greta narkotikų prekeivių Šnipiškėse, prie Kalvarijų turgaus. Tekdavo nuolat tvardytis, negaudyti prekeivių, valkataujančių vaikų, dykinėjančių chuliganų.
Dabar Komisariatas yra toli nuo pagundų dirbti - Žirmūnų gale.
5 Komisariatą, kuris buvo priešais Kalnų parką, berods prijungė prie 1-jo.
2-sis išvis nežinia kur dingo. Jis buvo namo kieme. Seniau į pagrindinį namą įkėlė 3-jį, kol ano pastatą taisė. Maždaug 2008 metais 3-jį PK iškėlė atgal į Pylimo gatvę. Paskui matyt iškėlė ir 2-jį.
Joks tai taupymas. Tai - valstybės turto švaistymas. Priedanga naujų patalpų pirkimams. - Pinigus gramdo.
Pareigūnų kelionės į įvykius ilgėja. Jie mažiau pažįsta vietovę.
Bet kurio komisariato pareigūnai painioja net ir gerai jiems pažįstamų ir arti esančių rajonų išdėstymą. O šituos iškėlė atokiau.

2013 metų sausį kažkas sulaikė PD 3 pareigūnus, kurie prižiūrėjo ūkį. Anie iššvaistė 3 milijonus litų tariamiems statybų darbams, kai taisė kitus pastatus. Dabar reikia suimti ir likusius.
Už tuos pinigus galima buvo grąžinti policininkams neteisėtą skolą už viršvalandžius, arba sutaisyti jiems pastatą, arba pasamdyti sąžiningus tyrėjus bent kelis, kurie moka dirbti ir išmano teisę.

Policija išseko pinigų.

Prekiauti įmanoma ir pinigais. Išpardavė. Neliko. Tada pradėjo pardavinėti tautą, kad duotų pinigų. Juos perparduos...

Begalinės statybos yra didelis pareigūnų pinigų ėdrunas. Bet jie patys švaistymą pateisina. Sako neva švaistyti būtina. - Pažanga. Po to ubagauja ir teisiasi su valstybe, o ne su savimi. Nes juk patys iš statybų ir pelnosi. O kiti tik vėpso ir teisiasi vis. Nors jiems visai netoli iki kameros. Galėtų įgrųsti į ją kelis viršininkus ir tariamus bendradarbius. Nebijokite kaltinimų neteisėtais veiksmais. Jums ne naujiena neteisėtai kalinti nekaltus žmones. Kalinkite ir kaltus.
Tai rašau straipsnyje apie padėtį jūsų šalyje, skyriuje apie puotą krizės metu.

Didžiausias pinigų siurblys yra patys pareigūnai: jų klastotės. - Masiškos.
Jiems nelieka laiko darbui. Daugiau negu pusė tariamų pareigūnų "dirba" tuščiai ir ėda pinigus.
Dar jie prisiprekiavo pastatais, geldomis, narkotikais, duomenim, elektriniais vežimėliais. - Nesėkmingi, nuostolingi valdiški "verslininkai" (valstybei, o ne sau).

Visa tai išsekino valdžios ir Policijos iždą tiek, kad jie paskelbė, kad nedirba (dirba niekus) ir nevyksta į iškvietimus neva dėl to, kad nebėra ką grobstyti. Nors jie nedirbo ir anksčiau. Niekas nepasikeitė.
Kai neatvyko į iškvietimus, tai jie pražiopsojo 3 žmonių nužūdymus per 2 atskirus įvykius per savaite. Todėl sekančią savaitę 2013.03.19 naujas ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius (Komunistas) pažadėjo duoti pravalgyti papildomus 3 mln. litų ir statyti naujus komisariatus Vilniuje ir Klaipėdoje. Į tuščius juk nenori grįžti tuščiomis kišenėmis.
Nurodau į pasaką tame pačiame krizės puotos sąraše. Čia puslapis - ką klastoti. Ten puslapis - ką daryti.
Ten pasakoju ką Policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis privalo areštuoti, kad pinigų Policijai ir visai šaliai staiga atsirastų.
Neveikimas yra jo nusikaltimas.

Busimas kalinys Vilniaus meras Artūras Zuokas su bendrais valdininkais nekantrauja. Jie nesislapsto. Pasiduoda savo noru. Tik imk. Pinigus padėjo tiesiai priešais Vidaus Reikalų Ministeriją. Bet jų vis neima.
Tais pinigais iškirto ir perklojo Šventaragio gatvę.
Iš pinigų krūvos viršaus Policininkų naujam ministrui Dailiui Barakauskui rodo dailią, sutvarkytą špygą.

2013 metais tuo pat metu Artūras Zuokas rodo špygą ir pačiam Policininkų vadukui Sauliui Skverneliui pro Policijos Departamento langus. Prieš pat juos stato dėžę neteisėtai.

2013.03.26 Seimo nariai paskaitinėjo šį mano pranešimą ir nutarė pakrutinti Dailį Barakauską ir Saulių Skvernelį. Pakvietė pakalbėti. Jie ketino klausti kodėl Policija turi vis mažiau atsakomybės, kodėl nebevyksta į iškvietimus. Kaip pražiopsojo minėtus ir neminėtus nužūdymus.
Saulius Skvernelis į tai neatsakė. Jis Seimą užkalbėjo, kad Policijai per 5 metus sumažėjo pinigai 24%, 200 mln. Litų. Dabar jie gauna 622 mln. Litų per metus.
Trūksta pareigūnų, ypač patrulių.
Neaišku ar jų sumažėjo, per kurį laiką ir kiek, ar jis paprasčiausiai nori juos dauginti.
Manau, pareigūnų mažėjimo priežastis - ne blogos algos, o tai, kad išvaro nusikaltusius.
Dar jis pasakė, kad pareigūnai nebenori kentėti.
Jūsų aukos kenčia jūs. Tai ir jūs pakentėkite.

O kas kaltas? Juk tas pats, kuris nenori kentėti, labai noriai kenčia, kai jo bendradarbis greta daro nusikaltimus. Jei jūs vienas kitą suimtumėt, man nebūtų apie ką rašyti, o jums nebūtų dėl ko verkšlenti. Bet būti principingu - drovu ir baisu.
Policininkai - bailiai.

3 milijonai litų nuo visų Policijos pinigų sudaro vos ½%. Jie nieko nepakeis. Sugrauš per 2 dienas. Ne Policijai juos duoda. Pro ją pinigus tik praveš.
Saulius Skvernelis ir Algirdas Butkevičius bijo paprasčiausiai juos suvalgyti. Tenka prieš valgi "maitą" plauti per Policiją.
O juk taip smagu būtų neplautais snapais pasirausti po dvokiančių pinigų kalną. Nesidalinti trupiniais su kažkokia valstybe.

2013.04.11 Konservatorių partija irgi knysosi po purvinus ministro Dailio Barakausko baltinius. Kalbino jį pro juos. Uostė Policininkų naujas bet nebūtas algas. Draugiškai aptarė ir pasijuokė, kad pareigūnai be eilės praleidžia geldas per sieną.

Policijos tyrėjų dauguma - nemokšos.

Tai tu ir pati lengvai įsitikinsi, jei tik teks jiems ką pranešti.
Jie painios įvykių vietas, aiškins, neva įrodymų nereikia, neva jie nieko neparodys, neva tyrimo nereikia, nes neaišku ką gaudyti, painios parodymus, iškreips juos, vers pasirašinėti tuščiose lapuose, ir visą kitą pagal klastos būdų sąrašą. Nesvarbu ar tyčia, ar netyčia. Veiksmas - tas pats.

Jei išvaryti nemokšas tyrėjus, galima būtų pasamdyti dar daugiau mokančių. Nes vienas nemokša valgo už 3. Tai - sakant liaudiškai. O tikrovėje jie valgo už 3000000. Nes sužlugdo, "numarina" beveik visas bylas. Galbūt yra tokių, kurie žlugdo ne "beveik", o visas bylas. Tokie valgo už begalę - tiek kiek kėdėje sėdės, tiek ir suės.

Viršininkai ir ministrai ramiai į tai markstosi.
Dabar, po žemiau minėto pranešimo, apsidžiaugė progai išleisti pinigų "studijų krepšeliams". Kaltus bausti nesmagu. Tad nebaudė.

2013.01.22 nusikaltėliai Valstybės Kontrolė paskelbė, kad tyrėjais dirba visi, išskyrus teisės žinovus. Žinovų - mažuma.
Aš pažymiu ne sąvoką "teisė", o būtent "žinovė". Ji apima daugiau žinių: ir teisę ir tyrimą.
nesutinku, kad tyrėju būtinai turi būti teisininkas. Nes būtent teisės ir prostitucijos "Riomerio universitetas" atrenka ir rengia teisininkų gaujos narius.
Bet tikrai dauguma tyrėjų - niekiniai. Vieni - kvailiai. Kitų paprasčiausiai niekas nemokina. Labiau mokinti reikia ne teisės, o būtent tirti.

Policija prekiauja geldomis.

2013 metų sausį kažkas sulaikė PD 3 pareigūnus, kurie prižiūrėjo pirkimus.
Šitie padirbėjo geldų prekeivių atstovais. Patys sau pardavė jų geldas, brangiai. Patys buvo ir prekeiviais ir valdiškais tarnybinių geldų pirkėjais.
Paprašyk, gal ir tau parduos. Be švyturėlio bus nuolaida.

Juos suėmė. Tad gal tai ir nebus švaistymu. Jei tik pinigus grąžins, ir išgaudys visus kitus "prekeivius".

Policija nepripažįsta Respublikos.

Gal jie vis tarnauja Tarybų Sąjungai. O gal patys sau.

Yra policininkai, kurie neigia Stalinizmą. Policijos Departamentas nepaiso pranešimų apie tokius.
Dauguma neigia pareigą vykdyti įstatymus. Konstitucijos jiems irgi nėra, nebent ją prisimena, kai nori atsikalbinėti.

Nepažįsta jie ir paprastesnių, beprasmių, nenaudingų dalykų: "dainuškų" kažkokių...
Kažkokia moteris teismui pasakoja, kad tam gi teismui kažkoks policininkų vadovas M. Kabašinskas liudijo, kad nepažįsta Lietuvos Himno (tiesos.lt puslapis). Vėliau ir visi kiti policajai taip liudijo.
Nėra ir kalbos, kad pagal Himno Įstatymo §5 ir Valstybės pareigūno laikysenos instrukciją jie privalėjo įsitempti kaip styga ir atiduoti pagarbą.

Tai - viešai gerai žinomos tariamos pedofilų bylos tęsinys. Savo nuomonę apie ją ten parašiau. O ankstesnėje nuorodoje aprašomas minios vaikymas tikėtina, kad buvo neteisėtas. Policija dažnai verčia (provokuoja) žmones daryti pažeidimą, tada juo apkaltina. Muša, kankina, tyčiojasi irgi dažnai. Ten moteris pasakoja, kaip Policija nepalieka žmonėms kelio trauktis ir reikalauja trauktis. Ji nepasakoja, kad Policija nerodo antstolės vykdomojo rašto ir reikalauja netrukdyti jį vykdyti. Tiksliau: ne jį, o savo pačių neteisėtus nurodymus.

Pagalbos telefonas dažnai atsisako pagalbos.

Tu praneši, kad radai nusikaltėlius. Bet telefonas tave iškvočia ar matai juos tą akimirką. Jei nematai, nesiunčia patrulio ir siūlo skambinti vėliau.
Arba išklauso tave. Paskui sujungia su policija, kad tu ją nukreiptum. O ta klausia ko nori. Ir tu kartoji vėl. O nusikaltėliai dingsta.

2013.09.21 keli nusikaltėliai išžagino merginą netoli Panevėžio. Įgrudo ją į geldos bagažinę ir vežė. Ji kelis kartus skambino bendruoju pagalbos telefonu 112. Kalbėjo su Policija. Sakė, kad ją žada skandinti. Paskutinį kartą pasakė, kad užuodžia dumus. Tuo metu ryšys tariamai nutruko. Vėliau į Policiją paskambino liudininkai, pasakė, kad prie sodų dega gelda. Policininkai tariamai negebėjo gesinti patys. Užgesino tik gaisrininkai, kai bagažinėje rado smarkiai apdegusį merginos lavoną.
Šeštadienį, išeiginės dienos vakare, televizorius sugebėjo ištraukti Policijos generalinį komisarą Saulių Skvernelį. Jo paklausė: ar jis žinojo, kad "debilno" telefono be kortelės apytikrės padėties nenustato? Saulius Skvernelis tik pezėjo, neva Policiją kaltinti - nesąžininga, neva skambino ne jai, o pagalbos telefonui. Suvertė kaltę jam ir valdžiai, kuri taip sutvarkė. Vaizdavo, neva pirmą kartą nenustato padėties. Jis tik gynė save ir pavaldinius, užuot nubaudęs tuos, kurie nepasirūpino žmonių sekimu. Kai seka nekaltą žmogų, jį randa ir be kortelių, ir be telefonų.
Mes visada manėme, kad pagal bet kokio telefono skambutį galima rasti jo padėtį. Dar visada manėme, kad Policija klastoja visada. O tai reikštų, kad rasti telefono padėtį Policija nenorėjo. O tai reikštų, kad vėl nusikaltime gal dalyvavo jų "draugai". - Nesvarbu kurioje pusėje: vykdytojų, ar aplaidžių seklių. Gal todėl Policija ir negebėjo gesinti geldos su mergina viduje. Turėkime omeny, kad kitais atvėjais Policija dangsto prievartautojus, o kartais ir patys prievartauja:
Teisėjas Olegas Šibkovas pridengė prievartautoją policininką.
Kauno policininkai - prievartautojų advokatai. ("tiesos.lt" puslapis. Iš jo yra nuoroda į nedorą laikraštapalaikį, iš kurio, matyt, paėmė tą straipsnį. Neskatinu aš jo.)
Tad galime įtarti, kad dangstė ir dabar.
O gal šitaip pridengė kitą nužudymo priežastį. Tarkim, ji kažką žinojo apie pačius policininkus. Gal jie jai kažkaip nuskriaudė ir slėpė. Gal Policijai reikėjo, kad ta mergina pražūtų.
Keista, kad žudikai sadistai prievartautojai paaukojo geldą, sudegino. Varginosi eiti namo pėsčiomis ir dar apsvaigę nuo narkotikų. Keista, kad apsvaigę gebėjo vairuoti geldą. Keista kad Policija nesukėlė visos kariuomenės ir visų lėktuvų, malunsparnių, nereikalavo iš ryšių bendrovių debilno telefono padėties. Pasitenkino tuo, kad negavo. Juk kai VSD reikalauja tavo padėties, tai gauna iškarto, nepaisant kortelių. Patys ryšių bendrovės "Bitė" vadovai sakė, kad kitiems neįvardintiems gavėjams jie padėtį duoda. O pagalbos telefonas 112 neva tokių sąlygų nerašė.
Elektroninių ryšių įstatymo 68 str. 2 d. įsako pranešti padėtį pagalbos telefonui visada. Lietuvoje bendrovės kadaise vieniteliai visoje Europoje gavo valdžios pinigus milijonais, kad padėtį teiktų. Bendrovės "Bitė" ir "Omnitel" pinigus išleido, o padėties neteikė. Laužė įstatymą.
2009 metais kažkokia valdžia parašė melagingą ataskaitą Europos Sąjungai, neva pagalbos telefonas veikia pilnai, tame tarpe gauna telefonų padėtį.
Generalinio Komisaro Sauliaus Skvernelio pastangos suversti kaltę valdžiai - dėsningos. Tuo metu Policija ir greitoji pagalba vis stengėsi atsijungti nuo bendrojo pagalbos telefono. Nors jie privalo veikti su bet kokiu telefonu. Taip tikėjosi busimas nelaimes versti valdžiai. Policija dar vis skundėsi, kad išseko, nebėra pinigų švaistyti, nevyko į pagalbos kvietimus.
2013.09.21 naujas Vidaus Reikalų ministras Dailis Barakauskas įsakė padaryti bendrąjį pagalbos telefoną pavaldų tiesiai ministerijai, o ne gelbėjimo tarnybai. Tuo jis tik vaidina sprendimą. Gelbėjimo tarnyba jau yra pavaldi ministerijai, o pagalbos telefonas pavaldus jai. Ką beliks dirbti tarnybai, jei už visus dirbs ministras?.. Pavaldumas neturi reikšmės. Pareigūnai nedirbo. Tą ministras teisingai pažadėjo aiškintis. Bet užstojo Generalinį Komisarą S. Skvernelį. Suvertė kaltę tik telefono viršininkui ir ryšių bendrovėms.

Seimo narys Naglis Puteikis padarė tai, ką kiekvienai šitai skaitančiai ėmė magėti:
paskambino į pagalbos telefoną iš savo debilniko, kol stovėjo greta to telefono budinčios moters. ("tiesos.lt" puslapis. Iš jo yra vėl nuoroda į nedorą laikraštapalaikį, iš kurio, matyt, paėmė tą straipsnį. Neskatinu aš ir jo.)
Nei su kortele, nei be jos debilnas telefonas vietos nerodė, net iš paties pastato.
Nieko stebėtino. Jei nerodo, tai nesvarbu iš kur. Negi tave prievartaus tiesiai prie pagalbos telefono?.. Berods jis nuėjo į Panevežį. Jei nueitų į Vilnių, gal ir parodytų jam jo vietą.
Dar ten Naglis Puteikis pasakoja, kad tyrimo burį Panevežio Savivaldybėje kažkas panaikino (blogai, kad neaiškina kas).
Kažkas (matyt Ministerija) tiria pagalbos telefono neveikimą taip, kad nepakenkti ryšių įmonėms, kurios nedirbo. O tos, neva dalinasi pelnu su politikais, kurie jas dangsto.
Tyrimas - slaptas. Gal jie slepia, kad padėtį nustatyti įmanoma, bet ne kiekvienam, o tik tiems, ką seka, dažniausiai - neteisėtai.

Seimo narys Naglis Puteikis:
http://puteikis.blogspot.com/2014/06/nustatyti-kas-pavoge-112-sistemai.html
(Iš to puslapio yra vėl nuoroda į nedorą laikraštapalaikį, iš kurio, matyt, paėmė tą straipsnį. Neskatinu aš ir jo.)
vėl neaiškina kada vyko Seimo Nacionalinio saugumo komiteto uždaras posėdys.
Į jį neteisėtai neleido Seimo narės Aurelijos Stancikienės (partija "Drąsos kelias"). Neaiškina ar ji yra to komiteto narė ir kodėl jai galima būti posėdyje. Seimo Etikos bei procedūrų komisijos pirmininkas Valentinas Stundys pusę metų vengia nagrinėti jos skundą apie tai. - Dangsto Saugumo komitetą, bendrininkauja.
Naglis Puteikis rašo, kad tame posėdyje sutarė neieškoti kaltų, kurie pavogė įrangai skirtus pinigus. Neaiškina ar tai yra prielaida.
Posėdyje dalyvavo neįvardintos specialios tarnybos, generalinė prokuratūra, šio komiteto nariai, "debilnų" telefonų įmonės Bitė ir Omnitel. Neįvardino nei vieno žmogaus.
Neaiškina kokiu tikslu, kas, kaip spaudė ryšių įmones. Kam būtent nepasidavė įmonė Tele2, kai nupirko įrangą, kuri nustato skambučio vietą. Neaišku ar kažkas vertė tos įrangos nepirkti.
Naglis Puteikis siūlo keisti (išvaryti) tik pusę Komiteto narių (neįvardino), generalinį prokurorą ir Valentiną Stundį. Neva tik tuomet kažkas tirs kur dingo pinigai įrangai. Jis tyli, kad reikia išvaryti iš darbo ir neįvardintas specialias tarnybas, kurios dalyvavo neteisėtose posėdyje ir susitarime.
Jis vis vengia apie tai pranešti nusikaltėlei prezidentei Daliai Grybauskaitei. Nes ji atsisakytų išvaryti generalinį prokurorą Darių Valį. Praverstų išvaryti ir visus jo pavaduotojus nusikaltėlius. Tada tektų kelti jai apkaltą ir atstatydinti. Naglis Puteikis vengia apkaltos Prezidentei. Jis ją man žadėjo tik apsimestinai. Tai miniu nuorodoje apie jį.

Teisingumo Ministerija.
Remigijus Šimašius - Teisingumo ministras.
Tomas Vaitkevičius - viceministras.

2012.04.11 nusikalstama STT krėtė nusikaltėlio Vilniaus Apygardos teisėjo Ryšardo Skirtuno kabinetą. Pas jį rado 30000 Lt kyšį už kontrabandos vežėjų dangstymą.

  Remigijus Šimašius tik guodėsi, kad:
 • Tai - smūgis teisės sistemai.
 • Sistema ne pūva, o gyja.

Jis tik nepasakė kas smogė ir kam.
Aš pasakysiu: smūgis nusikaltėliams. Štai kas jam apmaudu. Jei sistemoje dirbtų 1 nusikaltėlis, jo sulaikymas nebūtų joks smūgis jai. Nes tai, kas sugedo, nesugenda labiau. Supūvusį sistema negali pūti, ar gyti. Jos paprasčiausiai nėra. Yra tik jos priešingybė.
Yra blogas pareigūnas. Bet kitas yra geras. Jie nėra vienas asmuo. Nėra taip, kad kažkas pūva ir kitą užkrečia.
Smūgis sistemai yra tik jeigu visa sistema tokia, ir ją bando ardyti. Tik jeigu visi pareigūnai blogi.

O "smogė" irgi nusikaltėliai. Vargu ar tai buvo teisingumas. Varžovai susidorojo. Todėl jis nepasakė kas būtent gyja - teisingumas, ar gaujos.

2012.08.28 kažkas atskleidė švaistymą ir grobstymą kalėjimų valdyboje.
Remigijus Šimašius vėl guodėsi, neva vargu ar kas pralobo. Todėl - nebaisu.
Sutinku. Šiais laikais tai - ne pinigai. Tegul juos palieka sau. Tegul tęsia šiuos ir kitus "darbus".
Pati ta jo prielaida galėtų atstoti tyrimą. Nereikia aiškintis ir bausti.

Turinys:
Dangstė antstolius.
Išdavė Baltarusijos laisvės gynėjus.
Slopino Antikorupcinę Konstitucinę Partiją.

Dangstė antstolius.

Nuoroda:
Seimo Kontrolierius pridengė teisingumo ministrą Remigijų Šimašių.
Šioje antstolių byloje. Ir Tomą Vaitkevičių, ir jų pavaldinius. Ten dar truputį rašau ir apie antstolius.

2011 metais gavo Tomas Vaitkevičius žinią apie neįtikėtinai įžūlų antstolių sukčiavimą.
Jis pamelavo, neva tik teismas sprendžia antstolio veiklos teisėtumą.

Nutylėjo, kad pats Ministras pagal Antstolių Įstatymą privalo vertinti antstolio pažeidimus, atestuoti juos, atestacijos išvadas pripažinti blogomis ir varyti iš darbo.

Viršijo įgaliojimus. Anstolį vertina ir išvaro tik pats Ministras. - Ne pavaduotojas.

Nutylėjo, kad teismui galima skųsti, tik tai, kas pažeidžia vykstantį procesą. Jei suktą išieškojimą nutraukė, proceso nebėra, nėra ką atšautki, ir skųsti nėra ką.

Nutylėjo, kad auka jau nušalino visus teismus, nes prie klastočių prisidėjo visi. Todėl nėra kam skųsti. Antstolis sukčiavo sutaręs su teisėju.

Nutylėjo aukos reikalavimą sudaryti nepriklausomą tyrėjų grupę iš nenusikaltusių pareigūnų ir ištirti visus nusikaltusius pareigūnus ir tarnautojus iki viršiausių. Nes nenusikaltusių viršininkų nėra.

Vietoj to, parašė, kad Teisingumo Ministerija neatlieka tyrimų (baudžiamų bylų). To niekas jų ir neprašė. Ministerija organizuoja tyrėjų darbą. Štai ko prašė. Kiti - nušalinti.

Nutylėjo, kad auka jau nurodė, kad taisyklės (tame tarpe įstatymai) prieštarauja Konstitucijai, todėl negalioja. Nepaisė ir pagrindė dalį atsakymo jomis. Kitką pagrindė savo prasimanymais.

Nutylėjo ir visą kitą, ką negalėjo iškreipti bent kažkaip.

Atsisakė vykdyti reikalavimą keisti įstatymus ir atšaukti piktnaudžiavimui senatį, pritaikyti atšaukimą atgaline data. Rašė, neva senatis yra sukčiaus teisėtas lūkestis. - Ne bet kokio, o tarnautojo (antstolio).
Nutylėjo ar išvis siūlys iš įstatymo atšaukti senatį pažeidimams. Rašė tik apie jos atšaukimo taikymą atgaline data - neva negali.

Ministras Remigijus Šimašius gavo skundą apie Tomą Vaitkevičių.
Jį visą nutylėjo. Vietoj to paprašė antstolės paaiškinimo ir tuo pasitenkino. Perpasakojo jį kaip atsakymą. Kaltininkas rašo, kad jis teisus, reiškia jis teisus.
Pasiūlė prižiūrėti antstolį per teismą, kaip tariamai reikalauja CPK 594 str..
Nepaisė ką skundas jam sakė: kad išieškojimas jau nutrauktas. Nėra ką prižiūrėti. Nebėra proceso. Ne priežiūrą skundas prašo daryti, o vertinimą, arba atestaciją, arba abu. Išmesti anstolį iš darbo.

Nepaisė, kad skundas jau nušalino visus teismus ir visus paregūnus bet kuriuo atveju. Liko tiktai Konstitucija tiesiogiai. (Jos 6 straipsnis sako, kad ji taikoma tiesiogiai.)

Nepaisė, kad skundas pažymėjo, kad antstolių įstatymas draudžia (neleidžia) išmesti antstolį iš darbo be jo paties leidimo... arba dar ir be teismo sprendimo, kuris nebeįmanomas, nes išieškojimas nutrauktas. Nepaisė, kad įstatymą reikia taisyti. Tuo metu - taikyti Konstituciją tiesiogiai.

Nepaisė, kad yra tas teismo sprendimas, kurio antstolių įstatymo 13 str. 1 d. reikalauja, kaip drausmės bylos pradžios sąlygos apie antstolio procesinius pažeidimus. Mat visi išieškojimai baigiami tik su teismo sprendimu. Šiuo atveju - rezoliucija pagal CPK 630 str..

Nepaisė, kad Tomas Vaitkevičius nedirbo, neprašė antstolės paaiškinimo, kad jis nenorėjo juo tenkintis. Kad tuo pažeidė niekšų būdą. (Iš jų luomo nevalia šalintis. Privalai išlikti niekšu.)

Nepaisė, kad anas nenagrinėjo antstolių pažeidimų. Ministras ir pats nenagrinėjo. Jie - akivaizdūs. Bet jam kažkodėl prireikė, kad taip pasakytų teismas. Tik po to jis tariamai sutiktų drausmės bylą pradėti... Kam? Tirti tai, ką jau patvirtino teismas? O kas tada liks veikti tyrėjams? Tinginiauti?

Nepaisė nei vieno Tomo Vaitkevičiaus pažeidimo.

Nutylėjo galimybę, bei būtinybę atestuoti antstolį. Nes ji vyksta nepaisant pažeidimų pobūdžio - procesinis, ar neprocesinis -, nepaisant ar yra teismo sprendimas.
Jis tiktai išvardino pagrindus kokiais galima išvyti antstolį iš darbo (antstolių įstatymo 12 str.). Jų tarpe ir atestavimas. Na ir kas?.. Bet išvados nepadarė, kad tą atestavimą reikia daryti. Parašė, kad visame šiame ilgame sąraše nerado priežasčių.
Kaip gi tu atestavimą padarysi, jeigu jo nedarysi?..
Padaryk jį, ir priežastis išvaryti atsiras.

Nutylėjo, kad skundas paneigė Tomo Vaitkevičiaus atsakymą į siūlymus keisti įstatymus. Pavyzdžiui, skundas pagrindė, kad piktnaudžiavimui senaties atšaukimas atgaline data nepažeidžia teisėtų lūkesčių, nes išsisukti nėra teisėtas lūkęstis.
Ministras pamelavo neva Tomas Vaitkevičius jau atsakė. Gaunasi, kad tai, kas paneigta, yra atsakymas į savęs paneigimą. Reiškia skundą iš esmės perdavė kaltininkui, net jam neperdavus.

Skundas ragino ministrą taikyti Konstituciją tiesiogiai (6 straipsnis), nes visus įstatymus visi sulaužė, kurti teisę veiksmu, kaip tai daro ir nusikaltėliai pareigūnai, tik priešingai.
Ministras taip ir padarė įvykdė savo Konstitucinę teisę į ramybę: išmetė skundą. Po kelių dienų 2012.01.16 paskelbė, kad jis kuria teisę: pasiūlė keisti įstatymą, kad leisti tokius perdėm protingus, piktybiškus skolininkus persekioti amžinai, kad neišsisuktų. Vietoj antstolių tame dalyvautų jau visa valstybė. Padarytų skolininkų sąrašą (registrą). Naudodamos jį, visos valstybės įstaigos atsisakytų savo pareigos aptarnauti žmogų. Tame tarpe žadėjo kažkokius apribojimus kelionėms į užsienį.
Gera žinia tik ta, kad jis sakė, kad šitai sumažintų antstolių pajamas. Nebent iš to užsidirbs kiti.

Išdavė Baltarusijos laisvės gynėjus.

2011 metų kovo mėnesį kažkas Teisingumo Ministerijoje išdavė Baltarusijos diktatoriaus valdžiai jos priešininko Ales Beliackij banko duomenis.
2011.08.04 Baltarusiaiareštavo.

Tomas Vaitkevičius pateisino neįvardintą išdaviką, nusikaltėlį, neva Lietuva vykdo tik teisinį bendradarbiavimą, o ne Politinį.
Teisingai. Bet jis nutylėjo, kad Baltarusijos nusikalstama valdžia nepateikė jokių nusikaltimo įrodymų, kurį tariamai tiria. Tik tokiu atveju leista bendradarbiauti. Baltarusijos valdžia paprasčiausiai šniukštinėjo savo bendrapiliečio kišenes be jokio pagrindo. Tada jį areštavo.

Visa kita, ką Tomas Vaitkevičius pezėjo - irgi nesamonės. Net nenagriėsių. Pavyzdžiui, neva Lenkijos prokurorų ir Lietuvos ministerijos išdavysčių lyginti negalima. Neva Lenkus perspėjo, kad Baltarusių išduoti negalima, o Lietuvių - ne. Todėl teisingai Lenkus išvare iš darbo, o Lietuvių - ne. Na, neperspėjo nabagų, kad darbe dar ir dirbti reikia... Niekas nesupažindino su įstatymais, ar bent Konstitucija...

  Įvykis baigtas šitaip:
 • Viena valdininkė "pabėgo" iš darbo, kad jos nespėtų nubausti. Jos ir nebaudė.
  Tai Tarptautinės Teisės Skyriaus vadovė Aušra Bernotienė. Ji tik pavilkino, gavo algą.
  Jai nesvarbu. Valdininkai neapleido jos. Ją tuoj "įdarbino" Teismų administracijoje. Dabar dalins asmenų duomenis iš ten. Už tai ims algą. Kažkodėl jai niekas neuždraudė eiti valdžios tarnybą. Aš maniau, kad jeigu jau išvaro iš darbo už pažeidimą, tai tikrai išvaro. Ji liko darbe. Nėra skirtumo kurioje įstaigoje.
 • 1 skyrė nuobaudą: įspėjimą.
 • 1 nebaudė visai.
 • 2011.10.27 Lietuvos Banko vadovas (valdybos pirmininkas) Vitas Vasiliauskas atsisakė bausti bankus: SEB bei DnB Nord. Jis atsikalbėjo, neva įstatymas nepakankamai aprašo ką ir kaip daryti.
  Jis "pamiršo", kad yra Konstitucija, ir kad ji taikoma tiesiogiai (6 straipsnis). Yra ir Asmens Duomenų Teisinės Apsaugos Įstatymas (ADTAĮ).
  Jei kažkoks įstatymas neaprašo kokiu budu išreikalauti duomenis, tuomet Konstitucija ir ADTAĮ tikrai aprašo kaip juos neišduoti, apsaugoti.
 • 2012 metų birželį tarnautojų etikos komisija nutarė, kad Tomas Vaitkevičius ir dar 2 valdininkai iš teisės skyriaus įvėlė į tarnybą asmeninį rūpestį (supainiojo viešus ir asmeninius interesus). Mat jie paskui nagrinėjo savo pačių pažeidimus.
  Jei juos išvarys iš darbo, jiems 3 metus uždraus "dirbti" valdžioje. Todėl teisingumo ministras Remigijus Šimašius pezėjo, neva jokio pažeidimo nėra. Nesakė kodėl.
  2013.02.14 kažkuris Administracinis teismas neteisėtai panaikino ankstesnio teismo sprendimą, kad Tomas Vaitkevičius tikrai supainiojo rūpesčius.
 • Nebaudė teisėjos Jūratės Gaidytės-Lavrinovič už tai, kad parašė neprocesinį, neteisėtą popieriuką, įsakė SEB bankui išduoti duomenis ministerijai. Ministerija juos, kartu su kitais, išdavė Baltarusijos diktatoriams.

Negalėjo Baltarusijos valdžia areštuoti priešininką be žinių apie banko sąskaitas, nes matyt per visuomeninės organizacijos "Vėsna" banko sąskaitą sužinojo jo asmens duomenis: Ales Belecki.
Tiesa jis yra organizacijos vadovas. Todėl nesuprantu, kaip valdžia nežinojo ką areštuoti. Tu išsiaiškink, skaitytojau.

Negalėjo Teisingumo Ministerija nežinoti kas ta organizacija yra... Nesidomėti irgi neturėjo teisės. Ministerija netikrino kieno duomenis atskleidžia ir kam.

Seimo narė Vilija Abramikienė pasakė, kad Ministerija padarė blogai. Tokiai šaliai kaip Baltarusija teikiant duomenis dera tikrinti kiekvieną žmogų.
Sutinku, bet nevisiškai: reikia tikrinti visais atvejais, o ne tik Baltarusijai.

Jeigu kas nors nori tave pašniukštinėti, tai kažkas leidžia.
Netikrina kodėl, kas ir ką šniukštinėja. Dažnai tikrina, žino, bet leidžia tyčia.

Lenkija ir Čekija irgi išdavė Baltarusį. Bent Lenkija ilgai nedelsė: išvarė iš darbo 2 prokurorus, dar vieno veiksmus tyrė.
Lietuvos viršininkai tik vilkino, leido nusikaltėliams toliau neteisėtai dirbti ir imti atlyginimą.

Pagal Andriuko Korupcijos Įstatymo straipsnį Nr. 2.3, jei po pažeidimo gavai algą, ji - neteisėta. Tave privalo išvaryti, o algą privalai grąžinti.

Būtent šito išsigando Teisingumo Ministerijos Tarptautinės Teisės Skyriaus vadovė Aušra Bernotienė. Ji pavilkino, gavo algą. Tada "pabėgo", paliko darbą.
Nebedirbančio tarnautojo bausti drausmine tvarka nebegalima. Ji išsaugo algą, pensiją ir teisę "dirbti" valdiškai.
Iki pat atsistatydinimo dienos išdavikės vardą viršininkai slėpė. Jie ją gynė ir iki tol, ir po to.

Lietuvos ministrų pirmininkas A. Kubilius tik kartojo ką jam įteigė patys valdininkai: neva reikia ne bausti, o tik ieškoti kažkokių "sisteminių klaidų".
Jie teisingai jam įteigė: klaidas jie amžinai ieškos ir taisys, slėps iššokusias, ir toliau sistemiškai sukčiaus.
Niekas juk nesakė kurias klaidas...
Aš pasakysiu: klaida kad jie įkliuvo.
Suklydo Baltarusijos KGB, kai parodė suimtam žmogaus teisių gynėjui iš kur gavo apie jį duomenis. Galėjo susidoroti su juo tyliai. Niekas nesužinotų apie išdavystę ir apie išdavikus.

Kaltos ne tariamos "sisteminės klaidos", o tarnautojai. Komunistų revoliucijos vadas V. I. Lenin sakė:
Kadry rėšajut vsio.
(Rusiškai: Darbuotojai viską sprendžia.)
... Jie ir sprendžia, mus valdo, valdo valdžią, atsirenka sau į gaują narius, padorius išvaro.
Tereikia pasinaudoti jų pačių atlikta atranka - darbuotojų sąrašu. Jis yra jų gaujos sąrašas. Visą reikia išbraukti.

Užsienio Reikalų Ministras Audronis Ažubalis nustumė atsakomybę nuo savęs Baltarusiams. 2011.09.27 jis pasakė:
Atsakomybę turėtų prisiimti ne auka o pažeidėjas.
Gaunasi, kad Lietuvos valdžia yra auka. O aš maniau, kad auka yra Ales Beliackis, kurį Lietuva kartu su Baltarusija išdavė.
Bet supraskime ministrą: Lietuvos valdininkai tikrai yra aukos. Juk kaltų paieškos jų tarpe kelia jiems sielvartą (moralinę žalą). Kaltinti - draudžiama.
A. Ažubalis patvirtino: Lietuva [...] pripažįstama pasaulinės paramos Baltarusijos demokratizacijos epicentru. Todėl [...] būtent Lietuvos valdžia yra pagrindinis galimų ateities diversijų taikinys.
Reiškia ir išdavystė ir jos dangstymas buvo "parama". Kaip kitaip jis remia Baltarusius - jis nepasakė.
Piktybiški ir kvaili Lietuvos valdininkai nebijo savo pačių liaudies. Ji nesugeba jais atsikratyti... Bet staiga jie tariamai pabūgo Baltarusių puolimo...

Internete rašė busimas, dabar jau esamas, Seimo narys Naglis Puteikis. Jo motyvais perrašau vieną jo trumpą rašinėlį apie tą atvejį. Kalbą smarkiai pakeičiau, padariau aiškesnę, sulietuvinau.

  Teisingumo ministras Remigijus Šimašius ir jo viceministras Tomas Vaitkevičius privalo atsistatydinti.
  • Ministerija privalo ginti visų piliečių asmens ir banko duomenis. Bet atvirkščiai jie patys neteisėtai tuos duomenis aršiai išmušinėjo Baltarusijos naudai.
  • Taiko dvigubas taisykles - apie savo ir kaimynų piliečių finansus - viską visiems, o apie tariamą Lietuvos, ar Baltarusijos viršunėlę - niekam nieko.
    Andriuko pastaba: Pritariu. Aukščiau aprašiau kitą atvejį. Tada irgi ministerija nepaisė, kad antstoliai sukčiavo, neteisėtai šniukštinėjo Lietuvos piliečio bankus. Ne pražiopsojo, o būtent nepaisė pranešimo apie tai. Pranešimas nurodė gausybę kitų nusikaltimų kuriuos atliko antstoliai. - Nepaisė nieko.
  • NeprašoBaltarusijos informacijos apie Aušros Bernotienės vyro sąskaitas jo advokatų įstaigoje, kuri yra Baltarusijoje.
  • Vis slepia kas iš jo darbuotojų ir kaip tuos duomenis išmušinėjo.
  • Įžūliai dangsto šiuos įstatymų pažeidimus.
  • Neatsiprašo išduoto Baltarusijos žmogaus.
  Baltarusija duomenų pirma prašė per Lietuvos generalinę prokuratūrą. Bet nevyko teismai, o tik tyrimas. Todėl Lietuvos prokurorai atsisakė. Lenkijos prokurorai nusileido. Čekijos - atsisakė.

Andriuko pastaba:
Negirdėjau, kad Baltarusiai duomenis tikrai prašė iš Lietuvos prokurorų. Gal prokurorai meluoja. Naglis Puteikis duoda nuorodą į straipsnį:
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/ministerija_pasitarnavo_minskui
Ten prokuroras iš generalinės Simonas Slapšinskas dievagojasi, neva neprašė. Neva prašyti prokurorų galima tik jeigu pradėtas baudžiamasis, ikiteisminis tyrimas. Į Teisingumo ministeriją galima kreiptis tik jeigu jau vyksta teismas.
Straipsnyje matome, kad nevyko baudžiamasis tyrimas, ar teismas. Vyko tyrimas Baltarusijos valstybės kontrolėje. Kiek suprantu, ji nėra nei ikiteisminis tyrėjas, nei teismas. Reiškia Aušra Bernotienė, T. Vaitkevičius ir R. Šimašius nepaiso, kad patenkino neteisėtą prašymą. Prokuroras S. Slapšinskas privalėjo ne pliurpti, o sodinti juos į kalėjimą, o ministeriją - ištirti.

Straipsnyje matome, kad T. Vaitkevičius piktinasi bankais, kad tie jam išdavė duomenis. Sakė, neva turėjo teisę nepaklūsti. Neva privalėtų, tik jei įpareigotų teismas.
Gal jis turėjo omeny, kad jis pastebėtų, jei ministerija kreiptusi į teismą. Jei nesikreipė, tai ir nepastebėjo.
Reiškia teismo sprendimo nebuvo.
Bet žemiau šiame mano skyriuje skaitome, neva teismas buvo.
Reiškia viceministras T. Vaitkevičius keistai melavo, išsisukinėjo.
Viceministras ar ministras negalėjo nepastebėti tarptautinio rašto. Ir bet kuriuo atveju, visi privalėjo tikrinti Baltarusių tikslus ir jų persekiojamus asmenis.

Keisčiausia straipsnyje tai, kad Baltarusiai lindo ir gavo duomenis iš Mokesčių Inspekcijos. Tam nėra jokio teisinio pagrindo. Gaunasi, kad Lietuvos valdininkai dirba Baltarusijoje.
Manau, kad tai - žurnalisto klaida. Laikraštis supainiojo, parašė kas nebūta. Kiti laikraštapalaikiai nemini Lietuvos. Jie rašo kitą žodį: "šalies". Kurios?.. Matyt Baltarusijos. Gali būti, kad bankų pavadinimus Baltarusijos valstybės kontrolė gavo neLietuvos mokesčių inspekcijos, o iš Baltarusijos. O tada duomenų reikalavo iš Lietuvos Teisingumo Ministerijos.

Reiškia ir Lietuviai ne tik privalėjo, bet ir galėjo patikrinti kieno duomenis atskleidžia.
Baltarusiai atsekė sąskaitą pagal mokėjimusLietuvos į Baltarusiškas sąskaitas.
Lygiai taip pat Lietuvos Teisingumo Ministerija irgi galėjo atsekti pagal mokėjimus iš tos ir į tą sąskaitą, kad ji naudojama su organizacijomis, kurios gina žmogaus teises. Jie ir nepamatytų jokių įtartinų pavedimų. Jei jie pritrūko įgūdžių, jie privalėjo paklausti prokurorų pagalbos. Juk tam, kad suteikti teisinę pagalbą apie nusikaltimą, tu privalai įsitikinti, kad tu teiki duomenis būtent apie nusikaltimą. Jei kas neaišku, pareikalauk papildomus įrodymus ir vėl juos tikrink.

Naglis Puteikis tęsia.

   Tada Baltarusija rado 6 silpnas vietas, 4 iš jų - Lietuvos Teisingumo ministerijoje:
  1. Teisingumo ministerija nėra sutarties šalis, kai kalbame apie ikiteisminį tyrimą. O tik toks vyko dėl Alesio Beliackio. Reiškia ministerija negalėjo nagrinėti Baltarusijos prašymo. Bet atvirkščiai - jie noriai ir aršiai išmušinėjo duomenis. Nepaisė, kad jų teikimas pagal bendradarbiavimo sutartį šiuo atveju buvo tik prokurorų, o ne ministerijų reikalas.
  2. Ministeriją valdė ne ministras, o valdininkai. Ministras R. Šimašius, vienintelis tarp ministrų, leido be jo žinios skundus teismui pasirašinėti pavaldinei - netikiu. Tai nesąmonė.
  3. Duomenis aršiai išmušinėjo skyriaus vadovė Aušra Bernotienė. Jos vyras turi advokatų įstaigą Baltarusijoje. Ji privalėjo nusišalinti. Tą privalėjo prižiūrėti ministras.
    Andriuko teisinė pastaba: nusišalinimą ir jo priežiūrą (nušalinimą) nusako Vyriausybės taisyklės Nr. 875 apie asmenų aptarnavimo tvarką.
  4. Pagal Bankų įstatymą ir Pinigų plovimo prevencijos įstatymą ministerija neturėjo teisės prašyti duomenis iš bankų. Tuo pažeidė įstatymus.
  5. Nord LB [Andriukas: nėra tokio banko] ir SEB Lietuvoje irgi pažeidė įstatymus ir pateikė duomenis ministerijai.
  6. Įstatymą pažeidė ir teisėja Jūratė Gaidytė-Lavrinovič (Vilniaus 2 apylinkės teismas). Ji įpareigojo SEB banką pateikti duomenis ministerijai.
    Andriuko teisinė pastaba: teisėja neturi teisės priiminėti sprendimus ne pagal tvarką. Tvarkas nustato tiktai šie įstatymai: CPK, BPK, ABTĮ.
    Nei vienas iš jų nenusako tai, ką padarė teisėja. Ji tiesiog parašė popieriuką, neprocesinį, neteisėtą.
    Šio sprendimo Andriukas nerado. Jo nėra, jis - neteisėtas, gal net suklastotas.
    Per 2011 metus ši teisėja priėmė tik 2 nutartis kovo mėnesį. Abi - dėl darbo santykių. Seniau jį spręsdavo vien Administracinius pažeidimus. Dar keletą civilinių bylų. Nieko bendro su tarptautine teise, ar baudžiamom bylom.
    Toks įspūdis, kad ji beveik nebedirba.
  Jei Lietuvos Teisingumo Ministerija parašytų Baltarusijos Teisingumo Ministerijos, kad ta pateiktų duomenis, ar Lietuvos Teisingumo ministerijos valdininkės Aušros Bernotienės vyro advokatų kontora Baltarusijoje sumokėjo visus mokesčius Lietuvoje, įdomu, per kiek laiko Lietuva gautų tokią informaciją?

Nuorodos neduodu, nes ten pasiklysite. Painu.
Naglis Puteikis atskleidžia teisingumo ministro R. Šimašiaus ištakus. Jis seniau buvo Laisvosios rinkos instituto vadovu. Institutui pinigais padeda patys galingiausi ir turtingiausi - monopolininkai. Rėmėjų sąrašas: www.lrinka.lt/index.php/meniu/tapk_llri_remeju/remejai/5175

Mainais už paramą, R. Šimašius panaikino Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skyrius apskričių centruose. Neva sutaupė.
Naglis Puteikis rašo, kad kažkas klausė: jei nebus vietos skyrių, kaip pensininkai apsigins nuo monopolininkų, privačių namų valdų, prekybos centrų savavalės. Neva R. Šimašius atsakė: susitvarkys elektroniniu paštu, arba atvažiuos į Vilnių.
N. Puteikis paaiškino: neturite duonos? Tai valgykite pyragus.

Dar jis rašo, kad R. Šimašius gina bankų monopolinius komisinius, kad jie ima apie 3 litus už atsiskaitymus už komunalines paslaugas. - Perdaug. Neva kitur Europos Sąjungoje nėra taip brangu.
Apie Sąjungą nepasakysių.
O brangu tikrai. Juk komunalinės paslaugos - kaip maistas, pirmas būtinumas.
Matyt ministerija turi prižiūrėti monopolijas ir vartotojų teises. Laisvosios rinkos institutas irgi turėtų prižiūrėti, kad būtų konkurencija ir nebūtų susitarimų.

Aš pats irgi rašau apie bankus, kad jie krizę sukėlė patys, bet mokėti už ją verčia smulkius vartotojus, kelia įkainius, sukuria naujus, lupikauja. Jų pelnai ir atlyginimai nemažėja.
Matyt jie tai verčia daryti ir valstybę: kad nebaustų bankus, o keltų mokesčius.

Naglis Puteikis daro prielaidą, kad tariamos "laisvosios rinkos" Lietuvos monopolistai turi "verslą" Baltarusijoje. Todėl jie ir patys tarnauja Baltarusijos diktatoriui, ir tai daryti verčia ministrą R. Šimašių su ministeriją.

Jis ragina piliečius nutraukti sutartis su bankais išdavikais: SEB bei DnB Nord.
vadovus ragina atsistatydinti.

Slopino Antikorupcinę Konstitucinę Partiją.

2009.08.28 viceministras Tomas Vaitkevičius parašė, kad atsisako registruoti Antikorupcinę Konstitucinę Partiją (AKP).

Jis įtarė, neva įgaliojimo data suklastota. Partijos pirmininkas Justinas Burba uždėjo datą ant partijos steigėjo įgaliojimo, kuris anksčiau datos neturėjo. Viso jis tą patį įgaliojimą teikė ministerijai 2 kartus.

  Veiksmai buvo tokie:
 • 2009.06.06 - pirmas partijos suvažiavimas.
 • 2009.06.12 - pirmas prašymas registruoti partiją.
 • 2009.07.14 - ministerija atsisakė (nežinau kas), nes nebuvo datos.
 • 2009.08.08 - antras partijos suvažiavimas.
 • 2009.08.10 - antras prašymas registruoti. Prašymas paduotas asmeniškai ministrui R. Šimašiui. Bet anas apdairiai vengė pasirašyti. Net tyčia išėjo atostogų. Perleido šį nusikaltimą "juodadarbiams" pavaldiniams.
 • 2009.08.27 - T. Vaitkevičius paprašė prokuratūrą ištirti suklastotas datas.
 • 2009.08.28 - T. Vaitkevičius atsisakė registruoti. To rašyti jis neturėjo teisės, kol nesulaukė prokurorų išvadų. Nes nėra teisinio pagrindo atsisakyti. Jis pažeidė ir Konstitucija: esi nekaltas, kol nustatyta tvarka neįrodyta teisme.
  Nežinau kokia buvo atsisakymo priežastis: ar ji buvo galutinė, ar laikina (laukti prokurorų išvadų).
 • 2010.04.30 - prokurorai nutraukė tyrimą. Parašė, kad nėra duomenų, neva data netikra.
  Po prokurorų išvados T. Vaitkevičius privalėjo atnaujinti registravimą. Vyriausybės taisyklių Nr. 875 apie asmenų aptarnavimo tvarką 6 staipsnis įpareigoja atsakyti tik protingai ir teisingai. ... Lygtai tai nebūtų savaime suprantama ir be taisyklių...
   Justinas Burba aiškina, kad:
  • Prokurorai taip nebūdingai sąžiningai pasielgė tik dėl to, kad gavo apygardos administracino teismo klausimą (skaityk žemiau apie teismus). Nežinau kada tas teismas parašė klausimą.
  • Jis žino paslaptį, kodėl prokurorai elgiasi keistai, nebudingai. Bet jos neišdavė. Nežinau kodėl.
  • Prokuratūrą vilkino iškeltą bylą 13 mėnesių. Gal jis klysta. Nes mano iškelti pirštai suskaičiavo 8 mėnesius. Bet tiesa išlieka, kad jų tikslas buvo vilkinti:
   • Kiek kartų paskui AKP beprašytų save įregistruoti, tiek jiems ministerija užkirstų kelią atsikalbinėjimais apie tariamą tyrimą.
   • Apie nutrauktą tyrimą prokurorai privalėtų pranešti įtariamajam. Jei Justinas Burba sužinotų apie palankų sprendimą, jis gautų dingstį registruoti partiją kuo anksčiau. Prokurorai to vengė, vilkino, slėpė tyrimą. Nieko nedarė, nes, kaip rašau žemiau, bet koks veiksmas duotų Justinui žinią. Prokurorai siekė, kad registruotų pariją kuo vėliau.
  • Byla vyko be jo žinios. Gaunasi kad nei vienas tarnautojas jam nepranešė.
   • 2009.08.28 - T. Vaitkevičius atsisakyme neminėjo, kad pats paprašė iškelti bylą. Tuomet kuo gi jis pagrindė atsisakymą? Savo paties samprotavimais apie neva suklastotą datą? Nežinau. Justinas to nepaaiškino. Matyt nesuvokė klausimo.
   • Prokurorai privalėjo pranešti Justinui bent kad nutraukė bylą. (BPK 214 str. 3 d.) Privalo pranešti ir apie ekspertizę, jei tokią darė. (BPK 209 str. 1 d., 211 str. 2 d..) Nežinau ar tokie pranešimai buvo.
    Manau prokurorai neapklausė ir liudininkų, nereikalavo dokumentų, nieko neieškojo ir netyrė. Visai nieko neveikė. Kitaip Justinas Burba tikrai sužinotų.
   • Teismas jam nepranešė, kad siunčia klausimą prokurorams. Nežinau iš kur patys teisėjai sužinojo apie bylą, jeigu niekas apie ją nerašė.
    Vienok, kaltės įrodymų jie ieškojo. O žalos įrodymų neieškojo (skaityk žemiau apie teismus).
    Gal veltui prokurorai pabūgo teismo. Gal derėjo pakišti teismui suklastotus kaltinimus (net be baudžiamojo teismo). Ir administracinis teismas partiją sunaikintų. Irgi parašytų klastotę, neva prokuroro kaltinimai atstoja teismo sprendimą.
 • 2010.06.28 - Vilniaus Apygardos Administracinis teismas nutarė, kad ministerijos atsisakymas - neteisėtas.
  • Raimondas Blauzdžius
  • Rosita Patackienė
  • Mefodija Povilatienė
  Bet nusikalstami teisėjai tik tuo ir apsiribojo. Jie nepaisė tokių ABTĮ straipsnių:
  • 108. Atskiroji nutartis. Teismas nepaisė ministerijos ir prokuratūros darbo trukumų. Nenurodė juos taisyti.
   • Prokurorai vilkino tariamą bylą. Tuo įtakojo ir partijos neregistravimą. Kaip rašau aukščiau, prokurorai nieko neveikė, jokio tyrimo. Jie tik vaidino darbą.
   • Maža to, kad ministras parašė neteisėtą atsisakymą. Jis dar Justinui Burbai skambino (nežinau kada), 34 minutes reikalavo, kad anas neitų į teismą, bet gaištų ir rinktų įgaliojimui parašus naujai. Kuo ministras užsiima darbo metu?.. - Švaisto savo algą niekams. Nesudrausmintas jis jaučia nebaudžiamumą. Todėl ir toliau siautėja: padavė apeliacinį skundą (skaityk žemiau). Vėliau nepaisė, kad teismas jam aiškiai parašė, kad jis neteisus. Ne šiaip nuomonė neteisinga, o būtent neteisėtas elgesys. Už neteisėtą veiksmą reikia bausti griežtai - bent išvaryti iš darbo. Štai ką privalėjo įpareigoti teisėjai ministrą R. Šimašių.
  • 57, 4 dalis. Teismas privalėjo pareikalauti įrodymus apie 200000 Lt turtinę žalą. Bet jie paprasčiausiai parašė, neva žala neįrodyta.
   nežinau kuo Justinas Burba grindė žalą. Nutarime teisėjai to neparašė. Todėl neaišku kodėl žala neva neįrodyta.
   §142, 2 d., 5 sk. įpareigoja naikinti sprendimą, nes jis yra be motyvų. Tam reikia duoti apeliacinį skundą. Ir ne bet kada, o spėti per 14 dienų.
   Auka retai būna tiek išprususi, kad taip greitai susivoktų. Bet pavėluoti - nebaisu.
   Procesą tuo pačiu pagrindu galima ir atnaujinti. §153, 2 d., 8 sk. - kad be motyvų. Tai galima per 3 mėnesius nuo paaiškėjimo, bet ne vėliau nei po 5 metų nuo sprendimo (§156). Abu apribojimai - neteisėti, prieštarauja Konstitucijai. §30: į teismą gali kreiptis visada. Pasiremk tuo Konstitucijos straipsniu. Pratęsk laiką neribotai, nepaisant ABTĮ. Ypač, jei tau trūkdė kreiptis.
  • 87, 5 d. 3 sk.. Sprendimo turinys: Teismo išlaidų paskirstymas. Teisėjai privalėjo paklausti pareiškėją apie išlaidas ir jas jam priteisti. Pagal Teisėjų Etikos Kodeksą jie privalo būti paslaugūs ir nesinaudoti padėtimi, nežinojimu. Bet ir be to jie privalėjo paklausti, nes kitaip negalėtų rašyti nutarimą. Neturi reikšmės, kad prašymą atlyginti teismo išlaidas tu gali paduoti per 14 dienų nuo nutarimo įsiteisėjimo. Teisėjai privalo tau posėdyje apie tai priminti ir paklausti.
   Keista, kad teisėjai patys nutarimo gale rašo, neva remiasi šiuo straipsniu. Reiškia meluoja, neva jį skaitė. Arba tyčia nepaiso.
  Pats teismas irgi vilkino.
 • 2010.07.07 - T. Vaitkevičius apskundė nutarimą. Nežinau ką jis parašė aukštesniam teismui. Gal paverkšleno, kad kitaip jį iš darbo išmes, arba kad bijo naujos partijos. Nieko kito, negu graudinti teisėjus neliko. Nes prokurorai jau seniai pripažino, kad data ant įgaliojimo - teisėta.
  T. Vaitkevičius švaistė valdišką algą asmeniškumams.
 • 2011.07.04 Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (LVAT) atmetė ministerijos apeliacinį skundą. Paliko galioti Apygardos teismo nutarimą, kad ministerija neteisėtai atsisakė registruoti partiją.
  • Audrius Bakaveckas
  • Laimė Baltrūnaitė
  • Arūnas Sutkevičius
  Bet nusikalstami teisėjai vėl tik tuo apsiribojo. Jie nepaisė ABTĮ 136 straipsnio 2 dalies: Teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą.
  Jie to nevykdė: nedrausmino ministeriją, prokuratūrą, ir nesprendė išlaidų bei žalos.
  Nereikalavo drausminės atsakomybės apygardos teisėjams už tai, kad sulaužė Etikos Kodeksą. Jie privalėjo surengti Teisėjų Garbės Teismą.
  Visu tuo jie patys irgi sulaužė Etikos Kodeksą.

  Šis teismas irgi vilkino.

Negalime sakyti, neva teisėjai sutramdė prokurorus, neva kažkas kažko išsigando. Atvirkščiai, jie klastojo kartu ir slapta. Jie bendrom pastangom pasiekė tikslą: 2 metus vilkino partijos steigimą. Tokiai menkai bylai 2 metai nėra sąžiningas teismas. 2 metus sugedę pareigūnai ėmė atlyginimus ir atidėjo dieną, kurią nauja partija galėtų juos išvaikyti.

Svarbu, kad įgaliojimas ar jo data neturi reikšmės. Jei partija steigiasi, tai kažkas būtinai atneš dokumentus. Tada klastotė išaiškės, jei tokia buvo. Kiti dokumentai juk nekelia abejonių.

Visada galima paklausti tuos, kas pasirašė. Bet užuot tai daręs, viceministras T. Vaitkevičius skambino tik tariamam kaltininkui Justinui Burbai.

Ministerija puikiai pažinojo pareiškėją. Negalėjo nepažinoti. Seniau jis visiems jau kėlė daug rūpesčių. Jie būtinai juo domėjosi ir žinojo, kad partiją jis tikrai sukūrė.

Atvirkščiai, būtent dėl to, kad jis kėlė rūpesčius, ministerija jam ir keršijo. Jie aklai priešinosi net po prokurorų išvadų, kad data nesuklastota.
Jau jeigu nusikalstami prokurorai nerado kaip suklastoti, steigėjui bylą, tada ir ministerija turėtų atsitraukti.

Jei jie priešintusi, turėdami bent formalią dingstį iš prokurorų, tada galėtų kažkas daryti prielaidą, neva jie priešinosi nuoširdžiai, nepiktybiškai.
Jie priešinosi tyčia. Jie puikiai numanė, kokia tą partija bus, ir kuo ji gręsia jiems patiems.
Jie priešinosi be jokio teisinio pagrindo.
To visuma sudaro nusikaltimą: BK straipsnis 229. Tarnybos pareigų neatlikimas.

Raginu Justiną Burbą prašyti, kad nusikaltėliai prokurorai ištirtų ir nubaustų nusikaltėlius ministrus.

Justinas Burba man parašė kaip ministerija bandė išardyti partiją iš vidaus. Pirmą jie įterpė į ją provokatorius. Tada pakurstė juos surengti perversmą, kad neliktų reikiamo žmonių skaičiaus partijoje bendrai, ir jos valdyme atskirai. Tada išnyktų pagrindas registruoti partiją.

2 metų teismo metu, teisingumo ministerijos pareigūnai specialiai kurstė mano aktyvą išeiti iš valdybos, kad tik nebūtų įteisinta AKP mano vardu.

Jų nurodymu net buvo pravestas slaptas pogrindinis suvažiavimas Raseiniuose prie ežero.
Kreipiausi į prokuratūrą dėl baudžiamos bylos iškėlimo perversmininkams.

Kada perversmininkai pralaimėjo, tada padavė pareiškimus išstoti iš AKP, bandydami suardyti 1000 narių minimumą, nors yra 1271 narys.

Kaip nepavyko teisme šito 1000 skaičiaus sumažinti, tai šmeižto ir šantažo pagrindi tyčia suardė prezidiumą, tarybą, etikos komisiją - atsisakant po 2 žmones. Tai 100 procentų ir yra politinė korupcija.

Nežinau ar prokurorai iškėlė bylą, kad ištirti neteisėtą, slaptą suvažiavimą.
Pagal prokuratūros įstatymą jie privalo prižiūrėti visuomenines organizacijas.
Jeigu valdininkai ar prokurorai tai kurstė, ypač darbo metu, tada jie piktnaudžiavo tarnyba (BK straipsnis 228).
Bet jeigu tai sukurstė jie patys, tai aišku, kad netyrė.

Narių partijoje pakako, kad ir po masinio pabėgimo išliktų reikiamas skaičius. Net ir po pabėgimo partija galiausiai surinktų narių kiek reikia.
Tai nemenkina paties bandymo sužlugdyti partiją.
Provokatoriai stojo į ją ir tikėjosi, kad vadas ją registruos anksčiau negu įmanoma. Jie suklydo. Bet juk bandė.

Žemės Ūkio Ministerija.
 • Kazys Starkevičius - Ministras.
  Pavedė V. Žuromskaitei išsiaiškinti. Taip ir paliko viską valdininkams. Nesekė.
 • Priimamasis slepia savo vardus. Viena jų - Vilija Gaigalienė. Kiti slepiasi už jos nugarų.
  Perdavė skundą skundžiamiems valdininkams (ne Raugalui).
 • V. Žuromskaitė - Vidaus audito departamento Žemės tvarkymo ir administravimo audito skyriaus vedėja.
 • Vilmantas Auksaitis - to skyriaus vyriausiasis specialistas.
 • Edvardas Raugalas - viceministras.
 • Daiva Skauminaitė - Raugalo niekų 1-mūnė. Žemės politikos departamento Žemės teisės skyrius.
 • Audronė Liaudanskaitė - Raugalo niekų 2-ūnė.
 • Leokadija Počikovska - nauja viceministrė.
  Pridengė ankstesnį viceministrą Raugalą ir jo pirmūnes.
 • Daiva Balniene - Počikovskos niekų 1-mūnė.
 • Vidmantas Kanopa - naujas viceministras.
  Pridengė Počikovską ir jos pirmūnę. Počikovska rašė, neva skundas kartojasi. Todėl nenagrinės. Bet Kanopa išnagrinėjo to dalį, tuo pripažino, kad kartojimo nėra. Bet nebaudė už tylėjimą Počikovskos ir Balnienės. O ir negali bausti. Nes bausti turi teisę tik ministras. Reiškia V. Kanopa viršijo įgaliojimus spręsdamas drausminę atsakomybę.
  Į dalį skundo atrašė niekus. Kitą nutylėjo.
 • Vaida Dumčiūtė - Kanopos niekų 1-mūnė.
  O gaila. Tokia jaunutė, o jau nusikaltėlė. Paskui Kanopa jai į kalėjimą nešios lauktuvių klastotes.
 • Vitas Lopinys - Nacionalinės Žemės Tarnybos (NŽT) direktorius.
  Atsisakė atšaukti neteisėtą sprendimą, kaip žemės valdytojo (valstybės) patikėtinis. Teisinosi, kad jis jau sukėlė teisines pasekmes. Bet skundikas būtent todėl ir skundė.
  Rašė neva Vilniaus Apskritis nepažeidė įstatymų. (Apskritis panaikinta. Jos pareigas išsidalino nusikaltėliai VTPSI ir NŽT). Bet nerašė kurių. Prisidengė vos vienų straipsniu. Bet jis netaikomas pats vienas. Apskritis, o dabar ir NŽT pažeidė kitus straipsnius:
  • Konstitucijos §6: atsisakė tarnauti žmonėms;
  • Konstitucijos §29: visi asmenys lygūs; jei tenkina statybininkus, turi tenkinti ir skundiką;
  • Konstitucijos §54: atsisakė tausoti gamtą;
  • Viešo Administravimo Įstatymo §7: nesitarė su žmonėmis;
  • Teritorijų Planavimo Įstatymo §27 1d.: neaptarė viešai teritorijų planavimo sprendinio.
  Atšaukimas būtų teisėtas naujas sprendimas, nepaisant šių samprotavimų.
  Niekinis raštas nėra atsakymas, nes neatitinka sąvokos pagal taisyklų Nr. 875 §5 - neatsižvelgia į turinį. Pažeidė ir §6: nesąžiningas, nepagarbus, neprotingas, neišsamus...
  Jį ir dar neminėtus esamus bei buvusius NŽT valdininkus pridengė aukščiau minėta ministerija.
  2013.11.18 ministras apdovanojo nusikaltėlį Vitą Lopinį garbės ženklu už "nuopelnus" Lietuvos žemės ūkiui. Ministras žinojo apie Vito Lopinio nusikaltimą.
 • Kristina Šimelionytė - Lopinio niekų 1-mūnė.

O visų šių valdininkų "nuopelnai" tokie:
Leido grobstyti žemę, trūkdėgrąžinti iš ko Tarybanas ją nusavino, nenumatė žemę gerai naudoti ir paskirstyti, leido labiausiai stambiems ūkiams grobti valdžios paramąLietuvos ir Europos Sąjungos:
http://andrius.konferencijos.lt/kadaryti#kaimas

Pareigūnai pabėga.

Andriukas dar neaptiko nei vienos valdžios įstaigos, kurios sprendimai būtų teisėti ir nepiktybiški.
Valdininkai gi aptiko Andriuko puslapius bei kitus veiksmus prieš juos. Dabar jie bėga iš darbo. Vengia bausmės, kai tik mato, kad "užsimojau" juos "priploti".
Bėga jie visai ne dėl to, ką skelbia viešai patys ar žurnaliugos. - Ne dėl viešai žinomų bylų, nes jose jie tiesiogiai neįsivėlė. Bėga jie dėl neviešų bylų, kuriose jie kaltinami tiesiogiai. Užuominas apie tas bylas duodu šiame puslapyje.

Bėglio tikslas: išsaugo algą, pensiją ir teisę "dirbti" valdiškai.
Skaityk žemiau, kaip VRM siūlė, kad nebedirbantis pareigūnas galėtų būti baudžiamas. Siūlymas dingo.

Palaukite! ponai išponėję pareigūnai. Aš nespėju. Nejudėkite, nebėkite! Leiskite su jumis susidoroti. Tam reikia laiko. O tuo metu nedirbkite ir neimkite atlyginimo už savo sugedusį "darbą". Svarbu, kad teisiškai liktumėt pareigūnais ir kad bausmė būtų taikoma.
Kol aš rengiu jiems kaltinimus, jie pabėga. O jų vieton stoja nauji sukčiai nekaltais veidais. Aniems teks kaltinimus ruošti naujai. Taip nesąžininga!

Kodėl teisėjai nebėga?

Jie mano esą nepakaltinami. Kai juos pagaliau varys iš darbo, jiems tai bus didelė staigmena.

Mažesni pareigūnai nebėga, nes neturi kur bėgti. Jų atlyginimai maži... O ir tuos sukrovė į gaisrinių statybą, užkasė į elektrinius vežimėlius.
Labiau bėga viršesni pareigūnai. Jie spėjo susikrauti atsargas. Iš kur tas atsargas jie ima dabar nenagrinėju. Šaltiniai ir būdai yra įvairus. Jie turi bendra darbo vaidinimo bruožą. Pažeidimų būdai juos vienija. O tikslai ir atsargų šaltiniai - skirtingi... kartais - netikėti.

Didelę atsargų dalį viršesni pareigūnai sukaupia iš didelių atlyginimų.
Dalį paima iš pavaldinių atlyginimų sukrautų į minetą gaisrinę. Šitaip pabėgimą jie užtikrina sau. O jų mažesnieji suokalbininkai "įstringa" savo pareigose, "įklimpsta" ir laukia bausmės.

Teismas.
Nuorodos:
Labiausiai taikomų įstatymų sąrašas.
Sąrašas randasi valdiškame apeliacinio teismo puslapyje. Tad už kokybę atsakote jūs - ne Andriukas.
Pastaba: Apie nusikalstamą Lietuvos Apeliacinį Teismą skaityk keliom pastraipom aukščiau.
 • Ginčams su valdžia taikomi VAĮ, Vyriausybės nutarimas Nr. 875 apie aptarnavimo tvarką, ABTĮ.
  VAĮ ir taisyklės Nr. 875 galioja visoms įstaigoms, tame tarpe teismams, kiek nenustato kiti įstatymai.
  Teismui valdžia skundi pagal ABTĮ. Bet ten iklimpsi. Skųsk viršininkams. Dar gali kelti baudžiamąją, ar administracinę bylą. Skundų nuorodoje rasi nuorodą į vaikymą. Ten aiškinu.
 • Ginčas su pažeidėjais: ATPK. Trumpai: Administracinis Kodeksas. - Baudos ir dalis proceso.
  Likusį procesą nusako: BPK. Išvardinau teisenos pirmenybės tvarka. - Ko nemini pirmas įstatymas, tą nusako sekantis. Jie nustato tvarką kaip pradėti skųsti patį pradinį pažeidimą ir paskui skųsti sprendimą.
  Seniau ABTĮ dažnai tiesiogiai ar netiesiogiai nurodė į ATPK, kaip patikslinantį įstatymą.
  ABTĮ taikomas tik teisme, kai jam skundi VAĮ, o seniau ir ATPK pažeidimus. ATPK nustato savo papildomą teiseną. Jai - pirmumas. Po jos seniau sekė ABTĮ. Nuo 2010 metų pabaigos - BPK.
  Seniau ABTĮ buvo netiesiogiai įvardijamas, kaip "kiti įstatymai" ATPK §249. Tą straipsnį pakeitė.
  Dabar jis aiškiai įvardina BPK kaip antrą pagal pirmumą.
  Bet jis vis klaidina. Susidaro įspūdis, neva ABTĮ vis dar netiesiogiai įvardijamas, kaip "kiti įstatymai" ir tebetaikomas. Bet ne. ATPK dabar turi savo pilną IV skyrių apie bylos eigą (teiseną, procesą). Seniau jame buvo aprašyta eiga tik iki 1 pakopos teismo. Neaprašė apskundimo (apeliacijos).
  Dabar teismo sprendimą dera skųsti (apeluoti) panašiai kaip pagal BPK.
  Seniau apeluodavai pagal ABTĮ §18, §20, §122, §128, §144.
  Klaidinimas išliko: žodžiai "kiti įstatymai" tebėra; o ABTĮ vis neatsiriboja aiškiai nuo administracinių teisės pažeidimų. Todėl vis atrodo, kad teoriškai tebetaikomas ir ABTĮ. Jo §1 teberašo apie "administracinius teisinius santykius". Tai įtraukia ir pareigūnų sprendimus administracinių teisės pažeidimų bylose.
  Baudas skiria valdžia dažnai be teismo, tiesiogiai. Todėl ginčas - administracinis, nors dažnai jo esmė - nusikaltimas, liaudiškai tariant. Teisiškai nusikaltimas būna tik pagal BK.
 • Su nusikaltėliais: BK (baudos) su BPK (procesas policijoje, prokuratūroje, STT, teisme, antstolių).
 • Su žala, sutartim, turtu: CK (baudos) su CPK (procesas ne teismo būdu ir teisme, antstolių). Civilinis kyla ir iš nusikaltimų. Tada dalį ginčo nagrinėja teismas baudžiamojo proceso metu. Galima ir atskirai.
Teismų sąrašas.
Teismų Administracijos puslapis. Aprašo teismus, Teisėjų Tarybą, Teisėjų Garbės Teismą.
http://andrius.konferencijos.lt/istatymas#K 2.2
Teisejai prisiteisė sau didesnį atlyginimą ir pavadino tai darbo užmokesčiu.
Pagal mano įstatymą juos turime vyti iš darbo anksčiau negu jie spės sugadinti kam nors gyvenimą.
Tame straipsnyje taipogi skaityk kaip sumažinti teisėjams atlyginimus. Tereikia juos paleisti visus kartu. Paskui rinkti naujus.
Andriuko Korupcijos Įstatymo §2.2: Negalima prasikaltusius valdininkus laikyti tarnyboje.
Pareigūnas pakeičia savo algos sąvoką. Kiti jo už tai nedrausmina. Jie nesumanūs ir aplaidūs. Išvarykime juos visus.

Turinys:
Teisėjų Taryba
Teisėju Garbės Teismas tariamas
Teisėjų etikos ir drausmės komisija
Teisėjus įdarbina klasta
Kaip teisėją pašalinti
Tikrovėje teisėjui atsakomybės netaiko
Jis parodo tau nutarimą, ir skubiai išbėga, kol neišpeikei. Iš darbo jų nevaro už jokias klastotes, kokios akivaizdžios ir įžūlios jos bebūtų. Jie - užtikrinti savo priedanga.
Teisėjų Tarybos vadeivos. Atspėk kuris iš jų yra tikras pirmininkas.

Gintaras Kryževičius, pirmininkas.
Egidijus Laužikas, pavaduotojas, Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas.
Laima Garnelienė, sekretore, Apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja.
Che.. che... išspirk nespardęs mūs... Nemotais...
Teismų administracijos nuotrauka.

Teisėjų Taryba

Teismų Administracijos puslapis apie Teisėjų Tarybą

23 esami ir dar neatskleisti nusikaltėliai žaidžia investicijas (žaidimas panašus į "monopoliją", tik tikrais valdiškais pinigais - visai saugu), teisės aktų vertinimą (netikrą, tad visai saugu irgi, niekam neužkliusi, kas gali išspirti), tarptautinius ryšius (ypač poilsinius).

2013 metais visa Taryba susipažino su Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nusikaltimais ir taisyklių spragomis.
Tada skubiai susirinko į posėdį tai spręsti ir... nieko to nenagrinėjo, nutylėjo.
Egidijus Laužikas parašė trumpai:

Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė perdavė Tarybai tokį skundą. Bet nei pati veikė, nei tikrino ką nuveikė anie.

Šis nusikaltimas - žymus ir nuslėpto kito nusikaltimo svarba, ir pačių nusikaltėlių tariamų teisėjų svarba, ir didžiausiu jų skaičiumi, kurie jame dalyvavo vienu sykiu. Jų tarpe nebuvo nei 1, kuris gaujai prieštarautų.

Teisėju Garbės Teismas

Kas ten pakliūna į mano puslapį, tas čia tikisi paskatų, "paaukštinimų". Garbės lenta. Ne visi bėga, kurie įkliūna.

Teismų Administracijos puslapis apie garbės teismą.
Ten pat rasi teisėjų susikurtą Etikos Kodeksą, pagal kurį jie tave mulkina. Jie pažeidžia visus Kodekso straipsnius, išskyrus vieną... Straipsnis 16. Solidarumas. (Tas pats solidarumas įvardintas teisėjų savybių santraukos sąraše straipsnyje 5. Pagrindiniai teisėjų elgesio principai.) Pagal jį jie privalo vienas kitą ginti nuo paniekintų žmonių. Teisėjai nepaiso, kad solidariai turėtų ir sėdėti kalėjime už kitų teisėjų nusikaltimus.
Teisėjų etikos ir drausmės komisijai tu gali skųsti suįžulėjusį teisėją. Komisija perduos etikos bylą Garbes Teismui. Tiksliau NePerduos. Išspirs tavo skundą lauk. Pasvajok!
Tai nėra sugalvota, kaip būdas apskųsti neteisėtą nutarimą, kuris "neskundžiamas". Svarbiausia - nubausti blogą teisėją. Bet iš esmės tai yra tuo pačiu ir apskundimas.

Nutarimas yra neteisėtas, kai prieštarauja įstatymui, tame tarpe ir Konstitucijai. Ten kur įstatymas leidžia teisėjui pagristi nutarimą savo vertinimu (nuomone), jis teisėtas, net jeigu kvailas. Bet ir tuomet gali įrodinėti, kad pagal Teismų Įstatymą tu turi teisę į teisingą teismą, o ne blogą. Konstitucija, 7 straipsnis: Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
Apie sąvokas:
"Nepagrįsta"
 • Taip vadinama neteisinga teisėjo nuomonė. Neteisinga nuomonė gali būti teisėta. Ją apeliacine tvarka gali panaikinti be pasekmių teisėjui. Nors gali ginčytis, kad kas neteisinga, tas - neteiseta. Tada gali prašyti šalinti pareigūną (žr. žemiau - "neteisėta").
 • Arba taip vadinamas motyvų nebuvimas (pagrindo, faktų). Be motyvų, sprendimas, ar nuomonė yra neteisėti (žr. sąvoką žemiau).
"Neteisėta"
Yra, ką neturi teisės daryti. Toks sprendimas tiesiog negalioja, nepaisant ar jis skundžiamas pagal įstatymą ar ne. Už neteisėtą sprendimą privalu pareigūną šalinti iš darbo. Bet teisėjus dangsto Prezidentė, Teisėjų Garbės Teismas (straipsnis, kurį dabar skaitai), Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Kitus pareigūnus dangsto atitinkami kiti viršininkai, įstaigos, teismai.
"Neskundžiama"
Dažniausiai antros teismo pakopos nutartis - po skundo. Teisme skųsti įstatymai leidžia tik vieną kartą.
Tarpiniai proceso sprendimai mažiau svarbus. Dalis jų neskundžiami ne karto (teisme). Dalį proceso sprendimų priima ne teismas. Juos gali skųsti gausiai, įskaitant teisėjams. Bet teismui gali skųsti viso tik 2 kartus (2 pakopos). Todėl svarbu išnaudoti kuo daugiau ne teismo būdų, tarkim per viršininkus.
Jeigu sprendimas neteisėtas, jis tiesiog negalioja. Tam įstatymo nėra. Taikome Konstituciją tiesiogiai. (Konstitucija, 6 straipsnis: Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.) Ją taikome ne vien teismo sprendimams. Bet kurio kito pareigūno ar valdininko sprendimai irgi negalioja.

Kaip Teisėjų Garbės Teismas ir Teisėjų Taryba dalyvauja užgrobiant teisingumą.

2010 metų spalį Prezidentė užklausė Teisėjų Tarybos patarimo dėl teisėjos, kuri savo dukrai neteisėtai išrūpino nedarbingumo lapelį.

Anie surengė Teisėjų Garbės Teismą. Tas nustatė, kad teisėja Vaiva Savickienė (Panevėžio Apygardos teismas) nusižengė etikai.
Na ir kas?.. Taryba balsavo nepritarti teisėjos paleidimui iš darbo. Priežasties jie nepaaiškino. Ko vertas toks "patarimas"? Ir kodėl pačių teisėjų balsavimas pakeičia prezidentės pareigą spręsti?..

Prezidentė vėl atsikratė savo pareigos varyti teisėją iš darbo savo valia. Ji priežasčių irgi neaiškino. Tik pagrasino, kad teisėją ištirs prokurorai.
Ji neveikė taip pat kaip ir kitu atveju, kai teisėjai nusavino sklypą prie Vingio Parko. Jis taip ir liko be bausmės.

Kur gi ne?.. Prokurorai jau nuo 2010 balandžio tiria... Patys jie ir paprašė Teisėjų Etikos Komisiją iškelti drausmės bylą.
Bylą prašė kelti A. Valantinas - tuo metu buvęs generalinis prokuroras.
Jis nepaisė kitų, žymiai rimtesnių nusikaltimų, kuriuos policija, prokurorai ir teisėjai atliko tiesiogiai eidami pareigas (tiksliau: pareigų vengdami ir klastodami). Kodėl jam parūpo smulkmena?
Turėkime omeny, kad jis pats yra nusikaltėlis. Tad ir bylą jis kėlė tikriausiai nusikalstamais tikslais. Buvo pranešimų, kad kitus teisėjus jis persekiojo nekaltus. Šitą teisėją jis persekiojo gal ir už tikrą pražangą... Bet gali būti, kad tikra priežastis - ne jos pražanga, o nepaklusnumas (geras ar blogas). Jam tiesiog tai tėbuvo laimingas atsitiktinumas, kad pavyko jai prikišti bent kažkokią smulkmeną, ir kad ji netgi tikra. Nesakau, kad ši teisėja yra gera. Tikriausiai ji yra bloga. Tokia jau jų šeima. - Tik bloga ji kitoniškai, negu šitie nusikaltėliai reikalauja iš jos. Gal ji priklauso kitai gaujai. Gal visai jokiai. Viena gauja nori likti viena.
O gal gauja įvaizdžio labui aukoja savo narę. Gal tai aukai kiti nariai solidariai atlygins. O gal jai niekas neatlygins - paaukojo tikraja prasme, išdavė. Nusikaltėlis nusikaltėliui - ne draugas.

Panašiai buvęs Rusijos prezidentas, dabartinis ministrų pirmininkas Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) persekioja ne visus prihvatizavimo nusikaltėlius, bet tik tuos, kurie jam nepatinka.

V. Savickienės teisėjų šeima visa - vagių.
Jos vyras Rimantas Savickas gavo kyšius: 3 viskio butelius, keletą dešrų, padangų (ne dviračio, o automobilio - nekadėjas). Už tai jo draugelį Seimas neleido tirti. Bet jį patį - leido. (Nors man tai naujiena. Maniau, kad neleido tirti abiejų.)
Jos dukra ėmė netikro nedarbingumo lapelį.

Teisėjų etikos ir drausmės komisija.

Teismų Administracijos puslapis apie Komisiją.
Narių sąrašas.
Sąrašą perteikiu žemiau. 2012 metų narius išbraukiau. Įrašiau naujus.
Sudėtis liko ta pati: vos 1 narys nebuvo teisėju. Nors privalo būti net 3 visuomenės atstovai.

  Nariai (nusikaltėliai) nuo 2012 metų balandžio:
 1. Algis Norkūnas. Komisijos pirmininkas. Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjas. Prostitučių Mykolo Riomerio teisės universiteto lektorius. Ten greta dėsto ir kiti nusikaltėliai. Per nuorodą rasi.
  Buvęs Tarybinis vyriausiasis prokuroras 1985-1991 m.. Dėsninga, kad jis nusikaltėlis. Juk jis - prokuroras. Dar - Tarybinis.
  Manau, kažkokia jo giminė Vitalija Norkūnaitė yra Vilniaus apygardos teismo teisėja. "Šeimos ranga". Jei ji tikrai giminė, tada Algis Norkūnas neteisėtai yra Komisijos narys. Ir neteisėtai yra Aukščiausiajame teisme. Nes draudžiama prižiūrėti gimines.
 2. Laimutis Alechnavičius. Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo teisėjas.
 3. Linas Žukauskas. Lietuvos Apeliacinio teismo teisėjas.
 4. Audronė Bugelevičienė. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja.
 5. Valentinas Mikelėnas. Lietuvos Respublikos Prezidentės paskirtas tariamas visuomenės atstovas.
  1997-2006 metais tarnavo nusikaltėliams Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju. Matyt aną visuomenę atstovauja.
 6. Kęstutis Lapinskas. Lietuvos Respublikos Prezidentės paskirtas tariamas visuomenės atstovas.
  1993-1999 metais buvo Konstitucinio Teismo teisėju. Labai jam ten patiko. Tad grįžo ir jame pasėdėjo dar 9 metus 2002-2011. Paskutinius 3 iš tų metų buvo pirmininku.
  Tada 2011.09.27 jam iškarto parūpino darbą Dalia Grybauskaitė: paskyrė į šią Etikos Komisiją. Vos po metų (16 mėnesių) atleido 2013.01.29. Netikėk, neva ji buvo tokia nerūpestinga ir be priežasties atėmė lovį iš vargšo nusikaltėlio Kęstučio Lapinsko, nors seniau juo rūpinosi. Tai miniu žemiau.
  1999.04.28-2000.12.30 Apeliacinio teismo teisėjas. Į tą patį teismą tuo pačiu dekretu paskyrė ir nusikaltėlį Gintarą Kryževičių. Anas dabar - Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. Ir atleido juos vienu dekretu, kad perkelti į kitus teismus.
  2001.01.02-2002.03.18 Vyriausiojo Administracinio teismo teisėjas ir pirmininkas.
  Nusikaltėlis Andrius Kubilius su prezidentu Valdu Adamkumi 1999.01.15 ketino skirti nusikaltėlį Kęstutį Lapinską Valstybės kontrolieriumi. Štai kiek kėdžių jam matavo vienu metu. Tik spėk rinktis. Vertingesnių žmonių visoje šalyje su žyburiu nerado. Nes, kaip įprasta, ir neieškojo. Juk kuo platesnis pasirinkimas, tuo didesnė tikimybė pasirinkti dorą žmogų.
  Manau, kažkokia jo giminė Edita Lapinskienė yra Klaipėdos Miesto Apylinkės teismo teisėja. "Šeimos ranga". Jei ji tikrai giminė, tada Kęstutis Lapinskas neteisėtai buvo Komisijos nariu. Nes draudžiama prižiūrėti gimines.
  Nuorodoje į Konstitucinį Teismą rasi ir daugiau jo giminių - ne bet kur, o pas nusikaltėlę Prezidentę.
 7. Jūratė Novagrockienė. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės paskirta tariama visuomenės atstovė.
  Politologė (ar pliurpologė). Valdiško Universiteto dėstytuvė. Pliurpalė, bailė, kvailė. Matyt atstovaują valdininkiškų dėstytuvų visuomenę.
  Nauji nariai (nusikaltėliai) nuo 2013 metų vasario:
 1. Veslava Ruskan. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja.
 2. Diana Butrimienė. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja. "Teisėsaugai" gerai žinoma nusikaltėlė.
 3. Teodora Staugaitienė. Lietuvos Respublikos Prezidentės paskirta tariama visuomenės atstovė.
  Kadaise tarnavo nusikaltėliams Konstitucinio Teismo teisėja. Matyt aną visuomenę dabar atėjo pamaina atstovauti.
 4. Tadas Langaitis. Lietuvos Respublikos Prezidentės paskirtas tariamas visuomenės atstovas.
  Jis vadovauja tariamam visuomeniniam judėjimui "Darom" ir "Baltosios pirštinės". Prezidentė kartais su jais rinko šiukšles priešais televizorių.
  Per 2014 metų prezidento rinkimus jis atsidėkojo nusikaltėlei Prezidenteivaldišką krėslą: be vardo (anonimiškai) atsikalbinėjo varžovams apie varžovės Dalios Grybauskaitės rinkimų pažeidimus:
  http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/kas-muvi-baltasias-pirstines.
  Pažeidimai: Ten nerašo, kad Tadas Langaitis nepaisė dar vieno rinkimų pažeidimo: varžovė Dalia Grybauskaitė lažino save apie savo sėkmę rinkimuose.

  Po to kaip aš čia "apjuodinau" Tadą Langaitį, jo globėja užsakė žurnaliugoms jį išskalauti: per 2014 metų vasarą anie nufilmavo jį ir jo žmoną iš visų gerų pusių.
  Filmas pasakoja, kad jis 15 metų amžiaus pradėjo dirbti spaudos maketuotojų kompiuteryje.
  20 metų buvo (tariamai dirbo) investicijų banke.
  Gautus pinigus įdėjo į skaičiavimo akcijas (informacinių technologijų kompiuteriuose). Taip pralobo. Nors nieko nedirbo.
  Patvirkino busimą žmoną, kuri neteisingai atėjo tikėtis bernų į kavinę. Ji turėjo ne laukti, kol kas užkalbins, o pati juos kalbinti. Visur, gatvėje, ne apsiriboti kabakais.
  Tada neva apvaizda trenkė jam į makaulę: jis panoro su merga liautis klajoti po pasaulį ir nusėsti Lietuvoje. Išpardavė akcijas, metė "verslą". Nors, kiek suprantu, jo jau nebeturėjo, o gyveno vien iš akcijų.
  Ėmė organizuoti kažkokią labdarą. Išleido panašiai veiklai 1 mln. Lt.. Ir dar liko pinigų visam likusiam gyvenimui.
  Kokia graži verslo pasaka!..
  Tik būtent bankai yra tie, kas sukėlė krizę, žlugdo žmones, miestą, gamtą.
  Būtent skaičiavimo įmonės sukėlė ankstesnį nuosmukį. Dažnai jos skaičiuoja kažką valdišką. Tarkim, kuria valdišką interneto puslapį, kuris - perdėm brangus.
  Gal mokykloje, gal po jos, jis mokėsi kartu su žurnaliūga Edmundu Jakilaičiu. - Su tuo pačiu, kurį jis pridengė sykiu su prezidente, kai anas jai talkino meluoti.

Komisijos veiklą nusako vienintelis straipsnis: Teismų Įstatymo () §85.
Kiti straipsniai Komisiją tik mini.

Komisija yra sumanyta drausmės bylų atrankai Garbės Teismui.
Bet ji veikia kaip užkarda. Prileidžia iki Garbės teismo tik tuos, kurie nori sudoroti priešininkus. - Peštynių komisija. Valdžia tarpusavyje kovoja dėl valdžios.
Žmogus iš pašalės negali nubausti jokio teisėjo. Jam atrašys, neva teisėjai - "nepriklausomi" nuo žmonių.

Algis Norkūnas, komisijos pirmininkas, iš esmės ir yra visa Komisija. - Vienvaldys. Jis rašo, neva teisėjai - nepriklausomi (pažeidžia §84 1d. - drausmės bylą kelti visada), neva pareigų vengimo, ar proceso pažeidimo Komisija neįgaliota spręsti (pažeidžia §83 3d. - visi pareigų pažeidimai sukelia drausmės bylą).
Jis taiko Teisėjų Etikos ir Drausmės Komisijos nuostatų §21.3. Pagal tą straipsnį jis savavališkai atmeta teikimą nenagrinėtą. pažeidžia §85 1d. su §85 3d.. - Draudžiama spręsti vienam.

Nuostatai prieštarauja Teismų Įstatymui. Bet Algiui Norkūnui - nerūpi.
Jis taip nuo Komisijos nuslėpė gausybę bylų. "Išmetė."

Nuostatus tvirtina Teisėjų Taryba. Pasirodo tarnautojai (teisėjai) gali sau pagaminti patys taisykles. Jomis keičia įstatymą. Savavališkai leidžia įstatymus.

Kiti Komisijos nariai vaidina žioplus, neva nieko nepastebi. Nereikalauja susigrąžinti atmestus teikimus ir spręsti juos balsavimu.
Seimas ir Prezidentė užsimerkia. Taip lengviau atrodo, neva įstatymų nėra.

Seimas dangstė teisėjų drausmės komisiją, pirmininkas (buvęs) Vydas Gedvilas nekeitė savo atstovės Jūratės Novagrockienės, neatstatydino teisėjų, kurie yra tos Komisijos nariai, neragino Teisėjų Tarybos keisti savo atstovus.
Jis dangstė ir Lietuvos Banką bei teisėjus bylose.
2013.10.03 Vydas Gedvilas atsistatydino. Nutylėjo, šią priežastį. Vaizdavo neva savo noru.

2013.01.29 prezidentė Dalia Grybauskaitė pasidavė žmonių skundams. Pagaliau pakeitė abu savo atstovus Etikos Komisijoje. Bet neprisipažino, kad tai darė dėl pažeidimų (nusikaltimų).
Žmonėms už ją, kaip visuomet, atsakinėjo Kanceliarija, neva Prezidentė nieko negali. - Vertinti teismų sprendimų. Tyliai atsisakė vertinti ir įstatymus, Komisiją.
Naujus narius skyrė vėl iš buvusių teisėjų.

Viską nutylėjo. Nereikalavo bausti ankstesnius komisijos narius už neveikimą (BK 229 straipsnis - pareigų neatlikimas).

Be abejo, nepraleido progos papliurpti Komisijos pirmininkas Algis Norkūnas: visuomenė darosi reiklesnė [...] tad [...] keitimas - [...] būdas atsinaujinti.
Šie teiginiai nesusiję. Jei žmogų keičia dėl reiklumo stokos, tai būtina įvardinti. Jei keičia tik tam, kad atsinaujinti, vien dėl paties veiksmo, kad atrodyti "šiuolakiškai", tada reiklumas čia niekuo dėtas. Prezidentė paprasčiausiai pakeitė "lėles". Matyt, jis tai ir norėjo pasakyti gaujos nariams. Jie tai ir be jo žino. Tokios viešos kalbos slaptais žodžiais yra įprastas būdas viešai skelbti užtikrinimus, ištikimybę gaujai.

Nauji Etikos Komisijos nariai ankstesnių nusikaltimų netaisė. Vėl neveikė.

Visa Teisėjų Taryba skaitė skundą apie Komisiją, teisėjus, taisykles, netgi susirinkospręsti. Bet neveikė. Užgniaužė. Nusikalto visa Taryba.
Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė jiems perdavė tą skundą, bet neprižiūrėjo.

Teisėjo įdarbinimas į nedarbą ir klastotes.

Konstitucija, 112 straipsnis: teisėjus ir pirmininkus skiria, jų darbo vietas keičia Respublikos Prezidentas [...]
Prezidentui pataria speciali įstatymo numatyta teisėjų institucija.

Teismų Įstatyme ta "institucija" paskirta Teisėjų Taryba. Įstatymas jai pavedė ir sudaryti atrankos nuostatus. Atkreipkite dėmesį: atrankos.
Patys teisėjai pataria save skirti į teisėjus. Jie tučtuojau pasisavino Prezidentės galias, o jos galias pavertė juokais. Pats "patarimas" neturi reikšmės. Teisėjų Taryba rašo bele ką. Dažniausiai nieką. Bet ne tokie jau "nekalti" tie niekai. Dažniausiai, tai klastotės, nutylėjimai.

Vėliausias pavyzdys: 2010 metais Teisėjų Taryba patarė Prezidentei, nelaukdama teisėjų veiklos vertinimo iš Aukščiausiojo Teismo, kaip reikalauja teisėjų pačių sukurti nuostatai. Kažkas D. Gribauskaitės Prezidentūroje tai pastebėjo. Veiksmą sustabdė. Bet nieko nenubaudė.

Ankstesnis pavyzdys: 2006 metais Teisėjų Taryba parašė nekaltą raštelį pratęsti teisėjo Antano Virbalo įdarbinimą. Rašo neva nieko blogo apie jį neturi.

Teisėjų Taryba
Nutarimas
Dėl patarimo Lietuvos Respublikos Prezidentui skirti apylinkės teismo teisėju

2006 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 13 P - 499
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649; 2003, Nr. 17-700) 56 straipsnio 2 dalimi, 57 straipsnio 1 dalimi, 120 straipsnio 3 punktu, įvertinusi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjo Antano Virbalo statistinius veiklos rezultatus, aukštą jo sprendimų ir nuosprendžių stabilumą, teigiamą aukštesnės instancijos teismo vertinimą, nesant duomenų apie skundus dėl šio teisėjo veiklos, atsižvelgdama į 2006 m. birželio 16 d. Vilniaus apygardos teismo Teisėjų veiklos vertinimo komisijos išvadą, kurioje konstatuota, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Antanas Virbalas tinka toliau eiti teisėjo pareigas, Teisėjų taryba nutaria:

Patarti Lietuvos Respublikos Prezidentui skirti Antaną Virbalą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėju iki to laiko, kai jam sukaks 65 metai.

Teisėjų tarybos pirmininkė Laima Garnelienė
Teisėjų tarybos sekretorius Artūras Šumskas

Jie "neturi" duomenų apie šį blogą teisėją, nes patys juos paslėpė ir neieško:
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2004-12-21-teismas-nagrines-v-mazuronio-prasyma-iskelti-byla-a-paulauskui/20212
Nuorodoje skaitome, kaip anksčiau, 2004 metais, šis teisėjas neteisėtai atmetė pareiškimą. Tai pripažino aukštesnis teismas, kuris nagrinėjo apeliacinį skundą dėl šio teisėjo. Dabar gi tas pats teismas "teigiamai" jį įvertino. O teisėjų taryba meluoja, neva skundų labai stabiliai nebuvo.
Derėtų atskirti sąvokas: "nepagrįsta" ir "neteisėta". Teisėjas būtent neturėjo teisės atmesti pareiškimo. Jis sulaužė įstatymą. Bet už tai jį paskatino.
Pastaba: Andriukas tik duoda nuorodą. Joje minimiem asmenim nepritariu. Svarbi tik esmė: teisėjo neteisėtas sprendimas.

Tad teisėjas Antanas Virbalas iki šiol eina savo pareigas neteisėtai, nes neteisėtas yra "patarimas" - skyrimo į pareigas pagrindas.

Artūras Šumskas, kuris pasirašė šį niekalą, yra minėto aukštesnio teismo pirmininkas - Vilniaus Apygardos teismo, kuris darė ir teisėjo veiklos vertinimą. Dabar jis dar ir patvirtina tą savo paties darytą vertinimą... Nenusišalina.

Tiems, kas nesuprato:

Teisėjai skiria darban patys save (vienas kitą).

Turiu duomenų apie kitus atvejus, kai Vilniaus Apygardos teismas pats priiminėja neįtikėtinas, nusikalstamas nutartis. Ten rašau, kaip Artūras Šumskas asmeniškai dangsto tai darančius teisėjus. Jie randasi skyriuje apie antikonstitucinės grupės sąrašą.

Paaiškinu teisinį šio patarimo prezidentui pagrindą.
Teismų Įstatymo §57 leido teisėjui dirbti nekliudomam tik pirmus 5 metus. Tada jo laikas baigėsi. Prezidentas (V. Adamkus) galėjo jo nebeskirti teisėju. O jei norėjo, privalėjo prašyti pačių teisėjų tarybos patarimo pratęsti šio teisėjo darbą iki senatvės (65 metų amžiaus).

Vėliau, 2008 metais, jie straipsnį pakeitė. Mat teisėjai suprato, kad šitaip dažnai "vertindami" patys save jie perdėm smarkiai knis savo nusikaltimų pagrindus. Suprato, kad vėliau, jei netyčia įklius nusikaltėlis teisėjas, jis kartu įklampins ir savo "vertintoją" už markstymąsi į tuos nusikaltimus.
Nuo 2008 metų teisėjas iškarto skiriamas iki senatvės.

Tvarka pasikeitė lyg ir nežymiai, nes tebegalioja §912. Pagal jį vertinimas daromas kas 3, o vėliau kas 5 metai. Tai tiesa. Bet lygis ir viešumas - kiti. Nesakau, kad tvarkos pakeitimas blogas... Sakau kokie buvo tikri kėslai...

Tikrinimo išvadų rūšys irgi išlieka: tikrintojai (patys teisėjai) vis dar gali siūlyti Prezidentei paleisti teisėją iš darbo. Bet jie to nedarys... Nebent teisėjas jiems asmeniškai gresia.
Taigi, antras kėslas: iš įstatymo išnyko galimybė teisėją paleisti tiesiog be priežasties, nebeskirti, kai baigiasi 5 metai. Dabar visuomet reikia ilgai, sunkiai įrodinėti blogį. Dažnai tai turi įrodinėti žmonėms, kurie patys blogi - Teisėjų Tarybai, ir prezidentės patarėjams.
- Visą naštą perkėlė tautai.

Teisėjo atleidimas iš nedarbo ir klastočių.

Tai sugalvoja kiekvienas, kas skaito įstatymą pats, o ne iš valdininkų rankų.
Kaip rašau aukščiau, Prezidentės Kanceliarija perleido teisėjo paleidimą patiems teisėjams. Jei jie neklauso manęs, tegul paklauso bent Konstitucinio teismo:
Konstitucinio Teismo nutarimų santraukos.
Tame Teismų Administracijos puslapyje rasite pasisakymus apie teisėjų atleidimą iš darbo ir nepriklausomumą. Jie visiškai patvirtina mano pastebėtus du pagrindinius teisėjų paleidimo būdus:
drausminį ir tiesioginį.
Nepriklausomumu teisėjai daug dangstosi.

Beje, iš tų Konstitucinio teismo raštų gaunasi, kad sumažinti teisėjų atlyginimus lengva. Tereikia visus paleisti - dviguba nauda. Žiūrėk aukščiau apie jų atlyginimą.

2010.11.02 Seimo narė Stancikienė - kažkokios Seimo komisijos narė, tikrinančios teisę - per radiją kalbėjo, kad Teisėjų Taryba ir Teisėjų Garbės Teismas priima akivaizdžiai neteisingus sprendimus. Ji tik pasiskundė, kad jie veikia kaip klanas (šeima).
Bet nepasakė, ką jinai darys.
Ji visuomet taip daro. Piktinasi teisėjais, statybininkais... Bet paskui niekas nevyksta. Nes ji pati statybininkė.

Ji privalėjo vadovautis sveiku protu... Jį turėti bent... Pritaikyti įstatymą... Ji galėjo ir privalėjo kreiptis į Prezidentę, kad ta pačius Teisėjų Tarybos ir Garbės Teismo narius pašalintų iš darbo savo nuožiūra, jų pačių gi ir neatsiklausus. Nes klausti nebėra ko. Klausti juk reikėtų Tarybos, bet pačią Tarybą nušalinti reikėtų.

Taryba, Etikos Komisija, Garbės Teismas atsisakė patarti Prezidentei varyti iš darbo Panevėžio Apygardos Teismo pirmininką.

Tai reiškia, kad reikia teisėjus traukti iš darbo ne po vieną, o šusnimis.

Andrius Šedžius (Seimo narys) tam pačiam radijui skundėsi, kad teisėjaikaltina kišimusi. Sako: Jeigu teisėjai nori būti nepriklausomi, tai jie turi būti ir atsakingi.

Ne. Ne apie tai yra kalba. Kalbame apie tiesioginę Konstitucinę prievolę varyti teisėjus iš darbo ir vertintisprendimus. Už sprendimus jie neprivalo atsiskaityti, bet privalo atsakyti.

Tu esi nuovokesnisSeimo narį. Anas tave apleido. Jiems "paliesti" teisėja yra šventvagystė, uždraustas vaisius. Jie nepaisys nieko ir manys, kad teisėjus vaiko tik teisėjai. Jie maldaus jų malonės.
Likai veikti vienas. Tad ir veik: pats reikalauk, kad Prezidentė išvarytų teisėjus. Tegul varo tiesiogiai, pati, be jų pritarimo.

Kokia tikrovėjė yra teisėjo atsakomybė?

Abi tėra drausminės - be šalinimo iš pareigų. Jokios kitos atsakomybės nėra.
Pastaba: įstatymas reikalauja nutartį perskaityti salėje. Taipogi teisėja privalo nutartį čia pat išaiškinti. Rašytino proceso metu salės nėra. Bet administracinėse bylose tu gali teismo prašyti surengti išaiškinimo posėdį.
Teismas atviras. Išmetė teisę lauk atvirai.
Paputė atvirų teismo dūrų dienų vajus pro teismus. 2010 metais teismai nutarė labiau prisiglausti arčiau liaudies. Joja ant tavo sprando... Ir glosto...
Sugalvojo Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo (LVAT) pirmininkas Ričardas Piličiauskas irgi tapti šiuolaikišku... Pasitrinti į liaudį. Sušaukė jis savo negausius nedarbuotojus ir klausia: "kaip sužmonėsime"?
Tie sako:

Nebeišsteni nieko teisėjai... Na ir tiek užteks. Štai ir sudarytas "atviro" teismo planas. Ir išsilakstė jie po savo irštvas graužti liaudies kaulų toliau.

Pirmininkas ant to naujo puslapio užrašė, kad jie tiki skaidrumu, viešumu, atvirumu, teismų sistemos atnaujinimu. Neva tai atkurs gyventojų tikėjimą teisingumu, tikėjimą, neva teismai yra skaidrūs, atviri, profesionalūs, teisingi.

Pamiršo pirmininkas saraše vieną dalyką...: teisinguma. Be jo, tikėjimas juo nieko vertas yra.
Teisėjas rašo, neva lietus lyja viršun. Koks skirtumas, ar viešai bei skaidriai, ar slaptai?.. Koks skirtumas ar už uždarų ar atvirų dūrų troika savivaliauja? Tauta gali pavėpsoti. O įtakoti veiksmo negali. Sugėdinti, ar išvaryti teisėjo negali. Įstatymai ir Konstitucija lygtai teisingi maždaug. O kai bandai taikyti... tau už rankų griebia teisėjas... Kai bruki įstatymą jam į veidą, jis net nemirkteli. Tavęs "nėra".
Pro atviras duris vėjas tik vaikšto... ir suklastotos bylos.
Teismų atnaujinimas tolygus Komunistų perdažymui iš raudono į trispalvę. Tikro atnaujinimo jie nedarys. Nevarys lauk visų šių nenaudėlių.
Ne atsistojo pirmininkas ir nepasakė: Daugiau neklastosime! Busime geri! Kvailysčių nerašysime. Įleisime į procesą savo aukas ir leisime joms įtakoti eigą. Negailėsime valdininkų, pareigūnų, nusikaltėlių ir savęs.

Kas ką medžioja; arba kaip policininkai baidosi pažeidėjų.

Vilniaus centras, judrus metas. Daug pėsčiųjų, daug automobilių važiuoja ir stovi. Siaurina važiuojamąją dalį...
O vienas stovi nedidelio šaligatvio vidury. Durelės praviros į abi puses - nuo namo sienos iki gatvės.
Atsibeldi du policininkai - patrulis. Praeiti nėra kaip. Patrypčioja. Žengia į važiuojamą dalį, ir atsargiai, kad neužkabintų atlapų durelių, spraudžiasi savo keliais tolyn... vos netrindami savo užpakaliais automobilių srauto.
"0" dėmesio automobilio savininkui kuris čia pat kuičiasi su kažkokiais daiktais kuriuos parvežė.

Žemiau rašau kaip kibau prie dvasininkų ir Policininkų, kad leidžia važinėti geldoms po šaligatvius.
Noriu rasti "kvailį", kuris pratęs šį kibimą oficialiais raštais.
Gal norėtum pasimokinti vaikyti valdininkus (šiuo atvėju - pareigūnus)?
Apsimesk, kad kibai tu pati. Įskųsk policininkus ir tuos, kurie juos dangstys. Gali skųsti ir dėl kitų atveju, kuriuos aptinki pati. Bet šie yra itin įžūlūs, svarbūs, pavyzdyniai.

Parašyk apie šiuos įvykius klausimus Policajams. Paskui skųsk jų atsakymus.
Nufotografavau geldų virtinę ant šaligatvio. Užrašiau numerius.
Dviejų policajų nuotraukos neryškios. Bet manau jos nebūtinos. Ras pagal būdėjimo vietą.

Gaunasi, kad visame mieste, bet kurio pastato savininkas (Archivyskupija), arba tiesiog policininkas (prie "Kongreso rūmų") gali leisti važinėti šaligatviu geldoms bet kada. Kada tik sumanys. Be jokios tarkos ir kelių eismo taisyklių. Iš esmės - visada.
... Gali leisti ir prieš eismą... ir bet ką kitą...

Policija dangsto geldas ant pievų ir šaligatvių

Policijai neveikti įsakė Vilniaus VPK viršininkas Kęstutis Lančinskas. Žiemą išvis įsakė nebausti ant žolės. Nes kažkokią bylą pralaimėjo, kur kaltininkas dievagojosi, kad aikštelės ribos pakeistos, o po sniegu nemato žolės.
Tad dabar visur masiškai taiko tą patį samprotavimą: ant sniego statyti galima, nepaisant, kad po sniegu - žolė. Nors aišku jokios ribos visur nesikeičia.
Gal ir daugiau kažko įsakė.
Policajai tokį įsakymą pritaikė ir vasarai, ir ant šaligatvių. Nesvarbu ir kad gatvės, šaligatvio, ar pievos ribos matosi. Svarbu, kad mėnuo vadinamas "žiemos".

Policija dangsto bažnyčią

Pastaba: Lietuvos bažnyčia yra suaugusi su Lietuvos valdžia. Todėl valdžia ir jos Policija mielai dangsto bažnyčią. Valdžia moka bažnyčiai algą pagal sutartį su Vatikanu.
Tad dar keisčiau, kad nusikaltėlių valdžia (prokurorai) dangsto neapykantą prieš tą pačią bažnyčią ir Dievą.
Gali būti, kad dabar dangstė ne bažnyčią, o nusikalstamus laidojimo namus. Dėsningai kažkurių iš jų viršininkas nužudė Vilniaus miesto Tarybos narį Sergej Novikov, kad tas nebalsuotų apie Vilniaus Energiją. Gauja - išvien.

2012.06.03 prikibau prie Vilniaus Archivyskupijos. Kad jie leido katafalkus važinėti prie Katedros (savo įmonei "Laidojimo paslaugu centras"). Prikibau ir prie aplaidžių policininkų, kad tai leidžia. Niekas nepasakė jokio straipsnio, pagal kurį 2 geldos (katafalkai) galėjo važiuoti šaligatviu.

Bus dar.

Policija "diplomatiškai", "žmoniškai" dangsto diplomatus

2012.06.12 policajai leido apie 12 geldų diplomatiniais numeriais stovėti ant šaligatvio prie taip vadinamų "Kongresų rūmų", netoli Operos ir Baleto teatro.
Policajus pasakė, kad žino, kad pažeidinėja. Bet kviestinių susibūrimų metu jie diplomatams leidžia taip statyti. Neva tai gili tradicija nuo seno. Kiek supratau, jie ne tik leidžia, bet ir patys pasiūlo taip statyti. Nors kelias 4 juostų. 1 juostą užimti galima. Bet užėmė šaligatvį.
Gaunasi, kad paprasti žmonės turi pirkti brangias vietas Zuoko parkavimo aikštelėse. O ponai išvengia bet kokių mokesčių ir baudų. Mes jiems patarnaujame ir šluostome po jų "kakučius".

Policajus pasakė, kad paliko vietos ir pėstiesiems. Parodžiau močiutę, kuri kerta kelia neleistinoj vietoj. Sakau:
- Dabar pėstieji vaikščios gatve, o geldos - šaligatviais.
- Nepradėkite šitaip... - įsižeidė policajus.

Gaunasi, kad nepadoru reikalauti padorumo, reikalauti vykdyti pareigas.

- O kas šaligatvį taisys? Jie? Ar jūs?
- Kokį?
- Matot nubyrėjo kraštas. Reiškia ir čia statė.
- Nepradėkite... Leidžiam jiems nuo seno...
- Gerai. Tada aš eisiu gatvės viduriu. Jie čia. O aš čia. Susikeičiam.
- Eikite.

Ir nuėjau, vedinas dviračiu prieš eismą. Jie manęs nestabdė ir niekam nepranešė, kad pagautų mane.

2013.07.17 policajai leido 3 autobusus parkuoti po bjauriu paminklu Gediminui Katedros aikštėje. Dar vienas prieš tai DOS999 važinėjo po aikštę aplink "Valdovų rūmus", bandė net į siaurą tarpą prie Katedros parsmukti. Buvusiame telegrafe yra korupcinis viešbutis "Kempinski". Tuo metu ten nuolat vyko kažkokie užsienio ir Lietuvos valdininkų poilsiniai susiburimai. Juos aikštėje saugojo keliu policija. Man teko apgręžti juos. Parodžiau, kad jiems už nugarų stovi tie 3 autobusai, o priešais valdovų rūmus greta stovi dar ir gelda. Nors abi vietos nėra geldų parkavimas. Ir nėra jokio kelio geldoms link tų vietų.
Policajai pažadėjo pranešti kitiems policajams. Nes jie neva negali pasitraukti ir bausti. Nestebėjau ar jie vykdė pažadą.

2013.07.18 priešais valdovų rūmus jau stuksojo 10 geldų. Dideli autobusai jau stovėjo kaip priklauso - gatvėje. Geldos ir maži autobusiukai slankiojo po Sereikiškių parką link to neteisėto parkavimo. Kartais dideliu greičiu. Greta stovėjo bei slankiojo 2 policajai. Nekreipė į pažeidėjus dėmesio, nes patys juos "saugojo".
Prikibau prie 2 pėsčiųjų patrulių, kurie sukiojosi po aikštę. Maniau tie jau tikrai "užduoties" neturi ir gali bausti visus. Bet jie atsikalbinėjo, kad ir jie turi užduotį: saugoti viešąją tvarką, o ne kelių eismo pažeidėjus. Nustebau: aikštėje nėra kelio. Todėl geldos pažeidžia ne vien Kelių Eismo Taisykles KET, bet ir viešąją tvarką. Bet kuris patrulis privalo bausti ir už KET.
Tada jie atsikalbinėjo, neva "Valdovų rūmuose" renginys. Todėl neva galima. Bet prisipažino, kad nežino yra koks leidimas ar ne. Tik po įkalbinėjimo sutiko patikrinti.
Kol ėjome patrulis paprašė manęs leidimo pakalbinti mane ne valdiškai, o "žmoniškai". Tada ėmė man valdiškai dėstyti, kaip įprasta tokiais atsikalbinėjimo atvejais, neva mano dviratis neatitinka KET, nes netvarkingas: nėra ant ratų raudonų šviesų, nėra garso signalo. Aš jį sugėdinau, kad jis supainiojo reikalaujamą atšvaitų spalvą, ir kad iš šonų ne šviesų reikalauja, o atšvaitų. Garsą parodžiau iš gerklės. Kaip tik vakar šis signalas išgelbėjo praeivės gyvybę. Dar paaiškinau, kad reikalavimai prieštarauja Konstitucijai, todėl pateikiau KET pataisas. Bet to jis nelabai beklausė. Jis tik kartojo, kad aš žmogiškai nesilaikau taisyklių, tad ir geldos nesilaiko. Nors negirdėjau, kad kas pateiktų nežmogiškas pataisas leisti geldoms važinėti visur.

Priėjome prie policajaus, kuris būdėjo netoli geldų. Tas jas pateisino kažkokiu "ypatingu atveju". Neaiškino kokiu. Atsainiai pasiūlė save skųsti.
Sakau patruliams:
- Matot, nėsako teisės. Bauskite.
- Sakė gi.
- Ne. Jis atvejo nepagrindė. Tik pasiūlė save skųsti.
Kol šalinomes iš įvykio vietos patruliai vis kartojo, neva tiki, neva yra kažkokie leidimai, nors jų nematė. Galiausiai pasisėmė įžulumo iš budėtojo:
- Skųskite mūs.
- Kiekvienas pareigūnas privalo segėti lentelę su vardu. Be vardo sunku jūs skųsti.
- Nėra kur lentelės prisegti, nes užsimovem atšvaitines liemenes, - akivaizdžiai pamelavo patrulis; juk segto galime ir ant liemenių.
- Jūs mane mokinate nereikalingų įstatymų, o patys nevykdote savo tiesioginių pareigų.
- Einam ten, - nukreipė patrulis vienas kitą priešingai, šalin nuo įkyraus manęs.

Iš nevilties puoliau pagalbos prie kelių patrulių, kurie vėl budėjo prie viešbučio "Kempinski" (buvusio "Telegrafo"). Pasirinkau vieną su lėkštės pavidalo kepure su snapu. Kiti tokių kepurių neturėjo. Manau jo laipsnis didesnis. Jis vienintelis segėjo lentelę su pavarde: Andriuškevičius, nors lenteles privalo segėti visi. Jo atsikalbinėjimai - panašūs: jei geldos važinėja, reiškia ledimas gal yra, bet nematė jo; kad policija veikia dėl būtinumo išvengti didesnės žalos (tada CPK, ATPK ir BPK nelaiko pažeidimais); pats jis vykdo užduotį, todėl negali atsitraukti ir bausti kitų; jei pamatytų akivaizdų pažeidimą, tada atsitrauktų ir stabdytų, o dabar nemato.
Parodžiau pirštu. Sakau:
- Kodėl būtina geldoms važinėti ir stovėti važinėti po parką, po aikštę, apie paminklą? Ten - draudžiama. Kodėl nestato gatvėje? Arba prie VRM vietos daug [ka tik medžius iškirto]. Kokios žalos išvengiate? Atvirkščiai - jūs ją sukeliate.
Jis apsigręžė, pamatė. Tada tęsė atsikalbinėjimus: instrukcijos; diplomatinis protokolas; nevedžiosi gi valdiškų svečių valdininkų per visą aikštę, tenka privežti iki durų.
Atsakiau:
- Jokia instrukcija ar protokolas negali prieštarauti kelių įstatymui ir taisyklėms.
- Taisyklėse yra.
- Kurioje?
- Nepamenu.
- Kaip taip?.. Nežinote teisino pagrindo net tos užduoties, kurią dabar tiesiogiai vykdote?..
- Nežinau. Bet dabar jau tikrai paskaitysiu.

Vakar žemesnio laipsnio kelių patruliai bent žadėjo pranešti apie pažeidimą.
O šiandien aukštesnio laipsnio visai nesidomi.
Jo vardas - nesvarbus. Daviau jį be didesnio reikalo. Gal kažkiek sugėdinsiu jį. Beveik visi policininai elgiasi taip pat. Beveik visi neišmano įstatymų. Beveiki visi aklai pasikliauja nusikalstamais įsakymais (net nebūtais, nežinomais šiuo atveju), užduotimis, instrukcijomis ir pažeidėjais. Tad kaltų vardų sąrašas prilygtų visų policijos tarnautojų sąrašui. Permokinti arba išvaikyti dera beveik visus.

2013.12.13 atsirado doras policijos patrulis. Jis nedorai užvažiavo į Katedros aikštę. Pasakė, kad kažkoks praeivis paskambino bausti autobusus ir geldas aikštėje. Supratau, kad ne vien man bjaurūs atrodo tokie geldų pasivažinėjimai ir stovėjimai kur nedera. Nedoras patrulis liko geldoje maigyti debilniką, nes storas yra, nelenda pro duris. Taigi, 1 teko dirbti už 2.

Prišoko kažkuris vairuotojas pažeidėjas, kaip šakalas suktai, nuolankiai susikuprino, žvelgė iš žemai, ėmė gerintis, neva ir jis - už Lietuvą. Aš gėdinau jį, kad jam ant Lietuvos nusikakoti. Policininkas nebaudė manęs už keiksmą. Geldastas dingo.
Kažin ko prisiklausydavau, kai policijos greta nebudavo. Kartą vienas geldastas šaipėsi: siūlėsi pozuoti nuotraukoje.

Pirma jis samprotavo, neva prie "Valdovų Rūmų" lyg ir padarytas privažiavimas. Aš paaiškinau, kad jis - visai užtvertas 4 betono stačiakampiais, padengtais plonu granitu. Nuolydis yra tik pėsčiųjų perėjoje - ne geldų. Kitur aplinkui privažiavimo žymių jokių nėra. Paklausiau:
- Kas bus, jei atbulai įvažiuodamas autobusas parvers Gediminą? (Toks bjaurus, korupcinis paminklas senovės kunigaikščiui.)
- Bus avarija. - Teisina pažeidėjus doras policininkas.
- Ar turime jos laukti?
- Jie sako, kad viskas suderinta.
- Jie neparodė jokio rašto. Ar jūs tikėsite kalbomis? O jeigu jie čia kakos ir sakys, neva suderino?.. Net jegu yra kažkoks leidimas, jis nebūtinai yra teisėtas. VAĮ §3 3sk. leidžia veikti tik, kai būtina, o ne kai norisi. O statyti geldas čia - nebūtina.
- Kaip jie statydavo kitom dienom?
- Dažnai statydavo čia, kur nedera. Aš pavaikiau... Dabar matau, kad ir kažkas kitas pavaikė. Tai jie kartais statė gatvėjė, priešais Vidaus Reikalų Ministeriją. Juk ten būtent pasirengimui pirmininkauti Europos Sąjungai iškirto medžius ir išplėtė geldų stovėjimą. Ten tuščia. Tegul bent ten stato. Kartą prie pažeidėjų stovėjo irgi policininkai. Ir tie atsisakė, šaipėsi. Vaikščiojo patruliai - atsisakė. Atokiau toks Andriuškevičius su buriu budėjo. Irgi bausti atsisakė. Jūs - pirmas domitės.
- Nepažįstu Andriuškevičiaus. - Ne mūsiškis. - Nustebino jis mane. Juk ne apie eilinį pasakojau.

Doras policininkas suprato. Šyptelėjo apie kakius. Ir nufotografafo autobusus aplink Gediminą.
Pareikalavau:
- Nesustokite. Fotografuokite ir tuos, kurie stovi prie "Valdovų Rūmų".
- Jie kažką suderino. - Vėl teisina pažeidėjus.
- Jie to neparodė. Tik kalba.
- Pro kur jie atvažiuoja?
- Kitom dienom važiuodavo per Sereikiškių parką aplinkui Gedimino kalną, pesčiųjų takais, po vieną, ne visi kartu didele banda, be pėsčiųjų su vėliavėlėm palydos, tamsoje, dideliu greičiu. Gal pastatė ženklus "laikinas kelias". Bet jų praeiviai nemato. Fotografuokite, bauskite. O jie tegul paskui įrodinėja, neva "suderino".

Pastaroji mintis doram policininkui patiko. Jis ją pats sau pakartojo ir nufotografafo visus prie "Valdovų Rūmų".

Geldastai tenai ėmė piktintis ir vienas kitą raminti, kad nekibtų prie doro policininko, nes gali nubausti dar kartą.
Bet vienas aukštas stambus vyras atsargiai jam priekaištavo, kad ir pats patrulis atvažiavo kur draudžiama.
Doras policininkas nežinojo, ką atsakyti. Tad sumurmėjo tik, neva jam galima. Nesakė kodėl. Aš dorą policininką pasivijau ir paaiškinau kaip teisintis tokiais atvejais: būtinas reikalingumas. Bet pamiršau pasakyti, kad šiuo atveju nebuvo būtina. Galėjo gatvėjė išlipti iš policijos geldos.

Paklausiau, ar norėtų jis, kad prie padėkos internete parašyčiau jo vardą. Jis teisėtai atsisakė.

Abu patruliai išvažiavo. Nevažiavo tikrinti laikinų ženklų kitoje Gedimino kalno pusėje. Aš patikrinau. Jie tikrai buvo. Tikrai - nematomi. Jie niekaip saugumo neįtakojo.

Dėkoju tau, kad pirmas iš visų policininkų pasidomėjai pažeidėjais ir ėmei juos bausti.
Bet darbas - nebaigtas. Galbūt tavo viršininkai nebaus, dangstys valdiškus pažeidėjus. Jie ir nevaldiškus dažnai dangsto. Tada pasistenk nubausti viršininkus.
Dar drausmink savo bendradarbį, kad tingėjo, sėdėjo geldoje visą laiką. Tau teko dirbti už abu.

Policija kaltina aukas - pėsčiuosius, o ne kaltininkus - geldas

2013.01.04 Lietuvos Kelių Policijos Administracinės veiklos skyriaus (kvailas pavadinimas) viršininkas Dainius Šalomskas Lietuvos radijui sakė, neva pėstieji dėl savo žūties keliuose patys kalti. Nedėvi atšvaitų, eina į kelią.
Sakė, kad Policija vaikšto į mokyklas, žlugdo vaikus pamokslais, neva kalti jie, pėstieji, o ne kaltininkai geldastai. Siūlė aptverti kelius nuo žmonių. Keliai jau aptverti nuo gyvūnų. Dabar - žmonių eilė.
Žurnaliūga, kuris jį kalbino, pirmas pasakė, neva pėstieji patys kalti. Tada pasiūlė ir tam policininkui taip kalbėti, bausti pėsčiuosius.

Toks įspūdis, neva pėstieji ramiai stovi kelio krašte, tykoja geldų ir netikėtai puola po ratais, kai sustoti nebegali.

Dainius Šalomskas su žurnaliūga nutylėjo geldų pareigą pagal KET matyti visas kliūtis, jų išvengti, pasirinkti saugų greitį.
Nuorodoje skaityk Andriuko pataisas įstatymams, kad nebūtų kvailų dingsčių smerkti dviratastus ir pėsčiasias. - Bet ką, tik ne tikrus kaltininkus.

Tą savaitę geldos nužudė 6 žmones. 5 iš jų - pėsčiuosius. Kasdien - po 1. Per šventes - po 2. Dviratininkų neminėjo.
Viena gelda Vilniuje partrenkė 2 pėsčiuosius šaligatvyje, kol anie laukė prie perėjos. Anų gyvybę išgelbėjo stulpas. Bet jeigu anie žūtų, tai ir jie patektų tarp minėtų 6 aukų, ir juos urmu priskirtų prie kaltų. Nors juos partrenkė už važiuojamos dalies ribų.
Niekas nesiaiškins kaip tramdyti geldas.

2014.12.23 generalinio komisaro pavaduotojas nusikaltėlis Renatas Požela peikė truputį geldas. Bet vėl labiau kaltino pėsčiuosius, reikalavo juos bausti, maukšlinti atšvaitus.
- Neva geldos jų nemato be butelio ir atšvaitų. Tuo jis pripažista geldų kaltę: jos nepaiso, kad nemato kelio, važiuoja. Turėtų stovėti. Bet vėl jis kaltininką "apeina" ir puola auką.
Įprastai, geldos kukliai nužudo kasdien po dviratininką. Per šventes po 2. Nieko tai nejaudina.
Tą savaitgalį geldos nužudė 10 žmonių šventiškai. Daugiausia - geldastų. Bet jam vis pėstieji kalti.

Policija ir teismai masiškai klastoja ir fabrikoja bylas.
Andriuko antras metinis pranešimas: šalis žlugo. Pranešimo tesinys:
Žmogus tarnauja valdžiai. Valdžia - nusikalstama... tarnauja nusikaltėliams. Platesnis nagrinėjimas yra mano čia:
http://andrius.konferencijos.lt/kadaryti#padetis (metiniai pranešimai)
Ryšis tarp grobikų, pareigūnų ir valdžios (Komunistų):
http://andrius.konferencijos.lt/kadaryti#Komunistas.
Švietimas tamsina busimą pareigūnę. Ji mokės nežinoti įstatymų:
http://andrius.konferencijos.lt/oficioz#vaikui draudziama

Tu tikėjaisi meistriško darbo. Jie tau padaro žaidimą. O tas žaidimas - tik į vienus vartus, surištom rankom, burna ir kojom.

Įskųsk pareigūną.
Rašyk man: dviratis@konferencijos.lt
Pagrindas: Andriuko Korupcijos Įstatymas. Straipsnis Nr. 3.1.1. Viešai sekama pareigūnų tarnyba.

Kviečiu jūs teikti man policininkų, prokurorų, teisėjų, antstolių ir kitų pareigūnų vardus. Skelbsime trumpai jų klastą.
Skelbti galima tiktai viešų asmenų vardus (pareigūnų). Kitų dalyvių vardus skelbti negalima, ir nėra tikslo. Tai draudžia ir Asmens Duomenų Apsaugos Įstatymas.
Pagal Bausmių Kodeksą mes privalome pranešti apie sunkų nusikaltimą. Taip ir darykime. Pranešame per šį puslapį. Pranešimai pareigūnams neveikia - jie patys savęs netirs. Šio puslapio dėka galbūt nauja auka sužinos apie jai paskirtą netikusį teisėją, ir galės jį laiku nušalinti tyrimo ar posėdžio metu. Nušalinimas yra kiekvieno bylos dalyvio teisė. Tikslas - išvengti neteisingo teismo.
Internetas mirga pranešimais apie suklastotas bylas. Nėra tvarkos ir nuolatinės veiklos. Šis mano puslapis tame gelbės.

Labiausiai taikomų įstatymų sąrašas. Juos aiškinu ir palyginu.

Talkink man keisti blogą Prezidentę.
Talkink rinkti naują. Tada tas išvaikytų teisėsaugą. Skleisk žodį. Ten ašikinu kaip.

Pagalbininkai, tariami žinovai, ne visada gelbėja.

Vytautas Švanys bandė ieškoti pagalbos Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centre:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/uz-atlikta-pilietine-pareiga-teismas
(Būk atsargi. Per ten rasi raštą jam iš prokurorės. Jis guli "Google" kompiuteryje. O tas tave seka. Nes "Google" pikti yra. Dar pas juos dirba nusikaltėlio Andriaus Kubiliaus sūnus. Ant "Google" "užminsi" nepastebimai, savaime. Nes į jį nurodo rašto paveiksliukas. Taip "Google" ir kiti nusikaltėliai stebės tave. Stebinčio paveiksliuko gali išvengti, bent laikinai išjungusi "JavaScript" programas interneto naršyklėje savo kompiuteryje.)

Vytautas pats teisingai išnagrinėjo kaltinimus sau: jis už kitus žmones duomenų nerašė, neklastojo, neturėjo teisės išmesti pilietės valią, nedarė žalos, parašus referendumui tikslinti taisyklės nėra įstatymas.
Keista tuomet kodėl prokurorė Danutė Rudienė 2014.06.30 nutarime rašė, neva jis jai sakė, kad duomenis už pilietę rašė pats. Galbūt jis sakė, kad rašė duomenis ne tame lange, kur įprastai rašo pati pilietė, o tame, kur juos trumpai perrašo spausdintom raidėm parašų surinkėjas. Dabar jis tai neigia. Gaunasi, kad prokurorė klastojo jo parodymus. Bet jis to neteigia.
Jis neneigia, kad sakė prokurorei, kad rašė, kad duomenis tikslino pats.
Gal jis neskaitė nutarimo, kaip būdinga Lietuviui.

Jam nieką atsakė Vytautas Budnikas - Centro kažkoks darbuotojas, Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/valdzios-kerstas-negali-buti-bausmes-tikslu
Pasiūlė skųsti aukštesniam prokurorui, kad Klaipėdos apylinkės prokurorė Danutė Rudienė teisingai nutraukė baudžiamąją bylą (ikiteisminį tyrimą) ir neteisingai reikalavo pradėti administracinę.
Skundo pagrindas - niekinis: kad nėra žalos. Tai gali būti pagrindas baudžiamoje byloje. O administracinę galima pradėti ir be žalos.

Skundo pagrindas turėtų būti tai, ką pagal nuojautą nurodė pats skundikas. Kad nėra žalos, būtų tik dalis pagrindo. Dėl to pagrindo nėra tikslų, kurių reikėtų siekti pagal ATPK §1. Nereikia tariamo kaltinamojo auklėti, ginti Konstituciją, nes jis ją gynę pats. O veikti nenustatytais tikslais draudžia Viešo Administravimo Įstatymo (VAĮ) §3 4sk.
Centras tikrai rašė, kad tikslo nėra, bet apie kitą dalyką: atstatyti teisę. Jis to negrindžia įstatymais, kaip aš. Teisė tikrai pažeista, jei taip buvo. Ją galima būtų atstatynėti. Tik ji niekam nereikalinga, negalioja, nes priešinga Konstitucijai.
Daugiau apie neteisėtą parašų referendumui rinkimo tvarką (tariamą tikslinimą), pilietės valios Konstitucinė viršenybę rašau straipsnyje apie žemės referendumą, dar vadinamą Tautos referendumu.

Prokurorė Danutė Rudienė tariamai laikėsi VAĮ §8 2d.: nurodė apskundimo tvarką. Bet nurodė klaidingą straipsnį: BPK §214.
Turėtum taikyti: BPK §63, nes tu skundi ne kad baudžiamąją bylą nutraukė, o kad administracinę pradėjo. Šis straipsnis leidžia skųsti per bet kokį laiką. O tas, kurį siūlo prokurorė - tik per 20 dienų. Laiko ribojimas prieštarauja Konstitucijai. Bet prokurorai ir teisėjai tai vengs pripažinti, kai skųsi toliau.
Skųsti dera būtent pagal BPK, o ne ATPK, nes skųstum nutarimą baudžiamoje byloje ją nutraukti. Administracinę bylą pradėjo iš jos, o ne tiesiai dėl įvykio.
Sykiu pagal BPK §63 gali skųsti ir bet ką kitą, ką baudžiamoje byloje pridirbo prokurorė. Nepaisyk, kad ją nutraukė.

Nesižudyk

2008 metų riaušių dalyvis pasiskundė, kad jį į pakaušį sužalojo guminė kulka.
Tada jį patį teisė už tariamas riaušes ir pasipriešinimą Policijai, nors jis nesmurtavo.
O bylą dėl neteisėto sužalojimo užgniaužė.
Paskyrė jam aibę baudų, padarė dirbtinu skolininku valstybei. Dar jis turėjo ankstesnių skolų. Dėl jų nusižudė.

Nešvaistyk savo gyvybės. Panaudokteisingumui.
Keršyk teisėjui, nežudyk ir jo. Įskųsk.
Talkink man keisti blogą Prezidentę (aiškinu aukščiau).

Dėl skolos nesikrimsk. Tavo bylos kada nors baigsis. O bylos teisėjams nesibaigs niekada. Mes juos išvarysime ir sodinsime. Mums reikia pagalbos. Gal tada ir skolas panaikinsime.
CPK §668 draudžia išieškoti skolą iš paskutinio turto, paskutinių darbo įrankių, vienintelio busto. CPK §663 apie tai rašo ne taip palankiai: leidžia uždrausti.
Tai dera parašyti įstatyme aiškiai. Neturėtų būti galima mesti žmogų į lauką.
Antstoliai tai laužo.
Apskųsk tai pačiam antstoliui. Jis nepaisys ir skundo apie save. Kelk jam baudžiamąją bylą.
Dar jį skųsk teismui. - Įprastai - tam, kuris tave nuteisė. Arba tam, kurio gyvenvietėje veikia antstolis.
Teismas irgi nepaisys. Jam irgi kelk baudžiamąją bylą.

Kaip skųsti oficialiai?

Nuorodos:
http://andrius.konferencijos.lt/kadaryti#vaikyk
Raginimas vaikyti valdininkus, tame tarpe ir pareigūnus. Aname skyriuje rašau straipsnius, kuriuos jie labiausiai pažeidinėja. Už juos ir skųsk. Labiausiai taikomos prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo taisyklės pagal vyriausybės nutarimą Nr. 875.
Aprašyk įvykį pati, o straipsnius su paaiškinimais paprasčiausiai nurašyk (kopijuok) iš manęs.
Anas skyrius rodo atgal į šitą skyrių, kaip įskųsti būtent pareigūną. Valdininkų ir pareigūnų tvarka - panaši.
Šie 2 skyriai papildo vienas kitą. Viename - būdas - drausminis (ne teisminis), per viršininkus. Kitame - drausminiai straipsniai ir raginimas vaikyti.
Psichiatrai - policininkai.
Jie tave vadina psiche ir vežą į psichiuškę, net nepaklausę tavo nuomonės. Nenusimink. Gavai gerą progą: priešintis, pravardžiuoti, tyčiotis ir juos pačius sukišti į psichų ligoninę. Apskųsk juos sėkmingai. Panaikink nutartį. Ir apderk piktą, beprotį teisėja iki ausų. Dar išvadink nusikaltėliais visus, jei yra už ką (tai minių iškarto žemiau).
Turinys:
Skųsk tik per viršininkus.
Jei skųsi per teismą, įklimpsi. Bet gali bandyti ir ten. Daug nesitikėk.
Skųsk byloje teisme.
Jei tau jau sukurpė bylą teisme, ginkis, nenusileisk, nelauk apeliacijos. Skųsk atskirais skundais dar pirmoje pakopoje. Jiems tie straipsniai - netikėti.
Skųsk antstolį
Skųsk žalą

Gali vadinti nusikaltėliais ir skundžiamą pareigūną, ir kitus, bet tik jei jie padarė rimtų pažeidimų, kurie sukelia didelę žalą kažkam, nebūtinai tau (slėpė įrodymus, klastojo, nutylėjo, nepaisė, be teismo pripažino kaltu, ar nekaltu). Kuo labiau juos dangsto, tuo didesnė žala. Tad mažas pažeidimas po kelių skundų gali tapti nusikaltimų, net jeigu pradinis pareigūnas daugiau nieko nedarė.
Nesvaičiok tuščiai. Pagauk už pažeidimą. Tada laisvai vadink nusikaltėliais.
Nebūtina, kad nusikaltimą pripažintų teismas. Jie to niekada nepripažins. Bet jie bijos tave teisti už pareigūno įžeidimą, nes bijos suteikti tau progą įrodyti nusikaltimą.
Yra ypatingi straipsniai apie pareigūno įžeidimą. Jie prieštarauja Konstitucijos 33 straipsniui:
Draudžiama persekioti už kritiką. Skaityk mano straipsnį apie kritiką.

Skųsk tik per viršininkus. Ne per teismą. Daeisi iki "viršaus". Gausi nieką.

Jokiu būdu neskųsk pareigūnų niekinius raštus administraciniam teismui, kaip labai tave ragins pareigūnai. Ten lauksi pusantrų metų (LVA teisme eilė 1,5 metų.). O jo teisėjai - patys nusikaltėliai. Eik kitu keliu, kurį paminėjau - per viršininkus iki išrinktų tautos atstovų.
Teismui skųsk tik ką privalai pagal procesą: nutarimus, baudas ir kitas nesąmones. O proceso pažeidimus skųsk per viršininkus.

Skųsk per arčiausią viršininką, ne per viršiausią. Paskui - per sekantį. Šitaip išvarysi daugiau blogų valdininkų.
Skundas viršininkui nėra kartojimas. Todėl jį privalu nagrinėti. Skirtingai negu teismui, jam nėra senaties.
Tik nesikartok, negaišk, o skųsk ką būtent neveikė jo pavaldinys. Prašyk naujai nagrinėti pradinį skundą ir visus sekančius. Jų nenagrinėjo. Tad tiksliau tai vadinti: "nagrinėti iš esmės".
Skaityk nuorodoje apie vaikymą apie Vyriausybės nutarimo Nr. 875 12 straipsnį.

Įmanoma skųsti ir viršiausiam, arba Prezidentei. Ji turėtų pasirūpinti, kad ministrų pirmininkas išreikalautų veiksmąministro, arba prašytų jos tą ministrą išvaryti. Be tokio prašymo Prezidentė neįgaliota jį išvaryti.
Skundas per viršiausią gali blogai veikti būtent dėl to, kad jis prižiūrės, kaip blogi mažesnį, tarpiniai viršininkai vienas kitą baudžia pagal tvarką. Anie gali išsigąsti ir nebeklastoti, užsislaptinti. Nes žinotų, kad juos stebi viršesni.
Vienkartinį tikslą gal ir pasieksi. Bet blogi tarpiniai viršininkai išliks.
Savo blogį jie atskleis tiktai, jeigu tu sukelsi jiems įspūdį, neva nesivarginsiskųsti.

Panašiai įmanoma skųsti ir viršiausiųjų prižiūrėtojui - Seimui. Bet vargu ar jis prižiūrėtų viršininkus mažesnius negu ministras.
Tai galėtų nebent nusikaltėliai Seimo Kontrolieriai. Bet ir jie pageidauja, kad pirma tu pati sugaištum laiką ir "prisikastum" iki viršiausio.

Teisėją irgi pravartu pirma apskųsti viršininkui - teismo pirmininkui. Tas privalo prižiūrėti, kaip teisėjai laikosi Etikos kodekso. Taipogi jis skirsto nagrinėjimui bylas, kuriose nėra sprendimo.
Parašyk jam, kad nutartis prieštarauja Konstitucijai... Todėl negalioja, net jei neskundžiama. Paprašyk priimti naują nutartį. Pirmininkas neveiks. Tada apskųsk aukštesnio teismo pirmininkui. Tas irgi rašys, kad Konstitucija negalioja.
Kai daeisi iki Aukščiausiojo Teismo pirmininko, skųsk visus Prezidentei.

Tuo metu ką daryti, jeigu teismas atsisakė savo pareigų? Įstatymas yra. Bet teismas tiesiog neveiks... ir tiek. Net neima tavo bylos.
Kol baudi teisėjus, byla "nejuda". Eik į kitą teismą, net ne pagal įstatyme surašytą kompetenciją.

Skųsk byloje teisme

Jei jau vyksta teismas, nelauk klastočių baigties, kol tariamai išnagrinės bylą ir galėsi skųsti apeliacine tvarka. Skųsk "atskirais skundais" dar pirmoje pakopoje. Nes pažeidimai jau vyksta. Juos dera naikinti iškarto, o ne po galutinio nutarimo. Apeliacijoje tėra 1 pakopa. Po jos skųsti tariamai nebegalima. Tuo aukštesni teisėjai pasinaudos. Tau liktų maža galimybė laimėti.
Visai neskundžiamų nutarimų nebūna. Nuorodoje rašau, kad jie negalioja tiesiogiai pagal Konstituciją, kitus galima naikinti per bylos atnaujinimą (dėl naujų aplinkybių), ar kasaciją (dėl sulaužyto įstatymo). Pastarais 2 atvejais nauja aplinkybė yra pats jos negaliojimas, neteisėtas sprendimas.
ATPK atveju kasacija taikoma per BPK. BPK ją apriboja tik galutiniams nuosprendžiams, kuriuos jau skundei apeliacine tvarka. ATPK leidžia skųsti apeliacinės pakopos teismui ir tarpinius sprendimus (nutartis; 231 skirsnis: §3022-§30215; jį aiškinu žemiau). Todėl ATPK atveju kasacija taikoma ir jiems.

Ginkis netikėtai straipsniais, kurių pareigūnai neišmano, nežino apie juos, ir jiems nepasirengę. Nes juk niekas jiems anksčiau neprieštaravo ir nebaudė. Visi jūs paklusniai vaikštote po tuos teismus, nors jau seniai neprivalote.
Pareigūnai tau vis klastoja bylą, vilkina, tampo po teismus, renka nereikalingus, senus įrodymus. Bet šie straipsniai ją įpareigoja nutraukti.

Nes bent ATPK §7 draudžia tirti ar nagrinėti bylą negriežtai. Teisėjai atsikalbinės neva ATPK §287 leidžia byla nutraukti tik pagal ATPK §250. Tai - melas. Tada prie žodžio gali rašytų žodį "tik". Tada ATPK §7 straipsnio žodis griežtai būtų beprasmis.
VAĮ §3 1 ir 4 skirsniai nustato tik tokius pareigūno įgaliojimus, kuriuos nustato įstatymai. Tai jų galias riboja.
Tai reikalauja į įstatymą įrašyti ir Konstitucijos §5.
Pareigūnai neįgalioti veikti įstatymų nenustatyta tvarka. Šiuo atveju - negriežtai. Todėl bet koks tvarkos pažeidimas daro visą tvarką (visą seką) nenustatytą ir bylą naikina.
To reikalauja ir Konstitucijos §31 Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.

ATPK §7 netikėtai leidžia tau neteisėtą teiseną skųsti tiesiogiai, nepaisant kitų skundimo būdų: Įstatymų reikalavimų laikymasis [...] užtikrinamas sisteminga aukštesniųjų organų ir pareigūnų kontrole, teise apskųsti, kitais įstatymų nustatytais būdais. Todėl, jei kas bandys tau drausti kažką skųsti aukštesniam teismui, ar policininkui, jeigu atras kokį esamą, arba netikėtą draudimą, tarkim jeigu nutartis neskundžiama, tu visada gali skųsti tiesiogiai pagal ATPK §7.

"Atskirasis skundas": ATPK 30215 str. kartu su visu 231 skirsniu (§3022 - §30215).
Teisėjai tave apgaus, neva skirsnį papildo BPK X dalis, ypač 439, 440 straipsniai. Jiems to reikia, nes §439 draudžia skųsti dalį nesąmonių. Bet ATPK §249 draudžia taikyti tas BPK nuostatas, kurios riboja tavo teises. Būtent tas pats straipsnis sieja ATPK su BPK. Todėl pareigūnai piktnaudžiauja, kai "nepastebi" jo dalių ir draudžia tau skųsti.
- Tame tarpe naujų įrodymų rinkimą. Pavyzdžiui, teisėjas pavaizduos tave psichu, išsiųs per jėgą į ekspertizę ir pavadins tai įrodymu. Psichinė liga nėra tas įrodymas, kurį mini 439 straipsnis. Dauguma žmonių kitaip nei nemanytų. Taip rašo tik sukčiai teisėjai, kai "svila padai", išsisukinėja. Tai - demagogija. Sutampa tik žodis "ekspertas" (ATPK §256 Įrodymai).
Nepakaltinamumą dera spręsti paskiausiai. Bylos tikslas - ne jis, o pažeidimas. Psichiką tirti galima tik jei padarei pažeidimą (ATPK §19, §250).
Ekspertizės tvarka: iki teismo - BPK §209; teisme - BPK §286.
Teisėjai ją laužo visada.
ATPK atveju iki teismo tvarka netaikoma, nes protokolą rašo iškarto ir perduoda nagrinėti. - Bylą tiria nagrinėjimo metu.
ATPK atveju teismo tvarka taikoma ir nagrinėjimui Policijoje, nes ji tada veikia kaip teismas.
BPK §20 2d. - Įrodymai sako, kad jie yra tik ką renki teisėtai. Jei tu tą skundi, reiškia įrodymai - neteisėti. Kitokia tvarka atimtų galimybę panaikinti neteisėtą nutartį. Tarkim, ekspertizę paskyrė pžeisdami tvarką,
Straipsnyje apie psichiatrus "policininkus" aiškinu, kad tos ekspertizės tvarka dažniausiai būna neteisėta.
Bet nereikia visų šių samprotavimų apie draudimą skųsti. ATPK 231 skirsnis visai pakeičia BPK X dalį. Jis viską nusako. Nors kažką papildomai gal ir rasi BPK. Tik neskatink to daryti teisėjų, kai nereikia.
ATPK §3022 leidžia skųsti visus sprendimus. O jį naudoti nurodo ypatingo straipsnio §30215 apie "atskirus skundus" 2 pastraipa.
Išlyga joje reiškia, kad netaikomi visi to skirsnio straipsniai, kurių dalyką jau nusako šis straipsnis. Pavyzdžiui, "atskiram skundui" netaikomi dalis §3024 (nors gali ginčytis apie teisę paduoti skundą tiesiogiai aukštesniam teismui, o ne per teisėją kaltininką; kitos dalys tinka visai, pavyzdžiui teisė atnaujinti skundo laiką, nors tas laikas išvis prieštarauja Konstitucijai, nes neteistas sprendimas yra neteisėtas, nepaisant laiko), dalis §3025 (tik apie nuorašus; žemiau miniu, kad atsiliepimus siųsti draudžiama, reiškia ir nuorašų nereikia), visas §3026 (skundo priėmimas; teisėjas tam neturi teisės, jis gali tik tenkinti, arba persiųsti; tai protinga, nes kaltininkas neturėtų spręsti ar priimti skundą apie save; nors ir šiame straipsnyje tu gali sau priskirti kokių naudingų teisių), visas §30212 (iš jo perima tik sprendimų pavadinimus: "nutartis", ar "nutarimas"), visas §3028 (nes jame persiuntimo laikas 3 dienos skaičiuojamas po skundo priėmimo, kurį sprendžia per 7 dienas pagal §3026, gaunasi 10 dienų, vietoj 3 dienų pagal §30215; siųsti skundo nuorašus ir prašyti atsiliepimų draudžia §30215, nes jame nustatyta tik viena tvarka).

Pagal ATPK "atskirasis skundas" yra skirtas atskiriems atvejams ne apie bylos esmę o apie eigą. Jų nėra daug. Įprastai - skundų priėmimo atsisakymams. Bet tu gali demagogiškai "atskirą skundą" pritaikyti ir kitiems skundams. Teisėjai to nesupras ir paklus tau. Jis patogesnis ir greitesnisapeliacinį.
BPK nėra atskirų skundų, nėra taikymo apribojimų. Galima rašyti tik paprastus skundus, kaip minėjau.
BPK apeliaciniai skundai taikomi tik nagrinėjimo užbaigimui. Joks teisėjas nesupainios paprasto ir apeliacinio skundo.
CPK §334 numato atskirus skundus su neaiškia sąlyga, kai sprendimas užkerta bylos eigą. Išnaudok ją. Tik smarkiai nežymėk, kad teisėjai nenukreiptų kalbas vien į ją.

Gali skųsti ir apeliacine tvarka pagal ATPK §3022.
ATPK apeliacinė tvarka taikoma ir nagrinėjimo eigoje (nutartims) ir pabaigai (nutarimui).
Bet ji sudėtingesnė ir ilgesnė: tenka daryti nuorašus, kad kiti bylos dalyviai duotų atsiliepimus; kaltas teisėjas gali piktnaudžiauti, net sulaikyti tavo skundą.
Užtat leidžia apeiti jį ir paduoti skundą tiesiai aukštesniam Apygardos teismui. - Ilgesnis skundo laikas: 20 dienų.
Apeliacinis skundas netinka nutartims, kurios skundžiamos tik "atskirais skundais" ir tik per 7 dienas.
Apeliacinis skundas - lėtas: apie 10 dienų (skaityk aukščiau apie §3028).
Skundo nuorašų reikalauja §3025. Bent vienas kitas negu tu dalyvis byloje yra Policija, nes surašo tau ATP protokolą (§291). Bet teisėjai neišmano įstatymo ir nuorašo nereikalaus. ... Ir neturi teisės, nes nėra tokio straipsnio šalinti skundo trukumus dėl to. Nuorašas tėra tavo pareiga. Tad nuorašą gali neteikti. Teisėjas pats padarys. Gal jis nereikalauja ir atsiliepimų iš Policijos.

Skundo laiką nurodo jo straipsnis.
Apeliaciniam skundui: 20 dienų. Jis - vienodas ATPK §3024 ir BPK §313, §318.
Atskiram skundui: 7 dienos. Šis laikas irgi yra vienodas ATPK §30215 ir BPK §440 (vadina paprasčiausiai skundu, ne "atskiru").
Kaip miniu aukščiau, šiais atvejais abu kodeksai taikomi atskirai. BPK nepapildo ATPK. ATPK 231 skirsnis viską nusako, todėl visai pakeičia BPK VI ir X dalis.
Skundo laikas skaičiuojamas pagal bendras laikų taisyklses BPK §100 (taikomas ir ATPK atveju) ir CPK §73, §74. Pagrindinė taisyklė: jeigu paskutinė skundo diena yra išeiginė (nedarbo), tada laikas baigiasi sekančią darbo dieną.
Laiką leidžia prašyti atnaujniti (liaudiškai - pratęsti) atitinkami straipsniai. Jei kodeksas nemini pratęsimo, tada taikyk jo bendrą straipsni: BPK §102 ir CPK §78.
BPK §102, kai laiką atnaujiną, kartu leidžia stabdyti sprendimo vykdymą, bet tiktai jeigu prašai ir tik, jeigu stabdyti dėl skundo leidžia kiti straipsniai. Todėl prašyk. Kitaip nestabdys.
CPK tokios nuostatos neturi. Gaunasi, kad kai laiką atnaujina, sprendimą stabdyti ar ne nusako atitinkamas straipsnis - pagal patį skundo padavimo atvejį, nepaisant laiko. Dažniausiai - nestabdo.
Žodžio "atnaujinti" jiems reikia, nes žodis pratęsti reiškia, kad laikas dar nesibaigė, kad dar yra ką tęsti. Pavyzdžiui, CPK §77 leidžia pratęsti (su užstatu, jei reikia). O CPK §78 leidžia atnaujinti, tik jeigu kartu paduodi ir patį skundą (jokio užstato). Tai naudinga ir tau. Jei pareigūnas pratęsia laiką, kuris jau baigėsi, tada nėra ką pratęsti. Skųsk tai. Taip gali nutraukti bylą, kuriai skirta 1 para, puse metų, ar kitoks laikas. Bylai nagrinėti skirtus laikus miniu žemiau.
Skundo ir galbūt dalies kitų veiksmų laiko apribojimai - neteisėti, nes prieštarauja Konstitucijai - teisei kreiptis į teismą (§30). Kaip aukščiau rašau apie ATPK §3024, neteistas sprendimas yra neteisėtas, nepaisant laiko.

Nutartis įsiteisėja, tik kai baigiasi jos apskundimo laikas (BPK §345), arba kai po skundo ją palieka, nenaikina. Ją teikia vykdyti irgi ne padrikai, o pagal BPK §342. Nors vykdymo tvarka tau beveik nenaudinga. Ji - paprasta.
Tad teisėjui draudžiama pulti vykdyti savo nutarimą, tyčiotis iš tavęs. Pavyzdžiui, draudžiama iškarto siųsti bylą bei tave pačią pas psichiatrus "policininkus".

Skųsti galima tik nutartis. Ką daryti jei jų nėra? Teisėjas neveikė. BPK §253 įpareigoja išklausyti tave ir priimti nutartį dėl bet kokio reikalo. Nutartį jis privalo tik rašyti, o ne vien kalbėti. Tad nutartimi laikome viską, tame tarpe ir tylėjimą.
ATPK §285 irgi įpareigoja būtent rašyti tavo prašymus ir sprendimus apie juos į posėdžio protokolą.
BPK §241 3d. įpareigoja į protokolą rašyti ir visus tavo prieštaravimus, o ne vien piktintis jais.

ATPK 282 straipsnis reiškia: 1 para, 1 posėdis, 1 įstaiga. Tai aiškinu straipsnyje apie psichiatrus "policininkus".
ATPK §282 įpareigoja nagrinėti administracinę bylą tą pareigūną, kuris bylą gauna. Policija surašo administracinio pažeidimo protokolą. Reiškia Policija tą bylą ir gauna. Todėl Policija privalo nagrinėti administracinę bylą patys. Tai - protinga ir spartu.
Bet jie stumia tave į teismą, kad įrodymai išnyktų per ilgą laiką. Pesiųsti teismui galima, bet tik po nagrinėjimo ir tik nutarimu, pagrįstai (samprotavimais, motyvuotai; ATPK §287).

1 para yra skirta mažumai straipsnių, kuriuos taiko dažniausiai, nes jiems sulaikymo laikas yra ilgiausias - 48 valandos. Kitus straipsnius galima nagrinėti iki 15 dienų.
Sulaikymo laiką draudžiama švaistyti. Tave sulaiko ir laiko be tikslo. Arba sulaiko po kelis kartus ir vaizduoja, neva nepažeidė laiko.

1 parą, ar kitokį trumpą laiką straipsnis numato keliems ATPK straipsniams. Du iš jų Policija itin mėgsta nebūtai sukurpti:
§174 - Nedidelis chuliganizmas,
§187 - tariamas Pasipriešinimas policijai.

1 parą galima pratęsti. Bet ATPK §282 3 pastraipa leidžia tai tik dėl objektyvių priežasčių. Jų sąrašas - ribotas. Tas sąrašas turi reikšme ir pridėtam žodžiui kitų. Jos turi būti panašios - kažkas, kas užtrunka savaime ilgai. Tam tas žodėlis ir pridėtas. Teisėjas privalo įrodyti, kad veikė ilgai ne tyčia, o savaime. O tiems, kam jis paveda kažką daryti, jis privalo nustatyti trumpiausią laiką, per kuri jie gali spėti. Patį pavedimą jis turi pagrįsti, kad būtina. Tad net ir pratęsus laiką, draudžiama jį pratęsti iki 1 metų vien dėl to, kad ATPK §35 tai leidžia. Aname straipsnyje leidimas irgi - sąlygotas.
Žodžiai neįmanoma išnagrinėti reiškia, kad jeigu buvo įmanoma, bet teisėjas vilkino ir pats padarė, kad būtų neįmanoma tada pratęsti draudžiama.
Teisėjas privalo pagrįsti laiką, kodėl neįmanoma trumpiau buvo ir bus. Visus sprendimus grįsti duomenim (faktais) įpareigoja VAĮ §8 1d..
Trumpesnio laiko reikalauja ir VAĮ §3 6sk.: kuo mažesnėmis sąnaudomis.

Skųsk antstolį

Pavyzdys kaip Seimo Kontrolieriui skundė Teisingumą Ministrą už tai, kad anas dangstė antstolį.

Skųsti reikia Apylinkės teismui, kurio žemės plote veikia antstolis (CPK §594, §27 1d.).
Bet ir anas yra nusikaltėliai. Jį visą nušalink, prašyk, kad skundą iš karto spręstų aukštesnis teismas. Bet nusikalto ir anas. Nušalink ir aną...

Jei nenušalinsi, galėsi vieną sykį spskųsti teismo sprendimą įprasta tvarka.

Žemesnį teismą prižiūri aukštesnis teismas pagal Teismų Įstatymą. Skųsk jį papildomai pagal teismų priežiūra: per viršininkus.

Skųsk žalą

Bet kokią žalą, kurią padarė valdžia, atlyginti reikalauk iš Teisingumo ministerijos (Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo - ŽAĮ - §2 1d. 5sk, §3 7d., CK §6.271, §6.272, BPK §44 4d. - taikomas ir administracinių pažeidimų byloms per ATPK §249).

Pavyzdžiui, dėl antstolio reikalauti gali, net jeigu jį neskundei (CPK §510 9d.).

Visais atvejais tu turi pateikti kažkokį įrodymą, kad tau kažką darė neteisėtai (pavyzdžiui, kalino, atėmė daiktus). (ŽAĮ §3 4d. - prašymo priedai). - Kažkokį sprendimą.
Pavyzdžiui: atsisakymą tirti tau pripaišytą nusikaltimą.
Tau dažniausiai jo neduos, nes tada derėtų tau aiškinti kaip atsiimti žalą (BPK §46 1d.). Tą straipsnį taikome, kai bet kas nutraukia baudžiamajį procesą. Nepainiok su nutrauktu tyrimu. Procesas yra viskas, ką aprašo tas kodeksas. Tyrimas yra tik jo dalis. Pareigūnai tave mulkins, neva yra kitaip.
Kai pasiskųsi, Vidaus reikalų viceministras Žimantas Pacevičius pameluos, kad tave tirti atsisakė. Nutylės, kad tave sulaikė be kaltinimų. Be jų ir atsisakyti nėra ko. Nutylės, kad tyrimo atsisakymo tau ir nedavė. Nutylės, kad prokuroras tau neaiškino kaip atlyginti žalą.
Tau nebūtina gaišti nuorašams, ypač to, ko tau nedavė, ypač jau 2 sykius. Valdžia pati privalo surinkti raštus, kuriuos turi kita valdžia (VAĮ §3 8sk. - "vieno langelio" principas).

Jei tavę neteisėtai tąsė po teismus, o paskui išteisino, tada berods pačioje byloje tau gali priteisti teismo išlaidas. Nebūtina kažkaip papildomai skųsti. Gali iškarto imti pinigus. Sužinok ir pranešk man.

Ne teismo tvarka turtinę žalą atlygina ne daugiau 10000 Lt. Turtinę - 5000 Lt. (ŽAĮ §4 1d.). Dėl didesnės eik į teismą.

Dėl neteisėtos prievartos (CK §6.272) reikalauti gali per 3 metus. Taip riboti draudžia Konstitucija. Skųsk ir tai. Nors antstolis retai tave kalina. Bet gali ir jis.
Valdžia dar neteisėtai išvedžios, neva neteisėtas areštas nėra sulaikymas. Atsisakys žalą atlyginti. Sulaikymas yra bendrinis žodis. Šis straipsnis nenumato išlygų pagal kokį įstatymą tave kalino. Bet kaip kalinti reiškia sulaikyti.

Dėl kitos žalos laikas - beveik neribotas (CK §6.271). Riboti gali kuris kitas straipsnis. Rask tu ir pranešk man.
Šis straipsnis neteisėtai daro išlygą teismo sprendimams (ne apie tai, kad tave kalinti). Draudžia dėl jų atlyginti žalą. Tu gali tada reikalauti pagal bendrus straipsnius. Rask juos ir pranešk man.

Pinigus gali imti ir į savo banko sąskaitą, ir grynais (ŽAĮ §2 6d.).
Grynieji praverčia, kad trukdyti tave sekti, ar antstoliams neteisėtai pulti tavo pinigus. Jei jau yra žala, įprastai, tai reiškia, kad tave persekioja visais įmanomais neteisėtais būdais.

Teisingumo ministerija gali pasirašyti "taikos sutartį" (ŽAĮ §3 7d.).
Jei jie jos nevykdo, neduoda pinigų, tu gali kažkur kreiptis, kad vykdyti prievarta (ŽAĮ §2 6d.). Nerašo kur. Matomai - į antstolį, tiesiogiai, be teismo.

Net jei prašei pinigų iš Ministerijos, visada gali jų prašyti ir per teismą (ŽAĮ §3 8, 9d.). Tuomet Ministerija lauks ką tas nuspręs.

Draudžiama kritiką vadinti "įžeidimu" ir "šmeižtu"... Už tai keršyti.

Nuoroda:
Lazdynų "bendruomenė"
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/algimantas-zolubas.-is-administravimo-vietos-bendruomeniu-trapumas
2011 metais Lazdynų bendruomenės kažkokios "savivaldijos" tarybos narys Eugenijus Bulavas privataus kaltinimo tvarka neteisėtai kaltina Gediminą Gemskį šmeižtu. Gaišina, dar ir trūkdo gausiai veikti.
Vilniaus miesto apylinkės teismas neteisėtai pareiškimą priėmė ir kurpia bylą jau 2 metus.
Eugenijus Bulavas yra dar Aukštųjų Panerių įmonių asociacijos prezidentas ir Gariūnų turgaus vadovas. Įdomu, ar ne jį kartu su daugybe prekeivių Gariūnuose sugavo 2012 metais už tai, kad mokesčius slėpė?
Alytaus meras Malinauskas
Neteisėtai persekioja menininkus už kritiką:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/meras-malinauskas-zengia-advokato-cerniausko-pedomis-generaline-prokuratura
Mėgdžioja jau berods nuteistą sukčių Alytaus merą Česlovą Daugėlą. Aną miniu žemiau.

Yra tik ypatingi straipsniai apie pareigūno ar valdininko įžeidimą. Pavyzdžui BK §290 (vieningas straipsnis visoms valdžioms), ATPK §187 (ir kiti ypatingi straipsniai, pritaikyti įvairioms valdžios rūšims, nors galėtų būti 1 straipsnis). Bet jie taikomi tik, kai anas eina savo pareigas. Tai reiškia - betarpiškai su pažeidėju. Jei valdžia tas pareigas jau nuėjo (užbaigė), arba eina kažkur atokiai nuo pažeidėjo, arba eina (atlieka) ne pareigas, o savivalę, tada ją įžeidinėti galima.
Turiu omeny kas nesusiję su valdininko pažeidimais, jo padėtimi, paprastą be prasmės pravardžiavimą.
O už bet ko kritiką persekioti draudžiama, nepaisant jei ji melas, šmeižtas, keiksmai. Tai miniu žemiau.
Tiesa, ATPK baudžia nepaisant ar valdžia eina pareigas ar ne. Tai dera taisyti. Iki tol jį dera aiškinti būtent kaip minėjau.
Šiais straipsniais valdžia piktnaudžiauja. Todėl juos dera naikinti visai. Kai pakeis pareigūnus į tokius, kurie vienas kito nedangsto, nemeluoja, tada gal galima bus straipsnius grąžinti. Galima ir negrąžinti, nes jie prieštarauja Konstitucijai.

http://www.balsas.lt/naujiena/374027/izeistam-merui-priteista-5-tukstanciu-litu-kompensacija
(Blogas pornalas balsas.lt. Neskatinu aš jo. Atsargiai ten.)
Nuorodoje skaitome, neva žmogus iškeikė Alytaus merą necenzūriškai (nerašo kaip), ir davė pakankamai duomenų, kad merui pradėtų bausmes tirti.
Meras suvaidino, neva įsižeidė. O teisėjas jam davė jį atskleidusio žmogaus pinigų.

Šį nusikaltimą padarė: Alytaus apylinkės teismo teisėja Ramunė Kuzmienė.
Nusikaltimą užsakė: Alytaus miesto meras Česlovas Daugėla.

Konstitucija, 33 straipsnis:
Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką.
Draudžia būtent už bet kurio žmogaus, ar šuns kritiką. - Ne vien už valdžios.
Konstitucijai priešingas įstatymas nėra pateisinimas. Nes niekas negali pažeidinėti Konstituciją. Teisėjams yra net atskiras 110 straipsnis Konstitucijos.
Pavyzdys: prokurorai prašė Seimo leisti bausti už teisėjų žeminimą.

Jei jau tapai valdininku, tai kentėk. Tave net ir šmeižti galima. O keršyti valdiškais pinigais tu negali.
Taigi teisėjai su prokurorais padarė nusikaltimą, kai nuteisė tą žmogų.

Be to, tariamai "įžeistas" ar "apšmeižtas" meras pirma privalėjo prašyti paneigimo ar atsiprašymo ne teismo keliu.
Daugiausia už ką jį galima buvo bausti: už necezūriką. ... Tada darbo jums pilnas internetas, ponai teisėjai.

Įžeidimų ir šmeižto bylos vyksta taip vadinamo "privataus kaltinimo" tvarka: Baudžiamojo Proceso Kodeksas (BPK), IX dalis, XXX skyrius. Jose įrodymus renka pats pareiškėjas. Valstybė, prokuroras tyrimo neatlieka. Atrodytų, neva prokuroras nekaltas... Bet prokuroras privalo stebėti visas baudžiamas bylas, užtikrinti, kad nekalti žmonės nebūtų persekiojami, kad teisėjai nedarytų nusikaltimų.

Šio mano straipsnio skaitytojas Andrius S. nepatingėjo, paieškojo necenzūrinių keiksmų. Bet rado tik kad padoriai, teisingai ir naudingai žmogus kėlė į viešumą kaip Alytaus miesto meras, valdžia su "verslininkais" grobsto žemę, naikina autobūsų stotį, veisia vietoj jos bereikalingas statybas:
Alytaus Naujienos. Straipsnis 1436.
Alytaus Naujienos. Straipsnis 2327.
Prieš padorų žmogų nusikaltimą daryti "galima"...
Beje, visuomeninio transporto sabotažas yra bendras valdininkų bruožas.

2010 metų spalį prokurorai su STT pagaliau suėmė Alytaus merą Česlovą Daugėlą.
Bet tai nėra teisingumas. Nes patys prokurorai seniau atsisakydavo tirti jo nusikaltimus, nepateikę jokių motyvų - atsikalbinėdavo.
Tai pasakojo Alytaus Savivaldybėje seniau dirbusi tikrintoja. Matomai ją pačią už tai iš darbo išvarė.
Jos skundai prokurorams liko neištirti. Už tai niekas nenubaustas.

Pareigūnai sukčius apgynė: buvęs Alytaus meras Česlovas Daugėla nesėdo į kalėjimą. Jis sėdo į mišką: dergia savimi prie Turniškių, Vilniuje. Suplūdo ten, o ne į Alytų. Ten jį radome 2014 metais. Gal kokiu svarbiu valdininku tapo, kad čia atsikėlė. Negi miške sūlą ir smalą siurbia iš medžių?

Keršyti teisėjui galima.


Lėktuvų bombos. Nuotrauka iš kariuomenės prie neveiksnios Krašto Apsaugos Ministerijos.
Bepigu jiems šlamštą tokį rinkti.
Tegul pabando teisėją bent vieną nukenksminti, arba Prezidentę, arba Seimo pirmininką, arba Savivaldybės valdininką, ar merą.
Nurodau "kaip elgtis radus sprogmenį". Tu jį neši teisėjui. Bet ten rašo, kad reikia nesitepti į jį, pažymėti, pranešti, laukti.
Tą patį privalai atlikti ir "teisėjui". Jei paliesi jį, jis išsprogs puliniais ir pasmirs. Aptaškys tave stačią.
Tikslas - kitoks: kad smirdėtų tik jis pats; ir kad išduotų užsakovus, kad smirdėtų ir jie. Ištrėkštas jis jau nebekenksmingas. Galima padėti jį ant pievutės ir rodyti kaip mokymo priemonę.

Tik nesprogdink jo. O įskųsk man, arba nusikaltelei Prezidentei.
Žymiai daugiau jų pasieksi. Sprogdinti tu sugebėtum vos 1 teisėją. O išvaikyti įmanoma šimtus. - Žymiai našiau.
Jūs gi juos šaudot, grasinat, nuodijate. Jie tuo tik džiaugiasi, nes gali tada atkeršyti jums. Jie jūs išgaudys. Nebeliks kas kovos.
O dar ir paišlaidaus. Viską apmokėsime vėl patys mes. Nors sumokėti brangiai turi teisėjai.

Sprogdinti teisėją, ar prokurorą yra tas pats kas sprogdinti kiaulių fermą už tai, kad jos valdo fermą. Ką joms davė, tą jos ir ėda. Tokia prigimtis. Paprasčiausiai neleisk jų į daržą. Neleisk vadovauti. Tegul gyvena savo gamtiškai deramoje aplinkoje (kalėjime, ar laisvėje, pagal nusikaltimo sunkumą). Tegul ganosi ir neša tau pelną, o ne tu joms.

Įprastai teisėjai, prokurorai, policininkai įrodymus randa tiesiog savo kabinete, galvoje, kišenėje. Netenka išeiti ieškoti tiesos. Šį kartą jie kabinete rado ir "aukso gyslą". Puiki Kalėdų dovana:
2012 metų gruodį teisėjai "rado" gyvsidabrį Ukmergės teismo pastate ir savo kūnuose, bylose. Manau užteršė ir visus lankytojus.
Nedera taip žiauriai juos kankinti. Nors jie patys - žiaurūs. Apnuodijai ne vien juos, bet ir gausybę kaltų bei nekaltų žmonių.
Dabar teisėjai ir valdininkai gavo progą puotauti už 8 mln. Litų, žaisti naujo teismo statybas. Dar 1 mln. Lt seną pastatą valyti ir parduoti pelningai. Dar teks teisėjus brangiai ir nepagydomai amžinai gydyti, vežioti saulėtam poilsiui. Jie posenovei ir toliau nedirbs. O pinigus ims kelis kartus smarkiau. Pridarėt žiaurių nuostolių.
Galbūt gyvsidabrį Ukmergės teisme pakišot ne jūs, o statybininkai, sutarę su nusikaltėlių Teisėjų Taryba. Gal net sutarė su kažkuo pačiame Ukmergės teisme. Pasinaudojo jo nežinojimu, ar kvailumu, kad jis pats nukentės, apsinuodys. Patys padėjo, patys sėkmingai ir "rado". Todėl žodį "rado" rašau kabutėse čia bei aukščiau.
Kaltininką rasti įmanoma. Tereikia pažvelgti kuris iš Teisėjų Tarybos narių vengė ten lankytis, ar būti ilgesnį laiką. Nesunku nuspėti, kad tai - visa Taryba.

Teoriškai, priešintis, nuo pavergėjo gintis jega - būtina.
Konstitucija, 3 straipsnis: Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į [...] konstitucinę santvarką.
Yra ir būtinosios ginybos (savigynos) sąvoka Baudžiamajame, Civiliniame ir Administraciniame kodeksuose. Savigyna turi būti "proporcinga". Jei gavai tik neteisėtą baudą, skųsk, kelk baudžiamąją bylą, šalink iš pareigų. Jei tave pasodino, kankina, ar žudo, savavališkai, nepaisant visų procesų, teisių, sveiko proto, įrodymų, tuomet tu gali gintis atitinkamai ir nuo tokio teisėjo ir nuo vykdytojų.
Vykdyti jie privalo ne vien teismo nurodymus, bet ir Konstituciją. Viską, kas neteisėta jie privalo nevykdyti.
Konstitucija, 7 straipsnis: Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai. - Viskas, kas jai priešinga.
Paaiškink jiems tai. Bet dažnam nusispjauti. Jis tik "varžtelis". Tada gali gintis.

Praktiškai nėra kas tai darys ir kas paskui tave užstos.
Nepadarysi vienas revoliucijos. Blogų teisėjų yra šimtai. Ieškok sąjungininkų, keisk valdžią. O jai įsakyk keisti ir bausti teisėjus. Tai žymiai veiksminigiau, negu pasiaukoti pačiam dėl vieno teisėjo.
O jo vietą užims vėl blogas. Kas pasikeis? Prieš tautą nepakovosi. Nes tauta praranda prasmę, jei visa bloga. Įtikink tautą, įtikink jos atstovus, įtikink keisti juos... O keisti kuo? Juk visa tauta supūvo...

2010 metais žmogus iš Radviliškio pagrasino suspogdinti porą teismų. Tiksliau: melagingai pranešė apie sprogmenį. Skambindavo, klausdavo ar mato jo numerį. Jei nemato, tada grasina. Jį rado. Be abejo jį baus. Bet bausmė jam neatitinka teismų praktikos.

Kai tau asmeniškai pagrasins šauti, arba sumušti sunkiai, teismas nutylės terorizavimą, ir kalbės tik apie Baudžiamojo Kodekso 145 straipsnio 1-ą dalį - grasinimai. Jame pritaikys tą sakinį, kuris atleidžia nuo atsakomybės, jei grasinimo negalėjo vykdyti... Parašys, neva grasinimai nerimti... Nepaisys, kad nusikaltėliai turi šautuvą, ar gaujos dydžio... Ir tyrimo atsisakys.

Pagal Teismų Įstatymą teismų praktika turi būti vienoda. Todėl teisėjai privalo tą žmogų irgi dangstyti: nutylėti grąsinimą sprogdinimu, pavadinti jį kitu straipsniu - paprastu grasinimu sužaloti (BK 145), pavadinti jį nerimtu, ir atsisakyti tyrimo, o tuo pačiu ir bausmės.
Viskas "teisėta", ponai teisėjai: patys taip darot mums, darykite taip ir sau.

Bet sugedę teisėjai, aišku, negirdėjo apie Konstitucinę lygybę, arba apie teismų praktiką sau. Jie taiko nutylėjimą tik tau. Todėl bet koks grasinimas teisėjui bus baudžiamas. Grasinimai tau liks nebaudžiami... Ypač jei tau grasins Policijos pasamdyti, ar jų dangstomi nusikaltėliai.

Supaprastins administracinių pažeidimų procesą.
2010 metais teisingumo ministras Remigijus Šimašius siūlė tai kas jau yra. Savivalė jau labai paprasta. Reikia supaprastinti visai kitką: pareigūnų vaikymą.

Jis siūlė siūlyti pažeidėjams mokėti perpus mažesnę baudą ir nedaryti teismo.

Kam daryti tai, kas jau yra? Tai apgaulė.
Supaprastintas procesas jau įdiegtas.

Teismuose esi kaltas be tyrimo, įrodymų (kad jų nėra, ar iš anksto), ir net be paties teismo. Tu tylėk, o teisėjas prikalbės įrodymų.

Vilkinimas tik atrodo. Ištiesu tuo metu jie tiesiog laukia, kol įrodymai dings. Bet pats procesas išties trumpas.

Pusę baudos tau ir dabar siūlo. Pagal procesą privalo skirti 400Lt. Nupaišo 200, ir tikisi, kad apsidžiaugsi ir neskųsi teisėjų su policininkais nusikaltimo.

Tave pareigūnai "išprievartavo"... Tu nusipurtei dulkes, ir pabėgai...
Jei nepabėgai, jie "supaprastinta" apeliacine tvarka nupaišo, kad dėl to pats kaltas. Tik dar pusantrų metų pavilkina, kad įrodymai greičiau dingtų, kurie nedingo dar. (Žiūrėk skyrelį apie tai kaip skųsti. Ten rašau, kad teisme eilė 1,5 metų.)

Ministras siūlo tai, kas jau yra. Tad tai nieko nepakeis. Tai net pablogins žmogaus "prievartavimą".

Procesą supaprastinti reikia kitur: teisėjų paleidimą iš darbo, Vidaus Reikalų Ministro, Policijos Departamento, prokurorų vaikymą.

Nutarčių teisėtumo vertinimo proceso išvis nėra. Pagal įstatymus nutartis privalo būti tik teisėta. Bet nėra jokio procesotikrinti.
Teisėjai tuo džiaugiasi. Jie rašo, neva įstatymas draudžia nakinti nutartį, kuri negalioja pagal Konstituciją (jai priešinga)... Neva nutartis neskundžiama. Jie rašo, neva Konstitucija negalioja.

Nusikalteliai saugo ne tik vidines šalies sienas, bet ir išorines.
Žemiau cituoju svetimą pranešimą iš čionai:
http://www.gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?t=7000#p89895
Po pasieniečių priedanga vidury baltos dienos vežama kontrabanda iš Rusijos. Pareigūnai uždirba iš to nemažus pinigus. Teko stebėt ne kartą, kaip pasieniečiai ant "šucherio" stovi, o kontrabanda plaukia. Perplaukia... Tada, pasieniečiai palydi į saugią vietą. O mano pažįstamas neseniai nufotografavo kaip tai daroma tiesiai po pasieniečių boksteliu.
Valstybė užsiima šia rūkalų bei alkoholio kontrabanda. Kaip ir Caro laikais, nuodija liaudį, kad būtų lengviau valdyti.
Pagrindiniame šio skyriaus puslapyje rašau, kad seimas ruošia alkoholiui vartotoją... tiksliau vengia atsisakyti ruošti.
Kitame straipsnyje pasakoju, kad VRM priglaudė nusikalstamos sienų apsaugos generolą Saulių Tripeiką. Ten kėdė ramesnė. Sėdėti joje, vargti ar dirbti netenka.

2012 metų gruodį Muitinės tarnybinių tyrimų tarnybos viršininkas Giedrius Cininas įsakė sulaikyti 29 muitininkus. Tie sukeldavo dirbtinai eiles. Tada ėmė kyšius iš vežėjų už tariamai greitesnį praleidimą.

Kodėl anksčiau jų nesulaikė? Gal vėl tik pešasi tarpusavyje. Juk muitininkai piktnaudžiauti pradėjo ne vakar. Jie plėšikauja, įkyrėja keliautojams ir vežėjams jau ilgiau negu 20 metų, nuo pat savo nepriklausomybės.
Delsė ne tuščiai. Laukė progos: kol parengė statybų muitinėse projektus. Paskui juos staigiai sulaikė. Sukėlė mutinėjė sumaištį, sukurė dirbtinas dideles laukimo eiles.
Tikslas - ne teisingumas, o pateisinti statybas ir gauti joms pinigų. - Greiti pinigai.
Šalies siena - ilga. Tad vietos pinigų statyboms dar pakaks gausioms ateinančioms kartoms. Pasirodo urbanizuoti įmanoma ir uždraustus pasienio miškus, laukus, kalvas.

Giedrius Cininas ir toliau ramiai dangstytų blogus pareigūnus. Bet išsigando, kad to imsis nusikalstama STT. O tada baustų ir jį patį.
Todėl jis nenorom darbe ėmė tariamai dirbti. Pirma bandė nusikaltėlius įkalbėti neimti kyšių. Paskui įsakė. Bet nusikaltėliai tęsė kyšius. Nors juos jau stebėjo, kažin kaip. Tik po to Giedrius Cininas iškėlė baudžiamą bylą.

Keista: pirma maldavo nusikaltėlius nenusikalsti. Dar leido jiems tęsti tarnybą.
Pats įsakymas nutraukti nusikaltimus sukėlė žalą, nes galėjo pabaidyti nusikaltėlius. Jie galėjo užsislėpti. Jų stebėjimas taptų bevaisis. Matyt Giedrius Cininas to ir siekė: perspėti, kad neįkliūtų. Nusikaltėliai yra kvailesni už tyrėjus, nesislėpė, nesiliovė. Nebent perspėjo ne visus. Gal tuos 29 paaukojo, kad išliktų kiti. Gal išlikusieji paskui aukoms pensijas mokėjo iš išlikusio pelno.

Bet BPK 2 straipsnis nurodo pradėti tyrimą iškarto, be maldų ir pamokslų.
Atitinkamai būtų pagrindas nušalinti nusikaltėlius nuo pareigų. Negalima leisti tęsti tarnybos.
Kyšių davėjų nebaudė jokių. Tai irgi - neteisėta. Nebus kaip įrodyti kyšių ėmimą, jei nėra davėjų.

Perspėjimas apie nusikaltimą, leidimas jį tęsti ir pažadas stebėti yra paplitęs klastočių būdas.
Prezidentas Valdas Adamkus irgi skyrė blogą ministrą ir žadėjo neva jį stebės. Tik anas visai pamiršo pažadą. Nestebėjo ir neketino.

Giedriaus Cinino brolis Audrius Cininas yra Vilniaus 2 apylinkės teisėjas. Anas sėkmingai užgniaužė "pedofilų" bylą. Lietuvą valdo teisininkų šeimos.

Psichiatrai - policininkai.
Nuorodos:
Psiche skelbia žmogaus teisių gynėją Ingą Žinienę
Tiesos.lt puslapis. Nežinau ar ji tikrai yra gynėja... Jei apsiginti teisiškai negali. Ginasi neįgaliomis peticijomis.
Vyras paėmė 1 mln. Litų paskolą. Suklastojo jos laidavimą. Vaizduoja neva ji prarado atmintį.
Ten minėti klastos būdai - įprasti: nutartį Klapėdos miesto apylinkės teisėja Stefa Naščenkovienė panaikino 2013.03.01, o prokurorė Kristina Blinstrubienė vėl bruka jau panaikintą nutartį ir skelbė aukos paiešką.
Tik nesupratau kuo ten dėta 2013.08.05 Klaipėdos Apygardos teismo nutartis vežti auką pas psichiatrus jėga. Ikiteisminio tyrimo teisėjų berods nėra tame teisme. Gal prokurorė kažkaip apskundė apylinkės teismo nutartį.
Teisėja Stefa Naščenkovienė neteisėtai apsiribojo tik priverstiniu aukos gabenimu. Ji privalėjo rašyti ir apie psichiatrų ekspertizės pagrindą: jo nėra. Jei auka neigia parašą, tai nereiškia, kad ji - psichė. Psichiatrija negali pakeisti teisės.
Psichais skelbia ineterneto jaustukų rašytojus.
Tiesos.lt puslapis. Straipsnis - itin padrikas. Supratau tik tiek, kad bent vieną žmogų pasiuntė pas psichiatrus už rašymą, valdžios kritiką. Nors už tai net pačią bylą aukai iškelti draudžiama.
Kaip gintis rašau žemiau.

Policija yra sutarusi su psichiatrais vežti jiems nepaklusnius piliečius tiesiog iš gatvės. Tau jie vaizduoja neva turi dingstį. Ką mato, kad darai, tuo ir apkaltins. Prikibs. Jei nieko nemato, išgalvos.
Jei esi pasipiktinęs neteisėtais veiksmais, tu esi ligonis. Tarybano laikai nepraėjo. Tarybano laikais pilietis negalėjo pasiskųsti. Ir dabar vengia, nes "psichas".

Jei neigi esą psichinė ligonė, tuo tik patvirtini ligą. Neva neprisimeni savo nusikaltimo, nes esi psichė.
Jei vienas pareigūnas tave pavaizdavo psiche, kiti irgi vaizduos, kad patvirtintų ankstesnių vaizduotę. Kitaip tektų pripažinti, kad esi sveika, o pareigūnai klydo ar klastojo.

Tokių atvejų - daugybė.
Jei tave nugrūdo į "psichuškę", rašyk man. Skelbsime policininkų ir tariamų gydytojų vardus už hipokrato priesaikos pakeitimą savaip.

Kitokie pavyzdžiai:

Kai patenki į "psichuškę", gali ir neatsirąsti kas patikės, kad esi sveikas. Nebus kas iš ten ištrauks. Tai gali padaryti ir tau.

Pavojus neišnyksta. Nesenai psichiatrai reikalavo daugiau pinigų. Skaityk mano 2007 metų metini pranešimą:
http://andrius.konferencijos.lt/kadaryti#padetis (metiniai pranešimai; tą pačią nuorodą daviau aukščiau)

Tikslai:

Kaip gintis

Nuorodų sąraše aukos tik verkšlena, bet nerašo kaip gintis. Aš aiškinu.

Skunduose būtinai apderk įžūlų teisėją ar policininką visą. Jis tave vadina psiche. Tu jį irgi vadink. Kibk prie jo nusišnekėjimų, kartojimų, klaidų, nutylėjimų. Viską vadink beprotyste, liga, liguistu, isterika...
Gali vadinti jį ar kitus teisėjus ir nusikaltėliais, tik pagrįstai. Kaip tai daryti saugiai rašau straipsnyje: kaip vaikyti pareigūnus. Ten rasi likusius, bendrus straipsnius skundams.

Neįgalios sąmonės policijai - elektrinis vežimėlis.
Pusė tuzino policininkų gatvėje taso porą elektrinių vežimėlių. (Riedis, "Segway".) Spalva žalia. Naujutėliai.
- Kam jums jų reikia? - klausiu.
- Gavom bandymui.
- Kiek jis sveria?
- 48 kilogramus. - didžiuojasi jie gavę valdyti technikos "naujovę".
- Ar vagį ant dviračio pavytumėt?
- Ne.
- ... Riedutininką?
- Ne.
- ... pėstį beglį?
- Ne.
- Kaip per bortą užšokti, ar perkelti?
- Negali. - visai sugluma jie.
- Kiek kainuoja?
- 14 tūkstančių. [litų]
- Baikite juokus. Tai invalido vežimėliai. Išleisite pinigus, ir nebeužteks atlyginimams. (Vežimėlio didžiulė kaina, elektra, korupcinis aptarnavimas, taisymas.) ... Ir niekas nežino kaip jį taisyti, ar kilnoti. O stovėti vėžime kiaura dieną - kančia. Dviratis kainuoja vos porą tūkstančių. Sėsk ir mink. Dar ir sveikesnis, ir stipresnis busi.

Už poros metų, 2010 metais, pravažiuojančiam vežimėlyje policininkui pasakiau, kad jis mintų dviratį. Jis atsakė paprastai: Ką duoda, tą ir naudoju.
Taigi, viršininkai, duokit jiems!..

Elektrinius vežimėlius perša Policijai buvęs korupcinis Vilniaus meras Zuokas, ir jo bendrai iš vienos įmonės, kuri tuos vežimėlius reklamuoja centre.
Vežimėlis turi du ratus iš šonų. Ratų dydis ir išvaizda panašus į automobilinius. Vežimėlį valdo lazda. Lazdą valdo kvailas žmogus, kuris stovi ant to vežimėlio tarp ratų.
Daugiau apie juos čia:
Nusikaltelių meras Zuoka pripažįsta policijai neveiksnumo teisę. Todėl perša jiems elektrinį invalido vežimėlį:
http://www.konferencijos.lt/pipermail/dviratis/2006-August/000890.html
Elektrinis vežimas nėra ekologinis, nes vistiek jam reikia kuro:
http://www.konferencijos.lt/pipermail/dviratis/2006-September/000952.html
Dviračių Nuoma Vilniuje ir apylinkese. Reiškia "oranžinių dviračių" nebebus:
http://www.konferencijos.lt/pipermail/dviratis/2007-May/001093.html
Trukumai panašūs į elektrinį dviratį:
http://andrius.konferencijos.lt/dviratis/koks#moped
Net tas būtų geriau, negu vežimėlis.

Apklausa:
Taigi, paskaitei pakankamai. Dabar žinai ką turiu omeny.
Dabar gali skelbti savo nuomonę.
Dalyvavimas apklausoje nepanaikina tavo prievolės reikalauti kad Prezidentė šalintų teisėjus. Žiūrėk skelbimą apie interneto streiką šio puslapio pradžioje. Vienas ar kitas geras teisėjas nepanaikina neteisybės, kurią padarė ir prezidentūra ir teisėjai, kuriuos ana gina.

Esate 7559 žiūrovė